Januari 2020 Alle artikelen. In 2020

Makkumer Belboei, Postbezorgers Meren Post, de vergeten groep.

Postbezorgers Meren Post, de vergeten groep. 2020

Vrijdag 31 januari was de laatste dag voor de bezorgers van Meren Post. Veel post wordt aangeleverd door postbedrijf Sandd. Maar door de fusie van Sandd en PostNL stopt deze aanlevering en wordt het regionale Meren Post dus wel gedwongen om met de postbezorging te stoppen..

Even wat vooraf ging. De twee bedrijven, PostNL en Sandd, stelden dat samenwerking, lees overname, onvermijdelijk was om de postbezorging betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden, aangezien het aantal verstuurde brieven en kaarten al jaren daalt. De Autoriteit Consument & Markt(ACM) had bezwaren tegen de fusie, maar de staatssecretaris denkt goede afspraken te hebben gemaakt en op basis daarvan werd zij de eerste bewindspersoon die het weigeren van een overnamevergunning door de ACM naast zich neerlegde. Daarmee was Sandd verleden tijd en kreeg PostNL de hele postmarkt in handen.

Feitelijk is er nu dus een monopolist. De aandelenbeurs was er blij mee . ING-analisten verwachten dubbelcijferig rendement, wat zich op termijn zou moeten vertalen in een hoger dividend. ING heeft daarop een koopadvies op PostNL gegeven. De reactie op de beursvloer was een stijging van 11%.

Nu een paar maanden later, weten we dat van de Sandd medewerkers het overgrote deel geen nieuwe baan bij PostNL heeft gevonden. Die aantallen halen de krant wel, maar over al die mensen die voor bedrijven als Meren Post werkten hoor je bitter weinig. Daar zijn geen sociale plannen voor gemaakt. Meren Post heeft 25 jaar post bezorgd en volgens de website waren er een 250 bezorgers actief. Dit is de groep die misschien wel het hardst wordt geraakt. Veel bezorgers kunnen om uiteen lopende redenen niet op de gewone arbeidsmarkt terecht. Maar bij Meren Post hadden ze een baan gevonden die ze aankonden en die hen voldoening gaf. Eenvoudig werk. Prachtig werk voor velen Het is nu evenwel voorbij.

Oh ja, en het enthousiasme van september op de beurs is ook voorbij. PostNL noteerde vandaag 31 januari 1.67. Ruim 10% lager dan destijds.

Het laatste poststuk.....

Makkumer Belboei, Jantje Beton

Basisschoolleerlingen in actie voor buiten spelen

Over De Kleine Jantje Beton Loterij. Tijdens De Kleine Jantje Beton Loterij, van 20 mei t/m 3 juni en van 9 t/m 23 september 2020, verkopen leerlingen lootjes aan hun familie, buren of vrienden. Via het verkoopboekje of online. Door mee te doen aan de Loterij kunnen scholen geld inzamelen waarmee zij hun schoolplein verbeteren of een buitenactiviteit organiseren én steunen zij de projecten van Jantje Beton: van ieder verkocht lot gaat er € 1,50 naar de school en € 1,50 naar Jantje Beton. .

Over Jantje Beton. Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

Makkumer Belboei, Familieberichten

...Familieberichten...

 


 

 

Makkumer Belboei, Darten op Dinsdag

Darten op Dinsdag

Op de dinsdagavond is het in Makkum Dart Day.

Darten, wie kent het niet. Haast wel iedereen, maar dan voornamelijk van tv. Darten, wie speelde het niet? Opnieuw zal het antwoord wel zijn haast iedereen. Maar als de vraag luidt, wie speelt competitie of wedstrijd dart zal het aantal ja’s heel wat minder zijn. Voor de meesten van ons is dart een kijksport en als het al wel wordt gespeeld, dan beperkt dat zich tot de familie hoogtij dagen zoals Kerst en Oudejaarsavond.

