september 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei, Kinderboekenweek in Bibliotheken Mar en Fean

Kinderboekenweek in Bibliotheken Mar en Fean

Lokaal nieuws 20200926

Tijdens de Kinderboekenweek, die plaatsvindt van 30 september tot en met 10 oktober, organiseert Bibliotheken Mar en Fean verschillende activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. Dit jaar is het thema geschiedenis. Onder het motto En toen? kunnen kinderen terug in de tijd met een workshop, een voorstelling en een zelf samengestelde fototentoonstelling.

Het Zwaard van Grûtte Pier

 

In de Bibliotheken van Makkum wordt Het Zwaard van Grûtte Pier georganiseerd. Op 30 september maken kinderen van 4 tot 6 jaar zelf het zwaard van deze grote Friese held. Hierbij maken ze gebruik van Makedo; heel handig plastic gereedschap waarmee je karton kan zagen en in elkaar kan schroeven.

Met de Poppenkastvoorstelling Pittige Tijden (7 oktober) krijgen kinderen een kijkje in het leven van zo’n 100 jaar geleden. 

Gedurende de Kinderboekenweek kunnen kinderen zelf meewerken aan de fototentoonstelling En Toen? Alles thuis heeft een verhaal en een eigen geschiedenis. Kinderen mogen een (oud) voorwerp mee naar de bibliotheek nemen en gaan er mee op de foto. De foto’s krijgen een exclusieve plek in de tentoonstelling die iedere bezoeker van de bieb kan bekijken.

Ook kunnen kinderen terug in de tijd met het doe-boekje ‘Tijdreizen’ en een stickerspeurtocht. Het boekje is een soort ‘vakantie-doe-boek’ met opdrachten, puzzels en spellen. Alles rondom de allerbeste kinderboeken over het thema geschiedenis. Kinderen kunnen dit doe-boekje ophalen in Bibliotheek Makkum. Hierin kunnen ze aan de slag met een opdrachtvel met wel/niet waar-vragen rondom leuke weetjes over techniek door de eeuwen heen naar aanleiding van het boek 'Hadden de Grieken al raketten' van Govert Schilling.

 

Alle activiteiten rondom de Kinderboekenweek zijn gratis, maar aanmelden is wel verplicht* en kan via bmf.nl/kbw.

*Uitgezonderd van de fototentoonstelling en het doe-boekje/stickerspeurtocht

 

Makkumer Belboei, Het Kom Erbij Festival wordt jaarlijks georganiseerd door projectbureau Akte2

Met afstand het leukste gesprek tijdens Kom Erbij Festival

Akte2 20200925

Weer even onder de mensen komen en samen iets gezelligs doen. Dat is het doel van het Kom Erbij Festival op zondag 4 oktober bij Kunstencentrum Atrium in Sneek. De derde editie is speciaal gericht op 55-plussers en coronaproof. Er zijn van 15.00 tot 17.00 uur allerlei workshops en activiteiten, waaronder djembé spelen, bewegen volgens de kunst van tai chi, stempels maken, stillevens tekenen en een stadswandeling maken. Deelname is gratis.

Het Kom Erbij Festival Kunstencentrum Atrium

 

Het Kom Erbij Festival wordt jaarlijks georganiseerd door projectbureau Akte2, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. “Het is tijd om elkaar weer te ontmoeten en een fijn gesprek te voeren”, aldus projectleider Jacobien van Vugt. “Samen aan de slag gaan in een creatieve, muzikale of sportieve workshop brengt verhalen op gang. En een praatje maken met iemand die je nog niet eerder hebt ontmoet, kan je dag zomaar glans geven. Het zorgt ervoor dat je gehoord en gezien wordt. Iets wat zeker in deze coronatijd ontzettend belangrijk is.”

 

Workshops
Een overzicht van alle workshops en activiteiten staat op akte2.nl/komerbij. Vooraf aanmelden via deze website wordt op prijs gesteld. Op de dag zelf langslopen kan ook. Bij een aantal workshops geldt: Stoel vrij? Kom erbij! Een greep uit het aanbod: meespelen in het Kom Erbij Orkest, een klavertje vier haken, improviseren op het toneel, luisteren naar verhalen van Historisch Sneek, stempels maken en een liefdesgedicht schrijven.

