november 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei Inwoners Súdwest-Fryslân tevreden over ondersteuning gebiedsteams

Inwoners Súdwest-Fryslân tevreden over ondersteuning gebiedsteams

Persbericht

De medewerkers van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân krijgen een mooi rapportcijfer voor hun steun aan inwoners bij vragen over hulp in de huishouding, de opvoeding van kinderen, geld, werk en inkomen. De inwoners waarderen deze ondersteuning met een gemiddelde van 7,8. 

Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zette op een rij in hoeverre de werkwijze en dienstverlening van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân aansluiten bij de wensen van de inwoners. 

Inwoners vinden de ondersteuning die ze krijgen goed. Ze zijn tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. Voor de meeste mensen geldt dat ze zich beter kunnen redden en zich beter voelen na het contact met de gebiedsteams. Inwoners voelen zich serieus genomen en ervaren het contact als prettig.

“Dagelijks staan de medewerkers van onze gebiedsteams klaar voor onze inwoners”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Dan is het mooi te zien dat deze ondersteuning wordt gewaardeerd en dat we mensen kunnen helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Natuurlijk kunnen er ook zaken beter. Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag.”

Wat bijvoorbeeld beter kan is het betrekken van familie en vrienden bij de ondersteuning. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners van Mee. De ondersteuners geven onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd, en kunnen aanwezig zijn bij een gesprek met het gebiedsteam, bijvoorbeeld als er geen familielid of kennis bij kan zijn. 

Contact met gebiedsteam
Vragen over de opvoeding van kinderen, over geldproblemen of hulp in de huishouding? Neem dan contact op met het gebiedsteam. Dit kan door te bellen met 14 0515 of door het contactformulier in te vullen op de website www.sudwestfryslan.nl

bloemen voor zorgmedewerkers

 

Makkumer Belboei Uitdagende tijden. Trye yn Ien trakteert leden

Uitdagende tijden

Gisteren, nee dat was niks, dat kunnen we beter maar vergeten, morgen wordt alles …..

Redactie

Toe in maart dit jaar het corona virus impact kreeg op het dagelijks leven konden we ons best goed aanpassen. Het was natuurlijk een vreemde ongemakkelijke tijd en elke Nederlander voelde die invloed op zijn of haar leven. Voor de mensen die ziek werden, was het een afschuwelijke tijd, maar ook de beelden van mensen in bejaardentehuizen en verpleeghuizen die niemand meer mochten ontvangen kennen we allemaal maar al te goed.

Meta van der Woude op de fiets bij de buurtleden langs.

De ‘intelligente’ lockdown leek evenwel goed te werken. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen liep snel terug.  Vanaf 1 juni gingen we over op het ‘nieuwe’ normaal. 

Helaas, de scholen gingen weer open, het gedrag on de horeca liet te wensen over en het testen werd op grote schaal opgepakt. Resultaat een explosieve stijging van besmettingen. Gevolg op nieuw een lockdown. Bijna december en er schijnt enige verbetering te zijn, maar dat is het dan ook. 

Een gezellige Bingo of  Ouderenochtend zit er voor dit jaar niet meer in. Buurtvereniging Trye yn Ien heeft daarom besloten om alle leden een amaryllis op pot te geven. Met een beetje geluk zitten daar rond de Kerstdagen mooie bloemen in. Kan het er in de buurt in ieder geval fleurig uitzien.

Het bestuur is natuurlijk wel bezig met onderzoeken van de mogelijkheden voor begin 2021, maar voorlopig heeft het er alle schijn van, dat de kans op een seizoen zonder sociale bezigheden wel heel erg groot wordt. Het is niet anders, maar dat ‘intelligente’ aan de lockdown wordt ook door hen zo langzamerhand betwijfeld.

 

Makkumer Belboei Nieuwe medewerker FysioFit Makkum.

Nieuwe medewerker FysioFit Makkum.

