Mei 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei, meer service voor eigenaren van monumentale bomen.

Meer service voor eigenaren van monumentale bomen

Nieuwsbericht Súdwest-Fryslân 20200604

Súdwest-Fryslân geeft inwoners gratis advies over het onderhoud van monumentale bomen. Het gaat om eigenaren van 1.677 beeldbepalende, bijzondere en monumentale exemplaren die zijn vastgelegd in het bomenregister van de gemeente. In dit register zijn 3.027 bomen opgenomen. De gemiddelde leeftijd van deze bomen is 83 jaar.

Door het bomenbeleid op enkele punten aan te passen kan de gemeente haar inwoners betere service bieden bij het gezond houden van beschermingswaardige bomen. Ook krijgt de gemeente zo een beter inzicht in de huidige staat van deze bomen en kan ze de bomen beter beschermen. Een van de aanpassingen is dat de gemeente voortaan de leges voor de kapvergunning betaalt als een beschermingswaardige boom ziek wordt of dood gaat en moet worden gerooid.

Ook nieuw is het instellen van een ‘bomencompensatiepot’ bij (bouw)projecten waar geen herplant op de locatie mogelijk is. Met het geld uit deze pot kan de gemeente waardevolle nieuwe aanplant realiseren.

Bewoners en bedrijven kunnen nieuwe bomen aanmelden aan de hand van een digitaal aanmeldingsformulier: Klik hier

Meer informatie over bomen in Súdwest-Fryslân: klik hier

 

Makkumer Belboei, Burgemeester sluit drugspand in Zurich.

Burgemeester sluit drugspand in Zurich

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200527

Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 26 mei een woning aan It Leech in Zurich voor de duur van drie maanden gesloten.

Uit politieonderzoek bleek dat de bewoner een hennepkwekerij in zijn woning had met 251 planten. Omdat het hier gaat om een handelshoeveelheid softdrugs heeft burgemeester De Vries besloten het pand drie maanden te sluiten. Dit besluit heeft zij genomen op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet.

Met de sluiting van het pand wordt de betrokkenheid van deze locatie met drugshandel verbroken. Bovendien wil de gemeente een signaal afgeven dat dit type activiteiten niet wordt getolereerd in onze regio. De handel in drugs trekt georganiseerde criminaliteit aan en leidt tot drugstoerisme. De gemeente Súdwest-Fryslân wil dit bestrijden en hecht grote waarde aan het beschermen van de openbare orde en veilihgeid en het woongenot van de inwoners.

Meld Misdaad Anoniem
De gemeente roept haar inwoners dan ook om verdenking van criminaliteit vooral te melden bij ‘Meld Misdaad Anoniem’ en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de omgeving.

 

Makkumer Belboei, Jongeren in Klussendienst aan de slag in Súdwest-Fryslân.

Jongeren in Klussendienst aan de slag in Súdwest-Fryslân.

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200525

Sommige jongeren vinden het lastig om een goede invulling te vinden voor hun vrije tijd. Terwijl juist een goede invulling van vrije tijd tot minder verveling leidt. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft daarom speciaal voor deze jongeren een Klussendienst ingericht.

Klussendienst
Jongeren kunnen zich bij de gemeente aanmelden om kleine klussen te doen in de openbare ruimte. Deze klussen zijn zo veel mogelijk gebiedsgericht en ‘coronaproof’. “ We bedoelen hiermee dat we de jongeren de werkzaamheden zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving laten doen”, zegt wethouder Mark de Man. “Denk hierbij aan klusjes in de groenvoorziening, het uitvoeren van kleine reparaties en of het opruimen van zwerfafval in en rond eigen stad of dorp. Op deze manier willen we ook de betrokkenheid bij de eigen omgeving stimuleren.”

De gemeente zoekt honderd jongeren die tot september wekelijks een klus willen doen. Als tegenprestatie worden de jongeren beloond met tegoedbonnen voor sport en cultuur, zoals een workshop drummen, karate of streetdance.

