februari 2022 Alle artikelen.

 

Makkumer Belboei Van Donia kerk Makkum kan weer "eeuwen" mee

Van Donia kerk Makkum kan weer "eeuwen" mee

Douwe Pals

Velen hebben de steigers rond ons kerkgebouw van verre kunnen waarnemen. De eeuwenoude toren en ook het schip van de kerk waren aan groot  onderhoud toe. De leien van de toren bleken in slechte staat dus moesten de gehele torenspits van nieuwe worden voorzien. Tijdens deze werkzaamheden bleek ook dat delen van het houten geraamte van de toren waar het had gelekt vervangen moesten worden, losse vloerdelen zijn vastgezet en de houten trappen in de toren verstevigd.


Verder is er voegwerk aan toren en schip uitgevoerd, is het houtwerk van een nieuwe verflaag voorzien en is de windvaan van nieuw bladgoud voorzien. Omdat het kerkgebouw een rijksmonument is, is 50% van de kosten gesubsidieerd door de overheid middels de SIM, de Subsidieregeling  instandhouding Monumenten. Daarnaast hebben onze donateurs en overige eenmalige giften het mede mogelijk gemaakt om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, het gebouw staat er nu weer prachtig bij.

De toren van de Donia kerk (anno 1660) tijdens en na het groot onderhoud.De toren van de Donia kerk (anno 1660) tijdens en na het groot onderhoud.

 

Door de coronapandemie konden veel activiteiten geen doorgang vinden. Er kon minder verhuurd worden dan wij verwacht hadden. Toch konden nog wel wat activiteiten plaatsvinden zoals het concert van muziekvereniging Hallelujah, cabaret georganiseerd door Cultureel Podium Makkum, stembureau 2e Kamerverkiezingen, CD, podcastopnamen en een online vrienden concert van de band SELA en kerk- en begrafenisdiensten.

Wij spreken de hoop uit dat wij de coronamaatregelen achter ons kunnen laten en ons kerkgebouw als podium voor Kunst Cultuur en Debat voor de “mienskip” open kunnen blijven stellen, we zien u graag als gast bij de activiteiten die we gaan organiseren. Wij spreken de dank uit aan onze donateurs, alle andere financiële bijdragers en subsidieverstrekker die hebben bijgedragen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren

Wilt u meer weten over onze stichting kijk dan eens op onze website stichtingvandonia.nl en facebook Stichting Van Donia

 

.

Makkumer Belboei Inspiratiesessies De Cultuurtuin in maart van start,

Inspiratiesessies De Cultuurtuin in maart van start,

..cultuurprofessionals kunnen zich nog aanmelden..

Akte2

Cultuurprofessionals uit de gemeenten Súdwest-Fryslân en Harlingen kunnen zich nog aanmelden voor de inspiratiesessies van De Cultuurtuin in maart en april. Het programma, een initiatief van Akte2, biedt hen de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van educatie en participatie. Er staan acht workshops en masterclasses op het programma, waaronder 'Motivatie in de klas', 'Talentgedreven werken' en 'Filosoferen en maken'. De eerste is op maandag 1 maart: 'Inspiratiesessie Puberbrein'. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

De Cultuurtuin is ontwikkeld naar aanleiding van de huidige COVID-19-crisis, waarin de cultuursector het zwaar te verduren heeft gehad. De Cultuurtuin is toegankelijk voor een breed scala aan cultuur-professionals; van muzikanten en dansers tot beeldend kunstenaars, docenten en welzijnswerkers; in vaste dienst, freelance of zzp'er.

De workshops en masterclasses beslaan vier thema's: digitale en fysieke lesprogramma's, interdisciplinair werken, kwetsbare doelgroepen en eenzaamheid. De sessies worden gegeven door deskundigen uit het netwerk van Akte2.

 

Foto: Akte2Foto: Akte2

 

Coachingstraject

Naast het volgen van losse inspiratiesessies is het mogelijk om een coachingstraject te volgen. Deelnemers hieraan doen mee aan alle masterclasses en workshops die bij een van de vier thema's horen. Daarna gaan ze met een coach een eigen innovatief project ontwikkelen. Zijn of haar project wordt door Akte2 uitgezet binnen de beoogde doelgroep, bijvoorbeeld op basisscholen of in de wijk. De deelnemer gaat het project zelf uitvoeren. Hierdoor ontstaan nieuwe opdrachten en kansen voor deze cultuurprofessional. Deelnemers ontvangen een vergoeding. Per thema is plek voor maximaal vier deelnemers.

