Brieven/artikelen met onwelvoeglijke taal, bedreigingen, een beledigend karakter e.d. worden niet geplaatst. Wat als onwelvoeglijk, bedreigend of beledigend wordt opgevat is ter beoordeling van de redactie. Anonieme brieven/artikelen worden niet geplaatst. Ingezonden brieven/opinie artikelen mogen niet te lang zijn (hooguit 2000 tekens);
De redactie behoudt zich het recht voor om langere brieven in te korten.

Makkumer Belboei Wel woorden, geen daden

Wel woorden, geen daden

Bericht van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Redactie

U kunt ook uw spouwmuur, gevel, vloer of dak laten isoleren. Of dubbel glas nemen. Dat zijn de grotere investeringen. Isolatie van de spouwmuren van een hoekwoning kost bijvoorbeeld zo’n € 2.000. De jaarlijkse besparing op de energierekening is dan € 550. 

Mooi zou je denken. Dat wil ik ook.

Mooi niet kom je dan achter.

Je bent namelijk verplicht om minimaal twee onderdelen uit te voeren. Bijvoorbeeld isoleren vloer en spouwmuur, of spouwmuur en dak. Je mag ook kiezen voor een isolatie onderdeel, bijvoorbeeld spouwmuur en een warmtepomp/zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Zo op het oog allemaal niet onaardig. Laten we de opties eens bekijken....

 

Dat laatste aansluiting op een warmtenet zal voor heel veel Nederlanders nu niet en nog heel lang niet gaan gelden. In de buurt van industrie is restwarmte bij de productie een mogelijkheid. Misschien woont u in de nabijheid van een datacenter. Er wordt absoluut aan gewerkt, maar voor gewone huishoudens id het nog de ver van hun bed show, wat het Microsoft data center in de kop van Noord-Holland zou in potentie twee miljoen woningen kunnen verwarmen, maar voorlopig vliegt het de lucht in. Dus zelfs al woon je in de buurt ban zo'n bedrijf, dan is aansluiting op een warmtenet niet een 123tje.

 

Oké. Kiezen voor een warmte pomp op basis van warmte uit grondwater dan. Daarnaast moet het ter plaatse maar mogen en de kosten liegen er niet om. 

Een investering van rond de vijftienduizend euro is zo'n beetje de basis. Je krijgt dan nog wel subsidie. Ook moet je een proefboring laten doen zo'n vierduizend euro en vervolgens heb je een vergunning nodig en ook die brengt kosten met zich mee. Kortom voor de doorsnee huishouding ook geen optie. Recentelijk komt ook nog naar voren dat het op pompen van warm water uit diepe lagen heeft ook vervelende bijwerkingen, onder anderen vervuiling van grondwater wat in het kader van verduurzaming nou weer net niet gewenst is. De Inspectie Leefomgeving en Transport is behoorlijk bezorgd over nalatigheid bij het boren en het naderhand afdichten van de boorgaten.

 

De zonneboiler. Op je dak moet ruimte zijn voor een zonnecollector. Een pré is een dak op het zuiden, Helaas maar dat gaat voor heel veel huizen nu weer net niet op. Er moet ruimte zijn voor een voorraadvat en de zonneboiler moet aangesloten kunnen worden op de bestaande CV-ketel. en beetje sneu als je al gewone zonnepanelen op dak hbt liggen, want die vragen ook ruimte en liggen als dat kan ook al gericht op het zuiden. Maar goed als het allemaal kan is dit een optie. Een berekening van Milieu Centraal toont bij gemiddeld waterverbruik aan, dat bij een tweepersoons huishouden de jaarlijkse besparing zo rond de honderd euro ligt. Met de recente stijging van de energiekosten is hier nog geen rekening gehouden, dus dit zal momenteel iets gunstiger liggen. Maar met een eenmalige investering van rond de 2.500 euro en een subsidie van rond de 600 euro gaat het toch een kleine 19 jaar duren om alleen de investering terug te verdienen. 