Cool Súdwest
Het oprichten van een klussendienst voor jongeren is onderdeel van het programma Cool Súdwest. In dit programma maakt Súdwest-Fryslân gebruik van onderdelen die in IJsland succes hadden bij het terugdringen van het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen onder jongeren.

Met Cool Súdwest wil de gemeente Súdwest-Fryslân eraan bijdragen dat jongeren zo gelukkig en gezond mogelijk opgroeien. “Als jongeren in de vrije tijd uitgedaagd worden en hun talenten zoveel mogelijk benutten, voelen ze zich beter, meer gewaardeerd en vervelen ze zich minder”, zegt wethouder De Man.

Het initiatief van de Klussendienst is een samenwerking tussen GGD Fryslân, Cultuur Kwartier Sneek, Sport Fryslân, Sociaal Collectief Fryslân en staat onder regie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Makkumer Belboei, Drukke Hemelvaartsdag laat zien dat Zuidwest Friesland voldoende ruimte heeft voor inwoner en toerist.

Drukke Hemelvaartsdag laat zien dat Zuidwest Friesland voldoende ruimte heeft voor inwoner en toerist.

Inwoners en toeristen genoten Hemelvaartsdag van het prachtige weer. Op de meren was het drukker dan een normale zomerdag. In tegenstelling tot andere gebieden in Nederland kwam het nergens tot grote problemen. De vele meren, stranden en kilometers fiets- en wandelpaden zorgen voor voldoende spreiding. Zuidwest Friesland lijkt dan ook klaar voor een prachtige zomer waar inwoner én toerist samen kunnen genieten van de ruimte en vrijheid.

“Een rondgang langs beide gemeenten en meerdere ondernemers liet zien dat Hemelvaartsdag geen veiligheidsproblemen opleverde in (Zuidwest)Friesland. De landelijke pers suggereerde dat het overal te druk was maar dit is niet juist”, zegt Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “Er was geen zeilboot, sloep of kano meer te huur en toch waren er geen problemen op de meren. Er is gewoon heel veel ruimte in ons gebied. Naast de vele havens en veilige ankerplaatsen hebben we ook nog eens 14 kilometer gratis aanmeerplaatsen van de Marrekrite. Ook op de standen, parken, fiets- en wandelpaden ging het er gemoedelijk aan toe”.

Gedisciplineerde gasten en bewuste ondernemers
“Gasten zijn zeer gedisciplineerd met betrekking tot afstand en hygiëne”, zegt Frank van ’t Reve van Camping it Soal in Workum. Bij Camping ’t Seeleantsje in Molkwerum merkte men dat vooral ouderen erg goed opletten. “De gast wil zelf zien dat een fiets ontsmet wordt, anders wordt het niet geloofd”, zegt Johannes De Vlught.
Naast de gasten zijn de ondernemers in Zuidwest Friesland ook zeer serieus bezig met de veiligheid van zichzelf en haar gasten. “De ondernemers doen hun best om een veilige situatie te creëren en willen onveiligheid koste wat kost voorkomen en hun eigen glazen ingooien. Ik was ooit ic-verpleegkundige en bij het bootjes uitgeven was ik mij nu zeer bewust van de risico’s en heb ik m’n handen meer ontsmet als ooit in m’n werk”, geeft Bert de Jonge van Recreatiecentrum Sneek aan.

Ruimte op het water en op het land
“Ondanks de grote hoeveelheden bootjes is er voldoende ruimte op het water. Mensen pasten hun snelheid aan. In Sneek geen Giethoornse toestanden”, aldus Bert de Jonge. Ook in Gaasterland was het druk met veel mensen op de fiets of aan de wandel. “Maar in Friesland inderdaad meer dan genoeg ruimte en goede social awareness onder de bezoekers. Men hield, zonder waarschuwen, voldoende ruimte”, zegt Geeske Wiendels- Breunesse van Hotel Restaurant Jans uit Rijs.

