oktober 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei, Alzheimer collecte in Makkum

Dit jaar gaat de Alzheimer collecte in Makkum niet door.

Persbericht 20201027

Veel van onze collectanten behoren tot de risico groep. Wel hopen we dat U, om Alzheimer te bestrijden, een bedrag wilt overmaken naar 

Alzheimer Nederland,  rekeningnummer NL 13 INGB 0000 00 2502.

De coördinatoren, 
Pietsie van der Weerd, Marga Huisman.

 

Makkumer Belboei, Op donderdag 29 oktober 2020 wordt André van Schaick 90 jaar!

F E L I C I T A T I E S E N V E R H A L E N G E Z O C H T

Op donderdag 29 oktober 2020 wordt André van Schaick 90 jaar!

Redactie 20201025

Deze bijzondere verjaardag willen wij natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan.Wij willen er graag een feestelijke dag van maken waar herinneringen en felicitaties centraal staan en daarbij kunnen wij wel wat hulp gebruiken. Meester André van Schaick is in 1967 in Makkum komen wonen en was hoofdmeester van de Sint-Martinusschool in Makkum van 1967 tot 1990.

André van Schaick vroeger en nu.

Via dit bericht doen wij een oproep om op deze speciale dag een kaartje te sturen, met daarop een felicitatie en (eventueel) een verhaal of een herinnering uit jouw schooltijd. Dit zal voor hem een ontzettend mooie verrassing zijn.

Wil jij een kaartje sturen of bezorgen? Stuur dan een privébericht via Facebook of Whatsapp 06-23 75 27 20, dan ontvang je het adres. Ook foto’s en verhalen mogen (liefst) via Whatsapp aangeleverd worden. Wij zullen deze digitaliseren en als cadeau met André delen op zijn verjaardag. Dit moet wel een verrassing blijven!

Felicitaties en verhalen kunnen ook geplaatst worden op Felicitatieboek. Je kunt dit doen via onderstaande link. https://felicitatieboek.nl

Met jullie hulp kunnen we van deze dag een bijzondere dag maken vol mooie, blijvende herinneringen voor André.

Heel erg veel dank! Familie Van Schaick  Delen mag! 

 

 

Makkumer Belboei, Ytsje van Bergen 80 jaar

Ytje van Bergen viert 80e verjaardag

Redactie 20201025

Zaterdag 24 oktober 2020 vierde Ytsje van Bergen haar 80e verjaardag. Mevrouw van Bergen heeft jarenlang de papieren editie van de Makkumer Belboei bezorgd. Op het spandoek in de tuin werd daar nog eens op gewezen. Namens alle medewerkers en oud-medewerkers van de Makkumer Belboei van harte gefeliciteerd.

Het spandoek in de tuin

 

Makkumer Belboei, Sociëteit Eendragt 200 Jier

Sociëteit Eendragt 200 Jier

De armoedige viering van een groots jubileum.....

Redactie

Vrijdag 23 oktober 2020. Op de klippen bij de sluis verzamelen zich nog negenentwintig ‘Heeren’ met op het hoofd een ‘hege siden’. Helaas is ons recentelijk een gewaardeerd lid, de heer Arend Eeltsje Poepjes, ontvallen. Aan het begin van dit jaar was dit het beeld, dat de Directie van de Heeren Sociëteit Eendragt voor ogen stond. Alleen dan met dertig man natuurlijk.

Berusting. Voorlopig moeten we het hier mee doen......

Na een rondgang met Hallelujah zou door ons oudste lid de heer Genee het geveldoek worden onthuld. Vervolgens konden de nodige foto’s voor het te verschijnen jubileumboek worden gemaakt, en aansluitend de ‘grootte’ receptie op de bovenzaal van het sociëteitslokaal. Daar zou tevens de pree-publicatie van het jubileumboek plaatsvinden. Na het officiële gedeelte was er ruimschoots tijd ingeruimd voor het minder officiële deel. 