Het was dan ook een verrassing toen bleek, dat er in Makkum op een zeer behoorlijk competitieniveau wordt gespeeld. Makkum 1 speelt in de Eredivisie, Makkum 3 speelt in de Eerste klasse B en Makkum 2 speelt in de Tweede klasse D. De dart competitie wordt in twee delen gespeeld. De eerste helft is min of meer een ‘qualifying match'. De tweede helft bestaat uit de groep die speelt voor het kampioenschap/promotie en een groep die speelt om degradatie te voorkomen. De thuisbasis van de Makkumer Dart Club is sinds kort de Zwaan. Benieuwd hoe competitie dart er in het ‘echie’ uitziet trekken we dan ook op dinsdagavond naar de Zwaan, om met eigen ogen te zien hoe het er op een competitieavond aan toegaat. Zullen we een zaal vol bierdrinkende en joelende mensen betreden. Waar favorieten worden toegejuicht en tegenstanders uitgejoeld. Waar een ‘caller’ met fraaie uithalen ‘one hundred and eighty’ door de zaal schalt en waar de ‘mastercaller/Master of Ceremonies ’ de spelers het podium op roept?

Nou nee dus. Een serene rust is ook wat overdreven, maar publiek is er nauwelijks en roepen en joelen doen ze al helemaal niet.

De spelers zelf zorgen voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden. Wat direct opvalt is, dat de mannen (deze avond was er één vrouwelijke speelster) heel knap kunnen rekenen. Ook hier begint men op 501, koppels Eredivisie 701, en moet men middels een ‘double’ uit. Op een bord naast het dartbord, overigens heel slim uitgelicht, houdt een van de spelers de stand bij. Het is dus wel goed te volgen voor toeschouwers. De wedstrijd zelf bestaat uit verschillende onderdelen. Er worden singles, koppels en een team(1001), of sologame gespeeld. Eredivisie klinkt wel indrukwekkend, maar is dat ook zo?

We vragen het aan een aantal spelers van Makkum 1. Ze hebben ons snel overtuigd. Deze avond is het ‘Ouwe vat 1’ de tegenstander. In dit team spelen darters die hun kunsten ook op landelijk en hoger niveau vertonen tot in de PDC en BDO. Tijdens het ingooien zag je dat dit inderdaad mannen waren die het spel zeer goed beheersen. Tweemaal op rij een 180, was voldoende om vast te stellen dat men wel was ingegooid en klaar was voor de game.

De wedstrijd van Makkum 1 tegen het ‘Oude Vat 1’ ging deze keer kansloos verloren. Ook Makkum 3 moet blijkbaar nog wennen aan de nieuwe speelgelegenheid, want ook zij gingen zwaar onderuit. Makkum 2 wist er een gelijkspel uit te slepen, maar daarmee kwamen ze niet los van de laatste plaats..

De spelers van Oude Vat 1 die de klus tegen Makkum moesten klaren.

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân herdenkt slachtoffers Holocaust met lichtmonument in Bolsward en Sneek

Súdwest-Fryslân herdenkt slachtoffers Holocaust met lichtmonument in Bolsward en Sneek

De gemeente Súdwest-Fryslân herdenkt eind januari de slachtoffers van de Holocaust met een tijdelijk lichtmonument in Bolsward en Sneek. Op zaterdag 25 januari staat Levenslicht van kunstenaar Daan Roosegaarde naast de Martinikerk in Bolsward. Bezoekers van de Holocaustherdenking in de kerk leggen vanaf 19.30 uur samen met leerlingen van het Marne College de steentjes neer die samen het monument vormen. De muzikale herdenking begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Maandag 27 en dinsdag 28 januari is het lichtmonument te zien in de voormalige bibliotheekruimte aan Marktplein 1 in Bolsward. Daarna verhuist het naar Sneek.

Roosegaarde heeft het monument gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen. Dit is gelijk aan het aantal Holocaustslachtoffers uit Nederland. De stenen zijn verspreid over meer dan 170 gemeenten. Met het monument wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei het bewustzijn vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden. En dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Overal in het land worden daarom herdenkingen en vieringen georganiseerd.

Eerder project van Daan Roosegaarde. Sluiscomplex Afsluitdijk.

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân: inwoners aan zet bij energietransitie

Súdwest-Fryslân: inwoners aan zet bij energietransitie

Inwoners van Súdwest-Fryslân krijgen een belangrijke stem bij het bepalen van de bijdrage van de gemeente aan de energietransitie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Voor het bevragen van de inwoners huurt de gemeente de onafhankelijke specialisten in van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

Het NPBO heeft specifiek voor de energietransitie een methode ontwikkeld om burgers nadrukkelijk te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBO-methode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid.

Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. “Met de wensen van de inwoners is toen nauwelijks of geen rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

Voor de bijdrage aan de RES kiest Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren.”

De RES Fryslân is een manier om samen met provincie, Wetterskip Fryslân en de andere Friese gemeenten te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit als vervolg op het Klimaatakkoord dat door de regering in Den Haag is vastgesteld en waarin afspraken staan over de ontwikkeling van duurzame energie in de decennia tot 2050.

Hoewel de inwoners dankzij de werkwijze van de NPBO veel ruimte krijgen om ideeën te uiten, zijn er wel grenzen. Faber: “De NPBO noemt dit ‘het afbakenen van het speelveld’. Eerst moet worden onderzocht met welke bestuurlijke en politieke beperkingen er rekening gehouden moet worden. Want het heeft geen zin om met plannen te bedenken waarvan al vaststaat dat de gemeenteraad ze niet wil.”

Als ‘het speelveld’ eenmaal is bepaald, kunnen de inwoners los. De inspanningen moeten leiden tot een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Faber: “Want de raad heeft ook hier het laatste woord. Zoals met alle belangrijke zaken in de gemeente.” De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.

Wie geïnteresseerd is in het onderwerp, de NPBO-methode of een bijdrage wil leveren aan het onderzoek kan zich melden op het mailadres RES@sudwestfryslan.nl. Meer informatie over de RES op www.npres.nl.

Makkumer Belboei, krant voor Makkum en omstreken: Pier Elgersma en Koert Jansen winnaars 3 Banden

Pier Elgersma en Koert Jansen winnaars 3 Banden

Afgelopen zondag 19 januari stond in Café de Belboei de finale in de A-klasse op het programma en in De Zwaan die van de B-klasse. Waren er favorieten?, ja zeker. In de A-klasse had Menno van der Eems een aantal puike partijen gespeeld in de poulewedstrijden en zijn kansen werden hoog ingeschat. Waren er favorieten gesneuveld, ja zeker!. Getipt door onze bron, maar gesneuveld voor de finale was het lot voor Piet Laschuit. Waren er verrassingen, Nee!. Als we de plaatsingslijst voor de A-klasse bekijken bij aanvang van de finale wedstrijden dan zijn het toch wel weer de min of meer bekende namen. De al genoemde Menno v.d Eems, Koert Oostenveld, Piet Genee, Germ v.d Meer en altijd van de partij als het om de prijzen gaat Pier Elgersma.

Het biljart in ‘de Belboei’ had een paar dagen eerder nog een heel nieuw laken gekregen. Een ‘synthetisch’ laken zo werd mij verteld. Voorheen waren de biljartlakens allemaal op basis van wol, maar de huidige synthetische lakens zijn net zo goed en niet onbelangrijk in aanschaf toch wat voordeliger. Ook schijnt het met deze lakens niet echt noodzakelijk te zijn dat het biljart wordt verwarmd. En als de ballen ten gevolge van de luchtvochtigheid klam worden zou dit op dit nieuwe laken niet van invloed moeten zijn op het rollen. Zo werd mij dit alles verteld.

Alle ingrediënten voor een spannende finale waren dus aanwezig. De beste vijf spelers van dit moment en een in puike staat verkerend biljart. Helaas, helaas, maar dat viel zondagmiddag toch even vies tegen. Voor Menno waren de druiven wel erg zuur. Echt goed spelen in de voorrondes en dan geen enkele partij kunnen winnen in de finale. Maar hij was niet de enige. Ook de andere mannen konden maar niet in hun spel komen. Alleen Pier. Pier maakte wel keurig zijn puntjes en verzamelde zo 9 van de maximaal 12 wedstrijdpunten. Pier Elgersma werd opnieuw de beste driebander van Makkum. De strijd om de plaatsen twee en drie werd beslist in het voordeel van Germ van der Meer. Hij wist in de slot partij tegen Pier de winst te pakken en met iets een beter moyenne bleef hij Piet Genee net voor.