 

Inspiratiesessies

    • Dinsdag 1 maart (11.00-12.00 uur): Inspiratiesessie Puberbrein, met Youngworks (online)

    • Zaterdag 5 en zondag 6 maart (10.00-16.00 uur): Filosoferen & maken, met Muriël Besemer (Loft, Boksum)

    • Woensdag 9 maart (10.00-12.00 uur): Talentgedreven werken, met Froukje Geerts (Theater Sneek)

    • Zaterdag 12 maart (10.00-16.00 uur): Soundscapes in de natuur, met Eef van Breen (De Lawei, Drachten)

    • Zaterdag 19 maart (10.00-16.00 uur): Visual Thinking Strategy, met Jobbe Holtes (Earnewâld)

    • Donderdag 24 maart (10.30-12.00 uur): Motivatie in de klas, met Youngworks (online)

    • Zaterdag 2 april (10.00-16.00 uur): Media art, tijdens het Media Art Festival (Leeuwarden)

    • Zaterdag 2 april (10.00-16.00 uur): Spoken word, met Hugo de Haas van Dorsser en Marrit Bausch (Westerkerk, Leeuwarden)

      

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan via akte2.nl/cultuurtuin, waar ook meer informatie is te vinden. Vragen kunnen worden gesteld aan Annemarie van der Reijden, hoofd Akte2 (a.vdreijden@akte2.nl, 06-27058155) en Kirsten Dijk, coördinator cultuur & participatie (k.dijk@akte2.nl, 06-18160065).

 

De Cultuurtuin is mede mogelijk dankzij subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie (Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers).

 

Kirsten Dijk (coördinator): 

“Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Akte2 creëert met De Cultuurtuin een platform voor de ontwikkeling van cultureel aanbod voor cultuurprofessionals. Met elkaar gaan we aan de slag en creëren we nieuw aanbod dat past in een nieuwe tijd. De Cultuurtuin is dé plek om kennis te zaaien, ideeën te laten groeien en activiteiten te oogsten. Digitaal en fysiek gaan we werken aan nieuwe manieren om cultuur dichterbij te brengen; in het klaslokaal, op het schoolplein, in de wijk, op het podium, in het volkstuincomplex of op het digibord.”

 

Akte2

Cultuurbureau Akte2 in Sneek maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. De doelgroep is breed: van de jongste leerlingen in het primair onderwijs tot senioren. Akte2 bestaat uit twee afdelingen: educatie en participatie. Akte2 is het cultuurbureau van CKS (gemeente Súdwest-Fryslân) en Seewyn Kunsteducatie (gemeente Harlingen).

 

.

Makkumer Belboei Drie noordelijke natuurorganisaties strijden voor veilig grutto-thuis

Drie noordelijke natuurorganisaties strijden voor veilig grutto-thuis

Fryske Gea

Duizenden grutto’s vliegen deze maand van Afrika naar Nederland. Trouw als ze zijn, keren ze terug van hun overwinteringsgebieden naar hun geboortegrond. Ondanks het feit dat grutto’s hun kuikens niet groot kunnen krijgen door toenemende bedreigingen op het platteland. Meer dan de helft van de wereldpopulatie broedt in de noordelijke provincies. Ze voelen zich thuis in beschermde weidevogelgebieden van It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap. Samen met andere natuurbeheerders, collectieven en boeren bieden zij de grutto’s rust, voedsel en veiligheid. Dé ingrediënten om gruttokuikens succesvol op te laten groeien. Dit kost echter veel tijd en geld. De drie natuurorganisaties gaan daarom de strijd aan en vragen om hulp met een gezamenlijke campagne voor onze nationale vogel.