 

Kopje koffie/thee drinken
Het festival vindt plaats bij Kunstencentrum Atrium aan het Oud Kerkhof in Sneek. De inloop is vanaf 14.30 uur. Voor bezoekers staat er koffie/thee met wat lekkers klaar. Wie alleen een kopje koffie wil komen drinken en genieten van de livemuziek is ook van harte welkom. Er zijn de gehele middag optredens van leerlingen van Kunstencentrum Atrium. 

 

Makkumer Belboei, Zwembad Vitaloo Bolsward blijft open tot 1 juli 2021

Zwembad Vitaloo Bolsward blijft open tot 1 juli 2021

Laatste kans voor zwembad Bolsward?

Gemeente nieuws

Zwembad Vitaloo in Bolsward blijft in ieder geval tot 1 juli 2021 open. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besloot gisteravond de Bolswarder gemeenschap nog negen maanden de tijd te geven om een manier te vinden het zwembad in eigen beheer te exploiteren.

Zwembad Bolsward

 

Het college van burgemeester en wethouders wilde het zwembad per 1 januari 2021 sluiten, maar de fracties van GroenLinks, D66, VVD en CDA kwamen met het voorstel om de gemeentelijke bijdrage onder de huidige voorwaarden tot 1 juli 2021 te behouden. Zo krijgt Bolsward extra tijd om tot een toekomstbestendig exploitatieplan te komen. Dit voorstel werd met 20 tegen 17 stemmen aangenomen.

 

“Het sluiten van een zwembad heeft grote invloed voor alle betrokkenen, daarvan zijn we ons zeer bewust”, zei wethouder Gea Wielinga. “Met deze uitkomst van zes maanden uitstel is er in elk geval duidelijkheid. Bolsward heeft zo nog de kans om het roer in handen te nemen, en te kijken wat ze als gemeenschap kan doen om Vitaloo te behouden.”

 

Er komt een werkgroep waarin een afspiegeling van de raad, de gemeente en belanghebbenden zich buigen over de (nieuwe) initiatieven die er in Bolsward ontstaan om het zwembad te behouden. Als er niet een uitvoerbaar plan komt, sluit Vitaloo definitief op 1 juli 2021.  

 

Makkumer Belboei, Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-Fryslân

Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-Fryslân

Gemeente nieuws 20200925

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft Bauke Dam uit Bolsward benoemd tot wethouder. De 36-jarige CDA’er kreeg het vertrouwen van de voltallige gemeenteraad: alle 37 raadsleden stemden in met zijn benoeming.

Bauke Dam

 

Dam is de opvolger van Maarten Offinga, die vrijdag 25 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van Hardenberg. Dam neemt een groot deel van de portefeuille van zijn voorganger over.

 

Zo is de nieuwe wethouder verantwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw en Landschap, de Ontwikkelagenda (Agenda’s Sneek en IJsselmeerkust) en de Gebiedsagenda Zuidwesthoek. Ook de  portefeuille Financiën (inclusief Grondexploitatie) blijft bij het CDA, maar verhuist naar collega-wethouder Gea Wielinga. Die draagt op haar beurt de portefeuilles Sport en Dorpshuizen over aan Dam.

 

De nieuwe wethouder dankte de raad en zijn CDA-fractiegenoten voor het in hem gestelde vertrouwen. “It is in útdaagjende tiid, mar ik stean hjir mei grut entûsjasme om oan it wurk te gean”, zei hij. “Ik wol graach op ’e takomst rjochte wêze, en sil myn stjonkende bêst dwaan foar al ús ynwenners. Ik gean der foar.”

 

Makkumer Belboei, Stichting Fertier uit Sneek is een instantie waarbij ook zo’n bijdrage kan worden aangevraagd

Fertier

Geld nodig voor een maatschappelijke activiteit of initiatief ?

Gemeente nieuws

Heb je een goed plan voor een activiteit of voor het realiseren van een initiatief voor je dorp, wijk of stad, dan is het geld vaak een probleem dit voor elkaar te krijgen.

Naast zelfwerkzaamheid en/of eigen bijdrage ben je als initiatiefnemer vaak aangewezen op subsidies (gemeente en/of provincie) en bijdragen van fondsen (bijv. Jantje Beton, Oranjefonds, Cultuurfonds, Rabobank etc).

Stichting Fertier uit Sneek is een instantie waarbij ook zo’n bijdrage kan worden aangevraagd als je binnen de gemeente Súdwest-Fryslân een passende activiteit of initiatief hebt en de financiering ervan (nog) niet rond is. Daarbij moet je denken aan maatschappelijke instellingen, ouderenclubs etc.).
Vanzelfsprekend gelden er wel bepaalde voorwaarden om voor een bijdrage hiervoor in aanmerking te komen.

