GrienLinks, FNP en PvdA willen subsidieregeling voor huiseigenaren met funderingsschade , Makkumer Belboei

GrienLinks, FNP en PvdA willen subsidieregeling voor huiseigenaren met funderingsschade

Persbericht/Redactie Makkum 07-12-2022

Als gevolg van de klimaatverandering neemt de funderingsschade aan woningen in het hele land toe. Daar de schade niet direct zichtbaar is, is het een sluimerend probleem, niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor gemeenten. Eerder onderzoek maakte al duidelijk dat zo’n 400.000 panden in Friesland, Groningen en het westen van Nederland gevaar lopen op verzakking. Het gaat dan vooral om woningen op houten palen in veengebieden. Door de toenemende droogte en periodieke hoosbuien, krijgen woningen met ondiepe stalen funderingen op zand ook met het probleem te maken. Bron: VNG

Bij de Statenvergadering op 21 december 2022 zullen Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) een voorstel indienen voor een subsidieregeling voor mensen in het veenweidegebied met funderingsschade. De drie woordvoerders reageren: “Er zijn veel inwoners in het veenweidegebied die in een huis wonen met funderingsschade. Wij vinden het belangrijk dat die huizen hersteld en verduurzaamd worden. Nu hebben onze partijen een plan waarmee we dat mogelijk willen maken.” Het voorstel wordt in de Staten mede-ingediend door in ieder geval het CDA en de VVD, die het plan voor een subsidieregeling steunen.

Archief foto bevingsschadeArchief foto bevingsschade

 

Plan van de partijen

Het voorstel houdt in dat gedupeerden via een subsidie 40% van de kosten voor herstel en verduurzaming vergoed kunnen krijgen tot een maximum van €40.000. Dat geld komt uit een subsidiepot gevuld met één miljoen euro. Deze pot wordt gedurende vijf jaar aan het eind van het jaar weer aangevuld. De partijen hopen ook dat het Wetterskip en veenweidegemeenten een extra bijdrage leveren aan het fonds. 

 

Belangrijke aanvulling

Het plan van de partijen is een belangrijke aanvulling op de voorstellen van Gedeputeerde Staten en het advies van de funderingstafel. De funderingstafel is een onafhankelijke commissie die in opdracht van de Staten is ingesteld. Naast de voorstellen voor een Fries funderingsloket, het aanbieden van een funderingsonderzoek en het opzetten van een leenfaciliteit, brengt deze subsidie bewoners een flinke stap dichterbij het herstellen van de schade.