Welkom thuis grutto hekdoek ophangen bij Prikwei in It Fryske GeaWelkom thuis grutto hekdoek ophangen bij Prikwei in It Fryske Gea

 

Structurele oplossing in zicht, dit is hét moment om in actie te komen

Grutto’s zijn trouwe vogels, zowel aan hun partner als hun geboorteland én hun broedplaats. Elk jaar komen 25.000 weidevogels terug naar dezelfde plek om zich voor te planten. Maar of dit slim is? In 1970 waren ze nog met 100.000. Nu wordt gemiddeld maar 7,5% van de kuikens één jaar oud door toenemende bedreigingen als droogte, intensivering van landbouw en roofdieren. De jaarlijkse terugloop van de Nederlandse gruttopopulatie is bijna niet meer te stoppen. Toch is er hoop.

 

Aanvalsplan Grutto

Het Aanvalsplan Grutto biedt serieus vooruitzicht op een structurele oplossing. Concrete steun vanuit de overheden voor boeren, zorgt dit jaar voor de eerste stappen naar grote, aaneengesloten weidevogelgebieden. Vooral in Fryslân! ‘Toen oud-minister Pieter Winsemius eind 2017 contact met me zocht, kon ik niet vermoeden dat het Aanvalsplan Grutto werd geboren’, vertelt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. Met meer hectares voor weidevogels kunnen we bestaande successen opschalen. Dit kan alleen samen met alle natuurbeheerders, agrarische collectieven, pachters en andere beschermers’.

 

Crowdfunding voor gruttokuikens: drie natuurorganisaties vragen publiek om steun

De natuurorganisaties zoeken financiële steun voor het realiseren van extra bescherming van weidevogels in hun eigen natuurgebieden. Met de terugkomst van de eerste grutto’s vragen It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap aandacht van inwoners met de campagne: Geef de grutto een thuis om groot te worden. Meer dan de helft (60%) van de Nederlandse grutto’s broedt in Fryslân, Noord-Holland en Groningen. ‘Hulp is hier hard nodig, want de komende jaren is er veel werk te verzetten om gruttokuikens veilig te laten opgroeien.’ De Vries benadrukt nogmaals dat we alleen samen onze nationale vogel in Nederland houden.

 

 

De drie verenigingen die samenwerken in het kader van de grutto bescherminglogo's van de drie verenigingen die samenwerken in het kader van de grutto bescherming

 

Extra bescherming werkt, welkom thuis grutto!

De grutto voelt zich thuis in een levendig landschap met kruidenrijk grasland en een gezond bodemleven. Net als andere weidevogels zoals kievit, tureluur en scholekster. Veiligheid, voedsel en rust is hierbij van levensbelang, maar niet overal vanzelfsprekend. Het beschermen van weidevogels is één van de meest intensieve vormen van natuurbescherming. Er is vaker sprake van lange, droge periodes en het aantal roofdieren neemt toe. Dit maakt weidevogelgebieden kwetsbaar. Droogte in het voorjaar is fataal voor het voedselaanbod voor een hele generatie kuikens en een vos kan in één nacht het broedsucces van een heel gebied teniet doen. Pas als de natuurorganisaties alle bedreigingen onder controle hebben, lukt het kleine gruttokuikens om groot te worden.

De Vries is grutsk dat de grutto zijn thuis in Fryslân vindt. ‘Dit laten we samen met andere weidevogelbeschermers graag zien met speciale WELKOM THUIS GRUTTO doeken in het veld.’ Het is ook mogelijk tijdens het broedseizoen een kijkje te nemen bij de grutto thuis via een speciale online nieuwsbrief. En bij aanmelding krijgt de lezer exclusief toegang tot een online gruttomagazine van It Fryske Gea.

Hoe de mensen thuis kunnen helpen? ‘Omarm de campagne en draag uit dat je het belangrijk vindt. Koop grutto-vriendelijke produc­ten én geef aan een veilige kraamkamer voor gruttokuikens’, aldus de Vries.

Kijk voor meer informatie op www.itfryskegea.nl/welkom-thuis-grutto

Op dit moment verzamelen de eerste grutto’s op pleisterplekken om aan te sterken. De Wyldlânnen in Fryslân is één van de meest populaire plekken om bij te komen van de reis.Op dit moment verzamelen de eerste grutto’s op pleisterplekken om aan te sterken. De Wyldlânnen in Fryslân is één van de meest populaire plekken om bij te komen van de reis.

 

.

