DeMenz dagbesteding hield open dag

Door Judith van Lavieren

Al een tijdje staat er een vrolijk bord aan de Weersterweg. Het verwijst naar DeMenz dagbesteding op nummer 34, de eerste boerderij die je tegenkomt als je het pad oprijdt. Hier biedt Eva Schriemer samen met Jogchum Hamstra dagbesteding aan volwassen mensen met psychische problemen. Op 14 april hielden ze een open dag. Eva Schriemer is een enthousiaste GGZ verpleegkundige. Drie dagen in de week is ze actief als casemanager. Op dinsdag en donderdag is ze op de boerderij. Jogchum Hamstra is er op woensdag en vrijdag. Cliënten kunnen dus van dinsdag tot en met vrijdag terecht voor dagbesteding. Het begon allemaal aan de keukentafel, maar nu is een gedeelte van de stal getransformeerd tot een eigen werkruimte voor Eva en de cliënten. Met een grote tafel om bijvoorbeeld te schilderen of mozaïeken en een keuken om bijvoorbeeld een cake te bakken. Genoeg te doen en niet alleen binnen. Vooral mensen die graag buiten bezig zijn kunnen hier volop aan hun trekken komen. Er is een moestuin, er zijn dieren die gevoerd moeten worden, hokken die schoongemaakt moeten worden. Door je dag hier door te brengen doe je leuke en zinvolle dingen, ben je fysiek actief, heb je meer sociale contacten en krijg je meer structuur in je dag- en nachtritme. De combinatie is voor mij perfect, zegt Eva. De dagen buitenshuis, als casemanager, ben ik meer bezig met gesprekken en regelen. Hier bied ik in mijn eigen sfeer dagbesteding. In een kennismakingsgesprek hier op de dagbesteding gaan we na wat een cliënt leuk vindt en of dat haalbaar is. Uitgaan van de talenten van de mensen, niet van problemen. Haar ervaring en vakkennis in de praktijk brengen met creativiteit en humor, daar gaat het haar om.Passende uitdagingen aanbieden en er zijn als er ondersteuning nodig is. Op de website van Eva, www.demenz.nl, staat informatie over de inhoud en mogelijkheden van dagbesteding en thuisbegeleiding door DeMenz. Ze is telefonisch te bereiken op 06-29349919 of via de mail: info@ demenzbegeleiding. Langskomen om zelf deze mooie locatie te bekijken is ook mogelijk, er moet dan wel eerst een afspraak gemaakt worden. 


Indrukwekkende dodenherdenking Makkum

Door Jetze Genee

De vierde mei staat Nederland stil bij de mensen die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog en de missies daaraan verwant. De landelijke discussie om naast de gevallenen in de oorlog, een breder scala aan slachtoffers te herdenken, speelt bij het comité Dodenherdenking Makkum niet. De verhalen rond de oorlog zijn nog altijd levendig en uitgebreid over te vertellen. Dat wordt jaarlijks gedaan tijdens de herdenking op het kerkhof naast de Van Doniakerk. De herdenking start echter op de Ds. L. Touwenlaan, ook al een naam die voortkomt uit diezelfde oorlog. Onder begeleiding van het korps Hallelujah worden de eerste kransen gelegd bij het monument voor de geëxecuteerde Makkumers die zijn gestorven in april 1945, met het zicht op de bevrijding. Het verzetsmonument in Makkum is in 1952 opgericht ter nagedachtenis aan elf leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten die in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen. Na het Fryske volkslied vervolgde de stoet de Kerkeburen richting de Van Doniakerk. Net als ieder jaar verzorgt het comité hier een ceremonie waarbij de kransen en bloemen gelegd worden bij de oorlogsgraven én bij de graven van hen die in de tweede wereldoorlog zijn omgekomen. Soldaat of burger, ieder wordt hier herinnerd. Onder begeleiding van afvaardiging van defensie en de lokale scouting Burdine wordt voor hen een saluut afgegeven. Centraal staat de landelijke twee minuten stilte om klokslag 20.00 uur. De last-post gespeeld door Aart Postma van Hallelujah en het vrijlaten van de vrijheidsduiven door Hendrik Koekoek zijn vaste ingrediënten van de herdenking in Makkum. Speciale spreker deze avond was detachementscommandant Marc Orth. Vanaf 1998 is Marc Orth aanwezig bij de herdenkingen op Kornwerderzand en die in Makkum. Orth nam de aanwezigen tijdens zijn speech 73 jaar mee terug in de tijd. Mei 1940, de donkere tijden waarin de inwoners van Makkum zich toen bevonden. Geen vrijheid, geen ruimte voor eigen keuzes en een vreemde bezetter die plotseling de baas van Nederland werd. Toch waren er jonge mannen die de keuze maakten om in 1940 tegen de Duitsers in verzet te komen. Let wel, de Duitsers wonnen op alle fronten tot diep in 1943. Hun afweging, tegen alle verwachting in, om heel bewust het eigen leven in de waagschaal te leggen. En dat soms al op jonge leeftijd. Twintigers pas. Aangrijpend was de passage uit de afscheidsbrief van Hobbes 'Bob' Dijkstra aan zijn moeder. 'Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn keuze om min principes te volgen, en daardoor verkies om korter te leven. dit in plaats van een langer leven met een prekend geweten..' Ook Dijkstra vond het vreselijk om mogelijk te sterven tijdens zijn verzetsdaden, maar op pas 21 jarige leeftijd maakte hij de keuze op basis van principes. Opstaan tegen het kwaad en staan voor het goede. De keuze maken om iets te doen tegen het kwaad, wat zou jij / u doen? Dat is vraag en ook direct de boodschap van Marc Orth dit jaar. Na het spelen van de Engelse en Nederlandse volksliederen en het bedanken van de vele aanwezigen uit Makkum en omgeving, familieleden van elders en ook de vertegenwoordigers van gemeente, Engelse Ambassade en defensie sloot voorzitter Klaas Groenenveld af met het stilstaan bij de vrijheid die wij op 5 mei vieren. Stilstaan bij de vrijheid lukt zeker na de persoonlijke speech van Marc Orth. Volgend jaar vieren we 74 jaar vrijheid, voorafgaand aan de 4e mei waarbij het comité Dodenherdenking Makkum ook weer een passende herdenking organiseert in Makkum. Voor meer informatie, foto's en de noodzaak om te herdenken verwijs ik u graag naar de facebook pagina van Comité Dodenherdenking Makkum. 


