november 2021 Alle artikelen.

 

Makkumer Belboei Archief vroegere gemeente Hindeloopen toegankelijk voor historisch onderzoek

Archief vroegere gemeente Hindeloopen toegankelijk voor historisch onderzoek

Súdwest-Fryslân

Het archief van de vroegere gemeente Hindeloopen (periode 1927-1983) is nu toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis in het algemeen en het gemeentebestuur in het bijzonder. De catalogus op het archief is het eerste resultaat van een omvangrijke klus om de archieven van alle voorgangers van Súdwest-Fryslân toegankelijk te maken voor historisch onderzoek. Dit project is naar verwachting in 2025 afgerond.

 

Bijzondere dossiers. Het archief, met een omvang van ongeveer 30 meter, bevat een aantal dossiers met bijzondere onderwerpen. Bijvoorbeeld over het vergaan van schepen en het redden van schipbreukelingen tussen 1938 en 1948, het instellen van bewakingsdiensten tegen sabotage in 1943 en 1944 en het opheffen van het Stad Burger Weeshuis in 1969. Bijzonder is het dossier over de gemeenteontvanger, die in 1936 met de Noorderzon verdween, waarbij hij de totale kas van de gemeente meenam.  

 

Meeste stukken openbaar. De meeste archiefstukken zijn openbaar. Dit geldt niet voor alles, bijvoorbeeld als het gaat om documenten over nog levende personen. Het archief is op afspraak in te zien in ‘De Tiid’ . 

De catalogus staat ook op www.friesarchiefnet.nl

 

Makkumer Belboei Recreatieve woningverhuur in Hindeloopen beperkt toegestaan

Recreatieve woningverhuur in Hindeloopen beperkt toegestaan

Súdwest-Fryslân

Hindelooper woningeigenaren mogen hun woning voortaan maximaal dertig dagen per jaar recreatief verhuren. Burgemeester en wethouders nemen een groot deel van het voorstel van de besturen van Stadsbelang, Stichting Promotie Hindeloopen en Stichting Stadsherstel over. Het voorstel kan op een breed draagvlak in Hindeloopen rekenen. 

 

Verder worden nieuwe initiatieven van commerciële verhuur niet langer toegestaan. Wel toegestaan worden de vier bestaande situaties van commerciële verhuur van woningen. Hiervoor komt een nieuw bestemmingsplan. Ook de unieke likhúzen mogen recreatief worden verhuurd. Voor het recreatief gebruiken van tweede woningen is het voorstel om voor bestaande gevallen persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen in het bestemmingsplan. Het gebruik van woningen in deeltijd past in de woonbestemming, dit wordt per geval bekeken.

 

Samenwerken aan oplossingen. Over de recreatieve verhuur van woningen zijn de meningen in Hindeloopen al langer verdeeld. Zo kreeg de gemeente de afgelopen jaren handhavingsverzoeken voor 42 woningen die recreatief zouden worden verhuurd. De gemeente vroeg aan de aan de inwoners van Hindeloopen om zelf met voorstellen te komen voor een oplossing. De drie genoemde stichtingen hebben deze kwestie, samen met inwoners, opgepakt.

 

‘Met deze aanpak is Súdwest-Fryslân één van de eerste gemeenten in Friesland die alvast werkt volgens de nieuwe Omgevingswet’, aldus verantwoordelijk wethouder Erik Faber. ‘Wij vinden het belangrijk om samen met de mienskip te werken aan een aantrekkelijke omgeving waar het fijn wonen, leven en genieten is. Dit is een mooi voorbeeld van deze nieuwe werkwijze. Het college van burgemeester en wethouders spreekt haar waardering uit voor de tijd en inzet die de Hylpers hierin hebben gestoken.’

 

Het collegebesluit wordt eind dit jaar behandeld door de gemeenteraad.

