April 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei, Aangepaste dodenherdenking in Makkum

Aangepaste dodenherdenking in Makkum

persbericht 20200426

Uiteraard is er op 4 mei geen stille tocht en geen bijeenkomst op het kerkhof van Makkum. Als alternatief wordt mensen vanaf 2 mei de gelegenheid geboden om bloemen neer te leggen in de nabijheid van de oorlogsmonumenten aan het Vallaat, aan de Buren en op het kerkhof naast de Van Doniakerk. Daarnaast wordt iedereen opgeroepen om thuis te herdenken. Even voor 20.00 uur zal vanaf een toren in Makkum een trompettist van Muziekvereniging Hallelujah het “Signaal Taptoe” ten gehore brengen. Om 20.00 uur beginnen de twee minuten stilte.

Er zal dit jaar niets worden georganiseerd, waarbij groepen mensen worden opgeroepen om zich te verzamelen. Verspreid over het dorp wordt mensen de gelegenheid geboden om bloemen neer te leggen (één of twee stengel, of een bosje), een eenvoudige bloemenhulde aan onze omgekomen mensen. Op het kerkhof is wel keuze uit 50 grafstenen, welke aan de oorlog zijn gerelateerd. Er zijn de bekende “witte RAF-stenen”, de gedenknaald en grafsteen voor Ds. L. Touwen, de twee oranje stenen met de namen van de zes omgebrachte verzetsmensen. Er zijn aangemerkte graven (rood-wit-blauwe markeringspaaltjes) waar iemand is begraven, omgekomen als gevolg van oorlogshandelingen, zoals door granaatscherven tijdens de bevrijding van Makkum op 18 april 1945. Een ieder wordt geattendeerd op het houden van voldoende afstand, en desnoods even te wachten of een andere plek uit te kiezen. Veiligheid staat voorop, en alle regels van RIVM en overheid gelden ook hier en nu.

Vanaf vrijdag 1 mei 08.00 uur kunnen er bloemen worden gelegd. Dus ook op 2, en op 3 en op 4 mei. We willen ons er op richten, dat een ieder op maandag 4 mei vóór 18.00 uur is geweest

Daarna kan een ieder thuis (zoveel mogelijk) het nationaal programma volgen dat wordt uitgezonden in verband met de herdenking op 4 mei. Om 20.00 uur beginnen de twee minuten stilte. Wees even voor 20.00 attent op het trompet- signaal dat in het dorp te horen zal zijn. Ervaar dit indrukwekkende moment! Dit is het sein, dat de twee minuten stilte aanstaande is. Want ook in 2020, op 4 mei, om 20.00 uur, zal geheel Nederland stilstaan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogen en conflicten van nadien. Twee minuten van stilte, van inkeer, ter nagedachtenis.

Opdat wij niet vergeten.

 

Makkumer Belboei, Gezondheidscentrum Makkum Corona update 22 april 2020

Gezondheidscentrum Makkum, Corona update 22 april 2020

nieuwsbericht 20200422

Het gaat de goede kant op! Het aantal besmettingen in Nederland neemt gestaag af. De I.C’s in de ziekenhuizen raken al iets minder vol. In het ziekenhuis in Sneek liggen nog maar 6 Corona patiënten van wie 3 nog op de I.C. liggen.

De laatste tijd zien we ook in Makkum veel minder mensen met corona-achtige klachten. In al die weken hebben we in Makkum maar 2 patiënten gehad met een positieve Corona test. Op het speciale corona spreekuur in het gezondheidscentrum hebben we de afgelopen week geen patiënten hoeven te zien.

Maar… Al dit positieve nieuws betekent alleen dat we met zijn allen ons goed aan de regels houden. De afname komt niet doordat er minder virus is; de afname komt omdat we zorgen dat we minder contactmomenten hebben. Gisteren heeft premier Rutte enkele regels een beetje verruimt, alle andere regels blijven onverminderd van kracht en iedereen moet zich dus nog steeds maximaal inspannen om zich goed aan deze regels te houden.

Voor het Sûnhûs – Gezondheidscentrum Makkum betekent dat dus het volgende:

• We proberen zoveel mogelijk normale zorg te leveren, hebt u klachten dan neemt u vooral contact op met ons. De dokters hebben gewoon spreekuur en zijn met volle mankracht aanwezig. Echter, als het kan proberen we u eerst telefonisch te helpen. De assistente bepaalt wie fysiek op de praktijk moet komen voor een consult.

