Recent nieuws van de gemeente

 

Makkumer Belboei Finalisten Ondernemersprijs 2021 bekend.

Finalisten Ondernemersprijs 2021 bekend.

Súdwest-Fryslân

De drie finalisten voor de prijs ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân zijn bekend. Brandsma Digitaal Meten, Tegelgroothandel Julius van der Werf en The Imagineers maken kans op de Ondernemersprijs. Over precies een maand wordt tijdens het grote ondernemersevent in het Theater Sneek bekend gemaakt wie er met de prijs vandoor gaat. 

 

Het proces. De jury ging afgelopen week langs bij de 7 genomineerden voor de Ondernemersprijs 2021. Zeven bedrijfsbezoeken die allen erg inspirerend en veelbelovend waren. Vervolgens kwam de jury bijeen om de knoop door te hakken. Jurylid Wytze G. Rijke van TCNN: “De genomineerde bedrijven zijn stuk voor stuk indrukwekkende voorbeelden van innovatief ondernemerschap in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze pareltjes zijn echter in totaal verschillende branches actief waardoor de eindbeoordeling een lastige exercitie is geweest. Eigenlijk zijn alle genomineerden winnaars, daar mogen ze echt trots op zijn”.

 

De finale. De drie finalisten verschijnen voorafgaand aan de finaleavond nog een keer voor de jury. Zij mogen hun bedrijf pitchen en vertellen waarom zij denken het beste bedrijf van Súdwest-Fryslân te hebben. De jury zal zich vervolgens beraden over welke bedrijf de Ondernemersprijs van 2021 wint.

 

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar ondernemersfederatie. Het is, na 2019, de tweede keer dat deze prijs wordt uitgereikt. Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s. Dit jaar is dat thema ‘Innovatie’. 

 

Hét Ondernemersevent 2021. Op 15 november vindt het Ondernemersevent 2021 plaats. Inspirerende sprekers nemen aanwezigen mee in de complexiteit van innovatie en ondernemen in een toekomst die aan verandering onderhevig is. Tijdens de avond wordt toegewerkt naar de climax van de verkiezing: ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân’. Aansluitend is er gelegenheid voor de aanwezigen in gesprek te gaan met collega-ondernemers en de gemeente. 

 

Wethouder Bauke Dam kijk uit naar het bijzondere event: “We hebben een fantastische groep vindingrijke ondernemers in onze gemeente. Het afgelopen jaar heb ik dat tijdens de bedrijfsbezoeken bij een veel ondernemers met eigen ogen gezien. Ik kijk er dan ook naar uit om ze allemaal terug te zien tijdens het ondernemersevent. En wat betreft de Ondernemersprijs, dat is een mooie stimulans voor de winnaar, maar deze gemeente telt tal van goede, gedreven en gepassioneerde ondernemers. En daar ben ik grutsk op!”

 

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân: sluitende begroting en ruimte om te investeren

Súdwest-Fryslân: sluitende begroting en ruimte om te investeren

Súdwest-Fryslân

In financieel onzekere en uitdagende tijden presenteert Súdwest-Fryslân de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode met een balanstotaal van € 287,5 miljoen. Súdwest-Fryslân zet vol in op brede welvaart en heeft ruimte om te investeren in vitaal wonen, werken en genieten in de gemeente.  

Onvoorspelbare financiële stromen vanuit het Rijk hebben invloed op de begroting en de nasleep van Corona zal de komende tijd nog de nodige financiële gevolgen hebben. De gepresenteerde begroting is structureel sluitend. Ook blijft de algemene reserve op niveau, er is nog € 2,9 miljoen vrij besteedbaar. Dit komt met name door de toezegging die het Rijk aan gemeenten heeft gedaan tijdens Prinsjesdag. Ook komt er vanuit het Rijk extra geld voor Jeugdzorg. Door de hogere bijdragen van het Rijk is het gelukt om voor het aanpassen aan de inflatie € 1,5 miljoen te reserveren. Daarnaast wordt er € 3 miljoen per jaar extra geïnvesteerd om een inhaalslag te maken in verband met achterstallig onderhoud van bruggen, wegen, water en groen. Het bedrag van eerder ingevoerde bezuinigingen in het sociale domein wordt verlaagd.

