januari 2021 Alle artikelen.

Makkumer Belboei Verlicht Theater Sneek baken van hoop voor iedereen

Verlicht Theater Sneek baken van hoop voor iedereen

Persbericht

Sinds donderdag 28 januari is de toneeltoren van Theater Sneek verlicht in alle kleuren van de regenboog. De organisatie wil hiermee een hoopgevende boodschap uitstralen in donkere dagen en tegelijk onderstrepen dat het theater er is voor iedereen.

Theater Sneek in regenboogkleuren foto Wiebren Buma

 

Normaal schijnt het lichtbaken van 23 meter vier tot vijf keer per week tijdens voorstellingen. De kleur van het licht komt overeen met het genre van de avond. Zo staat rood voor toneel en groen voor cabaret. Helaas wordt er sinds maart 2020 door de coronacrisis bijna niet meer gespeeld. Daarmee zijn de lichten avond na avond gedoofd.

 

De verlichte toren is voor velen onderdeel van het Sneker stadsgezicht bij nacht. Vanuit verschillende hoeken hebben inwoners aangegeven dat de toren er, in de sowieso al korte winterdagen, somber uitziet. Er kwamen diverse verzoeken binnen om de lichten toch aan te doen, als een teken van hoop in coronatijd.

 

Theater Sneek geeft graag gehoor aan de oproep en toont nu elke avond alle kleuren. De organisatie wil daarmee ook laten zien dat het theater inclusief is. De toren wordt dagelijks na zonsondergang tot 23:59.59 uur verlicht. Zodra er weer theatervoorstellingen mogelijk zijn, gaan de lichten als vanouds dienen als genreaanduiding.

 

Directeur Wiebren Buma: “We kregen na de eerste avond direct positieve reacties binnen. Mensen zien de verlichte toren als een baken van hoop. Theater Sneek komt ook echt wel weer terug! Daarnaast past de 'regenboogtoren' bij de saamhorigheid, waar we nu met z'n allen naar op zoek zijn. Cultuur en Theater Sneek als woonkamer is immers van en voor iedereen, en zou altijd beschikbaar moeten zijn.”

 

Makkumer Belboei Afhaalservice Bibliotheek groot succes

Afhaalservice Bibliotheek groot succes

......ruim 6.000 aanvragen in anderhalve maand........

Persbericht

Sinds medio december zijn alle bibliotheken gesloten in verband met het coronavirus. Toch hebben leden nog altijd de mogelijkheid om boeken te lenen. Daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt.

 

Bibliotheken Mar en Fean, met vestiging in Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Heerenveen, heeft een speciale afhaalservice ingericht. Leden kunnen via de website een formulier invullen, waarna zij hun materialen op een specifiek tijdstip kunnen afhalen. Op die manier hoeven ze de publieksruimtes van de bibliotheek niet in en zijn er niet teveel mensen die op hetzelfde moment gebruik maken van de service. En die methode blijkt succesvol.

 

Sinds 16 december zijn ruim 6.000 aanvragen voor de afhaalservice binnengekomen. Het initiatief van de bibliotheek kan op goedkeuring van de leden rekenen. Liefst 79 procent van de gebruikers zou  de service aan anderen aanbevelen. En 84 procent beoordeelt de afhaalservice goed tot uitstekend. Ook andere manieren om te lezen zoals de Online Bibliotheek, waar ook de e-books onder vallen, worden veel benut.

 

Makkumer Belboei Opsteker voor Exmorra: elf nieuwbouwwoningen

Opsteker voor Exmorra: elf nieuwbouwwoningen

Persbericht

Er mogen de komende jaren elf nieuwe woningen worden gebouwd aan de rand van Exmorra. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorontwerpplan Keatsmorra van projectontwikkelaar Van Zuiden uit Tjerkwerd.

 

Keatsmorra ligt in het noordwesten van het dorp. Het plan is om hier in twee fases elf koopwoningen te realiseren. In de eerste fase gaat het om twee vrijstaande woningen en vier twee-onder-één-kappers. Fase twee bestaat uit de bouw van drie vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kappers. De woningen in fase twee worden pas gebouwd als de eerste fase voor 80 procent klaar is. Exmorra telt zo’n 465 inwoners.