• Bloedprikken is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uitsluitend op afspraak

• Controles door de praktijkondersteuners zijn zo veel mogelijk telefonisch

• Als u op de praktijk moet zijn vragen we u altijd eerst aan te bellen en te wachten tot u wordt binnengelaten. We proberen er voor te zorgen dat u ook zo min mogelijk mensen tegen komt in de praktijk.

• Alle medicatie wordt bezorgd of wordt afgehaald door u via de kluizen.

• Hebt u vragen of opmerkingen neem dan vooral telefonisch contact op met de praktijk.

Tot slot wil ik u wederom hartelijk danken voor de goede samenwerking. We merken dat patiënten echt hun best doen om mee te denken en we waarderen uw geduld en flexibiliteit. Hartelijk dank voor alle attenties, snoep, bloemetjes, kaarten. Speciale dank gaat uit naar de Brandweer in Makkum die in vol ornaat, met brandweerauto langs kwam om alle medewerkers van het gezondheidscentrum en van Avondrust te verrassen met prachtige bloemen. De steun van iedereen doet ons reuze goed!

Brandweer Makkum rukt uit

 

Makkumer Belboei, Een lange, lange …….. zomer..

Geen Makkum Merke!, Geen Sânkop! Geen......?

Gaan we dit deze zomer NIET zien

Zoals de situatie sinds vanavond 20 april is, geldt dat er tot 1 september geen grote evenementen mogen worden georganiseerd waar veel mensen bijeen komen. Makkum Merke valt verwachten wij in deze categorie, maar ook het strand is een plek waar héél veel mensen bijeen komen. Zou dit betekenen dat deze zomer het strand ook een ‘no go area’ wordt/blijft.

Gaan we dit deze zomer WEL zien

Wat staat er allemaal niet op de rol en moet dit nu allemaal worden geschrapt, of…

We kunnen ons ook voorstellen, dat de eerdere maatregelen dermate goed hebben gefunctioneerd, dat er tijdens de komende maanden toch een versnelling in de versoepeling zal gaan plaatsvinden. Laten we er in ieder geval maar op hopen, dan is nog niet alles verloren.

 

Makkumer Belboei, 28 april. Drone-opnames boven Makkum.

28 april. Drone-opnames boven Makkum

persbericht Friese Burgemeesters en LF2028

 

De lezers van de Leeuwarder Courant en de kijkers naar Omrop Fryslân zal het niet zijn ontgaan, maar voor alle overigen, er vliegt op dit moment ‘s ochtends een drone boven bepaalde trajecten van Fryslân. Dit project is een initiatief van de Friese burgemeesters en de organisatie is in handen van LF2028.

Luchtfoto boven Makkum. Archief Stichting Ald Makkum.

 

Het project behelst dat de inwoners van Fryslân in deze bijzondere tijd creatieve uitingen doen, maar gewoon zwaaien mag ook.  Er wordt vooral gefilmd in de kernen. Wie graag zijn project op camera wil zien, kan zich aanmelden via een formulier op de website van de Leeuwarder Courant.

Dinsdag 28 april gaat onze tocht langs een aantal Friese meren. We komen in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest Fryslân. We doen dat met drones, die regelmatig uit de lucht moeten, bijvoorbeeld voor een nieuwe accu. Daarom filmen we niet de hele route, maar alleen in de plaatsen die in onderstaand schema staan.

In de planning staat Makkum voor de 28 april geprogrammeerd en wel als laatste dorp dat wordt aangedaan. Het zou leuk zijn als de inwoners van Makkum voor een leuk slotspektakel zouden zorgen.

Hoe laat zijn de drones waar?
Team 1 tussen 9.00 en 12.30 uur in deze volgorde: Grou, Akkrum, Terherne, Goïngarijp, Langweer
Team 2 tussen 9.00 en 12.30 uur in deze volgorde: Heeg, Gaastmeer, Oudega (SWF), Blauwhuis, Makkum

 

Makkumer Belboei, ongeluk in de kerkeburen.