De B-klasse dan. Moesten we afgelopen zondag in de Zwaan zijn voor spektakel. Ja, en helaas opnieuw nee. Ook hier wilde het maar niet loskomen. Vier van de vijf deelnemers wonnen hun partij en hadden daar 21 of 23 beurten voor nodig. Sjoerdtje de Jong had in haar eerste partij tegen Piet Tiersma nog puik gespeeld, maar daarmee ook al haar kruid verschoten zo bleek later. Ook Jaap Reitsma, Jan van Hijum en Koert Jansen wonnen 1 partij. Het spektakel zat hem dus in de eindstand. Met drie punten de finale winnen op moyenne zal niet jaarlijks gebeuren.

Maar ondanks de tegenvallende resultaten op de finale dag kunnen de organisatoren met tevredenheid terug kijken op een geslaagd evenement. In 2021 zien we wel weer. De volledige uitslag in de A-klasse: 1: Pier Elgersma, 2: Germ v.d. Meer , 3: Piet Genee, 4: Menno v.d. Eems 5: Koert Oostenveld. In de B-klasse : 1: Koert Jansen, 2: Jan van Hijum, 3: Jaap Reitsma, 4: Sjoerdtje de Jong, 5: Piet Tiersma.

In haar slotwoord bedankte Ruda Bergsma namens de organisatie de sponsors Remko de Witte (De Zwaan), Piet Tiersma(de Belboei) , HP wanden en Plafons en Blom yn Ien. Pier Tiersma op zijn beurt bedankte de organisatie en met name Ruda voor al haar werk in deze.

Finalisten 3 banden 2020. Op de foto ontbreekt Jan van Hyum

v.l.n.r. Pier Tiersma, Henk Bonthuis vervangt Koert Oostenveld even, Jaap Reitsma, Sjoerdtje de Jong, Koert Jansen, Menno van der Eems, Pier Elgersma, Germ van der Meer en Piet Genee

Makkumer Belboei, 11 stedenhal IJsvereniging Makkum

11 stedenhal

Beste ouders/verzorger/voogd

Het ligt weer in de bedoeling van ijsver Makkum om met de schooljeugd in een touringcar naar de elfstedenhal in Leeuwarden te gaan.
Wanneer is dit? Zaterdag middag 8 februari 2020.
Tijd: Vertrek om 12:30 vanaf de bushalte bij de Jumbo.
Terug in Makkum: ±16:45 – 17:00

Voor wie is dit? Basisscholen groepen 5 t/m 8. Kinderen van groep 4 mogen eventueel ook met hun broertje/zusje mee maar alleen onder begeleiding van een ouder. Moet ik lid zijn van de ijsver? Nee. Maar lid worden mag altijd.
Kosten lidmaatschap €7,50 per jaar voor het hele gezin.

Wat kost dit? Niets alles is voor rekening van de ijsver.
Wat krijgt mijn kind? a: Busvervoer van en naar Makkum. b: Intree. c: Een patatje en iets te drinken.

Wat moet je meenemen? a: Eventuele medicatie. b: Schaatsen. c: Handschoenen en een muts(veiligheid).

Wat krijg ik niet en is dus voor eigen rekening. a: Alles wat in de hal gehuurd moet worden.b: Eten/drinken buiten de door de ijsvereniging aangegeven pauze tijd. c: Easy gliders/dubbele-ijzers € 2,00 d: Overige schaatsen € 5,00

Wel vragen wij of er een aantal ouders op deze middag als begeleider mee zouden willen gaan.

Mocht u kind medisch iets hebben waar wij als bestuur geen kaas van hebben gegeten vragen wij wel of de ouder van het kind zelf mee gaat.

Kan er op de ijsbaan van Makkum geschaatst worden dan gaat dit natuurlijk niet door.


Opgave per mail met vermelding van naam en leeftijd van uw kind en groep vóór 31 Januari aanstaande.


!!!!!!!Alles geldt onder voorbehoud van voldoende deelname!!!!!!!

EN VOL is VOL

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur ijsvereniging “Makkum”


Makkumer Belboei, krant voor Makkum en omstreken: Winter-trimloop VV Makkum

Open Winter-trimloop Makkum gelopen onder zeer goede ‘weers'omstandigheden.