Het zou, dat mag ook wel na 200 jaar oefenen, een groots feest worden. Met jubilea in 1870, 1920, 1970, 1995 (175 jaar), en toen de ‘Heeren’ de smaak echt te pakken hadden van jubileum vieren, ook eentje in 2010 bij het 190 jarige jubileum, waar er zelfs drie dagen aaneen waren vrijgemaakt voor de festiviteiten.  Op de vrijdagavond een ‘Makkumer poëzie avond’ in het Waag gebouw. De line-up bestond die avond uit Piet Bosma, Frans Faber, Otto Gielstra,  Jan en Tjeerd Lutgendorff, Arend E Poepjes, Rooie Gerrit, Albert Sieswerda, David Visser en Sjirk Wijbenga. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Jan Nooitgedagt. Op zaterdag middag compareren in het sociëteitslokaal en op de zondagmiddag een samenkomst met de partners van de leden. De heer Bert Looper, directeur van Tresoar’ hield een lezing over sociëteiten in het algemeen en Sociëteit Eendragt in het bijzonder. Om in één adem te worden genoemd met steden als Berlijn en Parijs, waar zo rond 1840 de burgerij niet meer voetstoots aannam dat de overheid het altijd het beste wist, en waar de ‘Heeren’  Britzel en Overmeer  van onze sociëteit zelfs tot aan de Hoge Raad gingen om aan deze bedilzucht  een einde te maken doet bij alle aanwezige Heeren toch wel glimmende koontjes verschijnen van enige trots om deel te mogen uitmaken van zo één gezelschap. 

Nu in 2020 stond de Directie een soortgelijk evenement voor ogen. Maar dan grootser. In maart kwam er een abrupt einde aan de voorbereidingen. Halverwege dit jaar leek er toch weer ruimte voor een feestelijk jubileum. Helaas eind september moesten alle activiteiten waarbij meer dan 30 personen aanwezig zouden zijn worden geschrapt en sinds 13 oktober weten we dat ook een bescheiden viering niet meer door mocht gaan. 

Afgelopen vrijdag bleef het dus bij het provisorisch ophangen van het geveldoek, dat de bewoners van Makkum op het 200 jarig bestaan van de Sociëteit Eendragt attent moet maken. En wat druivensap en geconcentreerd appelsap voor de aanwezige bestuursleden om het toch nog een enigszins feestelijk tintje te geven.

 

Makkumer Belboei, Makkumerbelboei nieuws 15 jaar geleden

Makkumer Belboei: Uit de oude doos

Artikelen uit de Makkumer Belboei van 15 jaar geleden met een link naar het heden

Redactie 20201022

Met zijn 118 meter lengte is Project 1010 bij zijn oplevering – naar verwachting 2022 – het langste superjacht dat ooit door Feadship werd gebouwd. Het jacht verslaat de vorige recordhouder Anna met 8 meter. Ontwerper Espen Oino zou het exterieur voor zijn rekening hebben genomen, maar verder is er over dit project nog nauwelijks iets bekend. Eergisteren werd Project 1010 te water gelaten in Rotterdam. Het jacht wordt in de werf van Feadship in Makkum verder afgebouwd. Bron: Quote

Dat er weinig bekend wordt gemaakt is gebruikelijk en ongetwijfeld ook goed verklaarbaar.….. Wat de buitenwereld wel ziet, zijn lange rijen auto’s die ‘s ochtends en ‘s avonds de Weersterweg vullen. De twee grote loodsen en alle andere gebouwen die verklappen dat daar Feadship activiteiten plaatsvinden. In Makkum zijn we er al aan gewend. Maar 15 jaar geleden ging het nog heel anders.

Voorpagina van 26 oktober 2005

Makkum - Zaterdag is onder grote belangstelling van werknemers van De Vries Makkum en Aalsmeer en vele  andere gasten de vernieuwde Jachtwerf De Vries Makkum Feadship XL geopend. Met het houden van enkele korte, maar duidelijke speeches en het doorknippen van een lint was de opening een feit. Het echte werk kan beginnen. Bijzonder fraai was dat er weer een jacht in het dok ligt. De Siran een schip wat in 1991 in Aalsmeer gebouwd is moet een grote refit ondergaan. Het schip moet verlengd worden en ook verder zal het een en ander aangepast moeten worden aan de tijd. De hal in Aalsmeer was toen de Siran daar gebouwd werd te klein. De mast moest er af blijven en kon pas buiten gemonteerd worden. In Makkum ligt het jacht is volle glorie in het dok en er is zelfs nog ruimte over. In 2007 wordt in het nieuwe onderkomen van de Vries een nieuw jacht gebouwd van 75 meter en dit wordt het eerste XL jacht.