Ongluk in de Kerkeburen

 

Vandmiddag vond er een 'eenzijdig' ongeluk plaats op de driesprong Leerlooierstraat en Kerkeburen. Volgens omstanders schrok de persoon op de fiets van een ander, die uit de Kerkeburen (dit is het straatje/steegje waarlangs je binnendoor naar Avondrust kan gaan) kwam, en viel om. De gewonde persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ambulance personeel behandelt de gevallen fietser ter plaatse

 

Makkumer Belboei, Akoestische wildverdrijver redt weidevogels

Akoestische wildverdrijver redt weidevogels

redactie 20200416

 

Het weidevogelseizoen is gestart, de weidevogels zijn inmiddels druk aan het foerageren en nestelen. Samen met meer dan 180 boeren in Zuidwest Friesland zijn een aantal percelen zo gunstig mogelijk ingericht voor de weidevogels. Er zijn aantal plasdrassen aangelegd en het waterpeil is bij meerdere percelen omhoog gebracht om het land zo nat mogelijk te houden zodat de vogels en hun kuikens goed kunnen foerageren. Vanaf 1 april geldt voor de percelen met Agrarisch Natuur beheer (ANLb) een rustperiode en in die periode mogen er onder andere geen veldwerkzaamheden worden uitgevoerd. Op de percelen zonder ANLb beheer werkt Agrarisch Collectief Súdwestkust samen met de loonbedrijven: die maaien dit voorjaar met akoestische wildverdrijvers.

“Vanzelfsprekend staat de zorg voor de gezondheid van iedereen voorop”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Alle maatregelen zijn er op gericht om de verspreiding van het virus te beheersen en zo veel mogelijk in te dammen. Het is heel verdrietig om te zien dat het virus veel slachtoffers eist, ook in ons land, en dat we kwetsbare mensen in onze samenleving isoleren, zoals bewoners van verzorgingshuizen.”

Een akoestische wildverdrijver is een klein apparaatje dat op de voorkant van de trekker is gemonteerd. De hoge toon die de akoestische wildverdrijver produceert is van ver te horen en zorgt ervoor dat dieren op de vlucht slaan. Het geluid heeft een bereik van minimaal 25 meter. Weidevogels kunnen gered worden door dit apparaatje, door het geluid vliegen de vogels tijdelijk weg. Jonge kuikens lopen helaas niet weg, maar drukken zich, dus de boer of loonwerker moet alsnog goed opletten. Ook broedende eenden, hazen en jonge reeën worden (tijdelijk) verjaagd door de wildverdrijver.

Het Collectief Súdwestkust heeft alle loonbedrijven in hun werkgebied benaderd voor het gebruik van een akoestische wildverdrijver tijdens het maaien. Nagenoeg alle loonwerkers hebben positief gereageerd en hebben één of meerdere wildverdrijvers aangeschaft. Naast het maaien met een wildverdrijver kan er meer worden gedaan. Bijvoorbeeld maaien van binnen naar buiten, zodat vogels de kans krijgen om te vluchten. Ook wordt het land vooraf goed geïnspecteerd en kunnen nesten worden gemarkeerd. Wanneer het vermoeden er is dat er nog vogels zitten te broeden op een perceel en/of er te veel kuikens aanwezig zijn dan kan er alsnog lastminute beheer (= uitstel maaimoment) aangevraagd worden bij Collectief Súdwestkust. Met deze maatregelen probeert het Collectief een positief effect te krijgen op de weidevogelstand.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân verzamelt informatie en materiaal voor ‘coronacollectie’

Súdwest-Fryslân verzamelt informatie en materiaal voor ‘coronacollectie’

redactie 20200416

 

Súdwest-Fryslân wil samen met andere gemeenten en instellingen in Nederland meebouwen aan een (digitaal) archief over de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven in de gemeente. Om informatie en materiaal hierover veilig te stellen roept de gemeente de hulp in van haar inwoners.

“Vanzelfsprekend staat de zorg voor de gezondheid van iedereen voorop”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Alle maatregelen zijn er op gericht om de verspreiding van het virus te beheersen en zo veel mogelijk in te dammen. Het is heel verdrietig om te zien dat het virus veel slachtoffers eist, ook in ons land, en dat we kwetsbare mensen in onze samenleving isoleren, zoals bewoners van verzorgingshuizen.”

Tegelijkertijd zien we dat er geschiedenis wordt geschreven, zegt Bakker. “Koning Willem-Alexander zei het al eerder: veel mensen zullen zich deze uitzonderlijke periode nog lang herinneren. De sluiting van scholen, horeca, musea, theaters en bioscopen. De stille straten. Het thuiswerken en thuis les krijgen. Het niet doorgaan van sportwedstrijden, kerkdiensten en andere evenementen.”

