december 2020 Alle artikelen.

Makkumer Belboei Einde oudpapier inzameling door Hallelujah

Einde oudpapier inzameling door Hallelujah

Súdwest Fryslân bouwt vergoeding ophalen oud papier af. Hallelujah stopt onmiddellijk

Simon de Boer

Elke eerste zaterdag van de maand haalden leden van muziekvereniging Hallelujah oudpapier op in Makkum. Het vertrouwde beeld van inzameling door trekkers met karren verdween al eerder vanwege de corona-maatregelen. Nu heeft de vereniging besloten definitief hiermee te stoppen. Reden hiervoor is een nieuwe aanbesteding door de gemeente waarmee de oudpapierprijs daalt en de kosten toenemen. Hiermee blijft er nauwelijks opbrengst over voor de vereniging. De gemeente zal vanaf januari 2021 de inzameling overnemen en alle inwoners tijdig informeren hoe dit zal plaatsvinden. Hallelujah zal noodgedwongen op zoek moeten gaan naar andere inkomstenbronnen.

Begin november kondigde de gemeente Súdwest-Fryslân aan dat de inzamelaars een beëindigingsregeling werd aangeboden. Een aantal inzamelaars starten een petitie waarmee in de gemeenteraad een motie werd aangenomen voor extra bedenktijd voor verenigingen. Dit bood Hallelujah echter niet meer ruimte om te kijken of doorgaan met inzamelen een optie was. Alle inspanningen in deze periode werden namelijk niet beloont. De eventuele extra opbrengst zou worden ingehouden van de beëindigingsregeling. Mocht de vereniging alsnog doorgaan met inzamelen dan bestaat er een aanzienlijk risico dat er nauwelijks opbrengst is en dat de kosten zelfs hoger uitvallen dan de opbrengsten. Hiermee heeft het bestuur van Hallelujah dan ook besloten direct met de inzameling te stoppen en toch gebruik te maken van de beëindigingsregeling. 

In de regeling zal de gemeentelijke bijdrage in drie jaar worden afgebouwd naar nul. Hiermee verdwijnt in korte tijd een belangrijke inkomstenbron voor de muziekvereniging. Geld waarmee in het verleden onder andere geïnvesteerd kon worden in onderhoud en aankoop van nieuwe instrumenten. Hallelujah gaat daarom op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Het liefst compenseert men dit met betaalde optredens en concerten maar gezien de corona maatregelen staat er voorlopig geen activiteit meer op de planning. Hiermee zal er een beroep gedaan worden op de Makkumers om nieuwe (verkoop)acties te ondersteunen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd van harte welkom. 

De gemeente gaat vrijwel zeker vanaf februari het papier met papiercontainers (kliko’s) inzamelen. Voordat de containers bij de huishoudens aan huis aan huis worden bezorgd, krijgen alle huishoudens in Makkum een brief van de gemeente over het hoe en wat van de papiercontainer. In januari kan men waarschijnlijk zelf het oudpapier naar de grote containers op de bekende locaties brengen. 

Hallelujah wil alle Makkumers bedanken voor het jarenlange vertrouwen en het scheiden van het papier en zeker niet in de laatste plaats de vrijwilligers die  hebben geholpen met de inzameling, toezicht en hulp met de kraan bij de containers.

 

Makkumer Belboei Dag en nacht live radio bij Omrop Fryslân met ‘Sis it mar!'

Dag en nacht live radio bij Omrop Fryslân met ‘Sis it mar!'

Luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen via de Omrop-app of door een bericht te sturen naar: 06 - 20 499 199.

Omrop Fryslân

Voor het eerst is Omrop Fryslân tussen de kerstdagen en oud en nieuw, dag en nacht live op de radio. In deze ‘Sis it mar!' -dagen en -nachten staat de hele programmering in het teken van verzoekjes van luisteraars. “Just yn dizze tiid is der behoefte oan ferbining en wolle wy as radiostasjon in freon foar ús harkers wêze”, aldus hoofdredacteur Ingrid Spijkers. “Minsken kinne ek fersykjes foar inoar oanfreegje en sa dochs in bytsje by inoar wêze.”

