maart 2021 Alle artikelen.

Makkumer Belboei Dankzij radar minder verlichting windmolens

Dankzij radar minder verlichting windmolens

Zo wordt lichtvervuiling in het Natura 2000 gebied voorkomen

Persbericht

Bij Kornwerderzand komt een radarsysteem voor de windmolens van Windpark Fryslân. Dit zogeheten ‘naderingsdetectiesysteem’ ziet naderende vliegtuigen. Hierdoor hoeft de (verplichte) verlichting niet altijd te branden. 

 

 

De verlichting gaat automatisch aan wanneer vliegtuigen in de detectiezone komen. Zodra het vliegtuig de zone weer verlaat, gaat de verlichting automatisch uit. Zo wordt lichtvervuiling in het Natura 2000 gebied voorkomen. De werkzaamheden rond de plaatsing van het radarsysteem vindt zo veel mogelijk buiten het broedseizoen plaats.

 

De functie van lampen op windmolens is om vliegtuigen te waarschuwen dat er hoge objecten in de omgeving staan. Voor Windpark Fryslân geldt dat de buitenste dertig windturbines verplicht deze verlichting moet hebben. 

 

Overdag brandt de verlichting wit en ’s nachts knipperend rood. Juist dit geknipper wordt door omwonenden als hinderlijk ervaren. 

 

Makkumer Belboei ‘IK DOE GRAAG IETS VOOR DE GEMEENSCHAP’

‘IK DOE GRAAG IETS VOOR DE GEMEENSCHAP’

Persbericht

De ene dag werkt hij op de grootste jachten ter wereld, het volgende moment blust hij een brand in zijn geliefde dorp Makkum. Een mooie match, volgens Ruurd Cuperus. ‘Veilig en optimaal werken als team. Dát staat bij beide voorop.’

Ruurd Cuperus (55), ploegleider/bevelvoerder ploeg Makkum en manager Refit & Services bij De Vries Scheepsbouw Makkum.

 

In 1993 kwam Ruurd als benjamin bij ploeg Makkum. ‘Nu ben ik ploegleider/bevelvoerder en één van de oudsten’, lacht hij. ‘Het brandweerwerk is prachtig, ik doe graag iets voor de gemeenschap. Steeds weer proberen we als ploeg zo goed mogelijk in te spelen op onverwachte situaties. In al die jaren heb ik wel geleerd soms even pas op de plaats te maken. Als bevlogen brandweerman wil je het liefst meteen in actie, er vol in. Terwijl het belangrijk is om goed overzicht te houden. Een paar jaar geleden was er twee keer een scheepsbrand in Harlingen. Ook ploeg Makkum werd opgeroepen, omdat de ploeg veel kennis van schepen in huis heeft. ‘Vier van ons werken bij De Vries Scheepsbouw in Makkum. Zelf ben ik bij de werf eindverantwoordelijk voor het zogenoemde refitten van bestaande Feadship-projecten, zoals het verlengen, vernieuwen of schilderen van jachten. Hierbij is veilig werken cruciaal, net als bij de brandweer.’ De boten - tot wel 120 meter lang- liggen overal ter wereld. Normaal gesproken reist Ruurd minstens een keer per maand voor zijn werk naar het buitenland.  ‘Ik laat het brandweerwerk dan met een gerust hart achter. Ploeg Makkum heeft vier bevelvoerders, zodat altijd iemand beschikbaar is. En nog belangrijker: er staat 24/7 een zeer hechte, sterke ploeg. Dat maakt me trots!’

 

Brandweervrijwilliger: Ook iets voor jou? 
De brandweerploeg van Makkum bestaat uit 15 enthousiaste leden die zich inzetten voor het redden van mens en dier. De ploeg kan met name overdag versterking gebruiken en zoekt daarom nieuwe ploegleden. 

Ben jij overdag in Makkum, omdat je er woont of werkt? En wil jij een bijdrage leveren aan het redden van mens en dier? Meld je dan aan als brandweervrijwilliger: www.brandweer.nl/fryslan/vrijwilliger-worden 

 

Makkumer Belboei Oproep – Gevraagd - Gezocht.

Oproep – Gevraagd - Gezocht

...werken aan het archief van de IJsvereniging Makkum...