Over de invloed van de maatregelen op het dagelijks leven wordt veel gecommuniceerd. Net zoals over de sociale initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen.  Niet alleen digitaal en via de sociale media. Er worden ook brieven en kaarten gestuurd, pamfletten opgehangen in winkels en foto's en films gemaakt. Deze informatie is het bewaren waard en vormt straks de herinnering voor later en komende generaties.  

Waar is de gemeente naar op zoek?
De gemeente zoekt informatie en materiaal die iets zeggen over de invloed van het coronavirus op het (dagelijks) leven in de gemeente. Hierbij kan men denken aan:.
• Foto’s van het leven in dorpen in deze coronatijden: op straat, in eigen huis, tuin of op het balkon. Foto’s van de informatieborden, spreuken op straat, solidariteitsacties. De situatie bij de plaatselijke supermarkt, lege straten, of juist groepsvorming.
• Flyers en posters, met mededelingen over coronamaatregelen e.d. (die kunnen uiteraard ook later worden opgestuurd, als ze niet meer nodig zijn).
• Opgetekende ervaringen, briefjes, aantekeningen, dagboeken of memoires.
• Kaartjes of tekeningen die ontvangen zijn als steunbetuiging.
• Digitale berichten op Whatsapp of sociale media (moeilijk digitaal vast te leggen, maar we overleggen graag over mogelijkheden). Linkjes zijn welkom, printscreens ook.

Let op: het gaat vooral om plat (2D) en digitaal materiaal, niet om spullen (3D). Kopieën van foto’s of documenten hoeft u niet op te sturen, krantenknipsels evenmin.

Hoe kunt u aanleveren?
Digitaal materiaal aanleveren kan via het contactformulier op de website van de gemeente. Daar vindt u ook verdere instructies. Heeft u iets dat interessant is, maar staat het hierboven niet genoemd? Of weet u niet precies hoe u iets moet aanleveren? Bel of mail dan met Jack de Vries, gemeentearchivaris , of 06-11777974.

 

Makkumer Belboei, Brandweer Makkum rukt uit…..

Brandweer Makkum rukt uit…..

redactie 20200416

 

Dinsdagmiddag drie uur rijden over de Touwenlaan twee auto’s van de Makkumer Brandweer met loeiende sirenes. Normaliter op de voet gevolgd door talloze nieuwsgierigen, maar in het corona tijdperk is alles anders en er waren dus nauwelijks toeschouwers.

Brandweer Makkum op weg naar.....

Begrijpelijk, terecht, zo hoort het ook, we hebben het al aardig onder de knie, maar wel jammer. Heel jammer. Want juist dit zouden veel mensen hebben moeten zien. Jaarlijks maakt de brandweer een uitstapje. In de loop van het jaar wordt er regelmatig wat in de pot gestopt en daar konden ze een leuk dagje van uit. Maar dat zit er dit jaar niet in en toen een paar leden opperden om het geld dit jaar te besteden aan bedankjes en aardigheidjes voor mensen die in de zorg werken en zij die van de zorg gebruik moeten maken was de bestemming snel gevonden.

De medewerkers van het Sûnhûs Makkum en de medewerkers van Avondrust kregen een pot met voorjaarsbloeiers aangeboden en ook alle bewoners van avondrust. Dat dit hooglijk werd gewaardeerd was overduidelijk.

Voor de mensen in Avondrust was het even een ‘verzetje’ wat ze in deze tijden best kunnen gebruiken. In Avondrust zijn op dit moment geen bewoners besmet met het corona virus. Daar is iedereen natuurlijk heel blij over, maar de eenzaamheid is wel een punt. Gelukkig zijn er vandaag de dag mogelijkheden als beeldbellen om toch nog contact te houden en worden er zelfs spandoeken met “van harte gefeliciteerd’ op de zeedijk geplaatst, maar het zijn noodverbanden en niet meer.

Door Avondrust werden de mensen van de brandweer dan ook uitgenodigd om zodra het weer kan een keer te komen oefenen. Dan kunnen we jullie dan nog een keer uitgebreid bedanken voor wat jullie vandaag hebben gedaan. Hopelijk kan de brandweer dat dit jaar nog doen. Hebben ze toch nog een leuk uitje ‘naderhand’.