Dag en nacht live radio op Omrop Fryslân

 

Bijzondere duo's 
"It begûn as in wyld idee", vertelt projectleider Martine van der Steege. "Foarich jier ha we 'Sis it mar!' oerdei al dien en dat wie in sukses. Dit jier sieten wy om 'e tafel en tochten wy 'hoe moai soe it wêze as we just no der dei en nacht wêze kinne soenen foar elkenien." Dat zou wel betekenen dat de hele Omrop de schouders er onder moest zetten om dit te laten slagen. "Nei in lytse rûngong waard al gau dúdlik dat der safolle entûsjasme en animo wie, dat dit rûnkomme soe."

En dus kom je tussen kerst en oud en nieuw de bekende Omrop-presentatoren tegen in de programmering, maar vormen zij ook duo's met Omrop-medewerkers die in het dagelijkse leven op andere afdelingen werken. "Je treffe duo's as Simone Scheffer en Geartsje de Vries, mar ek Jacob Stelwagen en Froukje Sijtsma, of Diana de Groot en Hotske Rispens. Hotske wurket gewoanwei op 'e planning, mar krûpt ek efter de mikrofoan om Diana en de harkers by te stean yn dizze bysûndere oerkes."

Van 27 december tot 31 december gaat dus overdag de gewone programmering door en zijn er 's nachts extra ingelaste programma's, maar alle vier dagen en nachten staan verzoekjes centraal.

Luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen via de Omrop-app of door een bericht te sturen naar: 06 - 20 499 199.

 

Makkumer Belboei Leden Sociëteit Eendragt in eerste instantie met stomheid geslagen.

Leden Sociëteit Eendragt in eerste instantie met stomheid geslagen.

Nooit eerder in de lange geschiedenis van de Sociëteit vertoond

Redactie

Sociëteit Eendragt bestaat bijna sinds het begin van onze jaartelling, tenminste als je de laatste nul van het huidige jaartal even weg laat, maar komt toch nog met iets nieuws. Nou ja de Sociëteit, de jubileum commissie zorgde voor een, in de lange geschiedenis, niet eerder vertoond gebaar. U heeft in de Makkumer Belboei al vaker over het wel en wee van deze vereniging kunnen lezen, maar het jubileum jaar zorgt ontegenzeggelijk voor een nieuw elan.

Werden de leden eerder dit jaar al bezocht om met behulp van de camera obscura op film te worden vereeuwigd, dit voor een presentatie aller leden in het jubileumboek, dat zoals het er nu uit ziet eind mei klaar is voor publicatie, afgelopen woensdag rinkelde de deurbel andermaal. 

Nu stonden twee 'heeren' van de sociëteit op de stoep met een lekkernij. De jubileum commissie die dankzij het annuleren van vrijwel elke geplande activiteit voor afgelopen oktober bulkt van het geld. Wat het klotste niet enkel tegen de plinten op, het liep al bij de laarzen in. Zag zich daardoor gedwongen om hoognodig een aanmerkelijke som af te romen, dit om de dreiging van negatieve rente te voorkomen zo viel te horen.

Nu zijn de leden van de Sociëteit Eendragt veel gewend, maar een kerstgratificatie hebben ze 'noch nea earder' gekregen. Dat het in de smaak viel was vanzelfsprekend. Een echte 'Fryske' oranjekoek met crème van de lokale bakker is gewoon een top traktatie. Dat vele 'heeren' evenwel ook nog de moeite namen om het bestuur te bedanken was voor de zittende Directie de kers op deze oranjekoek. Genereus bedankt worden voor het werk van de commissie is een meevaller van jewelste. Meestal is het zoet voor de commissie en het zuur voor het bestuur.

 

Op de bovenste foto de President-directeur, die ook al een unicum, twee jaar op rij deze gewichtige functie bekleedt neemt de oranjekoek in ontvangst uit handen van de voorzitter van de jubileum commissie Op de foto hieronder ons oudste lid die dit jaar in elke marketing campagne moet opdraven om te tonen dat je als lid van de Sociëteit een stapje voor hebt bij het ouder worden.