Persbericht 20201120

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw teamlid van FysioFit Makkum. Mijn naam is Femke van Goethem- Algera. Geboren en getogen Makkumse en sinds kort weer woonachtig in het mooie Friesland. Na mijn opleiding fysiotherapie heb ik eerst ervaring opgedaan in Oostenrijk, waar ik ook mijn man heb ontmoet. De afgelopen jaren hebben we met veel plezier in Sittard gewoond en gewerkt, maar mijn geboortestreek bleef trekken. Afgelopen zomer zijn we trotse ouders geworden van een zoontje en met z'n 3'en zijn we verhuisd naar Friesland.

In de fysiotherapie ben ik gespecialiseerd in oedeem- en oncologiefysiotherapie, hiervoor heb ik verschillende opleidingen afgerond en op het moment volg ik een opleiding voor oncologiefysiotherapeut. Daarnaast ben ik ook thuis in het behandelen van orthopedische klachten.

Voor een afspraak of meer informatie kunt u bellen naar de praktijk: 06-14717368 of neem een kijkje op de website: www.fysiofitmakkum.nl.

 

Makkumer Belboei Gemeente Súdwest-Fryslân en Marne College strijden samen tegen zwerfafval

Gemeente Súdwest-Fryslân en Marne College strijden samen tegen zwerfafval

Persbericht 20201119

Súdwest-Fryslân bindt samen met het Marne College in Bolsward de strijd aan tegen zwerfafval. Gemeente en school plaatsen tezamen tien nieuwe afvalbakken. Niet alleen op of bij het schoolplein, ook langs de zogeheten ‘snoeproute’.

Even in de pauze naar de supermarkt en weer terug naar school. Vandaar de naam: snoeproute. En dan wordt er wel meer dan eens een blikje, flesje of andere verpakking op de grond gegooid. Ook in Bolsward ligt er vaak veel zwerfafval langs de Gijsbert Japicxlaan.

Nederland Schoon
“Wy hawwe kontakt socht mei Nederland Schoon”, vertelt Jan Hazenberg, hoofd frontoffice bij CVO Zuid-West Fryslân. “Fan ’t simmer hat ien fan Nederland Schoon hjir west. Wy hawwe mei in meiwurker fan ’e gemeente derby de rûte besjoen.” Ze hebben gekozen voor een zogenaamde ‘hotspotaanpak’: veel nieuwe afvalbakken.

 

Blikvanger vervangen
Op de route stond eerder de blikvanger. Deze bleek niet goed te werken: er lag meer afval naast dan erin. Daarom staat daar nu een gewone afvalbak. Een extra afvalbak is geplaatst bij het grasveldje bij het Marne College. En op het schoolplein nog eens acht. De school leegt zelf de extra afvalbak op het veldje naast de school.

“Als een school, vereniging of buurt een prullenbak zelf wil legen, werken we daar graag aan mee”, zegt wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân. “We zijn blij met deze samenwerking met het Marne College en hopen dat de buurt er ook van meeprofiteert.”

Minder zwerfafval
De afvalbakken staan er nu een maand. “It ferskil is goed te sjen, foaral trochdat de nije ôffalbakken better opfalle en de plakken dêr’t se steane ek”, vertelt Hazenberg. “Yn kombinaasje mei it lesmateriaal foar it fuortset ûnderwiis is it Marne College no ek ‘Supporter van Schoon’.”

 

Zet jij Waterland van Friesland gratis op de trein?

Zet jij Waterland van Friesland gratis op de trein?

Geef je favoriete bestemming in Waterland van Friesland door aan Arriva.

Persbericht 20201111

Arriva zet 18 nieuwe treinen op de rails in Noord-Nederland. Deze zijn een stuk stiller en duurzamer dan de treinen die er nu rijden. Een goede keuze om in naamgeving over te stappen van bekende personen naar de mooiste bestemmingen. Arriva schrijft hiervoor een namenwedstrijd uit waarin jij kunt aangeven wat je de mooiste bestemming van Friesland of Groningen vindt. 

