Juni-augustus 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei, Bijzonder opleidingsconcept werpt zijn vruchten af.

Bijzonder opleidingsconcept werpt zijn vruchten afNieuwe lichting zorgmedewerkers ontvangt diploma

De Moonrise, in februari te water gelaten, heeft sindsdien diverse testvaarten op de Noordzee gemaakt. Afgelopen vrijdag is het superjacht begonnen aan haar maiden voyage. De Moonrise is een ontwerp van Studio De Voogt.

Superjacht Moonrise. Het op een na grootste (99.95 meter) door Feadship gebouwde jacht.

 

Een slank jacht met sensuele lijnen, maar ook met body en een krachtig uitstraling. Een breed scala aan elegante details, lange rompramen, een glorieuze grijze romp en opvallende verticale boeg dragen bij aan de elegantie van dit ontwerp. Met de imposante lengte van 99,95 meter heeft Moonrise een zeer indrukwekkend volume mede dankzij de breedte van 15,50 meter. Dit heeft een fantastische binnenruimte opgeleverd voor zestien personen in acht passagiershutten. Verder zijn er uitzonderlijk hoogwaardige accommodatie's voor bemanningsleden tot een maximum van 32 bemanningsleden.

Hoogtepunten van het exterieur zijn onder meer de manier waarop de bovenbouw volledig is bekleed met glas, het helikopterplatform op het voordek en de grote strandclub achterin, compleet met fitnessruimte en wellnessruimtes. Hoge plafonds overheersen zowel buiten als binnen, met vlakke dekken die een naadloze overgang naar het interieur aanvullen. Deze laatste heeft een verfijnde maar minimalistische stijl van Rémi Tessier Design die meteen uitnodigend is. Dankzij dubbele MTU-motoren kan Moonrise 19,5 knopen bereiken en haar kruissnelheid is 16 knopen.

Het Superjacht Moonrise verlaat DOK1.

 

Makkumer Belboei, Moonrise begonnen aan haar eerste reis.

"Moonrise" begonnen aan haar eerste reis.

De Moonrise, in februari te water gelaten, heeft sindsdien diverse testvaarten op de Noordzee gemaakt. Afgelopen vrijdag is het superjacht begonnen aan haar maiden voyage. De Moonrise is een ontwerp van Studio De Voogt.

Superjacht Moonrise. Het op een na grootste (99.95 meter) door Feadship gebouwde jacht.

 

Een slank jacht met sensuele lijnen, maar ook met body en een krachtig uitstraling. Een breed scala aan elegante details, lange rompramen, een glorieuze grijze romp en opvallende verticale boeg dragen bij aan de elegantie van dit ontwerp. Met de imposante lengte van 99,95 meter heeft Moonrise een zeer indrukwekkend volume mede dankzij de breedte van 15,50 meter. Dit heeft een fantastische binnenruimte opgeleverd voor zestien personen in acht passagiershutten. Verder zijn er uitzonderlijk hoogwaardige accommodatie's voor bemanningsleden tot een maximum van 32 bemanningsleden.

Hoogtepunten van het exterieur zijn onder meer de manier waarop de bovenbouw volledig is bekleed met glas, het helikopterplatform op het voordek en de grote strandclub achterin, compleet met fitnessruimte en wellnessruimtes. Hoge plafonds overheersen zowel buiten als binnen, met vlakke dekken die een naadloze overgang naar het interieur aanvullen. Deze laatste heeft een verfijnde maar minimalistische stijl van Rémi Tessier Design die meteen uitnodigend is. Dankzij dubbele MTU-motoren kan Moonrise 19,5 knopen bereiken en haar kruissnelheid is 16 knopen.

Het Superjacht Moonrise verlaat DOK1.

 

Makkumer Belboei, Nieuwe aanbestedingsplannen voor de WMO zorg zijn een risico voor burgers in Súdwest Fryslan.

Nieuwe aanbestedingsplannen voor de WMO zorg zijn een risico voor burgers in Súdwest Fryslan

 

1 juli aanstaande zal de raad het collegevoorstel “Inkoop WMO maatwerkvoorzieningen” behandelen. Tijdens de vergadering van de Commissie Boarger en Mienskip 17 juni jl. was het grootste gedeelte van de commissieleden van mening dat dit voorstel nog niet rijp genoeg was om in de raad te behandelen. Het advies aan het college van B & W was om het college voorstel beter uit te werken. Alle randvoorwaarden die nodig zijn om dit voorstel te laten slagen moeten namelijk nog worden ingevuld.

Het college heeft dit advies naast zich neer gelegd en gemeend het huidige voorstel toch in te brengen in de raad. Dat er gezocht wordt naar een andere vorm van financiering die leidt tot lagere uitgaven in de zorg is een goed streven maar het verdient wel een goede voorbereiding om het gewenste nieuwe systeem houdbaar te maken voor de toekomst.