 

 

Tenslotte de isolatie. Volgens de website van de overheid kan bij een investering van zo'n 2.000 euro jaarlijks een besparing worden gerealiseerd van 550 euro. Kijk dat is andere taal. Een terugverdien tijd van minder dan vijf jaar. En dat bij een relatief lage investering, minder dan de zonneboiler en met een veel hoger rendement. Dit wil iedereen waarschijnlijk wel, maar niet iedereen heeft voldoende financiële reserves. Ook daarvoor zijn behoorlijk aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Isoleren zal qua kosten voor veel mensen in aanmerking komen, zeker ook omdat er subsidie op zit. Kijk even op Google en de advertenties en aanbiedingen vliegen je om de oren. 

 

Ook u kunt bijdragen aan de verduurzaming, mits u wel nog een tweede onderdeel weet te vinden. U was ooit zo onnozel om zelf uw zolder te isoleren en ook dubbelglas in de ramen te plaatsen. Nu blijven enkel de spouwmuur- en vloerisolatie nog over. Helaas vloerisolatie is in uw geval niet mogelijk. De kruipruimte is te laag. Einde oefening dus. Althans wanneer u de subsidie nodig heeft om de zaak rond te breien. Want nu moet u het volle pond betalen voor de spouwmuurisolatie.

 

Ja we willen graag dat u mee helpt om in Nederland minder energie te verspillen, maar nee u helpen we niet. Wel woorden, geen daden.

 

Makkumer Belboei Herinrichting Ds. Touwenlaan

Herinrichting Ds. Touwenlaan

..zelfs de naam van de straat wordt niet goed geschreven, dit belooft nog wat..

Redactie

Bewoners van de Ds. L. Touwenlaan kregen afgelopen dinsdag een uitnodiging om op maandag 8 november naar het MFC te komen. Het onderwerp van dit schrijven luidt: Herinrichting Ds. Touwenlaan. Inderdaad de straatnaam wordt fout geschreven. Het ontwerp van de inrichting is klaar. Vervolgens: We willen het ontwerp graag met u bespreken. 

Bewoners van onze gemeente die eerder met een herinrichting te maken hebben gehad weten wel wat dit betekent. U mag komen, maar zoals we al in de brief schreven, het ontwerp is klaar. Dus haal een kop koffie, breng nog maar een keer uw voorstellen en, of bezwaren naar voren, maar vergeet niet het ontwerp is klaar. Dus echt iets anders wordt het niet. 

 

De Ds. L. Touwenlaan is al jaren een pijnpunt. De laan nodigt uit tot te hard rijden en met de in de laan opgeworpen hindernissen betekent dit, dat het voor de aanwonende direct naast deze hindernissen altijd voelt of wonen ze in Oost-Groningen. 

 

Maar dat gaat nu tot de verleden tijd behoren. Na de herinrichting heeft de Ds. L. Touwenlaan weer de karakteristieke uitstraling van eertijds. Gezellig met bomen en een klinkerbestrating, want dat wordt blijkbaar verstaan onder ‘karakteristieke uitstraling’. 

 

Nu kan er over die uitstraling als entree van Makkum nog worden gediscussieerd,  het is voornamelijk naoorlogse bouw, dat echte grandeur is ver te zoeken. Het is gewoon een straat waaraan mensen wonen. Die mensen die er wonen hebben meer of minder last van de staat van de weg. Eén van immer terugkerende punten zijn de verhogingen in het wegdek en de overgang tussen die verhogingen en het asfalt. Die overgangen zijn de grootste bronnen van ergernis, want ze veroorzaken trillingen. Trillingen die via de slappe grond worden doorgegeven aan de porseleinkast van de aanwonende. In het gunstigste geval gevaarlijk gerinkel maar ook echte schade. Scheurtjes, scheuren in muren en beschadigingen van rioleringen die verzakken.

 

Maar dat gaat allemaal tot het verleden behoren. De herinrichting gaat dit helemaal oplossen. Zeshonderd duizend euro gaat het kosten, maar dan hebben ze wel wat. Verhogingen bij de kruispunten in een karakteristiek kleurtje en geen overgangen meer tussen klinkers en asfalt, want het worden allemaal klinkers. Ook wordt de weg wat smaller en het wordt officieel een 30 kilometer zone. Natuurlijk ook nog wat boompjes en andere aankleding. Gemeente blij, uitvoerder dolblij en de bewoners….