Makkumer Belboei Debútroman Meindert Talma yn it Frysk

Debútroman Meindert Talma yn it Frysk

Utjouwerij Regaad

By Utjouwerij Regaad ferskynt op 27 febrewaris in nije oersetting: Damje mei ome Hajo. It is de Fryske oersetting fan Meindert Talma syn debútroman út 1999. It boek beskriuwt de jeugd fan Meindert Talma yn de jierren ’70 en ’80 yn ’e Wâlden. De tiidsgeast en sfear út dy krite wurde beskreaun mei de ûnderkuolle humor dy’t it wurk fan Talma typearret. De Fryske oersetting is fan Anne Popkema.

Meindert Talma sit dit jier 25 jier yn it artystefak. Tagelyk mei syn boeken bringt er ek altiten in muzykalbum út. Talma fiert syn artystejubileum troch by it Grinzer poppodium Vera op njoggen konsertmiddeis, ferdield oer it hiele jier, syn hiele muzikale oeuvre yntegraal te spyljen. Op sneintemiddei 27 febrewaris trapet Talma ôf mei de beide albums Leave Stumper (2001) en Dammen met ome Hajo, dat tagelyk mei syn debútroman ferskynd is, yn 1999. By dizze gelegenheid is ek de Fryske oersetting te keap. De ferkeappriis is €15.

 

De cover fan Ome Hajo troch Meindert Talsma yn in oersetteng fan Anne Popkema.De cover fan Ome Hajo troch Meindert Talsma yn in oersetteng fan Anne Popkema.

 

.

 

Makkumer Belboei VVV Waterland van Friesland zoekt vrijwilligers om toeristen welkom te heten

VVV Waterland van Friesland zoekt vrijwilligers om toeristen welkom te heten

VVV Waterland van Friesland

Jaarlijks bezoeken honderdduizenden toeristen de regio Waterland van Friesland. Ze genieten hier tijdens een vakantie of weekend weg van wat we hier als inwoners elke dag mogen beleven: rust, ruimte, de Friese meren, een uitgestrekte IJsselmeerkust, prachtige Elfstedenstadjes en gezellige (watersport)dorpen. Naast de Waddeneilanden is Waterland van Friesland de belangrijkste toeristische bestemming van Friesland. Deze regio wordt afgebakend door de gemeentegrenzen van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De VVV hiervan genaamd VVV Waterland van Friesland verzorgt het gastheerschap, de informatievoorziening en marketing voor onze regio. Juist voor het gastheerschap: het verwelkomen van toeristen hebben we de hulp van de inwoners nodig.

De VVV balie in JoureDe VVV balie in Joure

 

Oproep voor nieuwe vrijwilligers

Daarom doet VVV Waterland van Friesland een oproep aan de inwoners van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren om tijd vrij te maken om het verschil te maken in het gastvrij ontvangen van deze toeristen in de VVV locaties. “Wanneer je een dagdeel per week kunt, ben je ontzettend welkom in ons team” geeft winkelcoördinator Maaike Agema van VVV Waterland van Friesland aan. “Het rooster wordt altijd in overleg gemaakt, we houden hier waar mogelijk rekening met de wensen van de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen aan de slag in Langweer, Joure, Lemmer, Heeg en Sneek. Voor een toerist is het geweldig wanneer je uit eigen ervaring als ‘local’ kunt vertellen over hoe mooi het hier is. En daar weten onze inwoners alles van! Dus weet jij de mooiste fietsroutes, het leukste museum of tips voor uitjes met kinderen en vertel je er graag enthousiast over? Meld je dan zeker aan!

 

Gratis de toerist uithangen

Om toeristen gastvrij te ontvangen en tips te kunnen geven heeft VVV Waterland van Friesland zoveel mogelijk vrijwilligers nodig. Op dit moment bestaat het team uit ongeveer 60 vrijwilligers, een groei van minimaal 10 mannen of vrouwen erbij zou geweldig zijn. En vrijwilligers krijgen hier natuurlijk ook wat voor terug. “We leggen onze vrijwilligers graag in de watten, want om goede tips te kunnen geven moet je zelf ervaring opdoen. Daarom kunnen vrijwilligers gratis deelnemen aan een cursus ‘Ambassadeur van het Nationaal Landschap, je krijgt kosteloos een cursus Duits en je kunt gratis musea en toeristische ondernemers in de regio bezoeken”, geeft vrijwilliger coördinator Simonia aan. “En daarnaast is het sociale aspect heel belangrijk, het is vooral ook heel gezellig.”