De mannen van de Vries hebben tijdens de korte tijd waarin de hal volledig verbouwd en opgeknapt is gezien dat de 70 werknemers die bij de firma aan de slag konden hard kunnen werken en dit met zorg en toewijding doen. Vanuit de visie van de voormalige jachtbouwers uit Aalsmeer moet deze inzet beloond worden met respect en zoals zij gemerkt hebben is dat iets wat de Makkumer jachtbouwers de laatste jaren niet gehad hebben. Het meeste werk in de jachtbouw zal weer door eigen werknemers gedaan worden en in de toekomst zullen zeker meer mensen op de werkvloer bij De Vries Makkum nodig zijn.

De mannen uit Aalsmeer hebben ervaren dat er in Makkum een recht voor zijn raap mentaliteit heerst en dat is iets waar ook zij bijzonder gelukkig mee zijn. En dat Friezen stug zijn is ook absoluut niet waar. De directeur die Makkum gaat leiden is Sybrand de Vries en het getuigt ook van inzet van de Aalsmeerder kant dat deze nieuwe directeur zijn speech in het Fries hield en de opening afgesloten werd met het spelen van het Fries volkslied. Tijdens dit spelen werden honderden rood, wit, blauwe ballonnen neergelaten en deze werden allen kapot geknald. Het effect hiervan was mooier dan het grootste vuurwerk. De jachten die over de hele wereld varen gaan weer uit o.a. Makkum komen en dat is iets wat velen lange tijd wel gehoopt maar niet verwacht hadden.

De familie de Vries is uitgebreid met een tak die uit Friesland komt en de ontvangst zaterdag voelde warm aan. De kinderen die in grote getale aanwezig waren hadden hun clown voor het schminken, een springkussen en de poffertjes en voor de anderen waren er heerlijke broodjes en lekkere drankjes en hapjes. Kortom het was feest en als dan enkele werknemers uit Aalsmeer verwonderd rond kijken naar de prachtige accommodatie en voorzichtig zeggen, "hier zou ik ook wel willen werken" dan zit het wel goed. 

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân bouwt subsidie oud papier af

Súdwest-Fryslân bouwt subsidie oud papier af

Gemeente nieuws 20201021

De prijs voor oud papier en karton is zo sterk gedaald dat de opbrengst nog nauwelijks opweegt tegen de inzamelkosten. In Súdwest-Fryslân betekent dit dat zo’n vijftig verenigingen en instellingen op zoek moeten naar een andere bron van inkomsten.

Om de verenigingen en instellingen tegemoet te komen, stelt de gemeente een zogeheten ‘beëindigingsregeling’ in. De huidige subsidie wordt niet meteen op 1 januari 2021 stopgezet, maar in de komende drie jaar afgebouwd.

Dit houdt in dat de verenigingen en instellingen die vanaf 2021 ophouden met het inzamelen, komend jaar nog 75 procent krijgen uitbetaald van het bedrag dat zij over 2020 van de gemeente uitgekeerd krijgen. In 2022 is dat nog 50 procent en in 2023 nog 25 procent. In 2024 is er dan geen financiële tegemoetkoming meer. 

“Zo hebben de sportclubs, muziekverenigingen, scholen, kerken en andere maatschappelijke organisaties de tijd om andere manieren te vinden om inkomsten te genereren”, zegt wethouder Erik Faber. De gemeente verwacht over heel 2020 zo’n 120.000 euro uit te betalen aan de verzamelaars. In de komende drie jaren is dat achtereenvolgens 90.000 euro, 60.000 euro en 30.000 euro.

Faber benadrukt dat het aan de papierinzamelaars zelf is om te beslissen over ‘stoppen’ of ‘doorgaan’. “Maar door de sterk gedaalde oud-papierprijs en de oplopende kosten denk ik niet dat inzamelen nog wel de moeite loont.”

Daarmee is niet gezegd dat het oud papier zonder de inzamelaars in de grijze containers verdwijnt. “Zo’n 60 procent van de huishoudens in de gemeente heeft al een papiercontainer. Die blijven we gewoon legen, zoals nu ook al gebeurt”, zegt Faber. Voor de overige 40 procent van de huishoudens geldt dat ook zij een container krijgt als het papier en karton niet meer door een inzamelaar wordt opgehaald.  

 

Makkumer Belboei, Talen Vastgoedonderhoud is een World-class Workplace!

Talen Vastgoedonderhoud is een World-class Workplace!