Op zaterdag 18 januari werd voor de 34e keer de trimloop georganiseerd. Deze editie onder de nieuwe naam ‘Open Winter-trimloop’ werd georganiseerd door een nieuw bestuur te weten Rudie de Vries, Johan de Witte, Tjerk Bruinsma en Peter van Mourik.

Ooit begonnen om de jeugdleden van de VV Makkum ook in de wintermaanden, als de competitie voor hen stilligt, toch betrokken te houden bij de club is het in de loop der jaren uitgegroeid tot een loop evenement met allure. Ruim voor aanvang zie je dan ook al kleine groepjes hardlopers zich warm lopen. Een enkeling in een shirtje en een korte broek, maar de meesten nog in trainingspak

De inschrijving vindt ‘s ochtends plaats in de kantine en daar zijn later ook de diverse prijsuitreikingen. Al jaren is dit de taak voor Bram de Vries. Ook voor alle overige taken geldt, dat de vele vrijwilligers die nodig zijn om een evenement als dit soepel te laten verlopen, zijn vrijwel allemaal al jaren betrokken bij deze loop. Feitelijk is er met het aantreden van het nieuwe bestuur niet veel veranderd dus. Wordt het dan nieuwe wijn in oude zakken? Nee zeker niet. Het nieuwe bestuur heeft zeker de ambitie om de winter-trimloop verder uit te bouwen. Dit jaar kwam daar namelijk voor te staan ‘Open’. Daarnaast zo vertelde Tsjerk: “We gaan kijken of we in de toekomst gebruik kunnen maken van chiptijdmeting. En de uitslag wordt vanaf dit jaar ook bekend gemaakt op de website uitslagen.nl en natuurlijk op de website van de VV Makkum. Kleine veranderingen vooreerst, maar wel met de intentie om de trimloop toekomstbestendig te maken.

Om precies 11:00 wordt het startschot gegeven. De jeugd start op de Kleiweg, de senioren op het fietspad richting Wons. De groepen worden vooraf gegaan door fietsers, eentje moest nog even snel worden geregeld, maar dat komt allemaal goed. Het is overduidelijk, dat het een geroutineerd team is en dat iedereen bereid is wat extra’s te doen. ‘Speaker’ Libbe Terpstra houdt intussen de hardlopers, alsmede het aanwezige publiek, op de hoogte van de actuele weersituatie. Maar zijn gegevens worden volgens hemzelf gelogenstraft door de werkelijkheid, want de gevoelstemperatuur van 2 graden is volgens hem vele graden hoger, of zou dat toch de spanning zijn. Want ondanks de jaren lange ervaring er kan zomaar even iets misgaan. Bij de finish doet Libbe verslag van de binnenkomst van de hardlopers. Met behulp van ‘walkie talkies’ worden de nummers doorgegeven, zodat ze bij het finishen met naam kunnen worden genoemd. ?m precies 11:00 wordt het startschot gegeven. De jeugd start op de Kleiweg, de senioren op het fietspad richting Wons. De groepen worden vooraf gegaan door fietsers, eentje moest nog even snel worden geregeld, maar dat komt allemaal goed. Het is overduidelijk, dat het een geroutineerd team is en dat iedereen bereid is wat extra’s te doen. ‘Speaker’ Libbe Terpstra houdt intussen de hardlopers, alsmede het aanwezige publiek, op de hoogte van de actuele weersituatie. Maar zijn gegevens worden volgens hemzelf gelogenstraft door de werkelijkheid, want de gevoelstemperatuur van 2 graden is volgens hem vele graden hoger, of zou dat toch de spanning zijn. Want ondanks de jaren lange ervaring er kan zomaar even iets misgaan. Bij de finish doet Libbe verslag van de binnenkomst van de hardlopers. Met behulp van ‘walkie talkies’ worden de nummers doorgegeven, zodat ze bij het finishen met naam kunnen worden genoemd.