Remko de Jong

Het stemmen ligt achter ons en hopelijk binnenkort ook de ons nog steeds in z`n greep houdende Covid-19. Maar ook alle nare dingen/tijden hebben soms een positieve kant. Zo ben ik al een enige maanden bezig om de handgeschreven archieven vanaf 1864 – 1896 en van 1924 tot heden van de ijsver. uit te pluizen en te lezen (mooi tijd voor). Van 1924 tot 1970 heb ik al herschreven en gedigitaliseerd.

 

De oude handgeschreven teksten ontcijferen.....

 

Vaak letter voor letter ontcijferen of met een vergrootglas proberen te lezen wat er toen is geschreven met een mooie kroontjespen (vulpen) en uitgelopen inkt. Geschreven in een toen (en nog) heel mooi handschrift, soms onleesbaar en net zo vaak met moeite leesbaar. Geschreven door mensen zoals jij en ik….. gewone mensen met een gewoon beroep, gewoon werk maar die zich in hun vrije tijd vrijwillig inzetten voor wat dan ook. Zo ook de mensen die in deze vereniging zitten of hebben gezeten.

 

Vele die ik nog persoonlijk heb gekend maar niet meer onder ons zijn en van de ander wel van gehoord maar verder geen idee. Bij het uitpluizen en ontcijferen van een niet meer leesbaar oud krantenartikel, zoek ik op het internet naar krantenartikelen waar de namen die bij een wedstrijd horen staan, omdat ze in de verslagen horen te staan. En 99% van die keren lukt dat ook. Ik schrijf alles letter voor letter over en in gedachten ben ik bij iedere bestuur of ledenvergadering aanwezig en krijg ik een voorstelling hoe die persoon eruit zag en schrijf het verslag op…… maar nu op de computer mooi digitaal maar wel in een oud lettertype, voor een ieder leesbaar.

 

En over wat er ook nu allemaal gebeurd met de ijsvereniging. als er ijs ligt en er verslagen van te maken en het toevoegen van een foto of foto`s. Belangrijk? Nee nu niet…..of juist wel? 

 

 

 

Over een honderd jaar als ook ik er niet meer ben dat ze dan de verslagen kunnen lezen van wat er toen en toen op en rond het ijs gebeurde lijkt mij geweldig, net zo geweldig als ik het nu vind om dit uit te pluizen en letter voor letter aan de pc toe te vertrouwen. Ik weet na een verslag niet meer wat er gebeurd is, totdat ik het dan digitaal nalees en op fouten controleer. Ik bedoel fouten zijn fouten, ik schrijf alles 1 op 1 over; is er een woord doorgestreept dan wordt hij bij mij ook doorgestreept. Een spellingfout gaat ook mee, net als een afkorting wat officieel geen afkorting is. Alles gaat mee. Het zijn 1 op 1 verslagen maar dan digitaal. MACHTIG.

 

Het meest moeilijke zijn de namen van personen in de verslagen na wedstrijden die in een oud handschrift in het Fries zijn en waarschijnlijk ook nog in oud Fries zijn geschreven. Zijn er krantenartikelen van? Even op het internet kijken. Ja, er is wat over geschreven en dan heb je de namen ook. Of in het bijna niet meer gesproken c.q. geschreven “Makkumer Fries”. Die bewaar ik even voor later. Maar ook de trieste verhalen over dat een wedstrijd niet gehouden (uitgesteld) word omdat er net buiten Makkum de dag ervoor een tragisch ongeval in een familie voorkomt. Het is dus niet alleen maar leuk.

 

Maar kun jij oud Fries en een oud handschrift lezen en lijkt het je leuk om dit over te zetten naar digitaal? Ik kopieer het „met liefde en mail het naar je toe. Is je Pake of vader (want vroeger was het een mannen wereld) en later ook de moeders of u Beppes of een ander familielid ooit tot erelid van de ijsver benoemd en heb je daar nog iets van? Een foto, een getuigschrift of wat dan ook, geef het even door.