De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft haar inwoners om advies gevraagd over de verduurzaming van energie, mede gezien vanuit de Regionale Energiestrategie van Fryslân (RES). Om aan deze adviezen te komen heeft de gemeente gekozen voor een raadpleging. De opzet van de raadpleging is voorbereid met een groep van 45 bewoners. Het adviestraject is begeleid door een klankbordgroep uit de gemeenteraad. Vooraf zijn geen beperkende randvoorwaarden gesteld aan de raadpleging. Wel is gevraagd om rekening te houden met de eisen van de Friese RES.

De gemeente wordt opgedeeld in 5 deelgebieden. Ieder gebiedsdeel krijgt 1 aanbieder die verantwoordelijk wordt voor alle WMO-zorg. Dit systeem zorgt er voor dat er dan nog maar 5 zorgaanbieders binnen deze gemeente verantwoordelijk worden gemaakt voor het leveren van alle WMO zorg. Dat kunnen dus ook zorgaanbieders zijn die buiten deze gemeente actief zijn en geen enkele feeling hebben met dit gebied en de mensen die hier wonen. Het is ook bekend bij aanbestedingen elders in het land dat schoonmaakbedrijven de WMO zorg mogen gaan leveren.

Het principe van aanbesteden is dat de partij die het minste geld vraagt, het leveren van de WMO zorg gegund zal krijgen.

De zorgaanbieders die nu werkzaam zijn in de gemeente zullen moeten proberen, voor zover de hoofdaannemer dit toelaat de rol van “onderaannemer” te krijgen. Dat betekend o.a. dat de onderaannemers meer tijd kwijt zijn aan administratie. Binnen de jeugdwet is dat nu al de grootste klacht. Op dit moment zijn Zorgaanbieders meer bezig met overleg over de indicaties, financiën etc. dan met de daadwerkelijke zorg. Dat zal in het gewenste nieuwe systeem alleen maar erger worden.

Wat betekent de nieuwe aanbesteding voorstellen voor u als zorgvrager?
Allereerst moet u in gesprek gaan met de hoofdaannemer die in uw regio verantwoordelijk gaat worden voor het leveren van alle WMO zorg. Dit roept de volgende vragen op.
Hoe voorkomt de gemeente dat er beslissingen worden genomen die niet in uw belang zijn maar wel in het belang zijn van de zorgaanbieder?
Hoe gaat de gemeente u beschermen tegen deze “zorgbaas” als deze om geld te besparen uw zorg verminderd of zorg “onthoud”.
Wat doet de gemeente als u niet tevreden bent over de geleverde zorg? Als er tussen de aanbieder en u geen klik is, is er dan nog een alternatief mogelijk voor u? Ook voor een zorgaanbieder waarmee de hoofdaannemer geen contract mee heeft?
In het voorstel wil de gemeente dat er nadrukkelijk meer gebruik wordt gemaakt van het netwerk van burgers die betrokken bij u zijn.

Er zijn vanuit de cliëntenraad WWB zorgen over de druk op het vrijwilligerswerk, scholing van vrijwilligers en de kans op verdringing van betaalde banen. Weet deze vrijwilliger ook zijn/haar grenzen goed te bewaren. Vrijwilligers kunnen ook van de een op de andere dag stoppen met de begeleiding omdat ze niet zijn gebonden aan de zorgaanbieder. Zijn er überhaupt wel genoeg vrijwilligers die gekwalificeerd zijn om de begeleiding/zorg op zich te nemen? Zijn er voldoende geschikte en goed gefaciliteerde locaties (dorpshuizen, wijk gebouwen kerken etc.) beschikbaar op 1 januari 2022? Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de kwaliteit van deze vrijwillig geboden zorg? Wie gaat dit allemaal coördineren en begeleiden?

Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Het college kan op bijna geen enkele vraag een antwoord geven omdat dit nog moet worden uitgewerkt. De WMO adviesraad zegt terecht dat het lijkt alsof er een uitnodiging ligt om een huis te kopen terwijl de architect nog moet beginnen met het maken van tekeningen en er van een bouwbestek nog geen sprake is.

Wij hebben als zorgaanbieders actief binnen de gemeente Sudwest Fryslan een visie bij het college van B&W neergelegd op welke wijze de gemeente kan komen tot de noodzakelijke verbeteringen in de WMO zorg waarbij uit gegaan wordt van de eigen regie voor onze inwoners, minder bureaucratie, korte lijnen en betaalbaarheid. De doelstellingen die het college van B&W voor ogen heeft zijn haalbaar maar niet met het huidige voorstel.
Wij als zorgaanbieders zijn van mening dat de raad niet anders kan dan in meerderheid tegen dit voorstel te stemmen om zo onze burgers te beschermen. Daarnaast vinden wij dat het de ambitie van het college zou moeten zijn om voor een zo’n belangrijk onderwerp minsten ¾ deel of meer leden van de raad achter zich te krijgen. Afgaande op de stemming in de Commissie (Boarger en Mienskip) is dit niet het geval.