 

 

Makkumer Belboei Kerst 2020

Kerst 2020

Eddie Oppendijk

donkere dagen met een zwarte rand
de ganse wereld staat in brand
één vijand, kleiner als ooit tevoren
de strijd is echter niet verloren

dit is het jaar van een virus, corona
de vijand voor jou, je opa of je oma
een virus dat toekomsten sloopt
verandering waar niemand op hoopt

denk toch ook aan de middenstand
die in een horrorscenario is beland
koop tegoedbonnen als Kerstpresent
voor een speciaal Kerst genietmoment

Kerst staat voor samen en eensgezind
samen sterk is wat het virus overwint
help ieder ander om dit ook te geloven
met elkaar komen we deze crisis te boven

Eddie Oppendijk

Eddie Oppendijk, schrijver van o.a Verhalen achter de voordeur. "ervaringen van een woningstichtingmedewerker" verschenen bij Elikser Uitgeverij

 

 

Makkumer Belboei Fusie Support Fryslân en AanZet

Fusie Support Fryslân en AanZet

Persbericht

Support Fryslân en AanZet gaan vanaf januari 2021 verder als één organisatie onder de nieuwe naam Stjoer. Stjoer staat voor eigen regie en het stuur in eigen handen nemen als je te maken hebt met een psychische / sociale kwetsbaarheid.

 

Onthulling van het nieuwe logo tijdens een livestream op YouTube

 

Door de krachten te bundelen creëren we nog meer impact voor onze doelgroep in twaalf gemeenten binnen de provincie Friesland. Hierbij richten wij ons niet op beperkingen maar op de wil en mogelijkheden van mensen.

Iedereen heeft het recht om een leuke (vrijwilligers)baan te vinden die écht bij je past, om activiteiten te ondernemen waar je een glimlach van op je gezicht krijgt, om een maatje te hebben waarmee je de belevenissen van je week deelt of een plek waar je na een moeilijke tijd weer je leven kunt oppakken. 

Met die reden biedt Stjoer een veilige ontmoetingsplaats en creëert mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en activiteiten. Hier kunnen mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid zonder stigma vorm geven aan hun deelname in het maatschappelijk leven.

Vanaf 4 januari is onze nieuwe website www.stjoer.frl online. Wil je nu al meer weten over (de projecten van) Stjoer kijk dan op www.aanzet.frl en www.supportfryslan.nl of neem contact met ons op via info@aanzet.frl / 058 284 9020.

 

 

Makkumer Belboei Rudebo Makkum De nieuwe naam van het voormalig bedrijf Kingma Houtimport.

Rudebo Makkum

De nieuwe naam van het voormalig bedrijf Kingma Houtimport.

Redactie 20201214

Al weer jaren geleden begon de Makkumer ondernemer Paul Doedel een bedrijf in artikelen voor de tuin. Op veel plaatsen maakten heggen en struiken plaats voor nieuwe vormen van tuinafscheidingen.

Later werd het bedrijf over genomen door Kingma Hommerts onder de naam Kingma Houtimport en nu sinds december dit jaar is Ruben de Boer de nieuwe eigenaar. Onder de naam Rudebo gaat het bedrijf in eerste instantie hetzelfde assortiment voeren. 

De uitstraling van het bedrijf zelf is niet meer van deze tijd. Ruben de Boer wil weer zorgen voor een fris uiterlijk en een duidelijk beeld van zijn bedrijf naar buiten toe.  Op dit moment wordt er dan ook hard gewerkt op het terrein aan de Kalkovens om alles weer up-to-date te maken. De hele december maand gaat dit wel duren. Vanaf 2 januari verwacht Ruben de “deuren” te kunnen openen voor de klanten.