 

gephotoshopte trein met naam uit Waterland van Friesland ‘Bocht fan Molkwar’

Grietje Hoekstra van het VVV Waterland van Friesland hoeft hier geen seconde over na te denken. Grietje: “De mooiste bestemmingen vind je in het zuidwesten van Friesland. Ons natuur-, cultuur- en waterrijke gebied heeft niet alleen volgens de Unesco en Lonely Planet topbestemmingen, maar ook tot de verbeelding sprekende namen…” 

“Wat te denken van ‘Bocht fan Molkwar’, een vogelrijk natuurgebied bij Molkwerum? Of ‘Aldegeaster Brekken’, een prachtig meer bij Oudega waar je met de trein langsrijdt? En natuurlijk het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer en de Sneekweek. Want ook musea en festivals mogen ingestuurd worden. Kun je niet kiezen? Als VVV van deze regio juichen we het uiteraard toe dat de regionaam Waterland van Friesland wordt genoemd.”

“Kortom, onze bestemmingen in de regio Waterland van Friesland moeten op de nieuwe treinen gezet worden. Want ze blijven er zo’n 15 jaar lang op staan. Een eersteklas kans om reizigers te inspireren hier te komen. Dus help mee en geef uiterlijk 21 november hier jouw favoriete bestemming door. En ja, je kunt er ook nog leuke prijzen mee winnen.”

Uit alle inzendingen kiest een deskundige jury de 36 mooiste en meest bijzondere namen. Daarna kan er van 1 tot en met 6 december gestemd worden welke 18 treinnamen er als beste uit de bus komen. En begin 2021 worden de winnende namen en de prijswinnaars bekend gemaakt. Dus: doe mee en zet de regio Waterland van Friesland op de trein. 

 

Gezamenlijk opleidingstraject Noorderbreedte en Patyna werpt zijn vruchten af

Gezamenlijk opleidingstraject Noorderbreedte en Patyna werpt zijn vruchten af

Eerste lichting nieuwe zorgmedewerkers geslaagd

Persbericht 20201105

Twee jaar geleden zijn de ouderenzorgorganisaties Noorderbreedte en Patyna gezamenlijk een nieuw opleidingstraject gestart in Noordwest Friesland. De eerste deelnemers van dit traject zijn nu geslaagd. Allemaal krijgen ze een vast contract bij Noorderbreedte of Patyna.

De deelnemers, waarvan de meeste vanuit een ander werkveld dan de zorg, hebben de tweejarige mbo-opleiding Maatschappelijke verzorgende IG gevolgd. Vier dagen in de week hebben ze praktijkervaring opgedaan op verschillende locaties van Noorderbreedte en Patyna. Eén dag in de week kregen ze les van docenten van ROC Friese Poort.

Tijdens de opleiding was er veel aandacht voor zowel zorg als welzijn. De deelnemers hebben dan ook twee diploma’s gekregen, namelijk verzorgende IG en medewerker maatschappelijke zorg. En deze combi is een grote meerwaarde, vertelt praktijkopleider Tea Huitema namens de beide zorgorganisaties. “Wij willen cliënten de beste zorg bieden. Het welzijn is daarbij net zo belangrijk als de medische zorg.” De opleiding past bij de visie van de beide zorgorganisaties om de beste persoonsgerichte zorg te bieden. Dat betekent in de praktijk dat er niet alleen kwalitatief goede medische zorg wordt verleend, maar dat er ook veel tijd en aandacht is voor het welzijn van cliënten. 

Eén van de geslaagden is Elizabeth Koopmans. Na een carrière als topstylist in het kappersvak zocht ze een baan met meer verdieping en voldoening. Dit bracht haar bij de zorg. “Wat heb ik veel geleerd de afgelopen twee jaar. Dat ik praktijkervaring kon opdoen bij beide organisaties was voor mij echt een pluspunt.”

Het opleidingstraject heeft inmiddels een vervolg gekregen. Begin dit jaar is een nieuwe lichting gestart met medewerkers van Noorderbreedte, Patyna én Thuiszorg Het Friese Land. Ook deze deelnemers zullen na succesvol afronden van de opleiding een dubbeldiploma ontvangen en aan de slag gaan bij één van de drie organisaties. 