 

Vitaal wonen, werken genieten voor iedereen: ‘Het resultaat van de begroting is zondermeer positief te noemen. De kwaliteit van onze gemeente als vitaal woon- en leefgebied wordt erkend. Samen met partners investeren we hier slagvaardig in’, aldus wethouder Financiën Gea Wielinga. ‘En juist in de huidige tijdgeest voegen we daar meer prominent ‘positieve gezondheid’ aan toe. We kijken met een brede blik naar dit actuele thema. Het gaat om veerkracht, dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, en over de omgeving waarin we leven. We willen nog meer werken aan een sterke sociaal-economische structuur en een goed voorzieningenniveau.’

 

Ruimte voor ambities: Na 10 jaar Súdwest-Fryslân is het tijd voor de volgende stap in de ontwikkelkracht in de vorm van de Ontwikkelmachine. Hierbij staan een actiegerichte benadering en slagkracht voorop waarbij samen wordt gewerkt met inwoners en externe partners. Ook komend jaar is er ruimte om € 2 miljoen te investeren in grote ontwikkelingen, zoals in de uitbreiding van bedrijventerreinen bij Sneek, Bolsward en kleinere kernen. Dit gebeurt met een krachtig Ontwikkelfonds waaruit dit mogelijk worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld recent bedrijventerrein De Hemmen III. Het Ontwikkelfonds wordt jaarlijks met een half miljoen extra gevuld.

 

Klimaat: De gemeente staat voor grote investeringen op het gebied van de uitvoering van de Klimaatagenda. Het gaat hierbij om plannen voor duurzame energieopwekking, de aanpak van de aardgasvrije wijken en het mede mogelijk maken van duurzame initiatieven vanuit de mienskip. Súdwest-Fryslân blijft hier onverminderd op inzetten en verwacht overigens wel dat het Rijk hierin compensatie biedt.

 

 

Makkumer Belboei Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen nu ook voor huurders in Súdwest-Fryslân.

Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen nu ook voor huurders in Súdwest-Fryslân.

Súdwest-Fryslân

Huurders van woningen in Súdwest-Fryslân kunnen tot 70 euro subsidie krijgen van de gemeente als zij in hun huurhuis kleine energiebesparende maatregelen nemen. Voorheen was deze regeling alleen beschikbaar voor eigenaren van koopwoningen. Van 15 oktober 2021 tot en met uiterlijk 31 juli 2022 kunnen huurders energiebesparende producten aanschaffen bij de lokale bouwmarkt en de kosten retour krijgen of via een shoptegoed van de gemeente producten kopen bij het Duurzaam Bouwloket.

Voorbeelden van energiebesparende producten zijn radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. Daarnaast kan er gekozen worden voor de hulp van een energiecoach die de bewoner in zijn eigen huis voorziet van tips om energie te besparen.

 

Na het succes van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) eerder dit jaar, waar woningbezitters in Súdwest-Fryslân in totaal €540.000 hebben besteed aan energiebesparing, is nu de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) van toepassing. Hiervoor is in Súdwest-Fryslân ruim €300.000 beschikbaar. Het bedrag is vastgesteld op basis van het aantal huurwoningen. Van de woningen in Súdwest-Fryslân is 35 procent een huurwoning, onder te verdelen in particuliere huur (8%) en sociale huur (27%). Van de RRE-regeling is veelvuldig gebruik  gemaakt. Hierbij was vooral de bespaarbox, een doos met een selectie van energiebesparende producten, in trek. Maar ook een kleine bijdrage aan een grotere investering, zoals vloerisolatie of een zuinige koelkast, werd goed ontvangen.