De medewerkers van het Gezondheidscentrum Makkum werden zelfs dubbel gefêteerd. Vlak voordat de brandweer arriveerde waren er namelijk prachtige boeketten afgeleverd. Het is hard en gevaarlijk werk deze dagen, maar het wordt gelukkig wel heel goed gewaardeerd.

bloemen voor zorgmedewerkers

bloemen voor zorgmedewerkers

 

Makkumer Belboei, Nieuwe directeur voor Bibliotheek

Nieuwe directeur voor Bibliotheek

persbericht Mar en Fean 20200416

 

Bibliotheken Mar en Fean is geslaagd in de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 juni is Rixt Heegsma benoemd als opvolger van Sytske Atsma die op 10 juli met pensioen gaat en afscheid neemt.

Heegsma, momenteel werkzaam als partner van het adviesbureau Waarderend Toezicht, kent de wereld van de bibliotheken goed. De afgelopen zeven jaar was zij lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Flevomeer Bibliotheek. Ook haar achtergrond past goed bij de branche waarin ze werkzaam zal zijn, zo heeft ze zich na haar studie Nederlandse taal en letterkunde ook theoretisch verder geschoold op de gebieden van personeel- en organisatiebeleid, goed bestuur en toezicht.

‘Ik zie dat de bibliotheek van onschatbare waarde is voor mensen en de samenleving. De bibliotheek is er voor iedereen, verbindt en laat mensen groeien’, aldus Rixt Heegsma.

Vanuit haar huidige adviespraktijk heeft ze veel ervaring op het vlak van advies- en interimopdrachten. Ze zet in op leren en ontwikkelen en het benutten van talenten in organisaties. De komende tijd gaat Heegsma zich inzetten voor het waarmaken van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Bibliotheken Mar en Fean.

 

Makkumer Belboei, Corona update 10 april 2020

Corona update 11 april 2020

persbericht Sûnhûs 20200411

 

Deze week van de Corona crisis hebben we in Makkum goed doorstaan. In het gezondheidscentrum zien we steeds minder mensen met corona-gerelateerde klachten. Een aantal mensen in Makkum die in quarantaine waren zijn weer helemaal beter en mogen weer hun huis uit. Ook onder de ouderen in Makkum lijkt het virus gelukkig nog niet te heersen.

Het aantal corona patiënten in het Antonius ziekenhuis is ook gedaald tot 11; waarvan 4 patiënten op de I.C. Het ziekenhuis kan het goed aan en sommige poli’s proberen ook weer meer normale zorg te leveren.

In ons gezondheidscentrum proberen we ook weer zoveel mogelijk normale zorg te leveren, maar vooral telefonisch. De controle spreekuren van de verpleegkundigen en van de psycholoog worden door hen vooral vanuit huis telefonisch gedaan, en dat gaat goed.

Samenvattend lijkt het dus weer de goede kant op te gaan. Maar dat komt alleen doordat iedereen zich zo goed mogelijk houdt aan de regels van de overheid. Juist nu de curve wat lijkt af te vlakken is het super belangrijk dat iedereen zich aan de regels blijft houden.

In Makkum hebben we nog bijna geen besmettingen, maar dat betekent dus ook dat we nog geen immuniteit hebben opgebouwd. Met name voor de ouderen blijft het dus onverminderd belangrijk dat ze niet besmet raken, en dat betekent dus dat wij allemaal echt ons best moeten blijven doen!

Tot slot wil ik graag de Makkumers bedanken voor de attenties die we hebben gekregen, de woorden van steun voor al onze medewerkers. Bovendien wil ik iedereen graag bedanken die zo flexibel is omgegaan met de nieuwe werkwijzen in ons gezondheidscentrum.

Een speciale dank gaat nog uit naar Feadship die al onze medewerkers en alle medewerkers van Avondrust een fijne paasattentie heeft gegeven. Dank!

 

Makkumer Belboei, Súdwest Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie.
Kop nieuwsbericht 10 april 2020

ingezonden 20200411

 

Hou de energietransitie wel democratisch

Bij de energietransitie kunnen we niet overal tegen zijn. Maar, schrijft Marco Visscher, kunnen we dan ten minste vóór het recht van de lokale bevolking zijn om te bepalen hoe er in hun gebied invulling aan wordt gegeven?

Met deze kop en alinea opende in de Volkskrant van 25 januari dit jaar het opinie stuk. Marco Visscher constateert dat in Nederlands iets gebeurde wat hij eigenlijk alleen maar kende van uit landen als Indië of Ecuador. Het begon hem te dagen, dat in Noord-Drenthe de lokale bevolking onder de voet werd gelopen in een strijd met grote politieke en economische belangen.