Lokaal nieuws 20201021

De medewerkers van Talen Vastgoedonderhoud hebben ons bedrijf bekroond met een 8,2 voor werkgeverschap. Hierdoor mogen wij de titel ‘World-class Workplace’ voeren (voorheen Beste Werkgever). Een mooi vervolg, want in 2015/2016 en 2017/2018 zijn we ook al verkozen tot Beste Werkgever.

Talen taartjes om het te vieren

Wij zijn trots op deze prachtige onderscheiding. We behaalden volgens onderzoeksbureau Effectory: ‘Een uitzonderlijk hoge score voor werkgeverschap.’ Daarmee mogen wij het internationale keurmerk voeren. De scores op de thema’s werkgeverschap, betrokkenheid, bevlogenheid, efficiëntie én het benutten van talent waren alle hoger dan de scores van branchegenoten. Betrokken, bevlogen en trotse medewerkers, daarvan werken er bovengemiddeld veel bij Talen Vastgoedonderhoud. Kortom, we zijn een organisatie waar mensen het leuk vinden om te werken!

Betrokken en bevlogen

Marco van der Zon, adviseur P&O: ‘Onze collega’s zijn trots om bij Talen te werken. Ondanks de hoge scores van het vorige onderzoek hebben wij de afgelopen jaren niet stil gezeten. We blijven ons inzetten op de hoge betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Dit doen we bijvoorbeeld door hen te faciliteren op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De feedback van onze collega’s wordt ontzettend gewaardeerd. De input die zij geven wordt meegenomen in de plannen om ons als werkgever nog verder te verbeteren.’

Sinds 1928
Het bedrijf Talen is opgericht in 1928 als schildersbedrijf in Apeldoorn. Nu - ruim 90 jaar en vier generaties later - is het eenmansbedrijf van toen uitgegroeid tot een totaalonderhoudsbedrijf met vier vestigingen in Nederland (waaronder Makkum). Talen Vastgoedonderhoud werkt strategisch samen met professionele vastgoedeigenaren. Wij verduurzamen, renoveren en onderhouden op grote schaal sociale huurwoningen door het hele land.

Initiatief van Effectory
Het keurmerk ‘World-class Workplace’, tot 2020 bekend als Beste Werkgever, is een initiatief van Effectory. Het is het grootste onafhankelijke keurmerk in Nederland voor goed werkgeverschap en volledig gebaseerd op de mening van werknemers. Effectory doet onderzoek naar werknemersbetrokkenheid en begon vijftien jaar geleden met het in kaart brengen en belonen van goede werkgevers. Goed werkgeverschap verdient erkenning, vindt het bedrijf. Het keurmerk toont aan dat je als werkgever in goed contact staat met je medewerker én het potentieel van hen benut om van binnenuit te verbeteren en zo duurzaam succesvol bent.

Benieuwd of werken bij Talen ook iets voor jou is? Kijk op www.werkenbijtalen.nl.

 

 

 

Makkumer Belboei, Aart Cornelissen út Makkum yllustrearre de earste Keimpe de Krokodil

Aart Cornelissen út Makkum yllustrearre de earste Keimpe de Krokodil

Redactie 20201020

De Foarlêswike is dit jaar van 26 t/m 30 oktober en er komen geen voorlezers op bezoek mei peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, enz. maar juf gaat zelf voorlezen uit het nieuwe Tomke-boekje dat als thema ‘bewegen’ heeft. Het heet ‘Ien, twa, los!’. Er zijn ook activiteiten bij de bieb, nieuwe verhaaltjes van Tomke bij Omrop Fryslân TV én we introduceren Keimpe de Krokodil voor kinderen van 4-8 jaar.

Aart Cornelissen út Makkum yllustrearre de earste Keimpe de Krokodil

De Foarlêswike is dit jier fan 26 oant 30 oktober en gjin lêzers sille yn maaie toanielgroepen, kwekerijen, ensfh. Besykje, mar de learaar sil lêze út it nije Tomke-boekje dat it tema hat "oefening". It hjit "Ien, twa, los!". D'r binne ek aktiviteiten by de biblioteek, nije ferhalen fan Tomke by Omrop Fryslân TV en wy yntrodusearje Keimpe de Krokodil foar bern fan 4-8 jier.