Kijk voor de mogelijkheden op de webside www.Fertier.nl

 

Makkumer Belboei, Friese campagne ‘modder op de weg’ van start in It Heidenskip

Friese campagne ‘modder op de weg’ van start in It Heidenskip

Gemeente nieuws 20200924

Op woensdagmiddag 23 september ging de Friese campagne ‘modder op de weg’ van start. Wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân onthulde het eerste spandoek van de campagne bij loonwerkbedrijf Gebr. Buma B.V. in It Heidenskip. 

Het doel van de moddercampagne is om weggebruikers te waarschuwen voor modder op de weg en de gevaren daarvan. Daarnaast heeft de campagne ook als doel agrariërs te laten weten wat zij moeten doen als er modder op de weg terecht is gekomen. Dat is extra belangrijk nu de oogsttijd er weer aan komt.  

 

Oogsttijd betekent dat er dikwijls grote landbouwvoertuigen op de weg te vinden zijn, die na hun oogst nog wel eens modder mee de weg op nemen. Dit kan gladheid veroorzaken, vooral in combinatie met regen. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties op de weg ontstaan. Om ongelukken te voorkomen, voert het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) ook dit jaar de moddercampagne. 

 

Folder 'modder op de weg'
Het ROF wijst weggebruikers op het gevaar door middel van spandoeken langs de weg, advertenties, posters en een radiospot op Omrop Fryslân. Daarnaast stelt het ROF de folder ‘Modder op de weg’ beschikbaar voor bestuurders van landbouwvoertuigen. Daarin staat wat ze moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten. De folder is verspreid via het blad Nieuwe Oogst, Friese gemeenten en landbouworganisaties zoals LTO en CUMELA Nederland. 

Download de folder

 

Makkumer Belboei, Jumbo Kooistra gaat met branche-organisatie Vakcentrum voor een wereldrecord en iedereen kan daar aan meehelpen

Hoe belangrijk is Jumbo Kooistra voor Makkum en omgeving?

Lokaal nieuws 20200924

Zelfstandig winkeliers zijn belangrijk voor Nederland. Naast hun eigen winkel zijn ze vaak actief in besturen en sponsoren ze plaatselijke activiteiten. Dat is vanzelfsprekend, zo ook voor Jumbo Kooistra Makkum. Maar daardoor lang niet altijd bekend. Vandaar dat zij iedereen oproepen eens te beschrijven hoe belangrijk de zelfstandig winkelier is voor Makkum en omliggende dorpen. De reacties worden eind november aangeboden aan het kabinet. Bovendien worden alle reacties gebundeld tot een Guinness wereldrecord, namelijk de langste kartonnen slinger.

Jumbo Kooistra Makkum

 

Jumbo Kooistra gaat met branche-organisatie Vakcentrum voor een wereldrecord en iedereen kan daar aan meehelpen. Egbert van der Veen, filiaalmanager Jumbo Kooistra Makkum, roept klanten, dorpsgenoten, organisaties en instellingen op hun reacties in de winkel achter te laten. Reacties kunnen geschreven worden in een groot Meerwaarde-boek.

Dat ligt van Vrijdag 9 oktober tot en met maandag 12 oktober bij Jumbo Kooistra Makkum, Lieuwkemastraat 9

In het grote Meerwaarde-boek zijn voorbeelden opgenomen van activiteiten die door de winkeliers worden ondersteund. Ook is de waarde van die ondersteuning onderzocht. Nu willen wij ook van de (sport)verenigingen, scholen, bejaardenhuizen etc. die steun ontvangen, zelf horen hoe belangrijk de zelfstandig winkelier is.

 

“Wij ondersteunen zelf bijvoorbeeld verschillende doelen, zo zijn we bijvoorbeeld hoofdsponsor van de Visserijdagen in Makkum. Bovendien hebben we de bewoners van woonzorgcentrum Avondrust tijdens deze lastig tijd verrast met Pasen, we hebben een heerlijke attentie langs gebracht” zo vertelt Egbert van der Veen, filiaalmanager van Jumbo Kooistra Makkum. “Daarnaast wordt de supermarkt in Makkum gezien als een ontmoetingsplek waar vele mensen uit Makkum en omstreken hun boodschappen doen. Wanneer wij verenigingen kunnen steunen door het plaatsen van reclamemateriaal en/of acties in of rondom de winkel dan doen wij dit met veel plezier en overtuiging. Zelfstandige winkeliers zijn nodig in Nederland en mogen daarom ook gezien worden, sluit Egbert van der Veen af’’.