 

Lang gekoesterde wens Met de bouw van elf woningen gaat er een lang gekoesterde wens van het dorp in vervulling. “Met dit mooie bouwplan wil ik Exmorra van harte feliciteren”, zegt wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân. “Het laat zien dat er ook in onze kleinere kernen nieuwbouw mogelijk is.” 

 

‘Geen kern op slot’ De Man benadrukt dat de gemeente niet zelf woningen bouwt. “Wat we wel doen is het actief ondersteunen van investeerders die met goede plannen komen. De stelregel is dat we ten aanzien van nieuwbouw geen enkele kern op slot zetten. Het is een misverstand dat de gemeente zich voor nieuwbouw alleen zou richten op Sneek en Bolsward.”

 

Reageren op de plannen Binnenkort wordt het voorontwerpplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode wordt ook een digitaal informatie-inspraakmoment georganiseerd voor belanghebbenden. Informatie hierover wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de gemeente:

 

Makkumer Belboei VVV Waterland van Friesland zoekt ‘Siepies’

VVV Waterland van Friesland zoekt ‘Siepies’

actief worden als gastvrouw of gastheer voor VVV Waterland van Friesland

Persbericht

“We kinne wat bestsjutte foar de minsken” is wat Siepie van der Gaast vindt van haar vrijwilligerswerk bij de VVV in Langweer. Ongeveer tien jaar geleden werd ze er vrijwilliger. Omdat ze het ‘leuk’ vindt. “Ja jong, dan ha ik efkes myn loopke nei de Buorren”. Daar staat haar ‘winkel’. En die zijn niet alleen te vinden in Langweer. Ook in Joure, Sneek, Heeg, Lemmer en Stavoren. In al die winkels van VVV Waterland van Friesland zijn vrijwilligers, van jong tot oud, hard nodig. Die hart hebben voor de regio Waterland van Friesland en er met passie over kunnen vertellen.

 

Siepie is er mee gestopt als vrijwilliger voor de VVV in Langweer, haar leeftijd begint mee te tellen. Daarom is VVV Waterland van Friesland op zoek naar meer ‘Siepies’. Of ‘Sake’s natuurlijk. Wat je ervoor terug krijgt? Meer kennis over de regio Zuidwest Friesland, een gratis cursus ‘Ambassadeurs van het Nationaal Landschap’, een basiscursus Duits, gratis bezoeken aan musea en toeristische ondernemers in onze regio’s en een hoop gezelligheid. Als gastvrouw of gastheer voor VVV Waterland van Friesland ben jij de ‘local’ die toeristen helemaal wegwijs kan maken en ze van tips kan voorzien.

Heb je interesse? Dan mag je contact opnemen met Maaike Agema van VVV Waterland van Friesland. Je kunt haar mailen via maaike@waterlandvanfriesland.nl of bellen via 0513 - 416 030.

 

 

Makkumer Belboei De eerste hap uit de Afsluitdijk

De eerste hap uit de Afsluitdijk

Redactie

Vanmiddag is begonnen met het graven van een doorgang in de afsluitdijk. Waar sinds 1932 alle mogelijke moeite wordt gedaan om de dijk heel en sterk te houden wordt er nu een doorgang in gegraven. De vismigratierivier. Lees er hier meer over

 

 

De eerste hap

 

 

 

 

 

Makkumer Belboei Na 90 jaar weer een gat in de Afsluitdijk

Na 90 jaar weer een gat in de Afsluitdijk

Aanleg Vismigratierivier officieel van start

Persbericht

Uniek project verbetert vismigratie tussen Waddenzee en IJsselmeer Nieuwe natuurverbinding goed voor vis, vogels en zoogdieren

Kornwerderzand, 22 januari 2021 – Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Nu, bijna 90 jaar later, maken we weer een gat. Met de aanleg van een zogeheten coupure door de Afsluitdijk gaan de werkzaamheden voor de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand deze week officieel van start. De komende vier jaar wordt dwars door de Afsluitdijk een bijzondere vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer én vice versa zwemmen. Allerlei vissoorten kunnen dan weer hun paai- en leefgebieden bereiken tot in Zwitserland aan toe. 