It alderearste Keimpe de Krokodil-boekje! Keimpe de Krokodil wol bern fan 4-8 jier (en harren âlders) oanmoedigje om te kiezen foar Fryske boeken en ferhalen. Dêr wurdt wearde mei jûn oan it Frysk as memmetaal en as twadde taal. It Keimpe-boekje mei de titel Rinne mei Jep kin troch de âlders foarlêzen wurde, mar ek troch begjinnende lêzers sels lêzen wurde. Alle basisskoallen yn Fryslân krije it Keimpe-boekje opstjoerd, mei dêrby de lesbrief dy’t by it boekje heart. Keimpe de Krokodil lit sjen dat it leuk is om Frysk te lêzen, en hielendal net yngewikkeld. Sa stimulearje Tomke en Keimpe de Krokodil tegearre meartalichheid en krije bern de foardielen dêrfan mei.

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân wil blijven investeren

Súdwest-Fryslân wil blijven investeren

Gemeente nieuws 20201015

Ondanks de stevige financiële tegenwind, mede als gevolg van de coronacrisis, wil Súdwest-Fryslân de komende jaren blijven investeren. Voor de vijf verschillende thema’s in de ontwikkelagenda (Sneek, Bolsward, IJsselmeerkust, Ut de Mienskip, Duurzame Ontwikkeling) wil de gemeente tot en met 2024 zo’n 9 miljoen euro vrijspelen.

Dit blijkt uit de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. “Door de huidige coronacrisis leven we in een onzekere tijd”, zegt wethouder Gea Wielinga, die de portefeuille financiën beheert. “Het blijft lastig om de financiële gevolgen van de coronapandemie in te schatten. Wel zeker is dat we deze crisis zien als kans voor structuurwijzigingen en nieuwe manieren van samenwerking.”

Zo verwacht het college dat ‘corona’ vooral op de middellange en lange termijn zal leiden tot blijvende veranderingen in het gedrag en denken van mensen. Zo zal thuiswerken veel meer gemeengoed worden en daarmee een groeiend aantal mensen in de Randstad bewegen om verder van hun werk te gaan wonen. “Dit biedt op termijn kansen voor onze gemeente als aantrekkelijke woon- en vrijetijdsgemeente, maar bijvoorbeeld ook voor de arbeidsmarkt”, schrijft het college. 

Het college wil onverminderd inzetten op ‘wonen, werken en genieten’. Met oog voor de ruimtelijke kwaliteit, voor duurzame en circulaire economische ontwikkeling en voor voorzieningen in samenhang tot elkaar. Genoemd wordt onder andere ‘het verbeteren van het cultureel klimaat’, door samenwerking tussen de musea te stimuleren. 

Een voorbeeld van ‘Gastvrij Súdwest-Fryslân’ is de aanleg van zeven toeristische overstappunten in de gemeente, zogeheten TOPs. Ook andere Friese gemeenten doen mee. Een TOP is een gemarkeerd informatiepunt in de buurt van een horecagelegenheid, bedoeld als uitvalsbasis voor bezoekers om de omgeving te ontdekken.

Om het huishoudboekje voor 2021 en de jaren erna sluitend te krijgen, heeft het college een aantal zaken geschrapt of voor zich uit geschoven. Zo wordt de doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs uitgesteld, en is het jaarlijks evenement op het gebied van cultuur of sport verdwenen. 

Anderzijds wil het college hogere kosten door achterstallig onderhoud voorkomen, en is daarom het budget voor onderhoud van bruggen, kaders/oevers en wegen verhoogd. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de gemeente ook de komende jaren een beroep moet doen op haar algemene reserve. Deze zakt van 14,6 miljoen euro (eind 2020) naar 8,5 miljoen euro (eind 2024). Dat is nog ruim boven het berekende weerstandsvermogen. Dat is het bedrag dat beschikbaar moet zijn voor het opvangen van risico’s.

Voor inwoners blijven de financiële gevolgen beperkt. De afvalstoffenheffing gaat omhoog, wat neerkomt op gemiddeld 31 euro per huishouden per jaar. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt alleen trendmatig verhoogd (inflatie 1,8 procent), zoals de afgelopen tien jaar steeds is gebeurd.

 

De gemeenteraad bespreekt de begroting in zijn vergadering van 12 november. 