 

Ruben de Boer heeft er zin in. Het hele terrein gaat op de schop

 

Het productaanbod omvat bouwmaterialen zoals tuinhout, sierbestrating, ijzerwaren voor het maken van een terrasoverkapping en de aanleg van een terras of het plaatsen van een schuur. Ook is het mogelijk om kant- en klare blokhutten en tuinhuisjes etc. te bestellen. De bedoeling is dan ook, dat voor het seizoen een webshop online staat waar je producten kunt bestellen. Deze kunnen dan thuis worden afgeleverd, maar afhalen is ook mogelijk.

De nieuwe eigenaar Ruben de Boer (32) heeft veel kennis van de materie Ruben is in z’n tienerjaren werkzaam geweest bij houthandel Jongeneel. Daar heeft hij veel kennis op gedaan over werken met hout en bouwmaterialen. Het is al van jongs af aan een droom geweest om een eigen houthandel te beginnen. Toen deze mogelijkheid zich heeft voorgedaan, heeft hij dit met beide kansen aangegrepen. Ruben staat je dan ook graag te woord met advies en kan ervoor zorgen dat de gewenste houtproducten op maat worden gezaagd. Op termijn is het de bedoeling, dat er ook gereedschap kan worden gehuurd. Zelf niet al te handig? Geen probleem. Rudebo kan ook producten op locatie plaatsen.

Ruben de Boer is een startende ondernemer. Hij zal de zaken behartigen met zijn vrouw Corina die de administratie gaat verzorgen.

 

 

Makkumer Belboei Albert Jitze – Horeca ‘viert’ kerst.

Albert Jitze – Horeca ‘viert’ kerst.

Waarom moeten horeca gerelateerde bedrijven het kind van de rekening worden?

Persbericht

In samenwerking met Horeca Nederland (afdeling Friesland) komt zanger Albert Jitze Hessels uit Lemmer uit met zijn versie van de Hazes – klassieker  “Eenzame kerst”.

Albert Jitze met'Eenzame Kerst', de Hazes klassieker met een nieuwe tekst

De tekst is gewijzigd en geheel toegesneden op de penibele situatie waarin de horeca zich op dit moment (december 2020) bevindt. Het wordt een ‘eenzame kerst’ voor de horeca. De steun van het kabinet is ronduit onvoldoende en naar verwachting zullen vele bedrijven failliet gaan door de maatregelen van de regering.

 

Zanger Albert Jitze, zelf horeca ondernemer, weet als geen ander hoe het voelt om zijn levenswerk in rook te zien opgaan. Met dit lied wil hij álle getroffen sectoren (muzikanten, podiumbouwers, cateraars, geluids-bedrijven etc.) een hart onder de riem steken. 

Een aantal teksten uit het nieuwe 'Eenzame Kerst'

De regering heeft ons in de steek gelaten
Veel zaken kunnen niet worden gered
De noodklok wordt geluid, onze droom die is nu uit
De steun van Mark en Hugo die is pet

De winkelstraten lopen vol met mensen
Protesten op de Dam zijn geen probleem
We worden niet gehoord – ons levenswerk gesmoord
Waar kan ik nu terecht met mijn schadeclaim

Artiesten mogen nu geen lied meer zingen
Maar in de kerk en de moskee zingt men in koor
Het onrecht dat is groot muzikanten in de goot
Evenementen gingen nergens door

De nieuwe tekst is geschreven door Albert Hessels en Arie Kuipers.

Het lied is opgenomen in de Office Studio te Witmarsum en is geproduceerd door Dylan van der Feen.  Backing  vocals worden gedaan door Monique Bakker, Fokko Dam en Arie Kuipers

De clip bekijken op YouTube:  Eenzame Kerst door Albert Jitze

 

Albert Jitze Hessels met 'Eenzame Kerst', de Hazes klassieker met een nieuwe tekst

De tekst is gewijzigd en geheel toegesneden op de penibele situatie waarin de horeca zich op dit moment (december 2020) bevindt. Het wordt een ‘eenzame kerst’ voor de horeca. De steun van het kabinet is ronduit onvoldoende en naar verwachting zullen vele bedrijven failliet gaan door de maatregelen van de regering.