Een atrtist impression van de nieuwe vismigratie rivier.

 

Barrière voor trekvissen
Trekvissen hebben zoet én zout water nodig om zich voort te planten en op te groeien. Door de komst van barrières als de Afsluitdijk gaat het al een hele tijd niet goed met deze vissoorten. Met miljoenen tegelijk liggen de vissen in de Waddenzee te wachten voor de spuisluizen. Vissen ruiken het zoete water en willen naar binnen trekken. Door het visvriendelijk spuibeheer op de Afsluitdijk kunnen nu op bepaalde momenten ook al vissen naar binnen. Dankzij de Vismigratierivier kunnen straks veel meer grote en kleine vissen, sterke en zwakke zwemmers heen en weer trekken tussen zoet en zout water. 


Meer dan een vispassage
De Vismigratierivier wordt niet alleen een verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer, maar zal aan beide kanten van de Afsluitdijk bestaan uit brakwatergebieden waarin het water op een natuurlijke wijze met het getij meebeweegt. Voor trekvissen zoals zalm, zeeforel, houting, spiering, haring, harder en niet te vergeten aal is de Vismigratierivier letterlijk van levensbelang. Maar ook standvissen als baars en snoekbaars zullen door het verbeterde voedselaanbod profiteren van deze nieuwe verbinding. 

 

De openverbinding tussen zout en zoet

 

Natuurherstel
Het verbinden van de Waddenzee met het IJsselmeer is niet alleen goed voor vissen, maar zorgt daarnaast voor een krachtig herstel van de natuur. Zowel de doorgang als het ontstaan van brakwatergebieden zorgen voor een groter voedselaanbod voor vogels en zoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden. 

 

De kracht van samenwerking
Initiatiefnemers van dit project zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. De Nationale Postcode Loterij was één van de eerste financiers en fungeerde zo als vliegwiel van droom naar daad. De Vismigratierivier wordt gerealiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk (een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân). In opdracht hiervan maakt Bouwconsortium Levvel voor Rijkswaterstaat de coupure. 

 

Internationaal voorbeeld
De realisatie van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk wordt internationaal met veel belangstelling gevolgd. De impact van klimaatverandering op dichtbevolkte delta’s wereldwijd neemt toe. Nederland laat op deze iconische plek zien dat er oplossingen zijn waarbij veiligheid, behoud van zoet water en natuurherstel hand in hand gaan. 

Na alle kommer en kwel berichten eindelijk iets moois.

 

 

 

Makkumer Belboei Brug rondweg twee nachten gestremd, of......

Brug rondweg twee nachten gestremd, of......

Redactie

Zij die regelmatig het ‘rûntsje rûnwei’ lopen hadden al een aantal dagen kunnen lezen, dat dinsdag 19 januari en woensdag 20 januari het ‘rûntsje’’s avonds vanaf zes uur zou worden gestremd.

De werkzaamheden aan de brug zijn begonnen

 

Wat er evenwel ging gebeuren was onduidelijk. Vanavond om 18:00 uur gingen de bomen naar beneden en werd het brugdeel omhoog gezet. Dat de brug, en dan met name het weg deel, er niet al te best uitzag kon iedereen wel vaststellen. Maar zo zijn er wel meer plekken aan te wijzen waar onderhoud hoog nodig is. 

Bij de brug draait het evenwel niet om het rijvlak op het brugdek, maar om de steunen onder het brugdek. Het brugdek rust op een aantal rubberen blokken als de brug naar beneden is. Het ijzer onder deze blokken is gaan roesten en roestend ijzer wordt dikker, dus het brugdek kwam langzamerhand hoger te liggen. Hierdoor ontstaat ook dat hinderlijk geluid als er verkeer over de brug rijdt.