 

Nee die zijn niet blij. Helemaal niet blij, zelfs kwaad. Die zien nu en straks zwaar verkeer door het dorp denderen. Openbaar vervoer, door het rijden op tijdschema’s, een notoire overtreder van de snelheidslimiet en dan het bevoorradingsverkeer voor de supermarkt, ook vaak gebonden aan tijdslots, landbouw verkeer en ook zo nu en dan ‘Max Verstappentjes’. Een ritje door de Bleekstraat laat zien, dat er ook bij volledige klinkerbestrating kuilen ontstaan ook bij de verhogingen die de kruispunten aangeven. Een biljartlaken als wegdek in onrealistisch, maar klinkerbestrating voor een verkeersader ook.

 

De ondergrond was ooit stevig genoeg voor het verkeer van die tijd, maar echt waar er zijn sinds het midden van de twintigste eeuw wat dingen veranderd. Eentje is dat het verkeer vele malen intensiever is geworden, en vele malen groter en zwaarder. Al eerder bleek dat het ter hoogte van de Rooms Katholieke school niet kon blijven zoals het was en werd er een versmalling gecreëerd. Deze zorgt er in ieder geval voor, dat de snelheid overdag er wordt uitgehaald, meer van deze verkeer remmende aanpassingen worden gewenst, maar worden ze ook uitgevoerd. Uit gesprekken met betrokkenen wordt duidelijk dat dit, het ontwerp dat klaar is wordt maandag gepresenteerd, niet gaat gebeuren. Hulpdiensten zouden er teveel last van ondervinden. Niet van die bij de school en ook niet in Harlingen bijvoorbeeld, maar wel op de rest van de Ds L. Touwenlaan.

Betrokkenen vertellen dat ze wel zijn gehoord, maar er niet naar hen werd geluisterd. Vreemd, want de overheid in Nederland is toch een vertrouwen wekkend democratisch instituut?

 

De Oost-Groningers zijn wat kritischer en de ervaring met Windpark Fryslân heeft ook bij veel mensen in onze eigen omgeving geleid tot een dalend vertrouwen, de Toeslagenaffaire spant zo’n beetje de kroon. De daling van het vertrouwen in de overheid is dramatisch gedaald, de lokale overheid deed het volgens het onderzoek in opdracht van de NOS beter. Hoe lang nog…..

 

Makkumer Belboei U kunt het allemaal nog goed volgen?

U kunt het allemaal nog goed volgen?

Of, hoe consequent is het beleid....

Redactie

Eenvoudig een beeld krijgen van de besmettingen per leeftijdscategorie valt niet mee.Op de website van het RIVM staan veel grafieken, maar geen enkele die nu precies toont hoe de besmettingen per leeftijdscategorie is.

In eerste instantie werden enkel de kwetsbare mensen getest. Op het moment, dat er meer testcapaciteit beschikbaar kwam werden ook anderen getest. In de maand september zijn de besmettingen in de leeftijdscategorie 10-20 jaar verreweg het grootst. De besmetting in die leeftijdscategorie nam weliswaar snel af, maar was nog altijd groter dan die in de leeftijdscategorie 60+. Ook konden we dagelijks lezen dat er nog een groot gebrek aan testcapaciteit was. De beschikbare testen gingen vrijwel allemaal naar mensen met duidelijke corona klachten.  De groep die steeds werd genoemd met wel besmettingen, maar nauwelijks klachten waren de jongeren. Deze groep werd ongetwijfeld veel minder getest dan de mensen uit de andere leeftijdsklassen. Er was immers gebrek aan testcapaciteit. Geen klachten niet testen.

school kantine foto gemaakt tijdens de corona periode

 

Over oktober zijn de cijfers nog niet te vinden op internet, althans niet bij de officiële organisaties.