Meerwaarde zelfstandig winkelier benadrukken

De actie is een initiatief van het Vakcentrum, de branchevereniging voor zelfstandig ondernemers met een supermarkt, foodspeciaalzaak of een non-foodspeciaalzaak. Daar vallen ook franchisenemers onder. Zij maken gebruik van een landelijk merk, maar zijn wel zelfstandig ondernemer.

Volgens het Vakcentrum is het belangrijk dat men bij wet- en regelgeving, maar ook bij plaatselijke ontwikkelingen rekening houdt met zelfstandig winkeliers. Die zijn belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp, de buurt of stad, zo stelt het Vakcentrum. Om hier meer bewustzijn voor te creëren, wil het Vakcentrum de gegeven reacties dan ook presenteren aan het kabinet. 

Guinness wereldrecord
Met het beschrijven van de Meerwaarde van de zelfstandig winkelier help je de winkeliers ook aan een Guinness wereldrecord. Het Vakcentrum verwacht zoveel positieve reacties te ontvangen, dat daarmee aan het eind van dit jaar de langste kartonnen slinger ter wereld gemaakt kan worden.

 

Makkumer Belboei, Afscheidswedstrijd HSV de Voorn

Afscheidswedstrijd HSV de Voorn

RdB 20200921

Omdat hengelsportvereniging de Voorn vanaf volgend jaar ophoudt te bestaan is op 19 september een afscheidswedstrijd gevist, waaraan 20 wedstrijdvissers mee visten van HSV de Voorn, HSV de Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen. De inschrijving was in Bloemketerp te Franeker, waar de vissers koffie met oranjekoek en een herinneringstegeltje werd aangeboden. Vervolgens werd hier de loting van de stekken gehouden. Om 8.30 uur vertrokken de vissers naar het van Harinxmakanaal bij Ungabuurt, Midlum. Hier werd gevist van 10.00 tot 14.00 uur. 

Wil Bakker stek 19

 

De wedstrijd begon niet zo best voor Adrie de Boer, bestuurslid van HSV de Voorn. Hij raakte zijn evenwicht kwijt en belandde in het van Harinxmakanaal. Met vereende krachten van drie vissers werd hij weer op de wal gehesen. Adrie kon daarna eerst naar huis om droge kleren aan te trekken. 

Het was prachtig zonnig weer met een windje van links. De vissen lieten zich het best vangen met de vaste stok. Vooral Bouwe v/d Veen deed goede zaken op steknummer 3. Met bijna 16 kg vis liet hij alle andere vissers ver achter zich. Om 14.00 werd de wedstrijd beëindigd en werd de prijsuitreiking gehouden aan de waterkant. Voor de kampioen was er tevens een herinneringsbord. 

De eerste drie in de uitslag

  1. Bouwe v/d Veen, 15.961 gram

  2. Adriaan de Boer, 10.723 gram

  3. Bert Dorenbos, 9.469 gram

 

Makkumer Belboei, Papierwinkel Makkum haar deuren!

Papierwinkel Makkum opent haar deuren

Lokaal nieuws 20200921

 

Heeft u hulp nodig met het invullen van formulieren of het digitaal aanvragen van toeslagen, heffingskortingen, belastingaangiftes of uitkeringen? U bent voor deze vragen van harte welkom bij de Papierwinkel in Makkum.

De deskundige vrijwilligers helpen u graag. In verband met corona zijn de spreekuren alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via de mail PapierMakkum@stipepunt.nl of op 06-25690609. Op donderdag van 10.00-12.00 uur zijn de medewerkers van de papierwinkel telefonisch bereikbaar. 

De Papierwinkel is onderdeel van Sociaal Collectief en is gehuisvest in de Deelwinkel van Makkum. 

 

De Deelwinkel is een gezamenlijk initiatief van de kerken van Makkum. U bent elke woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom om even te sneupen , een kopje koffie en een goed gesprek. Voor meer informatie kunt u bellen met Kees van Kordelaar op 06-19905519

 

Adres: Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje), Makkum. 