Hij eindigt het artikel met: “De belangrijkste les die ik uit Drenthe meenam, is dat we de overgang naar een fossielvrije samenleving niet kunnen doormaken zonder publieke steun. Als we het beleid doordrukken, zoals in de Veenkoloniën is gebeurd, creëren we een golf van negativiteit en weerstand die de strijd tegen klimaatverandering geen dienst zal bewijzen.” En even verder op: “Wie volhoudt dat we de stem van omwonenden van windmolens, of van de ‘gasklevers’, moeten negeren of bestraffen, begeeft zich op gevaarlijk terrein. Het betekent doorgaans maatregelen waarvoor simpelweg onvoldoende publieke steun is – en dat is een recept voor tirannie”.

Opnieuw verscheen er gisteren een persbericht van Súdwest-Fryslân met een oproep om toch vooral mee te denken en om de online vragenlijst in te vullen. Súdwest-Fryslân heeft met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

Hiermee doelt hij ongetwijfeld op de periode, dat de bevolking uit de zuidwest hoek van onze gemeente een overduidelijke en breed gedragen weerstand tegen de plannen voor windenergie, zoals ze er lagen, naar voren bracht. We weten hoe het is afgelopen

De bouw van het Windpark Fryslân is los. Vele Makkumers zullen hierbij hetzelfde gevoel hebben als hier boven eerder beschreven. Alle argumenten ten spijt, alle organisaties ten spijt, zelfs het rapport van Winsemius, waaruit bleek dat er voldoende alternatieven waren, werd terzijde geschoven. De toenmalige minister van economische zaken Kamp geeft geen krimp. Er komen windmolens in het IJsselmeer. Met dat besluit stootte Kamp de Provincie Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân en heel héél veel bewoners langs de IJsselmeerkust tegen de borst. Ook hier werd de lokale bevolking ‘overruled’. De economische belangen van de nieuwkomers werden belangrijker geacht, dan die van de oorspronkelijke bevolking, is een breed gedragen gevoel.

Als u belang bij uw woonomgeving heeft, vul dan zeker de vragenlijst in. Anders bent u altijd te laat.

 

Makkumer Belboei, Súdwest Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

persbericht Súdwest-Fryslân 20200410

 

Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 3 mei meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook Súdwest-Fryslân is verplicht een bijdrage te leveren. Daarvoor heeft de gemeente de hulp van inwoners nodig.

De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.

Het NPBO heeft samen met de TU Delft speciaal voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBO-methode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. Dat is provinciaal bepaald. “Met de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

Voor de bijdrage aan de RES heeft Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren. Ik roep dan ook alle inwoners, van jong tot oud, op om deze vragenlijst in te vullen.”

Eerder persbericht over dit onderwerp
Súdwest Fryslân: inwoners aan zet bij energietransitie

En lees ook Hou de energietransitie wel democratisch

 

Makkumer Belboei, Prettige Paasdagen Video

Hele fraaie video

van de redactie 20200410

 

Er worden via 'social media' vele dingen gedeeld. Vaak leuk, vaak niet. Maar deze is wel heel erg mooi gemaakt. Hij komt van Jacquie Lawson

 

Makkumer Belboei, Jumbo Kooistra deelt Paasattenties uit aan verzorgingshuizen -.

Jumbo Kooistra deelt Paasattenties uit aan verzorgingshuizen

Persbericht Jumbo Kooistra 20200409

 

Jumbo Kooistra biedt bewoners in verzorgingshuizen een lekkere paasattentie aan. Er zijn vele duizenden paaseieren en koekjes rondgebracht de afgelopen week bij diverse verzorgingshuizen in Bolsward, Wommels, Makkum, Leeuwarden, Heerenveen, Marknesse en Sneek. Initiatiefnemer Erik Kooistra, directeur van Jumbo Kooistra Supermarkten B.V. vertelt: “Wij wilden graag iets doen voor de mensen in de verzorgingshuizen, ze een hart onder de riem steken en ze laten weten dat ze niet worden vergeten tijdens deze coronacrisis”.

Het initiatief werd direct enthousiast ontvangen door de contactpersonen van de verzorgingshuizen. Juist nu men in verzorgingshuizen geen visite meer mag ontvangen is deze attentie extra welkom.

Jumbo Kooistra onderneemt veel actie rondom het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Zo wordt er bijvoorbeeld een maximaal aantal klanten tegelijk toegelaten in de winkels, alle mandjes en winkelwagens worden constant gereinigd en er is plexiglas geplaatst bij de kassa’s.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân steekt 1,4 miljoen in openbare verlichting.