Goede test voor de zomer
“Alles wijst er op dat het een drukke zomer wordt in Friesland doordat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Hemelvaartsdag was wat dat betreft een goede test” zegt Floriaan Zwart. “En er zijn ook zeker zaken te verbeteren. Zo was er een wachttijd van een uur bij sommige pontjes vanwege de beperkte capaciteit per overvaart. Ook is het soms onduidelijk wat wel of niet mag en is de ene toilet gesloten en de andere open. Tegelijkertijd wordt het gevoel bevestigd dat het in ons gebied niet snel te druk is zoals in bijvoorbeeld Amsterdam. Spreiding door de regio is hiervoor noodzakelijk. Als VVV zetten wij hier dan ook op in door verschillende verhaallijnen en actieve informatievoorziening. Het opengaan van de horeca en musea op 1 juni zal uiteindelijk ook voor meer spreiding zorgen is de verwachting”.

Over VVV Waterland van Friesland
VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân: grotere terrassen mogen vanaf 1 juni.

Súdwest-Fryslân: grotere terrassen mogen vanaf 1 juni

Persbericht Súdwest-Fryslân 20200521

Horecaondernemers in Súdwest-Fryslân mogen hun terrassen vanaf 1 juni tijdelijk uitbreiden. Met deze maatregel komt de gemeente tegemoet aan de wensen van de horecabedrijven zelf.

Vanaf 1 juni, pinkstermaandag, mag de horeca weer open. De ondernemers moeten daarbij nog wel rekening houden met diverse beperkingen. Zo geldt voorlopig een limiet voor het aantal gasten dat tegelijkertijd binnen mag verblijven. In de buitenlucht, op terrassen, geldt deze beperking niet, hoewel ook daar het uitgangspunt is dat gasten onderling ten minste 1,5 meter afstand moeten houden.

Nu Súdwest-Fryslân extra terrasruimte wil toestaan, kunnen horecabedrijven hun gasten wellicht even veel zitgelegenheid bieden dan voor de coronamaatregelen. De tijdelijke maatregel is ten hoogste vier maanden van kracht, tot uiterlijk 1 oktober.

De horecaondernemers hebben voor de tijdelijke uitbreiding geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig. Dit scheelt tijd en voorkomt extra kosten. Wel moet de uitbreiding voldoen aan een aantal voorwaarden voor de openbare orde en veiligheid en het doorgaande verkeer. Zo moet de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, ondernemers en andere bewoners gegarandeerd zijn.

Om dit te kunnen beoordelen moeten de ondernemers de gewenste uitbreiding nog wel bij de gemeente aanvragen. Na goedkeuring door de gemeente ontvangen zij een gedoogbeschikking tot uiterlijk 1 oktober.

 

Makkumer Belboei, Bibliotheek weer open per 14 mei.

Bibliotheek weer open per 14 mei

Persbericht Bibliotheken Mar en Fean 20200511

Goed nieuws! Bibliotheken Mar en Fean opent haar deuren weer op donderdag 14 mei. De komende dagen worden de vestigingen in gereedheid gebracht om bezoekers op een veilige en prettige wijze te kunnen ontvangen. Hiermee komt een eind aan de sluiting die begon op 16 maart.

De afgelopen weken is de tijdelijke afhaalservice een groot succes gebleken, juist nu lezen mensen graag een boek. Bezoekers kunnen vanaf donderdag gelukkig zelf weer boeken en andere materialen lenen in hun lokale bibliotheek. En dat stemt de bibliotheekmedewerkers vrolijk.

Gebruik maken van internet, de werkplekken en het leescafé zit er nu nog niet in. Wel wordt er al begonnen om ook dit mogelijk te maken en de bibliotheek in te richten volgens de landelijke protocollen.

