Uitgeverij Wijdemeer uit Dokkum komt met 2 nieuw boeken, Makkumer Belboei

Uitgeverij Wijdemeer uit Dokkum komt met 2 nieuw boeken

..het leven van Piet Oberman en Jan Frearks van der Bij

Persbericht/Redactie Makkum 28-11-2022

Biografie van KP-leider Piet Oberman. 

 

Piet Oberman werd direct onder de rook van Dokkum geboren en bracht er het grootste deel van zijn leven door. Hij maakte deel uit van een welvarende familie van houthandelaren, dominees en bestuurders, met een sterk gereformeerde inslag. Familie en stad droegen flink bij aan zijn persoonlijke ontwikkeling.

Omslag boek: Biografie van KP-leider Piet ObermanOmslag boek: Biografie van KP-leider Piet Oberman

 

Hij was zesendertig jaar oud toen hij als Fries KP-leider op 8 december 1944 zijn mannen voorging bij de geslaagde kraak van de Leeuwarder gevangenis. Zonder bloedvergieten weten ze eenenvijftig mensen te bevrijden. Als deze actie achttien jaar later verfilmd wordt en veel publiek trekt, stijgt zijn ster naar grote hoogte. De mythe krijgt gestalte en ontneemt zo voor buitenstanders het zicht op de man.

 

De man Oberman is een man met vele gezichten. Zo is hij een dwarsliggende jongeling, een avonturier, een eenling, een 'fuifnummer', populair bij de vrouwen, een snelheidsduivel op de motor en in zijn Amerikaanse sleeën, een bezonnen verzetsleider, geslaagd ondernemer, zeezeiler, echtgenoot en vader van vier zoons. Auteur Hessel de Walle, die in 2019 De mannen van de Overval  publiceerde, laat in deze biografie al deze aspecten de revue passeren.

 

Boekinfo:Hessel de Walle, Piet Oberman. De man en de mythe. Omvang 350 blz. Uitvoering: hardcover. ISBN 978 949 205 287 2

 

 

Boek oer skilder Jan Frearks van der Bij

 

Kommende freed 2 desimber ferskynt it boek “Keunster tusken berop en ropping. Jan Frearks van der Bij 1922-2013”. It wurdt presintearre by de iepening fan in oersjochs-eksposysje fan it wurk fan Van der Bij yn Museum Dr8888.

Jan Frearks van der Bij (1922-2013)Jan Frearks van der Bij (1922-2013)

 

Jan Frearks van der Bij (1922-2013) wie foarbeskikt om by syn heit, dy’t hússkilder wie, yn it wurk. It foarútsjoch in libben lang kezinen te striken, noaske him lykwols net: syn talinten leine earne oars. Fan jongs ôf oan tekene en skildere er al. Noch yn de oarlochsjierren slagge er oan in baan as reklametekener. Tegearre mei syn sweager Pier Feddema folge er lessen by Herman Dijkstra yn Grins, dêr’t er yn ’e kunde kaam mei Klaas Koopmans, Jaap Rusticus en Sjoerd Huizinga. Mei har fiven foarmen se de skildersgroep Yn ’e line.

Yn de jierren '50 ûntwurp Van der Bij neist syn baan in grut tal boekomslaggen en mozaiken. Doe't der in ein kaam oan syn wurk by it reklameburo, waard er tekenlearaar. De earste helte fan de jierren santich kaam dêrtroch fan skilderjen net folle. Nei syn pensjoen koe er wer los, en hie er sukses mei tal fan eksposysjes.

Mei de mozaiken, syn boekomslaggen en benammen mei syn lânskippen dêr’t er Fryslân mei typearret, nimt er in wichtich plak yn de Fryske keunsthistoarje yn.

Elske Schotanus nimt yn dit boek de libbensbeskriuwing fan de keunstner foar har rekken, wylst Gitte Brugman de keunst fan Van der Bij yn de kontekst fan syn tiid en syn tiidgenoaten pleatst.