Originele handgeschreven verslagen

 

Is er iemand in de familie die ook in het bestuur heeft gezeten en die persoon staat niet op de lijst, ook dat zou ik graag willen hebben ( met evetueel geboorte en overlijdens datum) ook de functie die er door je naaste vervuld werd van Voorzitter, 2e Voorzitter, Secretaris, 2e Secretaris, Penningmeester, Bode, 2e Bode, Baancommissaris, Baanveger of algemeen Bestuurslid geef het even door. Zijn er ook nog mensen die nog iets voor het archief hebben? Van nu en zéker van vroeger; stempelkaarten, medailles, foto`s of wat dan ook ik heb er wel belangstelling voor. Maar vooral bij een pasfoto of portretfoto van oud bestuursleden heb ik belang. Je mag het opsturen per mail naar iisklubmakkum@gmail.com of scannen en bezorgen op Estrikwerk 18. Help jij mij aan de ontbrekende gegevens? Want ook het nu word later vroeger. Bedankt voor jou hulp of medewerking. Remko de Jong Secretaris „IJsclub Makkum"

Help jij mij aan de ontbrekende gegevens?

Want ook het nu word later vroeger.

Bedankt voor jou hulp of medewerking.

Remko de Jong

Secretaris „IJsclub Makkum”

Tel: 231423

 

Makkumer Belboei Kan iedereen die dat wil nog wel stemmen?

Kan iedereen die dat wil nog wel stemmen?

...hebben stemgerechtigden zich wel voldoende gerealiseerd, dat de huidige procedure veel tijd kost....

Redactie

Het landelijk nieuws van 18:00 uur op woensdag 18 maart meldt dat rond kwart voor zes 57% van de kiesgerechtigden had gestemd. Hoe verloopt het in Makkum. Overdag was het nooit echt druk en  dus rijst de vraag kan iedereen die het wil na 18:00 uur nog aan bod komen om te stemmen.

Er vormt zich een rij tot op de rijweg voor het Kerkelijk Centrum het Anker

 

Als het aantal uitgebrachte stemmen in de buurt van 2017 wil komen, dan zouden in onze gemeente tussen zes en negen uur nog ruim 20.000 mensen moeten stemmen. Voorwaar geen …….

 

Rond de klok van zevenen was er bij het stembureau in de Doniakerk nog geen sprake van echte drukte, maat bij Kerkelijk Centrum het Anker begon zich wel degelijk een rij te vormen. Binnen was en werd alles ongetwijfeld voorbeeldig geregeld, maar hoe de aanpak buiten is/wordt hebben we niet afgewacht.

 

Morgen horen we vast hoe ordentelijk alles is verlopen. Een week later wel, of het inderdaad zonder extra besmettingen is afgelopen.

 

 

Makkumer Belboei Leden Bridgeclub Makkum en Sociëteit Eendragt vormen erehaag.

Leden Bridgeclub Makkum en Sociëteit Eendragt vormen erehaag.

...afscheid van een aimabele man....

Redactie

Dinsdag 16 maart hebben leden van de Bridgeclub Makkum en leden van Sociëteit Eendragt een erehaag gevormd vanaf de havenbrug. Ad de Vries was sinds een aantal jaren voorzitter van de bridgeclub. Onder zijn voorzitterschap mocht deze vereniging in 2019 haar veertig jarig bestaan vieren en zeker ook door de bemoeienissen van Ad de Vries werd dit een memorabel feest.

 

Ad de Vries was eveneens lid van Sociëteit Eendragt en maakte als zodanig lid uit van de jubileumcommissie. Ad hield zich bezig met de fondswerving voor de uitgifte van een jubileum boek. Mede dankzij zijn inspanningen moet het mogelijk zijn om een meer dan representatief jubileumboek te kunnen maken. De sociëteit vierde afgelopen oktober, op zeer ingetogen wijze, haar 200 jarig bestaan.

 

Ad stond in Makkum dus midden in het leven en dat werd ook breed gewaardeerd. Het was hartverwarmend te zien hoeveel mensen waren gekomen om hem deze laatste eer te bewijzen.

 

Makkumer Belboei Koninklijke Tichelaar sinds 1572 houdt voorjaarsschoonmaak

Koninklijke Tichelaar sinds 1572 houdt voorjaarsschoonmaak

Redactie

Op de Turfmarkt bij het voormalige kantoor van de Koninklijke Tichelaar stond afgelopen zondag een container gevuld met weg gegooide mallen. Waarschijnlijk een definitief einde van een periode. Verzamelaars hebben al even een bezoekje gebracht, dus de meest ‘waardevolle’ spullen zullen er nu wel uit missen.

 

Al jaren kijken we nu tegen de panden aan, die ooit stonden voor welvaart en werkgelegenheid. Het is een feit, dat het eens zo gewilde sieraardewerk momenteel niet meer de populariteit geniet die het ooit tot beleggingsobjecten maakte. 