Wethouder klimaat, Erik Faber hoopt dat de regeling voor huurders minstens zo populair wordt. “Ik moedig iedereen in onze gemeente aan om van deze regeling gebruik te maken en daarmee het persoonlijk energieverbruik te verlagen”, aldus Faber. Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk om ook huurders mee te nemen in de energietransitie. “De energiecoach kan hier een belangrijke rol in spelen”, geeft de wethouder aan. “Deze professional kan vaak in slechts één bezoek aan huis tips geven om met minimale investering, veel energie te besparen.” Energiebesparende maatregelen dragen niet alleen bij aan een beter klimaat, voor inwoners kan dit een aanzienlijk lagere energierekening betekenen. 

 

Meedoen kan vanaf 15 oktober alleen via de website www.duurzaambouwloket.nl/rrew-sudwestfryslan. De regeling kent net als zijn voorganger een op = op karakter. Vragen over de actie kunnen via het Duurzaam Bouwloket worden gesteld. 

 


Warm wonen met een betaalbare energierekening

 

 

Makkumer Belboei Grootschalige controle op bedrijventerrein Hoekseize in Workum

Grootschalige controle op bedrijventerrein Hoekseize in Workum

Súdwest-Fryslân

Woensdag 6 oktober is een aantal bedrijven in Workum gecontroleerd op het naleven van de geldende wet- en regelgeving en op de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit. Toezichthouders, handhavers en politie werkten gezamenlijk aan deze controle. Het was de eerste keer dat de gemeente Súdwest-Fryslân samen met de politie een integrale controle uitvoerde.

 

Met deze acties wil de gemeente bereiken dat Hoekseize een gezond bedrijventerrein blijft, waar eerlijke bedrijven alle ruimte krijgen om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen. Ondermijnende criminaliteit, wanneer de onderwereld de ‘bovenwereld’ gebruikt voor criminele activiteiten, moet daarbij zoveel mogelijk uitgesloten worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een leegstaande stal of loods wordt gebruikt voor de productie van drugs. Er was geen specifieke aanleiding om in Workum te controleren. Deze controle maakt onderdeel uit van een groter integraal onderzoek ter preventie van ondermijning. 

 

Waarop is gecontroleerd? De gemeente heeft controles uitgevoerd op het naleven van milieu- en bouwregelgeving en op het handelen binnen het bestemmingsplan. De politie lette daarbij op signalen van ondermijning. Daarnaast is het in- en uitgaande verkeer van Hoekseize gecontroleerd.

 

Uitkomst controle De algehele conclusie is dat de Hoekseize een vitaal terrein is met vele keurige ondernemers. Hier en daar zijn kleine overtredingen geconstateerd waarop actie ondernomen dient te worden. Daarover wordt contact opgenomen met de betrokken ondernemers. 

 

Vervolg controles Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat we een veilige leefomgeving hebben en houden. 
Achter de schermen werken alle overheidspartners hier samen hard aan. Meestal is dat onzichtbaar, behalve op dagen als deze, wanneer er een zichtbare actie plaatsvindt. In het vervolg zullen controles als deze vaker gaan plaatsvinden. Zowel gemeente als politie zijn tevreden met deze samenwerking. 

 

 

 

Makkumer Belboei Openbare verhoren Raadsenquête Empatec

Openbare verhoren Raadsenquête Empatec

....waarom haast ook weer, wat gebeurde er in november 2019....

Persbericht/Redactie

De bom is gebarsten in Súdwest-Fryslân. Vier wethouders hebben het vertrouwen opgezegd in hun PvdA-collega Stella van Gent. De socialisten staan op hun beurt als een blok achter wethouder Van Gent. De partij stapt per direct uit de coalitie.

Botsende karakters, wantrouwen, hoogoplopende ruzies en een verstikkende werksfeer. De spanningen in de collegezaal aan de Marktstraat in Sneek lopen al geruime tijd (vrijwel sinds de installatie) hoog op.

Het breekpunt echter in de grimmige samenwerking tussen de wethouders is een deze week opgestart integriteitsonderzoek naar wethouder Van Gent. Zij wil samen met Empatec-directeur Harry de Wit een oud pand in Sneek kopen en splitsen - een zakelijke deal. Bureau Bing houdt de transactie kritisch tegen het licht. Van Gent zegt dat ze zelf op het onderzoek aangestuurd heeft. ,,Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.’’