 

Makkumer Belboei, Alwin Overwater uit Exmorra met werkplaats geportretteerd in boek

Alwin Overwater uit Exmorra met werkplaats geportretteerd in boek

Lokaal nieuws 20201015

EXMORRA – Afgelopen week nam Alwin Overwater uit Exmorra – op gepaste afstand - het exemplaar van het boek Man & Werkplaats – 30 mannen over hun werkplaats, gereedschap en vakmanschap in ontvangst. Overwater is hierin geportretteerd door fotograaf Otto Kalkhoven.

Alwin Overwater krijgt een exemplaar van het boek Man & Werkplaats

Afgelopen jaar is fotograaf Otto Kalkhoven uit Eppenhuizen (Groningen) het hele land doorgereden met zijn busje op zoek naar mannen en hun werkplaats. Van een garage vol keurig gesorteerd gereedschap, een verstopte schuur met een gepoetste Oldtimer tot een zelfgebouwd vliegtuig in een loods. Al jaren hebben werkplaatsen en het verhaal erachter Kalkhoven in zijn greep. Hij kwam in contact met glasblazer/kunstenaar Alwin Overwater die in zijn nostalgische pandje in Exmorra bijzondere glasobjecten maakt. Kalkhoven portretteerde hem samen met nog 29 andere mannen en hun werkplaats voor in het boek.

Het boek Man & Werkplaats – 30 mannen over hun werkplaats, gereedschap en vakmanschap is verkrijgbaar in de (online)boekhandel. 

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Súdwest-Fryslân biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Gemeente nieuws 20201015

Maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân die financieel te lijden hebben door de corona-uitbraak, kunnen vanaf nu een gemeentelijke subsidie aanvragen.

De subsidieregeling is per direct van kracht en loopt tot 1 juli 2021. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het financieel nadeel ontstaan zijn in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Op www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/ staat alle informatie en de voorwaarden om de subsidie aan te kunnen vragen. 

De overheidsmaatregelen hebben vaak enorme financiële gevolgen voor organisaties in de cultuur- en sportsector, dorpshuizen, mfc’s en het verenigingsleven. Dat raakt de ‘mienskip’. Daarom heeft de gemeente besloten instellingen zonder winstoogmerk financieel te steunen als ze dreigen om te vallen. 

“Veel maatschappelijke instellingen vragen de gemeente om steun”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “In de vorm van financiële compensatie, kwijtschelding van huur of opschorting van gemeentelijke leges. Ondanks onze lastige financiële situatie willen we als lokale overheid die organisaties helpen in deze moeilijke tijd. Zij geven kleur en zorgen voor verbinding in het leven. Voor hen is deze subsidieregeling in het leven geroepen.”

 

Makkumer Belboei, Horeca opnieuw in 'lockdown'

Lekker vaak "Mens erger je niet' spelen

Redactie 20201014

Op 28 september kwam het eerste bericht. Helaas, oplopende besmettingscijfers en ook de opnames in ziekenhuizen stijgen. Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. De groepsgrootte moet weer terug naar maximaal 30 personen. Er komt een advies om in de publieke ruimtes mondkapjes te dragen en de horeca moet om 22:00 uur de deur sluiten. Na 21:00 uur mogen er geen nieuwe gasten binnen worden gelaten en maximaal vier personen mogen aan één tafel.

De Zwaan in Makkum sluit de deuren met een boodschap die we ter harte moeten nemen.

Het gevolg ook goed georganiseerde evenementen zoals bijvoorbeeld de bridge zittingen moesten weer stoppen. Althans in die bedrijven die ook een horecafunctie hebben. Ondanks dat iedereen de aanpassingen ingevoerd had die het RIVM  had voorgesteld, maar het mocht niet baten. In Hotels kan dit bridge min of meer ongestoord doorgaan. Wel mag daar de groepsgrootte niet groter zijn dan 30 personen, maar verder nauwelijks belemmeringen. 

De grote steden voorop en later ook en meer op andere plekken laten echter nog steeds stijgende cijfers zien. De reguliere zorg moet worden afgeschaald en de opnames in verband met covid-19 blijven stijgen. Daarom volgen op 13 oktober, gisteren weer strengere maatregelen. 

De meest ingrijpende is ongetwijfeld, dat de horeca, de café gerelateerde horeca dus, weer volledig moet sluiten.  Voorlopig voor... Niemand weet het. De reden is dezelfde. De groep met besmettingen blijft stijgen en dit zijn nu vooral jongere mensen, die het niet zo nauw nemen met de belangrijkste maatregel. Hou afstand. Vooral in de café's gaat het dus blijkbaar mis. Althans dat is de boodschap nu.