 

Het meest bekende plan met de voormalige gebouwen is/was, dat er een woonplan is gepresenteerd voor 44 woningen: 32 zorg-, 5 voor senioren, en 7 reguliere appartementen in het monumentale deel. Omdat Tichelaar ging verhuizen, heeft ze de panden aan de Turfmarkt in 2013 gesloten en verkocht. Sinds de verkoop verpaupert het terrein. Het concept ligt ter beoordeling bij de gemeente. Het plan komt uit de koker van pandeigenaar FB Oranjewoud, woningbouwcorporatie Elkien en zorgaanbieder Patyna. We hebben begrepen, dat dit plan fundamenteel afwijkt van de oorspronkelijke opzet samengesteld met ‘lokale’ vertegenwoordigers en ook niet langer op hun algemene steun kan rekenen. Ook dateert dit al weer van juni vorig jaar, dus echt veel schot zit er niet in.

 

Nu gaan er ook geruchten, dat aan een alternatief wordt gewerkt. Er wordt onderzocht of een museale bestemming op voldoende support en financiering kan rekenen. Een en ander is nog in een vroeg stadium, maar dat dit in Makkum een gewenste ‘bestemming’ zou zijn staat als een huis. 

 

 

Makkumer Belboei Thuiszorg Patyna neemt slimme medicatiedispenser in gebruik

Thuiszorg Patyna neemt slimme medicatiedispenser in gebruik

Persbericht

Als eerste zorgorganisatie in Noord-Nederland heeft Thuiszorg Patyna de medicatiedispenser cMed Plus van FocusCura in gebruik genomen. De medicijndispenser cMed Plus helpt zelfstandig wonende cliënten om zelf hun regie te houden over de medicatie, zonder tussenkomst van een hulpverlener. De technologie wordt momenteel ingezet bij verschillende cliënten in de regio’s Leeuwarden en Sneek.

 

"Met de cMed Plus zetten we een belangrijke stap vooruit op het gebied van medicatieveiligheid", vertellen wijkverpleegkundigen Grytsje van der Steege en Christien Merkies. "De cMed Plus helpt onze cliënten om minder afhankelijk te moeten zijn van zorgverleners en bevordert dus de zelfredzaamheid." Het wijkteam blijft betrokken bij de cliënt omdat het team wordt ingeschakeld door FocusCura mochten zij geen contact krijgen met de cliënt, wanneer deze de medicatie niet heeft ingenomen. "Een veilig en gerust gevoel voor de cliënt. Daarnaast blijft het wijkteam, waar dat nodig is, langs komen voor de overige zorgmomenten."

 

Hoe werkt de cMed Plus? De cMed Plus gaat uit van de bekende medicijnrol, maar voert daar extra veiligheidscontroles op uit. Klopt het zakje in het apparaat met de cliënt en het schema dat de apotheek voorschrijft, dan geeft de cMed Plus een duidelijk licht- en geluidssignaal af als het tijd is om de medicatie in te nemen. Ook voor mensen, die minder goed kunnen horen, is de cMed Plus dus geschikt. Het zakje dat uit het apparaat komt, is voor een deel ingesneden en makkelijk te openen. Wordt de medicatie niet van het apparaat gehaald, dan wordt contact opgenomen met de cliënt en gaat de thuiszorg langs als het nodig is.

 

Makkumer Belboei Vrachtschip gevuld met zout vast voor de kust van Makkum

Vrachtschip gevuld met zout vast voor de kust van Makkum

Redactie

Vanmiddag is tijdens hevige windvlagen een vrachtschip gevuld met zout vastgelopen voor de kust van Makkum. De oorzaak, motorpech of..., is nog niet duidelijk, maar de bemanningsleden zijn van boord. Nu de wind wat is gaan liggen kunnen we waarnemen dat het schip nog over de hele lengte boven water ligt.

vastgelopen/gezonken voor de kust van Makkum.

 

Diverse schepen zijn bij het gezonken/vastgelopen schip in de buurt en het lijkt erop, dat het schip op dit moment niet verder zakt. 

Of we krijgen tijdelijk een zoutwater IJsselmeer. Of de lading, wat meer voor de hand ligt, wordt uit het schip gehaald waardoor het weer wat hoger komt te liggen. Of en hoeveel slepers er aan te pas moeten komen om het schip weer vlot te krijgen, zal pas in de loop van de dag duidelijk worden.