Onduidelijk blijft wie de majoriteit van dragers zijn die andere mensen kunnen besmetten. Opnieuw zijn er met ingang van vandaag strengere maatregelen afgekondigd. De aller belangrijkste is dat we gewoon zoveel mogelijk afstand van elkaar moeten houden en zo min mogelijk in groepen moeten optrekken. Een kleine wandeling langs supermarkten in de plaatsen met veel middelbare scholieren toont, hoe begrijpelijk ook, dat dat in de praktijk ondoenlijk is. Tussen de middag verzamelen zich daar scholieren van allerlei scholen.  In bijvoorbeeld Bolsward komen kinderen uit de wijde omgeving naar school. ‘s Middags gaan ze weer naar huis. Het laat zich raden, dat een eventuele besmetting wel heel gemakkelijk van plaats naar plaats kan reizen. 

Dat de meeste besmettingen in de thuis situatie plaatsvinden is dan natuurlijk logisch. Iemand brengt het binnen en de andere gezinsleden kunnen besmet raken. Want het is natuurlijk niet zo, dat het virus stiekem via de brievenbus binnen komt. Het wordt door mensen binnen gebracht. Mensen besmetten andere mensen. En mensen die zich veel verplaatsen brengen het elders. Dit is wat van Dissel ons constant voorhoudt. 

 

Nou is het allemaal misschien nauwelijks relevant wie wie besmet, maar het covid-19 virus is overduidelijk een groot probleem voor onze samenleving. Onze Minister-president houdt ons dit met regelmaat voor. En dat we het gezamenlijk moeten oplossen, maar de vraag die echter steeds prangender wordt luidt, “waarom dat gezamenlijk door velen niet meer zo wordt gevoeld.”

Organisaties die de zaken goed voor elkaar hebben moeten de deuren sluiten.  Dat feestcafés dicht moeten zullen de meesten wel begrijpen, maar restaurants is al veel moeilijker, zeker als je dat afzet tegen de kantines op scholen. En dat de damclub en bridgeclub, alle regels respecterend, moeten sluiten is zot. Tot 20:00 uur wel een drankje en daarna niet is ook zo’n lacher. Tot die tijd kun je in het restaurant van hotels dineren met een wijntje, maar wel om acht uur naar binnen gieten want anders gaat het helemaal mis…. Oh ja, ook zo vreemd,  wel in restaurants hotels, maar niet bij de plaatselijke uitbater. 

Conferenties en trainingen in hotels gaan gewoon door, maar het buurtcentrum moet dicht. Hopelijk begrijpt u het allemaal wel.

 

Makkumer Belboei, Horeca opnieuw in 'lockdown'

Lekker vaak "Mens erger je niet' spelen

Redactie 20201014

Op 28 september kwam het eerste bericht. Helaas, oplopende besmettingscijfers en ook de opnames in ziekenhuizen stijgen. Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. De groepsgrootte moet weer terug naar maximaal 30 personen. Er komt een advies om in de publieke ruimtes mondkapjes te dragen en de horeca moet om 22:00 uur de deur sluiten. Na 21:00 uur mogen er geen nieuwe gasten binnen worden gelaten en maximaal vier personen mogen aan één tafel.

De Zwaan in Makkum sluit de deuren met een boodschap die we ter harte moeten nemen.

Het gevolg ook goed georganiseerde evenementen zoals bijvoorbeeld de bridge zittingen moesten weer stoppen. Althans in die bedrijven die ook een horecafunctie hebben. Ondanks dat iedereen de aanpassingen ingevoerd had die het RIVM  had voorgesteld, maar het mocht niet baten. In Hotels kan dit bridge min of meer ongestoord doorgaan. Wel mag daar de groepsgrootte niet groter zijn dan 30 personen, maar verder nauwelijks belemmeringen. 

De grote steden voorop en later ook en meer op andere plekken laten echter nog steeds stijgende cijfers zien. De reguliere zorg moet worden afgeschaald en de opnames in verband met covid-19 blijven stijgen. Daarom volgen op 13 oktober, gisteren weer strengere maatregelen. 

De meest ingrijpende is ongetwijfeld, dat de horeca, de café gerelateerde horeca dus, weer volledig moet sluiten.  Voorlopig voor... Niemand weet het. De reden is dezelfde. De groep met besmettingen blijft stijgen en dit zijn nu vooral jongere mensen, die het niet zo nauw nemen met de belangrijkste maatregel. Hou afstand. Vooral in de café's gaat het dus blijkbaar mis. Althans dat is de boodschap nu.