De nieuwe maatregelen moet een rem zetten op het sociaal verkeer. De verplaatsingen van mensen moeten naar beneden. Het is vast en zeker waar, dat dit het meeste effect zal hebben. Maar dat daarom ook die activiteiten die alle gewenste maatregelen hebben getroffen moeten stoppen valt steeds minder te accepteren. Vooral om dat het op andere plaatsen in exact de zelfde ‘settingen’ wel door mag gaan. Hoelang houdt de overheid de geest in de fles. Hoe kan het dat Nederland nu in de top 3 van Europa zit en dat het hier erger is dan in het Amerika van Trump, die er 'in den beginne' lak aanhad. Waarom nu pas een routekaart. 

Maar als het gedrag van een minister, die de verantwoordelijkheid voor dit beleid draagt, wordt afgedaan als een onhandigheidje, dan zal de urgentie in Den Haag meer met de mond worden beleden dan met daden.

Vanavond om 22:00 uur is het weer zover. De deuren gaan en blijven voorlopig weer dicht. Maar lekker vaak "Mens erger je niet' spelen denk ik.

 

 

Makkumer Belboei, Hyundai bevestigt deelname aan elektrisch toerwagenkampioenschap ETCR.

Gloednieuwe raceklasse in 2021 van start

Hyundai bevestigt deelname aan elektrisch toerwagenkampioenschap ETCR.

Persbericht 20201014

14 oktober 2020 – Hyundai voegt een nieuw hoofdstuk toe aan zijn missie om elektrisch rijden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Hyundai heeft officieel aangekondigd deel te gaan nemen aan de PURE ETCR Series, een gloednieuwe raceklasse die specifiek ontwikkeld is voor volledig elektrisch aangedreven toerwagens en in 2021 van start gaat. De auto waarmee Hyundai gaat deelnemen is de spiksplinternieuwe Veloster N ETCR.

Elektrische raceauto Veloster N ETCR levert een vermogen van 500 kW (680 pk)

Hyundai is – na Cupra en Romeo Ferraris – de derde constructeur die gaat deelnemen aan het elektrische toerwagenkampioenschap. Dat maakte Hyundai bekend tijdens een persconferentie in Kopenhagen waar het startschot werd gegeven voor het toerwagenkampioenschap. Om de deelname aan het toerwagenkampioenschap te vieren, maakte coureur Augusto Farfus een rit door Kopenhagen in de elektrische raceauto.

De Veloster N ETCR is de eerste volledig elektrische raceauto van Hyundai. Hij wordt gebouwd op het hoofdkwartier van Hyundai Motorsport in het Duitse Alzenau, waar ook de high-performance modellen i30 N en i30 Fastback N en de toerwagen i30 N TCR zijn ontwikkeld. De Veloster N ETCR werd onthuld tijdens de autoshow IAA 2019 in Frankfurt. Al snel na zijn werelddebuut maakte de Veloster N ETCR zijn eerste testrondjes op het circuit.

Krachtige elektromotor
De Veloster N ETCR is onder meer gebaseerd op de toerwagen i30 N TCR waarmee Hyundai al enige tijd successen viert in de prestigieuze FIA World Touring Car Cup (WTCR). Waar deze 257 kW (350 pk) sterke bolides zijn voorzien van turbobenzinemotoren en voorwielaandrijving, heeft de Veloster N ETCR een krachtige elektromotor die in het midden van de bolide is geplaatst en de achterwielen aandrijft. De speciaal voor de elektrische toerwagens ontworpen batterij levert een vermogen van 500 kW (680 pk).

Hyundai is wereldwijd toonaangevend op het gebied van hybride-, plug-in hybride- en volledig elektrische aandrijflijnen en brandstofceltechnologie. De ervaring en kennis die Hyundai vanaf 2021 in het ETCR-kampioenschap gaat opdoen, wil het gebruiken voor het verder verfijnen van zijn geëlektrificeerde modellengamma.

Het programma van Hyundai bestaat in Nederland momenteel uit de KONA Electric, de KONA Hybrid, de IONIQ Electric, de IONIQ Hybrid, de IONIQ Plug-in Hybrid, een 48-volt Mild Hybrid-versie van de Tucson en de waterstofauto NEXO.