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen

Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân maakt serieus werk van woningbouw. Alleen al in de afgelopen twaalf maanden (periode november 2020-oktober 2021) kwamen er in de gemeente 350 wooneenheden bij. Sneek en Bolsward voeren de lijst aan, met een groei van respectievelijk 183 en 41 wooneenheden, maar ook in ruim dertig andere kernen werd nieuwbouw opgeleverd. Van Koudum (45) en Oudega (14) tot Reahûs, Warns, Wiuwert en Wons (alle 2).

 

Ook groei in 2020

“De toename staat niet op zichzelf”, zegt Mark de Man, wethouder ‘wonen’. “Ook in 2020 zagen we al dat er ruim 400 nieuwe wooneenheden in gebruik werden genomen, verdeeld over dertig kernen.” Sneek is het meest in trek, maar ook Makkum, Oudega, Workum, Wommels, Schettens, Offingawier, Heeg en Stavoren kregen hun deel. 

 

Goede afspraken

“Daarnaast hebben we voor de periode tot en met 2030 goede afspraken met de provincie gemaakt.” Zodoende krijgt de groei de komende jaren een passend vervolg. Bij de jaarlijkse vaststelling van het gemeentelijk woningprogramma, deze week, programmeerde het college 425 woningen extra. Ook hier is Sneek koploper, maar ook kernen als Woudsend, Koudum, Witmarsum en Scharnegoutum zijn ‘opgeplust’.

 

‘Nog meer’

Deze 425 wooneenheden komen bovenop de plannen die er al waren voor de periode tot 2030. “En er zit nog meer aan te komen”, zegt De Man. “We verwachten zelf, als gemeente, in 2022 nog ten minste 130 wooneenheden extra te programmeren.” Hij noemt plannen in Oosthem (Ald Rien), Scharnegoutum (Noord), Heeg (Tjerkesleat) en Workum (Thomashof 2). De plannen die in 2022 door externe partijen worden ingediend zijn dan nog niet meegeteld.

 

Uitdaging

“In absolute aantallen doen we het gewoon goed, maar niet alle doelgroepen worden even goed bediend. Daar zit onze uitdaging.” De Man doelt op de bouw van sociale huurwoningen, betaalbare starterswoningen en zorg- en seniorenwoningen. “Die blijft achter, zo eerlijk moet je zijn. College en gemeenteraad zijn eensgezind dat voor deze doelgroepen versnelling nodig is.” Tegelijkertijd wil de wethouder geen verwachtingen wekken of beloftes doen die hij niet kan nakomen. 

 

Woningkrapte

“Op korte termijn informeren wij de gemeenteraad over welke wettelijke instrumenten er zijn om de woningkrapte te bestrijden”, zegt De Man. “Zo kunnen we laten zien wat er kan, wat we al doen, en wat er niet mag.”

 

Misverstand. Want het is een misverstand te menen dat een gemeente de alles bepalende regisseur kan spelen. “Samen met huurdersverenigingen en woningcorporaties zijn we voortdurend in gesprek en in overleg, maar we kunnen de corporaties geen aantallen sociale huurwoningen opleggen.” Een andere ontwikkeling waarop een gemeente geen invloed heeft is de huidige prijsstijging van bouwmaterialen. “Evenmin kunnen we iets doen aan de hoogte van de rentestand en andere regels die hypotheekverstrekkers hanteren.”

 

 

Naar aard en schaal. En dan is er de uitdaging die bouwen in kleine kernen met zich meebrengt. “In Súdwest-Fryslân hebben we met elkaar afgesproken dat we geen enkel dorp op slot zetten”, zegt De Man. “Maar we kijken wel naar aard en schaal. Anders gezegd: een plan moet passend zijn bij de vraag en een kwalitatieve toevoeging zijn.”

 

Herbestemmen. Hij wijst er op dat er diverse praktijkvoorbeelden zijn van dorpen die zich uitgedaagd voelen en met vernieuwende toekomstbestendige woonplannen komen. “Bijvoorbeeld in een voormalige school of een kerkgebouw. Herbestemmen van leegstaande panden voorkomt verpaupering én is een mooie manier om de leefbaarheid van een kern te verbeteren.” 