Wat er dus gaat gebeuren vannacht is dat deze blokken eerst worden verwijderd. En later nadat het ijzer is vervangen worden terug geplaatst. Er zijn twee nachten voor uit getrokken, maar de werknemers ter plaatse verwachten de klus in één nacht te klaren. Nu en dat verbaasde enigszins, ligt de brug er al sinds 1976 in, en ja dan is het vanzelfsprekend dat er langzamerhand renovaties aankomen. 

Heel veel manoeuvreren om de weg te kunnen vervolgen

 

Helaas ziet niet iedereen tijdig dat hij/zij niet de rondweg kan nemen. Meerdere auto’s moesten daarom ter hoogte van Garage Horjus draaien. Voor een vrachtwagen met aanhanger zat er niets anders op dan achteruit rijdend de weg te vervolgen. Dat de rotonde bij het voetbalveld een behoorlijk obstakel werd laat zich raden.

De verwachting is dus, dat het in één nacht klaar komt en dat is dan weer een mooie meevaller. Morgenavond kan het ‘rûntsje rûnwei’ waarschijnlijk weer gewoon worden gelopen. Maar het kan natuurlijk altijd tegenvallen, dus....

 

Makkumer Belboei Nieuw beleid 'eten en drinken'

Nieuw beleid 'eten en drinken'

..........en het waarom van dit nieuw beleid.........

Persbericht/Redactie

Eten en Drinken is een belangrijk moment van de dag voor bewoners. Dat gaat ons allen aan het hart. De voorgenomen verandering ten aanzien van Eten en Drinken houdt de gemoederen logischerwijs dan ook bezig. Zelfs via de media of social media wordt er aandacht aan besteed. We merken echter dat er interpretaties zijn ontstaan en vinden het belangrijk met deze brief enkele zaken te verhelderen.

Vervolgens en we zullen u het officiële bericht ook niet onthouden een opsomming van argumenten waarom er voor dit nieuw beleid is gekozen. En ook u zal na het lezen weinig redenen kunnen vinden voor afwijzing, maar toch knaagt er iets. Het is in de geschiedenis van Avondrust in Makkum niet de eerste keer dat de keuken onderhevig is aan veranderingen. In de paragraaf financiële en personele gevolgen lezen we dat er zeker een financiële reden voor dit nieuw beleid is. Het brengt 1 à 1,5 miljoen lagere kosten met zich mee. Dus veel vooruitgang als we de brief mogen geloven en ook nog een stuk goedkoper. Dit is een argument, waarmee je zelfs de meest notoire zwartkijker wel stil krijgt.

Beter en Goedkoper! Wel gaat dit onvermijdelijk ten koste van werkgelegenheid, maar er is vanzelfsprekend een goed sociaal plan opgesteld met CNV en FNV en het uitgangspunt is om alle medewerkers die geraakt worden van werk naar werk te begeleiden.

Dit moet dan wel werk zijn buiten de organisatie, want anders blijft er van die 1 à 1, 5 miljoen niets over en heb je dezelfde werknemers maar nu op een andere plek. In de huidige omstandigheden moeten we er daarom voor vrezen, dat het weleens van werk naar werkeloos zou kunnen worden. Hoe die lagere kosten overigens worden behaald wordt verder niet uitgelegd. ook zullen er ongetwijfeld kosten worden gemaakt bij deze reorganisatie. Gezien de brief waarin vrijwel alles blijft zoals het is qua voeding, restaurants blijven, keukens blijven als satelliet keukens waar omwille van de kwaliteit nog delen van de maaltijden kunnen worden bereikt en er kunnen straks ook, waar mogelijk, maaltijden op de woongroep worden bereid. Hier zijn vanzelfsprekend wel mensen nodig. Hopelijk is dit niet gebaseerd op nog verdere participatie van vrijwilligers.

Mensen werkzaam in de verzorgende beroepen kennen allemaal de piramide van maslov. De basis is het voldoen aan de lichamelijke behoeften. Voeding speelt daarin een hele grote rol. Twee is veiligheid en zekerheid. Als de focus daarop is gericht, goede voeding en een veilige omgeving, met dit nieuwe beleid, dan hulde. Als het nieuwe beleid gericht is op kostenbesparing dan... 