De nieuwe maatregelen moet een rem zetten op het sociaal verkeer. De verplaatsingen van mensen moeten naar beneden. Het is vast en zeker waar, dat dit het meeste effect zal hebben. Maar dat daarom ook die activiteiten die alle gewenste maatregelen hebben getroffen moeten stoppen valt steeds minder te accepteren. Vooral om dat het op andere plaatsen in exact de zelfde ‘settingen’ wel door mag gaan. Hoelang houdt de overheid de geest in de fles. Hoe kan het dat Nederland nu in de top 3 van Europa zit en dat het hier erger is dan in het Amerika van Trump, die er 'in den beginne' lak aanhad. Waarom nu pas een routekaart. 

Maar als het gedrag van een minister, die de verantwoordelijkheid voor dit beleid draagt, wordt afgedaan als een onhandigheidje, dan zal de urgentie in Den Haag meer met de mond worden beleden dan met daden.

Vanavond om 22:00 uur is het weer zover. De deuren gaan en blijven voorlopig weer dicht. Maar lekker vaak "Mens erger je niet' spelen denk ik.

 

 

Makkumer Belboei, Arjen Lubach, Nederland als harde schijf

Gebroken Beloftes, Arjen Lubach Zondag 11 oktober 2020

Hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra

Redactie

Lang niet iedereen kijkt op zondagavond naar Arjen Lubach. Helaas mag je wel zeggen. Dat moet anders. Iedere Nederlander moet naar Lubach op zondag kijken. In een korte begrijpelijke uitzending stelt hij regelmatig misstanden aan de kaak.

 

Fotobron: website Nieuwe Oogst

Afgelopen zondag ging het o.a. over de windmolens in de kop van Noord-Holland. Onder de titel Nederland als de harde schijf laat Arjan zien, waar de stroom goed voor 370.000 duizend huishoudens belandt. Bij een datacenter van Microsoft. 100% van de opgewekte stroom gaat daar naar toe. Het windmolenpark is gebouwd met een subsidie van de Nederlandse overheid. Vattenfall een Zweeds bedrijf en eigenaar van 82 molens in dit windmolenpark kan tot 660 miljoen subsidie krijgen. Op dit moment zouden data centra al 3% van het totale Nederlandse stroomverbruik. Groningen Seaport krijgt een datacenter en ook is er sprake van de bouw van een gigantisch datacentrum in de buurt van Zeewolde. Door deze toename is de verwachting, dat rond 2030 het stroomverbruik door dataverkeer  rond 50% zal liggen, dat is dus binnen tien jaar.

Aan de lokale bewoners wordt de boodschap verkondigt dat de bouw van deze windmolens en de stroom die ze gaan leveren voor een duurzame samenleving is en dan is de mond van protesterende tegenstanders natuurlijk gauw gesnoerd. Je vraagt niet gauw verder, want wat is er mis met een duurzame samenleving.

En het komt het natuurlijk Nederland ten goede zo denkt de niet ingevoerde Nederland, Het levert toch hoogwaardige arbeid en computers/servers veroorzaken veel warmte en dat kan dan mooi als restwarmte het energiegebruik verminderen. Makkumers die regelmatig de afsluitdijk over moeten kennen de groene gebouwen langs de A7 wel. Nou daar werken dus 125 man, de restwarmte wordt via de grijze opbouwen de lucht ingeblazen. Dan zal het de overheid toch wel veel opleveren via belastingen. Als we Arjen Lubach mogen geloven is ook dat een illusie.

Nou laat dat dan zo zijn, maar we gebruiken wel allemaal computers laptops tablets en smartphones en ook steeds meer huishoudelijke apparatuur is afhankelijk van de internet structuur. Dus we moeten voor dat gebruik wel wat over hebben. Ja een verpest landschap. Want het data center van Microsoft in de Wieringermeer wordt als cloud centrum gebruikt voor het Midden-Oosten en Afrika.

Even samenvatten. De belastingbetaler subsidieert een Zweeds bedrijf, dat de stroom levert aan een Amerikaans bedrijf, die deze stroom gebruikt voor het Midden-Oosten en Afrika. Oh ja, niet vergeten het levert nu wel 125 banen op. 