 

 

Makkumer Belboei Folkkoor RollingHome bestaat 27 jaar

Folkkoor RollingHome bestaat 27 jaar

en heeft in die periode zeer veel betekent voor een groot publiek

Sipke Kampstra

Niet enkel in de gehele eigen provincie maar ook in grote delen van de wereld. Met name bij Friezen om Utens in Australie, Canada, Texas maar ook in geheel Nederland.

Deze verbondenheid met het koor en zijn muziek vindt zijn oorsprong voor het overgrote deel in het in het jaar 2000 door Hans Faber geschreven lied Fries om Utens. Dit ter gelegenheid van de grote Friezen reunie destijds waar vele Friezen naar “It Heitelan”  kwamen.

Sindsdien staat dit nummer bij de beste 10 in de Fryske Top 100 van Omrop Fryslan.

 

Ter nagedachtenis van de op 13 September j.l overleden Hans Faber, tevens muzikaal leider van Folkkoor RollingHome, vraagt het koor een ieder om te stemmen voor de Top 100 en het nummer "Fries om Utens" op nummer 1 te zetten.

De flyer die wordt verspreidt om het doel, nummer 1 in de Fryske Top 100, te bereiken

 

 

Makkumer Belboei Patrick Dam & Fokko Dam

Patrick Dam & Fokko Dam

vader en zoon in duet

Fokko Dam

Fokko Dam, bekend o.a. als de helft van het Feestduo ‘De Zware Jongens’ had al jaren in zijn hoofd om het fantastische lied ‘Amigos Para Siempre’ op te nemen. Hij leerde dit lied zo’n 10 jaar geleden kennen toen hij het Django Wagner en Theo van Kleef samen hoorde zingen.

 

Collega - Zware Jongen, Arie Kuipers, heeft de Nederlandse tekst geschreven, producer Dylan van der Feen het arrangement gemaakt, de gitaarsolo is van Tiemen Bootsma en het lied is opgenomen in The Office Studio te Schraard.

Zeer bijzonder is het dat Fokko ‘Amigos Para Siempre’ samen met zijn oudste zoon Patrick zingt.

 

Hierbij de videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=O_lLoCl-998&t=21s
En het lied is nu ook te beluisteren op Spotify.

 

 

Makkumer Belboei Veldhuis & Kemper verrassen 500 duizendste bezoeker Theater Sneek

Veldhuis & Kemper verrassen 500 duizendste bezoeker Theater Sneek

Theater Sneek

Veldhuis & Kemper maakten vanavond na afloop van hun voorstelling, de vijfhonderdduizendste bezoeker van Theater Sneek bekend. Kiki de Boer uit IJlst bleek de gelukkige. Naast de eretitel ontving zij 500 gratis theaterminuten, die direct ingingen doordat zij op toneel een persoonlijke serenade ontving met het nummer Ik wou dat ik jou was van Veldhuis & Kemper.

Foto: Jan Douwe Gorter

 

“Voorafgaand aan de voorstelling hebben we het er nog wel over gehad,” vertelt De Boer, een trouwe bezoeker van Theater Sneek. “Maar dat je daadwerkelijk degene bent die omgeroepen wordt is natuurlijk een geweldige verrassing.” Voor aanvang van de voorstelling bleek zij de half miljoenste bezoeker die bij Theater Sneek over de drempel stapte. 

 

Na de opening in november 2012 nam, tot de coronacrisis, het aantal bezoekers per jaar steeds toe. Na het vieren van de dertig-, honderd-, tweehonderdduizendste én driehonderdduizendste bezoeker in 2017, bereikte Theater Sneek vandaag dus die van een half miljoen. 