Wij van de Makkumer Belboei blijven de ontwikkelingen volgen. Want Makkum is best wel begaan met haar Avondrust.

 

Hier onder de officiële pers publicatie.

Geachte lezer, Eten en Drinken is een belangrijk moment van de dag voor bewoners. Dat gaat ons allen aan het hart. De voorgenomen verandering ten aanzien van Eten en Drinken houdt de gemoederen logischerwijs dan ook bezig. Zelfs via de media of social media wordt er aandacht aan besteed. We merken echter dat er interpretaties zijn ontstaan en vinden het belangrijk met deze brief enkele zaken te verhelderen.

Aanleiding tot verandering Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Hierdoor is er een andere en zwaardere zorgvraag ontstaan. We zien dat steeds meer van onze bewoners behoefte hebben aan een kleine, beschutte woonomgeving en persoonlijke aandacht van onze medewerkers. Voor bewoners is de maaltijd een belangrijk onderdeel van de dag. Dit begint al met het treffen van voorbereidingen ervan. Wij willen dit zo dicht mogelijk bij de bewoner brengen. Hoewel sommige bewoners misschien niet meer kunnen helpen bij de bereiding, krijgen ze wel de beleving mee (bijvoorbeeld de geur) om het leven van vroeger te benaderen. Het concept van eten en drinken voor bewoners, die een gezamenlijke huishouding vormen (kleinschalig wonen), kunnen kiezen tussen A) het zelf bereiden van maaltijden en begeleiding daarbij B) ten dele zelf bereiden en de rest kant-en-klaar laten aanleveren of C) maaltijden kant-en-klaar laten aanleveren. De maaltijd wordt vervolgens veelal genuttigd in de gezamenlijke ruimte, de huiskamer.

Een aantal locaties van Patyna neemt al af van de centrale keuken van de locatie Bloemkamp of kookt kleinschalig zoals De Flecke, Finke, De Waterman. We hebben daar goede ervaring mee en ook bewoners zijn over het algemeen tevreden over Eten en Drinken op deze locaties. Voor het overige bekijken we per locatie de mogelijkheden en de onmogelijkheden en passen hier de uitvoering op aan. We houden als Patyna dus Eten en Drinken zelf in beheer en staan daarbij voor onze eigenheid. We werken met één centrale keuken in Bloemkamp, die op dit moment 5 locaties ondersteunt en straks alle locaties ondersteunt waar nodig. Locaties die nu een eigen productiekeuken hebben, behouden een satellietkeuken zodat er omwille van de kwaliteit nog delen van de maaltijd kunnen worden bereid die je ter plekke moet bereiden. Tussendoortjes, speciale gelegenheden of dieetwensen blijven mogelijk.

Functie restaurants Locaties die nu een restaurant hebben, houden die. Restaurantmedewerkers zijn aanwezig tijdens de maaltijdmomenten en bewoners kunnen ook daar met elkaar eten of met eventuele gasten. Dat blijft hetzelfde. Buiten etenstijd wordt het restaurant meer een activiteiten- of ontmoetingsruimte.

Financiële en personele gevolgen Er is zeker een financiële reden voor de verandering. Het brengt 1 à 1,5 euro miljoen lagere kosten met zich mee. Dit bedrag is nodig om de ombuiging richting kleinschalig wonen en werken te realiseren. Het is onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van  werkgelegenheid. Er is een goed sociaal plan opgesteld met de werknemersorganisaties (ledenraadpleging CNV en FNV duurt tot 15 januari) en het uitgangspunt is om alle medewerkers die geraakt worden van werk naar werk begeleiden.

