Veel ijspret in Elfstedenhal

IIsklub “Makkum” heeft in November de drie basisscholen een uitnodiging gestuurd dat de schooljeugd van de groepen 5 tot 8 op kosten van de iisklub konden gaan schaatsen in de elfstedenhal in Leeuwarden. Op Zaterdagmiddag 2 februari hadden 16 kinderen zich hiervoor opgegeven. Om 12:15 stond de bus klaar om ons allemaal naar Leeuwarden te vervoeren en bij aankomst even het een en ander regelen en schaatsen maar. Als afsluiting konden de kinderen nog even nagenieten onder het genot van en patatje en wat drinken. Om 16:30 werd er met 16 tevreden kinderen en ouders terug naar Makkum gereden. Graag willen wij de ouders bedanken die mee waren voor begeleiding. En de kinderen wilden dit nog wel een keer doen. Iedereen bedankt. Het bestuur van iisklub “Makkum”Nieuw hoogspanningsstation langs A7

Met de komst van onder meer Windpark Fryslan, het windmolenpark in het IJsselmeer, moet er ook een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation komen, waarbij TenneT initiatiefnemer is. Dit nieuwe hoogspanningsstation is nodig om onder andere dit windmolenpark op het bestaande hoogspanningsnetwerk aan te sluiten. Het was bij het bestuur van de Vereniging van Bedrijven voor Makkum en omgeving (VvBM) bekend dat dit station er moest komen. “Wij gingen echter uit van een wat groot uitgevallen PEB-huisje”, aldus Arnold Walinga, voorzitter van de VvBM, “iets wat niet echt kwaad kon in de omgeving. Via ons netwerk kregen wij echter geheel andere en zeer verontrustende berichten te horen”. Bij het bestuderen van de plannen, blijkt het om een station te gaan die vele malen groter is dan het exemplaar in Bolsward. De totale oppervlakte van het nieuwe station zal maximaal 20.000 m² groot worden, of te wel 3 voetbalvelden groot. Wordt dit station gecombineerd met een nieuw station van Liander, dan bedraagt de oppervlakte ongeveer 30.000 m², bijna 5 voetbalvelden. Behalve locaties bij de kop Afsluitdijk, worden ook rondom Bolsward mogelijke locaties voor dit hoogspanningsstation onderzocht. De voorzitter van de VvBM: “Wij hebben een aantrekkelijke, toeristische omgeving waar het ook heerlijk en vrij wonen is. De windmolens die er al staan en die er de komende jaren bijkomen, doen een enorme afbreuk aan het open landschappelijke karakter van onze directe omgeving. Dit enorme hoogspanningsstation heeft een industriële uitstraling en past naar onze mening niet in onze landelijke omgeving. Een locatie op of tegen een bedrijventerrein aan, zoals in Bolsward mogelijk is, zal veel minder afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit”. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieu te raadplegen. Het meest makkelijk is om op de site van RVO te zoeken naar “locatiestudie 110kv-station Friesland”. Hier kan desgewenst via het digitale reactieformulier een zienswijze ingediend worden. Haast is echter wel geboden, tot en met 14 februari 2019 kunnen nog zienswijzen ingediend worden.Spinning Marathon van Team Care op zaterdag 16 februari

