Súdwest-Fryslân geeft voorschot Energietoeslag 2023, Makkumer Belboei

Súdwest-Fryslân geeft voorschot Energietoeslag 2023

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 14-12-2022

Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, die voor 1 december 2022 de volledige Energietoeslag van €1300,- hebben ontvangen, krijgen nog dit jaar €500,- gestort. Dit is een voorschot op de energietoeslag van 2023 die het rijk beschikbaar stelt. Gemeentes hebben de mogelijkheid om een deel van die toeslag eerder uit te betalen. Het college van Súdwest-Fryslân maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om mensen met lage inkomens snel te ondersteunen nu de energieprijzen hoog zijn. 

 

“Wij zien dat veel mensen moeite hebben met het betalen van de energierekening. Daarom hebben we als gemeente de keus gemaakt om alvast een voorschot te bieden aan de meest kwetsbare doelgroep”, aldus Wethouder Marianne Poelman. 

 

In het nieuwe jaar wordt gekeken welke inwoners recht hebben op de Energietoeslag van 2023. Mocht blijken dat inwoners er dan geen recht meer op hebben, dan hoeft het voorschot niet terugbetaald te worden. Het resterende bedrag van de Energietoeslag ontvangen ze dan in 2023 niet. Inwoners die ook in 2023 voor de Energietoeslag in aanmerking komen, ontvangen ook het restbedrag. 

 

Wie ontvangt een voorschot?

Dit voorschot hoeft niet aangevraagd te worden. Huishoudens die in aanmerking komen voor het voorschot ontvangen binnenkort een brief en dit jaar nog automatisch het geld op hun rekening. Dit geldt voor inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân, ouder dan 21 jaar en met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Andere inwoners worden niet meegenomen in de voorschotregeling omdat nog niet bekend is wat de regels zullen zijn in 2023.  

 

Vragen over de Energietoeslag en hulp bij andere regelingen  

Elke week is SWF Tichtby aanwezig in verschillende dorpen en wijken in de gemeente. Medewerkers bieden concrete hulp, dichtbij de inwoner, en helpen bij het aanvragen van de Energietoeslag en andere regelingen. Met de tour bereikt de gemeente op een laagdrempelige manier inwoners met een wat lager inkomen. Via flyers, posters, social media en www.sudwestfryslan.nl/swftichtby wordt bekend gemaakt wanneer de gemeente in welk dorp of wijk is.