Medezeggenschap Bij grotere organisatieveranderingen is wettelijk afgesproken dat medezeggenschap plaatsvindt door de ondernemingsraad (vertegenwoordiging medewerkers) en door de centrale cliëntenraad (vertegenwoordiging bewoners). De uitkomsten van de medezeggenschap worden meegenomen in het definitieve besluit van de Raad van Bestuur. Tot slot is van belang dat we met elkaar in gesprek blijven en elkaar bevragen wat de verandering teweeg brengt voor de locatie als daar onduidelijkheid over is. Patyna kent namelijk 25 locaties waar het Eten en Drinken op verschillende wijzen is georganiseerd.

Voor vragen en opmerkingen is het centrale emailadres etenendrinken@patyna.nl opengesteld. We zullen passend omgaan met de vragen, opmerkingen en signalen die ons langs die weg bereiken.  

 

 

Makkumer Belboei Rubriek gevonden en verloren

Gevonden - Verloren

GEVONDEN:

Fiets sleutel (Axa slot) op het Tichelwerk rond de nummers 19-20.
Je kan via ons email adres contact opnemen.

 

Makkumer Belboei Afscheid van de Albatros

Afscheid van de Albatros

De in 1901 gebouwde Albatros op weg naar een nieuwe toekomst.

Redactie

De Albatros is een tjalk die dienst doet in de bruine zeilvloot en Makkum jarenlang als thuishaven had. De schipper/eigenaar Wil van der Lingen heeft na veel wikken en wegen besloten het schip in de verkoop te doen. Maandag 4 januari zal de overdracht plaatsvinden en gaat het schip op weg naar een nieuwe toekomst. De nieuwe eigenaar heeft grootse plannen met de Albatros.

De Albatros onderweg naar de laatste sluispassage in Makkum.

 

Wil van der Lingen heeft jarenlang de wateren van het IJsselmeer en de Waddenzee bevaren met vakantiegangers. Veel met Duitse gasten, maar ook veel vaste gasten uit Nederland. De plaatselijke bridgeclub is meerdere keren met de Albatros naar Vlieland geweest om daar deel te nemen aan de culinaire drive en de kroegentocht.

 

Op de heenweg mosselen en op de terugweg er van smullen. Eén keer zelfs met potdichte mist huiswaarts gekeerd. De brug bij Kornwerderzand kon even draaien toen het wat oplichtte. Het was te gevaarlijk om de bomen te sluiten. Automobilisten zouden dit pas veel te laat waarnemen. Ook het binnen varen van het kanaal was nog een hele klus. Maar een ervaren schipper als Wil van der Lingen zorgde ervoor dat alles tiptop in orde kwam.

 

Nu evenwel is er aan de Makkumer periode een eind gekomen voor de Albatros.

 

Maandag 4 januari vaart de Vrijbuiter, de nieuwe naam, vanuit Makkum met haar eerste vracht. ‘We nemen een symbolische hoeveelheid dozen ‘Red de Vloot Bier’ mee aan boord, en vervoeren dat onder zeil door Nederland’ Aldus Wiebe, schipper van Vrijbuiter.

 

De nieuwe thuishaven van het schip is Zierikzee maar eerst gaat er verbouwd worden in Aalsmeer. Het eerste plan was om met vrienden en familie het schip midden in de winter naar Aalsmeer te varen maar door de lock down is het niet mogelijk om nu met zoveel mensen aan boord te zeilen. Om toch iets extra’s aan deze eerste zeiltocht te geven zocht Wiebe contact met de Harlinger Vloot die het ‘Red de Vloot Bier’ verspreidde in en rond Harlingen. Dit bier is gebrouwen door Brouwdok en als steuntje in de rug bedoeld voor de zeilende chartervloot in deze moeilijke tijden.

 

‘We nemen een symbolische hoeveelheid dozen ‘Red de Vloot Bier’ mee aan boord, en vervoeren dat onder zeil door Nederland’ Aldus Wiebe, schipper van Vrijbuiter. ‘Zo trekken we dit mooie project groter, dus niet alleen voor de Harlinger Vloot maar van alle zeilschepen Nederland. Het is een signaal: creatief zijn en samenwerken en we hopen daar een eerste positieve zet mee te doen voor een beter zeil-jaar als 2020. Aldus de nieuwe schipper