Bron Leeuwarde Courant

 

Openbare verhoren Raadsenquête Empatec
In de week van 11 tot en met 15 oktober zijn de openbare verhoren, onder ede, voor de Raadsenquête Empatec. De enquêtecommissie heeft ambtenaren en (oud-)bestuurders van de gemeente Súdwest-Fryslân en (oud-)medewerkers en (oud-)leden van de Raad van Commissarissen van de NV Empatec voor deze verhoren opgeroepen. Een aantal van de opgeroepen personen heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de openbare verhoren. Er zijn twaalf verhoren.

 

“Wy komme no yn de folgjende fase fan ús ûndersyk”, zegt Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “Om ús sa goed as mooglik ta te rieden op dizze iepenbiere ferhoaren hat de kommisje har dwaande hâlden mei dossierûndersyk folge troch in oantal petearen mei belutsenen en ekspêrts. Wy hawwe dat dien yn gearwurking mei de meiwurkers fan de twa ûndersyksburo’s dy’t ús stypje yn dit proses. De útkomsten fan de iepenbiere ferhoaren ferwurkje wy mei de konklúzjes fan it foarûndersyk yn ús einrapport. Dat rapport sille wy ein dit jier presintearje oan de gemeenteried.”

 

Verhoorschema

Maandag 11 oktober
12.30 – 14.00 uur Mevr. J. Cijntje - Beleidsadviseur team Beleid Sociaal Domein
15.00 – 16.30 uur Mevr. L. Zwager - Teammanager Ondersteuning Beleid Sociaal Domein a.i.

 

Dinsdag 12 oktober
13.00 – 14.30 uur Dhr. S.S. Kuipers - Teammanager Financiën
15.00 – 16.30 uur Dhr. R. Admiraal - Concerncontroller
17.00 – 18.30 uur Dhr. P. Zondervan - Gemeentesecretaris

 

Woensdag 13 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. M.W. Offinga - Oud-wethouder
12.30 – 14.00 uur Dhr. E. van der Sluis - Voorzitter Raad van Commissarissen Empatec

 

Donderdag 14 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. S. Tolsma - Oud-wethouder & portefeuillehouder
15.00 – 16.30 uur Mevr. S.C. van Gent - Oud-wethouder & portefeuillehouder

 

Vrijdag 15 oktober
10.00 – 11.30 uur Dhr. F.J.R. Faber - Wethouder
12.30 – 14.00 uur Mevr. G.R. Wielinga - Wethouder & portefeuillehouder
15.00 – 16.30 uur Mevr. J.A. de Vries - Burgemeester

 

 

 

 

 

Achtergrond
Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsenquête naar Empatec. Op dat moment is er een enquêtecommissie ingesteld en in juni 2021 is er een gecombineerd team van twee onderzoeksbureaus aangetrokken om de enquêtecommissie te ondersteunen in het onderzoek.

 

De afgelopen maanden heeft de enquêtecommissie haar vooronderzoek verricht. Er zijn informatieverzoeken verzonden aan het college van de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en de NV Empatec. De verkregen informatie is geanalyseerd en onderzocht. Ook zijn er gesprekken en interviews gehouden met betrokkenen en deskundigen om zo meer inzicht op het dossier te krijgen. Aan de hand van het vooronderzoek is er een lijst met personen gemaakt die de enquêtecommissie graag openbaar zou willen verhoren.

 

Live te volgen
Het eerste verhoor start maandag 11 oktober om 12.30 uur. De verhoren vinden plaats in de raadszaal van het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek. De verhoren zijn live via de website van de gemeente te volgen. Belangstellenden kunnen de verhoren ook fysiek bijwonen. Aanmelden is niet nodig. 

Rapportage
Na afloop van de openbare verhoren stelt de enquêtecommissie samen met het onderzoeksteam een rapport op. Dit rapport wordt eind 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd. 

 

Meer informatie en de link voor het live volgen van de verhoren kunt u vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/