Súdwest-Fryslân steekt 1,4 miljoen in openbare verlichting

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200408

 

Súdwest-Fryslân trekt 1,4 miljoen euro uit voor vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting. Voor dat bedrag worden – in de periode tot 2025 – zo’n 4000 armaturen en ruim 500 masten vervangen.

Dankzij de vervanging bespaart de gemeente fors op het energieverbruik. De ruim 4000 te vervangen armaturen gebruiken jaarlijks zo’n 650.000 kWh. Na vervanging – door LED verlichting – loopt het verbruik terug tot 275.000 kWh, een besparing van bijna 60 procent.

“Met deze energiezuinige verlichting dragen we ons steentje bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord”, zegt wethouder Mark de Man. “Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat het bevorderen van veiligheid het belangrijkste doel van openbare verlichting is. Niet alleen de veiligheid voor het verkeer, maar ook de sociale veiligheid in een stad of dorp.”

In de praktijk betekent dit dat er in Súdwest-Fryslân vrijwel alleen masten staan binnen de bebouwde kommen van de 89 steden en dorpen. De openbare verlichting in de hele gemeente bestaat uit ruim 18.500 masten en armaturen.

 

Makkumer Belboei, Het vergeten Loopje.

Het vergeten Loopje.

van de redactien 20200408

 

Het is de laatste tijd prachtig mooi weer en dan wil je er natuurlijk even uit. Even de warmte van de zon voelen en de frisse voorjaarsgeuren opsnuiven. Niks mis mee en hartstikke gezond tot……

Beginpunt van het 'vergeten Loopje'

En ja ook hier is het Corona virus de grote sta in de weg. Even de zuidelijke rondweg kan nog wel, mits niet iedereen tegelijkertijd op pad gaat. Daar kun je nog voldoen aan de ‘social distancing’. Maar zo onderhand heb je dat misschien wel een beetje gezien en zoek je toch ook andere routes.

Het vergeten loopje.
Het is natuurlijk wel de bedoeling, dat als je dit loopje wilt gaan maken, dat jij je dan WEL aan de geldende richtlijnen houdt. Inhalen en passeren is er niet bij, dus de ‘slak ‘ onder ons bepaald het tempo. Voordeel je kan alles goed in je opnemen.

Vanaf de rondweg moet je het pad aan de linkerkant van de woonhuizen naast garage Horjus nemen. Er is een hekje dat open kan. Je loopt aan de zuidzijde van het trainingsveld en het hoofdveld van de voetbalvereniging, rechts de Grutte Sylroede, naar het 'hoge' brugje over de Nije Feart. Een klimuitrusting is niet nodig, maar al wandelend met een rollator gaat het niet lukken. Vervolgens langs de Nije Feart richting het noorden. Je kom dan uit op de Laan.

Voor de goede orde start bij de garage van Horjus dan heeft niemand last van ‘tegenliggers’. Het ‘vergeten Loopje’ heeft ook een andere naam. Namelijk de “Trochsnijing”. In de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw was het feitelijk niet meer mogelijk het rondje te lopen want het bruggetje was in een dermate slechte conditie, dat het elk moment kon instorten. Onder anderen de heer Bergsma, van de voormalige groothandel in…., heeft zich er toen voor ingezet dat het bruggetje werd vervangen door een nieuw exemplaar. Een jonge telg uit het Bergsma geslacht zorgt ervoor dat het ‘vergeten Loopje’ begaanbaar blijft door er zo nu en dan te snoeien.

met dank aan Cath. v.d. Meer

 

Makkumer Belboei, Op 7 april 1945 werden 6 jongemannen gefussileerd.

Op 7 april 1945 werden 6 jongemannen gefusilleerd.

van de redactien 20200407

 

Vandaag 75 jaar geleden werden, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, zes jonge mannen gefusilleerd. Jaarlijks zorgen vertegenwoordigers van de N.B.S er voor dat deze dag niet wordt vergeten. De vlaggemasten worden geplaatst, de vlaggen halfstok, en er wordt een bloemetje gelegd.

de verwoeste marechausseekazerne aan de Laan
Foto uit het archief van de Stichting Ald Makkum

Na de fusillade heeft de Duitse bezetter de marechausseekazerne aan de Laan (Ds. L. Touwenlaan 17) verwoest door het gebouw in brand te steken. De namen van de gefusilleerde jongemannen zijn op het bevrijdingsmonument aan de Buren terug te vinden: Sjoerd Adema (1920), Fetze Elgersma (1900), Hobbes Dijkstra (1923), Hendrik Th. Lemson (1924), Jacobus P. Keller (1921), Jan Emmens (1916).