Los van deze uitzending maar wel tekenend, een Frans bedrijf wil wel een kerncentrale in Nederland bouwen. De regering hoeft alleen maar te zeggen waar. Waarschijnlijk wordt er wel een kleine bijdrage gevraagd, die als subsidie verstrekt mag worden. Doen we nooit zo moeilijk over in Nederland.

De Nederlandse overheid heeft zich via de akkoorden van Parijs geconformeerd om aan klimaat doelstellingen te voldoen. Op dit moment is de situatie zo, dat de minister van economische zaken voor tussen de 100 en 200 miljoen duurzame energie in Denemarken moet aankopen om aan deze doelen te voldoen. Onze duurzame stroom leveren we aan buitenlandse bedrijven.

Er zijn beslist mensen er blij van zijn geworden. Verdieners in deze zijn de bedrijven die aan deze molens hebben gebouwd o.a. BAM, de energie reus Vattenfall en Microsoft. Benieuwd hoeveel van de lokale bewoners er blij mee zijn. Op de website wordt vermeld, dat het contract met Microsoft voor 10 jaar is, daarna komt de stroom op het net. Kan me niet voorstellen dat Microsoft deze investering doet voor 10 jaar. U wel?

Daarnaast is er een ‘Burenregeling’. Geen idee of die goed werkt. Kijkend naar Groningen en de moeite die het daar kost om de geleden schade vergoed te krijgen ben ik ook hier huiverig voor.

Laat u ook informeren op de website https://windparkwieringermeer.nl/ 

 

Makkumer Belboei, Kosten inhuurkrachten SWF veel te hoog.

Kosten inhuurkrachten SWF veel te hoog.

Ingezonden 20200828

Sneek. De PvdA maakt zich opnieuw zorgen over het grote aantal externe krachten en flexwerkers dat de gemeente Súdwest-Fryslân inhuurt. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt, dat van de totale loonsom van de gemeente, ruim 16% uitgegeven wordt aan inhuurkrachten. Dit komt neer op 10,7 mln. euro. Bij de begroting was afgesproken dat de externe inhuur niet meer mocht zijn dan 6%. 

De 10,7 mln. euro betekent, dat er continue 140 formatieplaatsen worden bezet door externen. “Dat is veel en veel te hoog,”,  aldus fractievoorzitter Johan Feenstra van de PvdA. “Voor ons is werkzekerheid erg belangrijk en huur je externen alleen maar in bij piek en ziek. Vooral in deze financieel onzekere tijden moet je mensen zekerheid bieden. De gemeente heeft een voorbeeld functie. Maatschappelijk gezien is dit ook een belangrijk onderwerp. De flexibilisering is te ver doorgeschoten. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt zie je problemen door het gebruik van verschillende arbeidscontracten. Medewerkers in vaste dienst hebben vaak meer perspectief op het kopen van een huis en het opbouwen van pensioen. De mogelijkheden daarvoor zijn vanuit flex-contracten veel minder”.  De PvdA is daarom kritisch op het feit dat de gemeente te veel inhuurt via uitzendbureaus, ZZP’ers en payroll e.d. 

Daarom stelt de PvdA de volgende schriftelijk vragen:

 

    1. In de begroting 2019 was de afspraak om maximaal 6% van de loonsom in te zetten voor externe inhuur. In 2019 is dit daadwerkelijk uitgekomen op 16,2%. Een overschrijding van maar liefst 170%! Wat zijn de oorzaken en verklaringen voor deze gigantische overschrijding?

    2. De gemeente dient gezien de afspraken de externe inhuur actief terug dringen. Dit kan door o.a. flexibele inzet van eigen medewerkers en het omzetten van flexibele contracten in vaste banen. Op welke wijze geeft het college hier inhoud en vorm aan om binnen de begroting te blijven van de inhuur van externen? 

    3. Is er beleid vastgelegd omtrent het wel of niet inhuren van extern personeel? Zo ja: kan dat vastgelegde beleid worden verstrekt. Zo nee: waarom is dat er nog steeds niet?