 

Makkumer Belboei, Geslaagde Dagtocht van de Deinende Dobber

Geslaagde Dagtocht van de Deinende Dobber

Nieuwsbericht 20200907

Zaterdag 5 september is de jaarlijkse dagtocht van de Deinende Dobber gehouden. Het was nagenoeg droog, op een paar spetters na. Wel stond er een harde wind op kop, wat niet erg aangenaam was. 

Fotobijschrift: Bert Dorenbos met een brasem van 49,3 cm (foto: Rob den Boer)

 

Er werd gevist in de tuin van het paviljoen van de Driewegsluis te Nijetrijne. Het bleek erg handig te zijn dat het paviljoen nabij was. ’s Ochtends werden de vissers aan de waterkant voorzien van koffie met appelgebak, ’s middags van een bittergarnituur en een drankje. De vangst was voor veel deelnemers teleurstellend. De vis liet zich alleen vangen met de vaste stok, de feedervissers kregen geen vrijwel geen beet. Teake Wielinga ging meteen goed van start met een brasem van 53,4 cm en bleef daarna ook brasems vangen met de vaste stok. Deze voorsprong kon door de andere vissers niet meer ingelopen worden. Ondanks dat Teake ook nog een brasem naast het net gooide, bleef hij overtuigend winnaar. Roan de Jong, winnaar van de dagtocht van vorig jaar, werd tweede. Siem Vos ging van start met een dikke snoekbaars, maar omdat het een witviswedstrijd was, werd deze niet meegeteld. Sommige vissers hadden last van wespen, die in grote aantallen aanwezig waren. Vooral Remco Dorenbos vonden ze lekker. Toen het harder begon te waaien, werd de overlast minder. Vanwege corona werd de hele dag op dezelfde stek gevist. 

Na afloop werd gegeten in het restaurant van het paviljoen. Coronaproof uiteraard, tussen iedere visser zat 1,5 meter tussenruimte. Rond 18.45 uur werd de prijsuitreiking gehouden en werden de prachtige brood/koekprijzen van bakker Sypersma onder de deelnemers verdeeld. De wisselbeker ging naar Teake Wielinga van HSV Ons Genoegen.

 

 

De uitslag was als volgt:

 

1e Teake Wielinga      7.580 gram
2e Roan de Jong        5.375 gram
3e Jappie Haagsma    4.190 gram
4e Siem Vos               3.900 gram
5e Bert Dorenbos      3.040 gram
6e Remco Dorenbos  2.215 gram
7e Ruud Roelvink        1.480 gram
8e Ruud de Boer        840 gram
9e Rob den Boer        190 gram

Teake Wielinga had met zijn brasem van 53,4 cm tevens de grootste vis van de dag. 

 

 

Makkumer Belboei, Museumhuis Van Eysinga: deuren open op Open Monumentendag

Museumhuis Van Eysinga: deuren open op Open Monumentendag

Nieuwsbericht 20200903

Op zaterdag 12 september is Museumhuis Van Eysinga open. Geïnteresseerden kunnen voor Open Monumentendag gratis een tijdslot reserveren en die dag genieten van het bijzondere herenhuis aan de Koningsstraat.

Museumhuis Van Eysinga paarse kamer

 

Uniek van binnen en van buiten
Net als bij de andere Museumhuizen, stap je hier een heel bijzonder woonhuis binnen. Het is een magnifiek herenhuis gebouwd voor Frans Julius Johan van Eysinga, grietman (kantonrechter) van Doniawerstal en lid van Provinciale Staten van Friesland. Leeuwarder ambachtslieden als timmerknecht Pabe Jilderts van de Helm en kunstenaars als de behangselschilder F.C. de Hosson (mede) verzorgden de inrichting van het huis in een fenomenale Lodewijk XVI-stijl. Kom binnen en geniet van de prachtige zaal en het fraaie stucwerk of neem een kijkje in de keuken en de andere personeelsruimten.

Van museum tot Museumhuis: niet fluisteren!
Het huis deed lange tijd dienst als Fries Museum. Na een grondige restauratie is het huis sinds 2019 weer open voor de inwoners van Leeuwarden en omstreken. Je vindt er geen strenge suppoosten of waarschuwende vingers. In Museumhuis Van Eysinga hoef je niet te fluisteren of met je handen op je rug te lopen. Je mag hier op de stoelen zitten en de kasten openen. Het is juist de bedoeling om zoveel mogelijk zélf te ontdekken en je thuis te voelen.

 

Voor adres en openingstijden kijk je op www.museumhuizen.nl