Het comité N.B.S 40-45 bestaat uit kinderen van voormalige verzetsstrijders. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit comité opgericht om er zorg voor te dragen dat de gevallenen uit hun midden niet zoude worden vergeten.

Het monument aan de Buren

 

Makkumer Belboei, Bruggen en sluizen blijven in de winterstand en fietspontjes langer dicht.

Bruggen en sluizen blijven in de winterstand en fietspontjes langer dicht

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200406

 

Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen, stellen provincie en alle achttien Friese gemeenten de start van het watersportseizoen voorlopig uit tot en met 28 april.

Bruggen en sluizen
Het uitstel van het watersportseizoen houdt in dat de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik kan maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime.

Met deze maatregel stimuleren de overheden recreanten om thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan. De bediening is primair bedoeld voor de beroepsvaart. Bediening voor de recreatievaart is mogelijk als bijvoorbeeld een boot van de winterstalling naar de zomerligplaats moet worden gevaren. Voorzieningen in de gemeentelijke havens zijn gesloten.

De verlenging van het winterregime houdt voor Súdwest-Fryslân het volgende in:
• Bediening van bruggen en sluizen op het recreatieve netwerk van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur;
• Vanuit praktische overwegingen zijn de bruggen bemenst;
• Op zon- en feestdagen is er geen bediening, dus ook niet op eerste en tweede paasdag;
• Op Koningsdag (27 april) wordt er bediend als op de maandag, dus van 09.00 tot 17.00 uur. Lees ook het bericht van 29 maart

 

Makkumer Belboei, Omrin organiseert Nationale Bijentelling voor thuis.

Omrin organiseert Nationale Bijentelling voor thuis

Persbericht Omrin 20200406

 

Op zaterdag 18 april en zondag 19 april vindt de jaarlijkse Nationale Bijentelling plaats. Omrin, sinds februari 2019 aangesloten bij het Bijenpact van Silence of the Bees, organiseert en faciliteert een bijentelling voor het hele gezin in eigen tuin. Een leuke buitenactiviteit voor jong en oud, zonder contact met anderen te hebben.

Bijentelpakket
Op de website van Omrin is meer informatie te vinden over de bijentelling. De eerste 50 aanmeldingen van de bijentelling krijgen een speciaal bijentelpakket toegestuurd met onder meer een telformulier, bloemzaden en informatie over de verschillende soorten bijen. De aanmeldingen gaan hard en hierbij geldt OP=OP. Met de bijentelling kunnen deelnemers ook meedoen aan de fotowedstrijd door een leuke foto of selfie in te sturen van het bijen tellen. bijentelling 2020

Bijenpact
Omrin wil een actieve rol spelen in het verbeteren van de biodiversiteit op haar locaties en daarbuiten, want zonder biodiversiteit geen circulaire economie. Bijdragen aan alle kringlopen, ook die in de omgeving en natuur. Het bijen tellen is een terugkerende activiteit en onderdeel van het door Omrin in februari 2019 ondertekende Bijenpact.

 

Makkumer Belboei, Eindelijk weer eens wat anders dan Corona Nieuws.

Even aandacht voor iets anders

van de redactie 20200404

 

Een trekker met een ‘joekel’ van een caravan erachter, staat stil op de Touwenlaan. Gestrand?

Nee zo blijkt. Er wordt gewacht op een dieplader die voor verder transport moet zorgen. De stacaravan gaat naar Lippenhuizen waar hij een volledige nieuwe functie krijgt. We moeten denken aan iets als een MFC, maar dan met wat minder C.

Goed tien uur verschijnt de dieplader. Vol goede moed wordt alles in stelling gebracht, maar al gauw blijkt dat de oprijplaten te kort zijn. Een probleem, maar met veel vernuft en hulp, mogelijk niet geheel conform de arbo voorwaarden, wordt de klus in ruim twee uur geklaard. Na het meten van de hoogte, het moet net kunnen, kan de rit naar de nieuwe bestemming beginnen.

Er zal, als vanmiddag alles te plek staat, nog een biertje op worden gedronken. Maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar zo werd ons verzekerd. Dat dat in het heetst van de strijd om de caravan ‘on board’ te krijgen niet altijd lukte spreekt vanzelf, maar er werd wel terdege opgelet.