Door Judith van Lavieren

De succesvolle actie met Klafachocola was slechts het begin voor Carl van Ekelenburg en Reino Kuipers: vol vuur gaan ze met hun Team Care door met geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Team Care neemt eind augustus deel aan Tour for Life. Tijdens deze tour fietst Carl in 8 dagen van Italië naar Nederland, Reino gaat mee als begeleider. Het doel van deze tocht is zoveel mogelijk geld ophalen voor stichting Daniel den Hoed van het Erasmus MC Kanker Instituut te Rotterdam. Die stichting richt zich op de ontwikkeling van therapie op maat. Team Care heeft dit keer een sportief evenement op het programma. Beach Resort Fysio en Fitness aan het Langezand 2 in Makkum opent zaterdag 16 februari speciaal voor het goede doel van Team Care haar deuren en zal langer dan normaal geopend zijn voor een zes uur durende Indoor Spinning Marathon. “We hebben drie enthousiaste sportinstructeurs bereid gevonden om tijdens de marathon les te geven”, aldus Carl. Tom Botermans, Paul van Dam en Irma Botermans zullen elk twee lesuren voor hun rekening nemen. Een uurtje meefietsen kan al voor 15 euro..Voor opgave/info over de nog beschikbare plaatsen mail: teamcare2019@outlook.com. “We hopen dat er veel mensen komen om de deelnemers aan te moedigen. En ook voor de niet fietsende sympathisanten is er wat te doen.” “Tijdens onze Spinning Marathon houden wij ook een loterij. Loten zijn op de dag zelf te koop voor Euro 2,- per stuk of 3 stuks voor Euro 5,-. Er zijn 3 trekkingen met prijzen die beschikbaar gesteld zijn door: KARWEI Bolsward, It Posthûs Makkum, de 3de KAMER brocante en cadeaus, Het Boekhuis, DA Fizel Makkum, Wellness & Beauty de Woudfennen, Harré Tapas, Blomynien Van der Meulen, Slagerij Bruinsma, Rinia Fietsen en Sporthuis A.P. van der Feer”, vertelt Team Care.” Dankzij hen is er echt een mooie prijzenpot te verdelen. De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan Tour for Life. We zijn er van half negen tot half 4. Kom gezellig langs en steun ons!”, aldus Team Care. Voor het laatste nieuws omtrent de Spinning Marathon kunt u de facebookpagina van Team Care raadplegen.Door Sjirk Wijbenga

Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland, VVV de Friese Meren – Gaasterland en VVV Zuidwest Friesland gaan per 1 januari 2019 samen verder als één nieuwe organisatie onder de naam VVV Waterland van Friesland. Woensdag 23 januari jl. gaf de nieuwe directeur Floriaan Zwart een presentatie van de nieuw ontstane vereniging in “De Prins” te Makkum. Zwart werd ondersteund door mevr. Sietie Hoekstra van de stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland. De organisatie was in handen van René van der Bles. Zwart hield een warm pleidooi voor de regio Zuidwest Friesland, het gebied tussen de Afsluitdijk en het Woudagemaal. Het water is hier de ontwerper van het landschap. Het gebied is bekend om de prachtige Fries Meren, de verscheidenheid aan landschappen en weidse uitzichten. Bovendien is het rijk aan geschiedenis, kunst en cultuur. “De toeristen verleiden om voor zijn/haar vakantiebestemming te kiezen voor deze regio, is ons hoofddoel”, zegt Zwart. “De regio heeft daarvoor veel diversiteit te bieden op het gebied van toerisme. Wij willen de bezoekers boeien met beelden van het Nationale Landschap, de IJsselmeerkust en verhalen van musea, ondernemers en inwoners. Daarvoor heeft de vereniging informatie, tips, belevenissen en beelden nodig waarmee we de gasten gaan inspireren. De verhalen worden verzameld en uitgegeven in een informatiekrant. Ondernemers kunnen door middel van een advertentie, advertorial of branded content bijdragen aan 1 of meerdere van onze uitgaven”: Uitgave 1: Waterland van Friesland Inspiratiemagazine 2019 - Nederlands/Duits/Engelstalig > Oplage: 35.000 ex; Verspreiding: gratis via beurzen, invalspoorten Friesland, promotionele activiteiten, VVV-informatiepunten, toeristische informatiepunten en haar leden/donateurs; Verschijning: februari 2019; Bestemd voor: bezoekers van buiten de regio. Uitgave 2: Waterland van Friesland Inspiratiekatern > Oplage: 24.500 ex GrootdeFryskeMarren, 27.500 ex GrootSneek, 17.500 ex GrootBolsward; Verschijning: januari/februari 2019; Bestemd voor: huis-aan-huis voor eigen inwoners Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Uitgave 3 en 4: Waterland van Friesland Inspiratiekrant - basis informatie Nederlands/Duits/Engelstalig > Oplage: 75.000 ex; Verschijning: maart/april en september/oktober 2019; Bestemd voor: huis-aan-huis voor eigen inwoners Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en voor bezoekers van onze regio. Zwart: “Uiteraard is dit alleen mogelijk wanneer wij als bedrijven actief in de recreatie sector hierin gezamenlijk optrekken. Diverse bedrijven hebben zich inmiddels al aangesloten bij de vereniging. Om de doelgroep zo efficiënt mogelijk te bereiken zal, naast de informatiekrant ook gebruik worden gemaakt van social media en de website. Voor de bedrijven zijn dus meer mogelijkheden dan ooit tevoren om hun activiteiten onder de aandacht te brengen in één of meerdere producten”! Voor meer informatie: info@waterlandvanfriesland.nl of 0513-416030