 

 

Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs in Súdwest-Fryslân

Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs in Súdwest-Fryslân

Persbericht

Súdwest-Fryslân start deze week met het uitdelen van mondkapjes aan inwoners vanaf 13 jaar met een minimum inkomen. Deze mensen krijgen per persoon drie herbruikbare mondkapjes thuis gestuurd. Daarnaast delen verschillende  maatschappelijke partners de mondkapjes uit, zoals het Sociaal Collectief en de Voedselbanken. 

“Als je naar de supermarkt moet of naar het station is het advies een mondkapje te dragen. Voor mensen met een smalle beurs kan dit een behoorlijke uitgave zijn. Daarom hebben we besloten gratis mondkapjes uit te delen aan deze mensen”, zegt wethouder Gea Wielinga. Iedereen krijgt drie herbruikbare mondkapjes. Wel zo handig. De mondkapjes kunnen  na gebruik gewoon in de wasmachine gewassen op 60 graden. 

Advies mondkapje. De afgelopen periode is er een snelle stijging van het aantal mensen dat besmet raakte met het coronavirus, ook in Súdwest-Fryslân. Daarom adviseert de Rijksoverheid iedereen vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen in ruimtes waar ook anderen komen. Bijvoorbeeld in de supermarkt, winkels, op school en op stations. Het kabinet wil het dragen van een mondkapje in deze en andere ruimtes binnenkort verplichten. Het Kabinet vraagt aan gemeenten naar oplossingen  om minima te voorzien van mondkapjes. 

Uitdelen. Mensen met een minimum inkomen krijgen drie mondkapjes thuis gestuurd. Daarnaast worden mondkapjes uitgedeeld via het Sociaal Collectief en andere maatschappelijke partners. Organisaties waar inwoners zelf contact mee hebben.  Denk aan de Voedselbank en de Kledingbank. 

 

Avondrust helaas ook getroffen door het coronavirus

Ook Avondrust helaas getroffen door het coronavirus

Redactie

Helaas heeft het coronavirus ook woonzorgcentrum Avondrust in Makkum getroffen. Op dit moment zijn twee bewoners en acht medewerkers positief getest op het coronavirus. De eerste medewerker is gelukkig alweer aan het werk. De andere zeven verblijven thuis in isolatie.

Eén bewoner wordt geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen dat de bewoner in het appartement blijft en dat er geen bezoek mag komen. De zorgmedewerkers dragen beschermende middelen: een schort met lange mouwen, een spatbril, een mondmasker en handschoenen. De andere bewoner ligt momenteel in het ziekenhuis.

Zodra bewoners en medewerkers corona-gerelateerde klachten vertonen, dan worden ze getest. Om besmettingsrisico’s in Avondrust te verkleinen, wordt er tussen de middag in het restaurant ook tussen de bewoners anderhalve meter afstand gehouden. Het oogt een stuk minder gezellig, maar het is wel zo veilig. Ook de inrichting van dagverzorging in de Serre is aangepast.

Ondanks de besmettingen zijn er gelukkig geen verdere maatregelen nodig in Avondrust. De locatie is nog steeds open voor bezoek. Wel zijn er een aantal ‘spelregels’. Zo zijn bezoekers verplicht om een mondneusmaker te dragen, deze worden bij de ingang verstrekt. Verder moeten ze anderhalve meter afstand houden en bij corona-gerelateerde klachten niet komen. Per bewoner zijn maximaal twee bezoekers per dag toegestaan. Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst en noteren hun gegevens op een registratielijst. Op die manier kunnen we bij een eventuele besmetting achterhalen wie er op de locatie is geweest. Dit doen wij voor de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers.

Het is een roerige tijd met veel onzekerheid. We hopen dat verdere besmettingen ons bespaard blijven.

Een half jaar geleden tijdens de eerste golf bleef Avondrust gespaard. De Makkumer Brandweer kon toen iedere medewerker en bewoner nog een pot voorjaars bloeiers aanbieden. Voorlopig is het evenwel alle hens aan dek. Maar met veel inzet en de o zo belangrijke zelf discipline van iederenn blijft Avondrust verdere besmettingen bespaard.

 

Medewerkers en bewoners van Avondrust krijgen bloemen uit handen van de brandweer Makkum