De medewerkers van Bibliotheken Mar en Fean zijn blij met de heropening en verwelkomen de eerste bezoekers graag komende donderdag. Voorlopig gelden er aangepaste openingstijden. Meer informatie daarover en over extra voorzorgsmaatregelen is te vinden via www.bmf.nl.

 

Makkumer Belboei, Wisselend beeld in recreatiesector: mensen moeten worden verleid.

Wisselend beeld in recreatiesector: mensen moeten worden verleid.

Persbericht Waterland Friesland

De coronacrisis zorgt voor een wisselend beeld in de recreatiesector van Zuidwest-Friesland. Een rondgang langs de leden van VVV Waterland van Friesland laat zien dat bij de ene ondernemer boekingen worden gecanceld of verplaatst en bij de andere juist de aanvragen weer op gang komen. VVV Waterland van Friesland en Merk Fryslân zijn ondertussen hard bezig met een nieuwe campagne. Daarmee moeten Friezen en Nederlanders worden verleid om op vakantie te gaan in de (eigen) provinsje Fryslân, zodra de maatregelen worden versoepeld.

Diverse ondernemers in Zuidwest-Friesland hebben het vanwege de coronacrisis al maandenlang behoorlijk zwaar. Bij sommigen zit de omzet nog maar op de helft van normaal. De verhuur van zeil- en motorjachten en sloepen lijkt nog wel goed te lopen, zoals de afgelopen weken het geval was bij Ottenhome in Heeg. Wel merken veel ondernemers dat het aantal boekingen weer voorzichtig aan het toenemen is. Maar alles staat of valt met de verdere maatregelen.

Terughoudend bij maken boeking
Want wanneer er bij de ondernemers in Zuidwest-Friesland boekingen voor de zomer binnenkomen, dan zijn de toeristen veelal nog erg terughoudend. “Voordat er wordt geboekt, worden er veel vragen gesteld”, vertelt Klazina Plantenga van Camping Recreatiecentrum Mounewetter in Witmarsum. “Mensen willen weten hoe het met de sanitaire voorzieningen zit, of het nabijgelegen zwembad open is en of de animatie doorgaat. Bijna iedereen vraagt naar de annuleringsvoorwaarden.”

Veel meer Nederlanders
Ook Otto Spoelstra van Aquacamping en Jachthaven De Rakken in Woudsend merkt dat mensen wachten met het nemen van een beslissing. “Er wordt gewacht voor Hemelvaart en Pinksteren, maar voor de zomer wordt er al wel voorzichtig geboekt. Dat zijn vooral Nederlanders die normaal gesproken naar de Middellandse Zee gaan. Het herstelt daardoor nu wel enigszins, maar het aantal boekingen loopt nog flink achter op voorgaande jaren.” Als de sanitaire gebouwen weer open mogen voor Hemelvaart, dan is volgens Spoelstra de schade nog te overzien. Bij de Friese Meren Villa’s in Delfstrahuizen hebben vooral veel Duitse gasten geannuleerd. De villa’s zijn voor de zomer al wel bijna volledig geboekt: door eveneens Nederlanders.

Kleinschalig blijkt in trek
Bij VVV Waterland van Friesland valt het op dat er steeds meer boekingen binnenkomen via verhuur.waterlandvanfriesland.nl. Hierbij gaat het om de verhuur van vakantiehuisjes van voornamelijk particulieren. Het kleinschalige vakantiepark Syperda in Gaastmeer is voor de zomervakantie eveneens helemaal volgeboekt. Camping De Bearshoeke in Oudega krijgt op zijn beurt steeds meer aanvragen en boekingen binnen. Mensen kunnen daar een mobiel toilet huren en gebruikmaken van de koude buitendouches. Daarmee lijkt het of toeristen voornamelijk de kleinschalige locaties uitzoeken waarbij het makkelijker is om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Musea bereiden zich voor
De musea in de regio Zuidwest-Friesland, bij wie de deuren helemaal zijn gesloten, hopen zo snel mogelijk weer open te kunnen. Peter Miedema, directeur van het Jopie Huisman museum in Workum, geeft aan dat dat ook kan. Binnen zijn museum is er alle ruimte om bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Bij het Fries Scheepvaart Museum ligt eveneens het plan al klaar om weer open te gaan. “We geven straks maximaal dertig audiotours per keer uit”, legt directeur Meindert Seffinga uit. Ons museum is 2.700 vierkante meter en met dat aantal kan iedereen voldoende afstand houden.