    4. Welke regels en procedures zijn er vastgelegd om tot inhuur van extern personeel te komen? Zo ja: kunnen die worden verstrekt. Zo nee: waarom is dat er nog steeds niet?

    5. Wie is bevoegd om extern personeel in te huren. Zit daar regie op en wordt dit gecoördineerd?

    6. Is het vast personeel van onze gemeente volgens het college ook in staat om snel en flexibel in te spelen op vragen die leven in de samenleving en op de gemeente afkomen? 

    7. Is er binnen de gemeente sprake van een zogenaamde “flexibele schil” van vaste medewerkers? Zo ja: hoe groot (fte’s) is deze en hoe hoog is de loonsom daarvan? 

    8. Voor welke werkzaamheden wordt deze “flexibele schil” zoal ingezet?

    9. Aan het inhuren van personeel liggen contracten ten grondslag. Totaal is voor € 10,7 mln. ingehuurd. Kan het college over 2019 een gespecificeerde uitsplitsing/overzicht geven van het aantal fte’s (uren) onderverdeeld naar verschillende contractvormen; afdelingen/werkzaamheden; de daarmee gepaard gaande uitgaven en de duur (tijdsbeslag) van deze contracten. Idem over het eerste halfjaar van 2020. 

    10. Kan het college een overzicht geven van hoeveel mensen (fte’s) in 2019 en het eerste half jaar van 2020 geen vast contract heeft (dus geen aanstelling voor onbepaalde tijd)? Dit op het totaal aantal formatieplaatsen.

 

 

Makkumer Belboei, Ik ben van plan om op 4 mei de Mexicaanse vlag halfstok te hangen.

Ik ben van plan om op 4 mei de Mexicaanse vlag halfstok te hangen.

ingezonden bericht

Ik ben van plan om op 4 mei In plaats van de Nederlandse vlag, de Mexicaanse vlag halfstok te hangen. Dit als een gebaar naar een vergeten groep Mexicaanse militairen die aan geallieerde zijde hebben mee gevochten. Het grootste deel was tegen Japan, maar er zijn ook enkele duizenden die mee hebben gevochten om Europa te bevrijden. Ik heb 7 jaar een relatie gehad met een Mexicaans vrouw en heb daar heel veel tijd door gebracht. Daardoor heb ik een hele boel vrienden daar en op een dag ben ik door één van hen uitgenodigd om zijn 92 jarige grootvader te ontmoeten.

De reden was simpel, ik ben Nederlander.
Het bleek dat zijn grootvader in de tweede wereld oorlog in Nederland was geweest en zelfs in "frisia" zo als hij het noemde. Samen met zijn broer hadden ze zich als vrijwilliger aangemeld bij het Amerikaanse leger. De belofte dat er een Amerikaans staatsburgerschap uit zou kunnen komen heeft natuurlijk ook mee gespeeld. Samen zijn ze enkele weken na D-day in Normandië geland. Door een of andere oorzaak zijn ze hun eigen bataljon kwijt geraakt en uiteindelijk via andere geallieerde gevechtsgroepen door het Canadese leger aangenomen.

Zo zijn ze in Nederland beland en zijn hier tot een jaar na de bevrijding gebleven voor dat ze weer gerepatrieerd werden. Het Amerikaanse staatsburgerschap hebben ze nooit gekregen omdat ze door het Amerikaanse leger als "Missing In Action" waren opgegeven en ze uiteindelijk door de Canadezen werden gerepatrieerd. Beide broers hebben het dus overleefd maar vele andere landgenoten niet. Alles werd grotendeels door de kleinzoon verteld en de oude man knikte instemmend hij heeft een paar keer "frisia" genoemd.

Dit was in een voetbal kampioenschap jaar en ik had een hele stapel oranje t-shirts en stel vlaggen mee genomen. Ik bood hem een Nederlandse vlag aan en kreeg daarvoor in ruil een prachtige zijden Mexicaanse vlag, hij stond er op dat ik die vlag kreeg.

Het is deze vlag die ik halfstok wil hangen, met daaronder een verklaring waarom ik de groep Mexicaanse vrijwilligers die hun leven hebben gegeven wil herdenken.
En ik denk dat het wel een beetje aandacht verdient.