De raadsvergadering waar dit onderwerp zal besproken wordt gehouden op wo. 1 juli.
De vergadering begint om 19.00 locatie Bestjoershus Marktstraat 1 Sneek.
Wij roepen eenieder, die zich betrokken weet bij dit onderwerp, op om hierbij aanwezig te zijn.
Zorgboeren Sudwest Fryslan verenigd in BEZINN

 

Makkumer Belboei, Burgerforum biedt advies aan over energiebeleid Súdwest-Fryslân.

Burgerforum biedt advies aan over energiebeleid Súdwest-Fryslân

 

Het advies bevat "richting gevende principes" waar vrijwel niemand op tegen kan zijn. Mooi en doordacht geformuleerd en vol met goede bedoelingen. Nu alleen nog uitvoeren, op een wijze, waar óók niemand op tegen kan zijn.

In het rapport adviseert het Burgerforum de gemeenteraad om bij het ontwikkelen van plannen voor energieopwekking in Súdwest-Fryslân rekening te houden met vijf belangrijke waarden. Uit het onderzoek, dat in samenwerking met TU Delft, werd afgenomen kwam duidelijk naar voren dat inwoners hun geluk willen behouden. Daarbij wordt toekomstgerichtheid verwacht van de gemeenteraad, met oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Ook het versterken van de zelfbeschikking van de Mienskip is één van de adviezen van het Burgerforum, evenals dat inwoners verwachten dat de gemeente het voortouw neemt om de Mienskip te helpen en de energietransitie vorm te geven.

De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft haar inwoners om advies gevraagd over de verduurzaming van energie, mede gezien vanuit de Regionale Energiestrategie van Fryslân (RES). Om aan deze adviezen te komen heeft de gemeente gekozen voor een raadpleging. De opzet van de raadpleging is voorbereid met een groep van 45 bewoners. Het adviestraject is begeleid door een klankbordgroep uit de gemeenteraad. Vooraf zijn geen beperkende randvoorwaarden gesteld aan de raadpleging. Wel is gevraagd om rekening te houden met de eisen van de Friese RES.

Dat heeft geleid tot het advies van het burgerforum aan de gemeenteraad. De zogenaamde "Richtinggevende principes". Het burgerforum baseert zijn advies op een raadpleging – middels een participatieve waarden evaluatie - onder 1376 inwoners waarin is gevraagd wat mensen belangrijk vinden bij het vormen van toekomstig energiebeleid. Nu weten we allemaal wel dat het niet meevalt om de bevolking breed te laten meedenken over onderwerpen die niet onmiddellijk de persoonlijke sfeer betreffen. Vaak zal een kleine groep een grote impact hebben op de conclusies die uit de verzamelde data kan/moet worden getrokken. Bij deze raadpleging is dat helaas niet anders.

De verhouding hoog opgeleid blijkt zwaar over vertegenwoordigd bij de deelnemers. De laagopgeleide groep is daarentegen zwaar onder vertegenwoordigd en ook de middelhoog opgeleide groep is onder vertegenwoordigd. Helaas lieten de jongeren het wat afweten. Bijna 80% van de deelnemers was boven de 46 jaar. Het aantal deelnemers boven de 65 jaar betreft zelfs bijna 30%.

En dan blijft natuurlijk nog altijd het gegeven, dat de hogere politiek in al haar wijsheid zomaar kan besluiten, dat er een groter belang voor gaat. Op dit moment zien we dat bij de fusie PostNL/Sandd. De huidige minister heeft tegen de adviezen in een vergunning verleent en daarmee er voor gezorgd dat één bedrijf het monopolie heeft op post bezorging. En was het in 2015 ook niet de minister van economische zaken die besloot, ondanks alle verzet, de windmolens komen niet langs de afsluitdijk maar in het IJsselmeer.
Dat uitvoeren, dat is nou net iets, waar adviezen héél weinig invloed op hebben.

 

Makkumer Belboei, Hart voor de ELFSTEDEN.

Hart voor de ELFSTEDEN.

 

Sander, Jelko, Sijmon en Reinder van keet “De Âld Haven” uit Schettens voltooiden onlangs vijf elfstedentochten: schaats, fiets, step, wandel en zeilboot.

Reden voor ELFSTEDENHART BV om een cheque aan de mannen te doneren. De vrienden zamelen geld in voor het FOPPE-fonds. De teller staat inmiddels op ELF-duizend Euro. ELFSTEDENHART ontwikkelt vlakbij Schettens het recreatieterrein LANDAL-Elfstedenhart.

 

Makkumer Belboei, ongeluk kruispunt Touwenlaan-Klipperstraat.