Ondersteuning en extra campagne
VVV Waterland van Friesland probeert de ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen in deze tijd. Op www.waterlandvanfriesland.nl kunnen de leden onder meer laten zien hoe er bij hen veilig kan worden gerecreëerd. VVV Waterland van Friesland is daarnaast met Merk Fryslân druk bezig om met een extra campagne te komen zodra de maatregelen worden versoepeld.

Gastvrij, ruim en veilig Friesland
“We willen laten zien dat een zomervakantie in Zuidwest Friesland ontzettend inspirerend kan zijn”, zegt Floriaan Zwart, directeur VVV Waterland van Friesland. “We zien uit de cijfers van boekingssites dat het aantal reserveringen in eigen land met 40 procent is gestegen. Vooral de provincies Gelderland, Zeeland, Overijssel, Noord-Holland en Limburg zijn populair. In dit rijtje moet natuurlijk ook (Zuidwest) Friesland komen te staan. Waterland van Friesland is heel gastvrij en biedt veel ruimte om veilig te genieten deze zomer. Altijd al, maar helemaal nu we door de wereldwijde lockdowns niet over de grens kunnen reizen.”

Over VVV Waterland van Friesland
VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest-Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-kantoren. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest-Friesland verder op de kaart te zetten.

 

Makkumer Belboei, Sobere herdenking in Makkum.

Aart Postma blaast het Taptoe signaal over Makkum

Vanaf het waaggebouw, klinkt vlak voor achten het Taptoe signaal. De laatse 25/30 jaar gebeurde dit op de begraafplaats bij de Doniakerk. Nu 75 jaar na de bevrijding werden de gevallen op een 'aangrijpend' sobere manier herdacht. Niet met grootse samenkomsten, maar vrijwel door ieder voor zich.

De aanduiding taptoe is gebaseerd op het commando 'Tap toe!' dat vroeger in kazernes werd gebruikt om het einde van de dag aan te kondigen. Het signaal zou in de tijd van prins Maurits zijn ontstaan, aan het begin van de 17e eeuw. De taptoe is verwant aan het Britse signaal Last Post. De Last Post is in de 17e eeuw dan ook ontstaan uit de taptoe, toen Britse soldaten in de Nederlanden gelegerd waren. In de Verenigde Staten wordt een vergelijkbaar signaal gebruikt, de Taps. De Last Post, Taps, en de trompetversie van de Taptoe bestaan geheel uit natuurtonen waardoor ze gespeeld kunnen worden zonder het gebruik van ventielen.

 

Makkumer Belboei, Canadese vlag en de vlag van de provincie New Brunswick.

Provincievlag New Brunswick wappert op de Waag.

Op het waaggebouw, onderkomen van st. Ald Makkum, hangen vandaag zowel de Canadese vlag als die van de provincie New Brunswick. The North Shore Regiment, daaruit afkomstig bevrijde Makkum op 18 april 1945. De vlag werd onlangs geschonken aan de stichting door Jan en Anneke Horjus.

 

Na een bezoek door Canadese veteranen voor de viering in 1995 lieten deze veteranen de vlag achter bij Griet Boorsma van der Linde, die net als menig andere Makkumer toentertijd onderdak voor de overgekomen Canadezen had verzorgd. Toen thuiswonen niet meer ging heeft zij de vlag aan Jan en Anneke geschonken en nu draagt de Stichting Ald Makkum dus zorg voor de vlag.