De Makkumer Belboei verschijnt sinds 1 januari 2020 alleen maar on-line.

De online editie wordt bijgewerkt op het moment, dat er een nieuw artikel, dan wel informatie, beschikbaar is.

Ons streven is om informatie te verschaffen en artikelen te publiceren die voor de inwoners van Makkum en omstreken informatief, dan wel onderhoudend kunnen zijn. Hierbij zijn wij in hoge mate afhankelijk van u. Heeft u iets te melden, of heeft u kopij, dan kunt u dat sturen naar: redactie@makkumerbelboei.nl

U mag ook bellen met A. v.d. Woude, 06 5378 4057.

 

Voor de online agenda gelden geen beperkingen. Agenda onderwerpen die conform de opmaak eisen zijn aangeleverd, van zowel maatschappelijk als commercieel belang worden geplaatst zolang ze aan de geldende respect-/fatsoensnormen voldoen.

 

Een ieder die suggesties heeft om deze website, of het nieuws/artikelen, te verbeteren kan dit mailen naar webmaster@makkumerbelboei.nl Waar mogelijk zullen we dit dan zo snel mogelijk aanpassen/invoeren.


Kopij: redactie@makkumerbelboei.nl