Ongeluk kruispunt Touwenlaan-Klipperstraat

 

Woensdagavond vond er een ongeluk plaats op het kruispunt Touwenlaan-Klipperstraat. Een fietser komende uit de klipperstraat werd aangereden door een auto die richting centrum reed. De bestuurder van de auto verklaarde, dat hij door de laagstaande zon de fietsende vrouw niet had gezien. De gewonde persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

 

Makkumer Belboei, SWF zoekt proefprojecten voor Wet Kwaliteitsborging.

SWF zoekt proefprojecten voor Wet Kwaliteitsborging

Súdwest-Fryslân zoekt bouwprojecten waarmee de gemeente de nieuwe bouwregels in de praktijk kan testen. De nieuwe regels (in de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw) gaan in op 1 januari 2022. Tot die tijd wil de gemeente praktijkervaring opdoen om de nieuwe bouwregels over anderhalf jaar zo soepel mogelijk te kunnen toepassen.

Daarom roept Súdwest-Fryslân opdrachtgevers, aannemers en architecten op om bouwprojecten bij de gemeente voor deze proefperiode aan te melden. Wie een proefproject aanmeldt - en met hulp van een onafhankelijk persoon, de zogeheten ‘kwaliteitsborger’, uitvoert - krijgt 35 procent korting op de leges van de gemeente.

“Het is belangrijk dat we proefprojecten hebben”, zegt wethouder Erik Faber. “Het is een mooie manier om deze toekomstige samenwerking van opdrachtgever, adviseur, aannemer, gemeente én kwaliteitsborger in de praktijk te testen. Omdat het proefprojecten zijn worden voorafgaand aan het project afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze en wat ieders rol is.”

De Wet Kwaliteitsborging heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Hiermee wordt ook beoogd de positie van de bouwconsument te verbeteren. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum van de wet heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten uit te voeren.

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch melden bij Miranda Ekas of Johan van der Meer van de gemeente Súdwest-Fryslân op telefoonnummer 14 0515 of een mail sturen naar: omgevingwabo@sudwestfryslan.nl

 

Makkumer Belboei, Originele Aardewerk mallen uit Makkum.

 

Makkumer Belboei, Ald Makkum gaat tijdelijk de scheepsbel van de Zr.Ms. Makkum beheren.

Ald Makkum gaat tijdelijk de scheepsbel van de Zr.Ms. Makkum beheren.

redactie 20200609

De Zr.Ms. Makkum in actie.

De Zr.Ms. Makkum is een mijnenjager uit de Alkmaarklasse. De Alkmaarklasse bestaat uit zes mijnenjagers. De uit oorspronkelijk vijftien schepen bestaande klasse kwam tussen 1983 en 1989 in dienst. De schepen zijn van kunststof: glasvezelversterkt polyester, zodat zij minder goed opgemerkt kunnen worden door magnetische mijnen. Internationaal staat de klasse bekend als Tripartite, omdat de schepen samen met Frankrijk en België (drie landen dus) is ontwikkeld.

De Zr.Ms. Makkum werd tussen februari 1983 en februari 1985 gebouwd . De doop vond plaats op de werf Van der Giessen- de Noord Marinebouw . De doopster was mevrouw A. Tichelaar-Kramer. De toentertijd negentigjarige mevrouw Antje Tichelaar-Kramer deed de doop op voordracht van de toenmalige gemeente Wûnseradiel.

Op 13 mei 1985 werd de Zr.Ms. Makkum in dienst gesteld. De overdracht vond plaats in Makkum. Onder de genodigden bevond zich onder anderen de CDK Hans Wiegel. Op de foto ligt de Zr.Ms. Makkum voor de wal met op de achtergrond de VOC replica Prins Willem. De mijnenjager met het NAVO nummer M857 is ruim vijftig meter lang en bijna 9 meter breed. De bemanning bestaat uit 36 tot 44 personen.

De Zr.Ms. Makkum in de haven van Makkum.

De Mijnenjager Zr.Ms. Makkum zal binnenkort voor groot onderhoud even uit de vaart worden gehaald. Volgens een oude traditie wordt de scheepsbel, gedurende de periode dat het schip niet in de wateren ligt, ondergebracht bij de burgemeester. Bij de Zr.Ms. Makkum zou dat dus nu Sneek worden. Maar zowel onze burgemeester als ook bij de marine zijn ze van mening dat de scheepsbel zolang in Makkum moet worden ondergebracht. De stichting Ald Makkum valt deze eer te beurt. Op 2 juli zal de scheepsbel tijdens een korte ceremonie worden overgedragen.

Normaliter wordt enkel de scheepsbel ondergebracht, maar voor Makkum, hoe zou het ook niet, wordt een uitzondering gemaakt. Ook de klepel komt mee zo hebben wij vernomen.