Een aantal teksten uit het nieuwe 'Eenzame Kerst'

De regering heeft ons in de steek gelaten
Veel zaken kunnen niet worden gered
De noodklok wordt geluid, onze droom die is nu uit
De steun van Mark en Hugo die is pet

De winkelstraten lopen vol met mensen
Protesten op de Dam zijn geen probleem
We worden niet gehoord – ons levenswerk gesmoord
Waar kan ik nu terecht met mijn schadeclaim

Artiesten mogen nu geen lied meer zingen
Maar in de kerk en de moskee zingt men in koor
Het onrecht dat is groot muzikanten in de goot
Evenementen gingen nergens door

Zanger Albert Jitze, zelf horecaondernemer, weet als geen ander hoe het voelt om zijn levenswerk in rook te zien opgaan. Met dit lied wil hij álle getroffen sectoren (muzikanten, podiumbouwers, cateraars, geluidsbedrijven etc.) een hart onder de riem steken. 

De nieuwe tekst is geschreven door Albert Hessels en Arie Kuipers.

Het lied is opgenomen in de Office Studio te Witmarsum en is geproduceerd door Dylan van der Feen.  Backing  vocals worden gedaan door Monique Bakker, Fokko Dam en Arie Kuipers

De clip bekijken op YouTube:  Eenzame Kerst door Albert Jitze

 

 

Makkumer Belboei Súdwest Fryslân de covid-19 brandhaard in Friesland.

Súdwest Fryslân de covid-19 brandhaard in Friesland.

Verenigingen in Makkum geven leden massaal presentjes in deze decembermaand.

Redactie

Afgelopen dinsdag kwam Omrop Fryslân naar Makkum voor een reportage. De omrop was benieuwd hoe dit in Makkum leefde. Helaas kwam dit in de reportage totaal niet aan de orde. Een paar obligate beelden en terecht positieve geluiden van winkeliers, wie zit er op nog meer kommer en kwel te wachten, was wat er werd getoond. Daarom nog maar even een artikeltje over hoe het echt leeft.

Ineke de vries haakt 50 hartjes voor de leden van de KVG

Schreven we vorige week al over buurtvereniging “Trye yn Ien” die haar leden dit jaar trakteerde op een amaryllis bol om de decembermaand een ietwat fleurige aanzien te geven, ook andere verenigingen zien dit als mogelijkheid om toch nog enigszins aan het verenigingsgevoel te werken.

De bridgeclub Makkum bracht haar leden een riante cadeaucheque van de  O.V.M. Normaliter werden in de decembermaand een Sinterklaasdrive met prijsjes voor iedereen gehouden en een Kerstdrive met mooie prijzen.

Ondanks hele goede maatregelen om verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan mocht er niet meer worden gebridget. Dit blijft een moeilijk te verteren punt, omdat dezelfde activiteit in een andere setting wel doorgang mag vinden.  

Ook de buurtvereniging van de Touwenlaan had een sinterklaas presentje met een mooi gedicht voor haar leden bedacht.

De KVG heeft Ineke de Vries bereid gevonden om 50 hartjes te haken. Samen met een kaars een mooie geste. Ook dit corona gedoe zal weer voorbij gaan. Er is licht aan het einde van de tunnel en nu al van de kaars.

Elke vereniging behoort dit jaar tot de gedupeerden, maar voor Sociëteit Eendragt was het wel een hele bittere pil. Afgelopen oktober had er een groot feest moeten plaatsvinden in verband met het 200 jarig bestaan. U heeft al eerder kunnen lezen, dat dit totaal in het water is gevallen. Van alle plannen kon alleen en zonder ophef het geveldoek worden opgehangen. Nu is het niet gebruikelijk dat de sociëteit naar haar leden groots uitpakt rond de feestdagen, maar dat zou dit jaar zomaar eens heel anders kunnen zijn?