Libbe kondigde enthousiast aan, maar met name die van het vrouwelijk geslacht keken meerdere keren verbaasd. Wat bleek. Hij werkte met een lijst van 2018. Gelukkig staan er rond de finish meerdere personen, dus de registratie van de tijden komt helemaal goed, Aibbe kondigde enthousiast aan, maar met name die van het vrouwelijk geslacht keken meerdere keren verbaasd. Wat bleek. Hij werkte met een lijst van 2018. Gelukkig staan er rond de finish meerdere personen, dus de registratie van de tijden komt helemaal goed,

Als eersten finishten de lopers van de jeugd. Velen zouden geloof ik gemakkelijk nog een ronde kunnen lopen zo lijkt het. Opvallend is dat er veel kinderen bij zijn, waarvan één of beide ouders een hardloop achtergrond hebben. Het ‘Open’ karakter van de loop brengt naast kinderen uit Makkum of de omgeving, nu ook deelnemers tot vanuit Leeuwarden zelfs. Of, en in hoeverre het weer belangrijk is blijft altijd een vraag, maar er waren dit jaar bij de senioren 5/10 km 239 deelnemers. Vorig jaar was het 243 maar daar zat de jeugd bij. Er is dus weer sprake van enige groei. ?ls eersten finishten de lopers van de jeugd. Velen zouden geloof ik gemakkelijk nog een ronde kunnen lopen zo lijkt het. Opvallend is dat er veel kinderen bij zijn, waarvan één of beide ouders een hardloop achtergrond hebben. Het ‘Open’ karakter van de loop brengt naast kinderen uit Makkum of de omgeving, nu ook deelnemers tot vanuit Leeuwarden zelfs. Of, en in hoeverre het weer belangrijk is blijft altijd een vraag, maar er waren dit jaar bij de senioren 5/10 km 239 deelnemers. Vorig jaar was het 243 maar daar zat de jeugd bij. Er is dus weer sprake van enige groei.

Het bijhouden van de binnenkomsten is ons helaas niet helemaal, of beter gezegd helemaal niet, gelukt. Voor de exacte tijden en volgorde van binnen komst verwijzen we je naar de eerder genoemde websites.

Nummers 1,2 en 3 dames 5 km


Makkumer Belboei, Jetske en Remko, de nieuwe trotse eigenaren van Café Restaurant De Zwaan

Jetske en Remko, de nieuwe trotse eigenaren van Café Restaurant De Zwaan

Zodra we de Zwaan betreden voelt het direct weer vertrouwd en dat zal voorlopig ook mooi zo blijven. Geen grote veranderingen in de bedrijfsvoering en ook de ‘feel en look’ van de Zwaan blijft vooreerst zoals we die kennen vertellen de nieuwe eigenaars, terwijl we aanschuiven met een kop koffie om meer vragen beantwoord te krijgen. We beginnen met: “hoelang werken jullie al in de horeca”.

Remko trok aan het eind van de vorige eeuw, 1997 om precies te zijn, de stoute schoenen aan en nam de toenmalige pizzeria op het plein over en vestigde er Makkums West.

Een café-restaurant waar hij vijf jaren werkte alvorens in 2002 naar de Waagsteeg te verhuizen om daar ‘Schippers Welvaren’ over te nemen. In 2010 kreeg hij kennis aan Jetske. Jetske had de opleiding aan de Middelbare Hotelschool in Leeuwarden gevolgd, en was op dat moment werkzaam in restaurant de Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie. Veranderend gedrag en allerlei regelgeving, alsmede het werken in de nachtelijke uren heeft hen er toe doen besluiten een nieuwe uitdaging aan te gaan. De Zwaan stond te koop en dit was nu net het type bedrijf dat ze graag wilden.

De Zwaan biedt meer mogelijkheden en dat maakt het allemaal net wat dynamischer zo vindt Jetske. Naast het café en het restaurant hebben ze nu ook de mogelijkheid tot verhuur van ruimte voor groepen, zijn ze instaat om grotere evenementen te organiseren en hebben ze een fitness ruimte op de bovenzaal. Eens in de 14 dagen is de Zwaan de thuisbasis voor de darters en ook het Cultureel Podium Makkum neemt de Zwaan in hun programma op. Kortom er gebeurt veel in de Zwaan. Op de vraag of er ook plaats is voor disco is het antwoord kort en bondig. Nee. Voor het overige kan er evenwel nog van alles gebeuren. De toekomst moet uitwijzen waar behoefte aan is. Samen met de vier personeelsleden gaan ze er alles aan doen om ook de komende vijfentwintig jaar van de Zwaan een gezellig bedrijf te maken waar het goed toeven is. En dat gaat vast wel lukken, want na de eerste vraag werd het een geanimeerd gesprek waarbij we alles wat we wilden weten te horen kregen. Gezellig dus.