Makkumer stoomgemaal blijft behouden

Door Sjirk Wijbenga

In april vorig jaar werd een begin gemaakt met de restauratie van het voormalig stoomgemaal in de Makkumer Mar. Het gemaal ligt aan het Panhuyskanaal en is in 1882 gebouwd als onderdeel van de droogmakerij en bedijking van het Makkumer-, Parregaster- en Workumermeer. Deze drooglegging ging niet zonder slag of stoot. Vissers hadden toentertijd grote bezwaren omdat die hun broodwinning zagen verdwijnen. De drie meren stonden bekend om de goede kwaliteit van paling en blei. Ook Workum verzette zich hevig tegen de voorgenomen droogmaking. Vanuit deze stad werd er veel palinghandel met Engeland gedreven. Toch werd er besloten de meren droog te malen om zo voldoende landbouwgrond te scheppen. Ruim drie jaar wordt het voormalige stoomgemaal nu bewoond door Hendrik en Akke van der Goot. Gebouwd op een klein terpje is het robuuste bouwwerk een eyecatcher in het Friese polderlandschap. De vader van Hendrik, Jan van der Goot, was de laatste machinist van dit bijzondere gemaal. De restauratie werd uitgevoerd door Jelle's Boubedriuw uit Greonterp. Het woongedeelte werd flink onder handen genomen. Het dak werd vernieuwd en metselwerk en goten werden hersteld. Zo ook de kozijnen die daarbij allen werden voorzien van glas in lood. De centrifugaalpompen werden onder handen genomen en de waterlopen werden hersteld. Hendrik kent de geschiedenis van het gemaal als geen ander. Aan de muur hangt een oude foto van het interieur ten tijde van het stoomtijdperk. Dy ha we fan de Stichting Ald Makkum krigen, vertelt Hendrik. In 1924 is het gemaal gemoderniseerd. De stoomketels werden vervangen door 2 centrifugaalpompen die elektrisch werden aangedreven. Toch wordt er in de Makkumer volksmond nog steeds gesproken over het stoomgemaal. Die naam zal volgens Hendrik ook wel altijd worden gebruikt. Ook de schoorsteen verdween van het gebouw en voormalige ketelhuis werd verbouwd tot woonruimte voor de machinist. Er kwam een werkplaats en een kantoor voor het polderbestuur. Us heit en mem brûkten de bestjoerskeamer letter as sliepkeamer, zegt Hendrik, Dizze keamer wolle se ek noch restaurearje mar de sinten binne no earst eefkes op. Sinds 1995 is het Makkumer Stoomgemaal niet meer in gebruik maar is in een noodsituatie wel inzetbaar. De kleinere poldergemaaltjes, die op afstand bestuurbaar zijn, kunnen het werk goed aan. De beide centrifugaalpompen van het gemaal hebben een capaciteit van 120 kuub water per minuut. Bij het draaien van het gemaal daalt het waterpeil in de tochter snel. Hendrik: As it wetter net op peil is kin ik in skúf by de pleats fan Bauke de Witte iepen sette. Belangstellenden kunnen op afspraak een kijkje nemen in het gerestaureerde gemaal. 

Sjirk Wijbenga, (tel.0515-5 76712)