 

Schreven we vorige week al over buurtvereniging “Trye yn Ien” die haar leden dit jaar trakteerde op een amaryllis bol om de decembermaand een ietwat fleurige aanzien te geven, ook andere verenigingen zien dit als mogelijkheid om toch nog enigszins aan het verenigingsgevoel te werken.

De bridgeclub Makkum bracht haar leden een riante cadeaucheque van de  O.V.M. Normaliter werden in de decembermaand een Sinterklaasdrive met prijsjes voor iedereen gehouden en een Kerstdrive met mooie prijzen.

Ondanks hele goede maatregelen om verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan mocht er niet meer worden gebridget. Dit blijft een moeilijk te verteren punt, omdat dezelfde activiteit in een andere setting wel doorgang mag vinden.  

Ook de buurtvereniging van de Touwenlaan had een sinterklaas presentje met een mooi gedicht voor haar leden bedacht.

De KVG heeft Ineke de Vries bereid gevonden om 50 hartjes te haken. Samen met een kaars een mooie geste. Ook dit corona gedoe zal weer voorbij gaan. Er is licht aan het einde van de tunnel en nu al van de kaars.

Elke vereniging behoort dit jaar tot de gedupeerden, maar voor Sociëteit Eendragt was het wel een hele bittere pil. Afgelopen oktober had er een groot feest moeten plaatsvinden in verband met het 200 jarig bestaan. U heeft al eerder kunnen lezen, dat dit totaal in het water is gevallen. Van alle plannen kon alleen en zonder ophef het geveldoek worden opgehangen. Nu is het niet gebruikelijk dat de sociëteit naar haar leden groots uitpakt rond de feestdagen, maar dat zou dit jaar zomaar eens heel anders kunnen zijn?

 

Makkumer Belboei Lever jouw mooiste plek in Zuidwest Friesland aan bij het Songfestival

VVV Waterland van Friesland doet een oproep

Lever jouw mooiste plek in Zuidwest Friesland aan bij het Songfestival

Persbericht

De VVV van Zuidwest Friesland doet een oproep: meld je wederom in grote getale aan bij het Songfestival. Voor 2021 zoekt het Songfestival zoekt namelijk ‘filmgenieke’ locaties. Dit wordt gevraagd door het Songfestival in verband met de ‘postcards’. Oftewel de korte introductiefilmpjes waarin de deelnemers traditioneel worden voorgesteld. Op de locatie wordt een lichtgevend tiny house neergezet om de plek te markeren.

Waterland Nannewiid - fotograaf Piebe van den Berg.

 

De VVV van Zuidwest Friesland doet een oproep: meld je wederom in grote getale aan bij het Songfestival. Voor 2021 zoekt het Songfestival zoekt namelijk ‘filmgenieke’ locaties. Dit wordt gevraagd door het Songfestival in verband met de ‘postcards’. Oftewel de korte introductiefilmpjes waarin de deelnemers traditioneel worden voorgesteld. Op de locatie wordt een lichtgevend tiny house neergezet om de plek te markeren.

“Vorig jaar hebben we ook deze oproep gedaan, toen ging het om een activiteit. Logisch dat het Songfestival nu mooie plekken zoekt, want dat maakt dit format helemaal coronaproof. En wat zou het fantastisch zijn als we op deze manier Waterland van Friesland kunnen laten zien aan ruim 182 miljoen tv-kijkers.” Natuurlijk kent de VVV genoeg mooie plekjes. Maar roepen toch mensen op om zelf een locatie in te leveren. “Hoe meer mensen een locatie aanleveren, hoe breder het gedragen wordt en hoe meer kans we hebben! Ik noem alleen al het idyllische dorpje Lytsewierrum waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan, UNESCO Werelderfgoed het Woudagemaal, het Oudemirdumerklif, het Nannewiid, de havenlichten van Stavoren, de overtuinen in IJlst, de Makkumer Súdwaard, de Waterpoort… Er is meer dan genoeg keuze tussen bekende plekken en verborgen parels. Ze mogen allemaal ingeleverd worden samen met een foto van de locatie.” Opgeven kan nog tot en met eind dit jaar op www.songfestival.nl.