Als je contact wilt opnemen met de Zwaan kan dat voorlopig het best via e-mail: dezwaan.makkum@outlook.com Telefonisch is de Zwaan straks weer bereikbaar op 0515-232471 en ook de website komt binnenkort weer beschikbaar.

Remko en Jetske zijn ook bereikbaar op:

0651826227 Remko

0653898776 Jetske 

Makkumer Belboei, krant voor Makkum en omstreken: D66 in coalitie

D66 in coalitie gemeente Súdwest-Fryslân.

Als resultaat van de gesprekken die afgelopen weken gevoerd zijn met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal D66 aansluiten bij de huidige coalitie van CDA, VVD en GroenLinks. Mevrouw Mirjam Bakker (Sneek) wordt namens D66 voorgedragen als nieuwe wethouder in het college van burgemeester en wethouders.

Mevrouw Bakker is op dit moment bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân. In de vorige bestuursperiode maakte ze ook deel uit van het college. Bakker zal gezien haar ervaring en competenties goed kunnen aansluiten bij het huidige college. Ze is een teamplayer, heeft veel bestuurservaring en beschikt over een provinciaal netwerk. De coalitie is verheugd dat D66, met mevrouw Bakker, de coalitie wil komen versterken.

Gesprekken

De fractievoorzitters van CDA, VVD en GroenLinks hebben gesproken met alle partijen in de gemeenteraad. D66 en de FNP bleven over voor vervolggesprekken. De FNP heeft zich na die gesprekken om inhoudelijke redenen teruggetrokken.

Vervolg

Het hoofdlijnenakkoord van deze bestuursperiode wordt ongewijzigd voortgezet. De portefeuilleverdeling wordt nog nader uitgewerkt. De datum van benoeming moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in februari plaatsvindt.

Makkumer Belboei, krant voor Makkum en omstreken: D66 in coalitie

D66 in coalitie gemeente Súdwest-Fryslân.

Als resultaat van de gesprekken die afgelopen weken gevoerd zijn met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal D66 aansluiten bij de huidige coalitie van CDA, VVD en GroenLinks. Mevrouw Mirjam Bakker (Sneek) wordt namens D66 voorgedragen als nieuwe wethouder in het college van burgemeester en wethouders.

Mevrouw Bakker is op dit moment bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân. In de vorige bestuursperiode maakte ze ook deel uit van het college. Bakker zal gezien haar ervaring en competenties goed kunnen aansluiten bij het huidige college. Ze is een teamplayer, heeft veel bestuurservaring en beschikt over een provinciaal netwerk. De coalitie is verheugd dat D66, met mevrouw Bakker, de coalitie wil komen versterken.

Gesprekken

De fractievoorzitters van CDA, VVD en GroenLinks hebben gesproken met alle partijen in de gemeenteraad. D66 en de FNP bleven over voor vervolggesprekken. De FNP heeft zich na die gesprekken om inhoudelijke redenen teruggetrokken.

Vervolg

Het hoofdlijnenakkoord van deze bestuursperiode wordt ongewijzigd voortgezet. De portefeuilleverdeling wordt nog nader uitgewerkt. De datum van benoeming moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in februari plaatsvindt.

Makkumer Belboei, krant voor Makkum en omstreken: 3 banden

3 Banden in Makkum gaat weer los.

Vanaf vandaag 13 januari tot en met a.s. zondag de 19e wordt er in twee klassen gebiljart.

In de A klasse spelen dit jaar 15 deelnemers om de titel. Ook in de B-klasse wordt er door 15 biljarters gestreden, dit om de plekken die recht geven op promotie en natuurlijk het kampioenschap in de B-klasse.

De grote vraag voor aanvang is altijd, zullen de gevestigde namen het weer redden, of wordt dit het jaar met de grote verrassingen. Op de vraag aan een van de deelnemers: “wie deel je de grootste kans toe, uitgezonderd jezelf natuurlijk", werd Piet Lasschuit genoemd en ook Koert Oostenveld. Vanzelfsprekend ook Pier Elgersma, maar ja het blijft sport hé, en we hopen op verrassingen.