 

Makkumer Belboei Brandsma Digitaal Meten wint Ondernemersprijs 2021

Brandsma Digitaal Meten wint Ondernemersprijs 2021

Persbericht

Maandag 15 november maakte de jury tijdens het online Ondernemersevent bekend dat Brandsma Digitaal Meten de winnaar is van de Ondernemersprijs 2021. Het bedrijf mag zich niet alleen zich het ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân 2021’ noemen, maar won ook een uniek kunstwerk van Annemiek van der Hoek dat zij speciaal voor deze gelegenheid ontwierp.

Bram Nauta (host/PlusNauta), Ernest Dik (The Imagineers), Sander Smids (Tegelgroothandel Julius van der Werf) en Rein Brandsma (Brandsma Digitaal Meten)

 

Het was niet gemakkelijk voor de jury om één winnaar te kiezen. “Alle genomineerden zijn winnaars. Deze drie finalisten uit drie totaal verschillende branches, hebben laten zien dat ze alle drie deze prijs waard zijn. Maar uiteindelijk moeten we toch naar één bedrijf toe.”, aldus juryvoorzitter Dennis Carton.

 

“Deze ondernemer heeft laten zien dat zij met passie hun vak uitoefenen en werkelijk iedere kans aangrijpen om te innoveren. Ook gaan zij op fantastische wijze met hun mensen om. Zij onderscheiden zich verder met het opleiden van stagiaires en de activiteiten die zij in het onderwijs ontplooien. Het ondernemerschap van Brandsma past helemaal in de huidige tijdgeest.”

 

De jury ging niet over één nacht ijs. Het was een lang proces waarin de jury uiterst serieus en professioneel te werk ging. Een uitgebreide bedrijfsscan op alle inschrijvingen leverde zeven geselecteerde kandidaten op. Elk van deze zeven bedrijven werd door de jury bezocht. Dit heeft geleid tot drie finalisten: Brandsma Digitaal Meten (Bolsward), Tegelgroothandel Julius van der Werf (Sneek) en The Imagineers (Sneek).

 

Naast Dennis Carton, directeur van YnBusiness, bestaat de jury van de Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021 uit de volgende personen: Mascha Perquin van Mama Mascha, Johanna Jorritsma van Royal Vriesco  / A House of Happiness, Wytze Rijke, TCNN en Tjeerd-Anne Meester, Meester Nautic (winnaar Ondernemersprijs 2019, thema sociaal werkgeverschap).

 

De finale van de Ondernemersprijs vond plaats tijdens het Ondernemersevent in het Theater Sneek. Door de nieuwe coronamaatregelen kon hier geen publiek bij aanwezig zijn, maar online hebben veel ondernemers en belangstellenden ingeschakeld. 

Ernest Dik (the Imagineers), Rein Brandsma (Brandsma Digitaal Meten) en Sander Smids (Julius van der Werf)

 

Makkumer Belboei Recordopbrenst voor Maisdoolhof Witmarsum!

Recordopbrenst voor Maisdoolhof Witmarsum!

Anneke Luijendijk-Tolsma

WITMARSUM – Het 22e maisdoolhof te Witmarsum heeft maar liefst 3.400 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag. Nog nooit heeft het doolhof zoveel opgeleverd! Het vorige record stond op 3.315 euro.

 

Het bedrag bestaat uit de inkomsten uit entree van het maisdoolhof en komt volledig ten goede aan het goede doel. De Ronald McDonald Kinderhoeve is een vakantieplaats voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze gezinnen is het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een rolstoel of wekelijkse therapie. Het doel van de hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te bieden waar kinderen met een handicap plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren, terecht in de hoeve.

Het stukje land voor het doolhof wordt beschikbaar gesteld door aardappelhandel S. Tolsma. Loonbedrijf Westra uit Arum en ruwvooerhandel S de Vries (Witmarsum) zaaien en oogsten het maïs belangeloos. Zij maken het mogelijk dat het doolhof al weer voor de 22e keer geopend werd.