In de loop van de week zullen we de stand van zaken op de voet volgen. Vanavond start om 19:00 uur in de Zwaan de A-klasse en in de Belboei de B-klasse. Op beide locaties wordt dagelijks, afwisselend gespeeld in de A-, of de B-klasse. Maar misschien moet u ook gewoon even ‘live’ gaan kijken.

Makkumer Belboei, Beatles Session op de bovenzaal van de Prins

Fantastisch begin van het concertprogramma 2020 met de Beatles Session op de bovenzaal van de Prins

Eerlijk is eerlijk het ging er in de jaren 60 stukken wilder aan toe, maar dat heeft natuurlijk met de leeftijd van het publiek te maken. Geen gekrijs en gegil, maar wel het zoetgevooisd geluid dat zo kenmerkend was voor 'The Beatles'. Het nu aanwezige publiek heeft zich daarmee fantastisch vermaakt. Al eens eerder bij een 'Leugenbolle' concert hadden de heren hun kunsten vertoont op het dak van de 'Zwaan', maar sindsdien is het niveau alleen maar verder omhoog gegaan. In een strak tempo werden alle bekende nummers van 'The Beatles' ten gehore gebracht. Vanuit de zaal werd middels een tablet het geluid geregeld en dat had als plezierig gevolg, dat je ook nog een woordje kon wisselen. Kortom een geweldig optreden van een hele goede band die vast wel een keertje vaker in Makkum kan optreden.

Makkumer Belboei, Krant versus Social Media

Krant versus Social Media

Natuurlijk zijn er vandaag de dag verscheidende mogelijkheden om nieuws wereldkundig te maken. Alleen bereik je met social media enkel mensen die gebruik maken van deze mogelijkheden en wat een veel groter bezwaar is, is dat je nauwelijks een ander publiek bereikt dan dat publiek dat toch al geïnteresserd was. De lezers van berichten op sociale media moeten die wel eerst delen voordat de berichten door hun vrienden worden gelezen.
En dan nog geldt dat dit veelal mensen zijn in een bepaalde doelgroep. De krant daarentegen spreekt een veel algemener publiek aan. Ook mensen die tot dan toe niet geïnteresseerd waren krijgen het artikel onder ogen en mogelijk verandert dat hun mening. Want één van de grootste nadelen van social media en ook veel online nieuwsvoorzieners is, dat zij proberen om altijd het nieuws te brengen dat jouw blijkbaar interesseert. Je blik wordt daardoor niet verruimd, maar eerder beperkt. Heel veel van hetzelfde. Dan komt er een moment dat je denkt dat dat de werkelijkheid is. Wapen je zelf tegen eenzijdigheid. Lees de krant.

Makkumer Belboei, Dinerbon Prinsdrive 2020

Dinerbon Prinsdrive 2020 voor Siepie v.d Eems en Bea de Ruiter

Op vrijdag 3 januari organiseerde de Bridge Club Makkum de traditionele 'Prinsdrive'. Deze drive is alleen voor clubleden en dat is maar goed ook, want de animo om mee te doen is dermate groot, dat als iedereen mee mocht doen, de bovenzaal van de Prins bijlange na niet groot genoeg zou zijn.
Er werd dit jaar gespeeld in twee lijnen. De wedstrijd werd topintegraal gespeeld. De winnaars werden Siem de Boer en Cor van der Meer. De volledige uitslag staat op de website van de Bridge Club Makkum.

Makkumer Belboei, Verkeershinder A7 door windmolenpark

Verkeershinder A7 door windmolenpark

Van dinsdag 7 januari 21.00 tot donderdag 9 januari 06.00 uur is de A7 in de richting van Bolsward tussen Zurich en de afslag Witmarsum/Makkum (afrit 16) dicht. Het verkeer in de richting van Witmarsum/Makkum kan omrijden over Kimswerd en Arum. Verkeer naar Bolsward/Sneek kan over de provinciale weg naar Harlingen, Franeker, Winsum en Wommels. Vanaf 11 januari 08.00 uur tot 13 januari 06.00 uur is de A7 tussen afslag Witmarsum/Makkum (afrit 16) en Bolsward dicht. Het verkeer richting Bolsward/Sneek kan omrijden via de Oude Rijksweg langs de A7.