 

Wil je meer weten en heb je interesse? Dan kun je bellen of mailen met Simonia van VVV Waterland van Friesland. Je kunt haar mailen via simonia@waterlandvanfriesland.nl of bellen op 0513 - 416 030.

 

.

Makkumer Belboei SailWise ontvangt keurmerk voor goed vrijwilligerswerk

SailWise ontvangt keurmerk voor goed vrijwilligerswerk

Renee van Woerkom

SailWise heeft opnieuw het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ontvangen. Daarmee laat de organisatie zien dat zij structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en -management. Jaarlijks zetten zo’n 300 vrijwilligers zich in voor mensen met een beperking tijdens de watersportvakanties van SailWise. De organisatie heeft drie locaties in Nederland, waaronder watersportcentrum It Sailhûs in Elahuizen.

Het NOV-keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Organisaties die dit keurmerk dragen laten zien dat zij de zaken goed geregeld hebben voor hun vrijwilligers. Vrijwilligerspunt Westfriesland-adviseur Auke Abbekerk: “SailWise heeft een goed doordacht en uitgewerkt vrijwilligersbeleid. Er is veel aandacht besteed om documenten te actualiseren, nog beter toegankelijk te maken voor nieuwe vrijwilligers en de vrijwilligerscoördinatie te beleggen. Er komt duidelijk naar voren dat vrijwilligers het erg naar hun zin hebben en dat beroepskrachten en vrijwilligers werken als een gezamenlijk team met maar één doel: een onvergetelijke ervaring op het water voor de deelnemers.” Vrijwilligerspunt Westfriesland is door het NOV gecertificeerd om via de methode Vrijwillige Inzet Goed Geregeld organisaties te begeleiden naar goed vrijwilligersbeleid en -management.

SailWise ontvangt keurmerk voor goed vrijwilligerswerkSailWise ontvangt keurmerk voor goed vrijwilligerswerk

 

Watersport voor mensen met een beperking

SailWise organiseert al meer dan 45 jaar uitdagende watersportvakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vanaf drie locaties in Nederland (Enkhuizen, Loosdrecht en Elahuizen) ervaren gasten dat zij fysiek en mentaal veel meer aankunnen dan ze denken. Onderzoek bevestigt dat de activiteiten bijdragen aan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de deelnemers van SailWise.

 

SailWise zoekt meer vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor SailWise. Samen met de vaste bemanning zorgen zij voor de begeleiding van de zeilactiviteiten en zorgmomenten van deelnemers. SailWise is op zoek naar meer mensen die mee willen tijdens de zeilvakanties. Niet alleen mensen met watersportervaring zijn welkom; de stichting zoekt ook mensen voor de begeleiding en (ADL-)hulp en mensen met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond. Wie geïnteresseerd is kan terecht op sailwise.nl/vrijwilligers. 

 

.

Makkumer Belboei Samenwerkingsovereenkomst getekend voor zwembad Vitaloo

Samenwerkingsovereenkomst getekend voor zwembad Vitaloo

Persbericht

Op 18 februari ondertekenden gemeente Súdwest-Fryslân en Tineke de Rijke namens Stichting Ons Zwembad de samenwerkingsovereenkomst voor zwembad Vitaloo. Met deze overeenkomst gaat een nieuwe periode in voor het zwembad in Bolsward. De komende vier jaar streven de stichting en de gemeente samen naar een duurzame exploitatie van het zwembad.

Van de voormalig exploitant, Optisport, is per 1 januari 2021 afscheid genomen. Wethouder Bauke Dam: “In goed overleg met Optisport is de samenwerking afgerond. We zijn hen dankbaar voor al het werk in de afgelopen jaren. Er is een uitstekende overdracht gedaan, zodat wij nu zelf de exploitatie van het zwembad op ons kunnen nemen. Samen met het personeel dat overgenomen is. Daar zijn we blij mee.” 

Wethouder sport Bauke Dam wordt in zwembad Vitaloo geflankeerd door de voorzitter en penningmeester van Stichting Ons Zwembad Tineke de Rijke en Amarins Vellinga.Wethouder sport Bauke Dam wordt in zwembad Vitaloo geflankeerd door de voorzitter en penningmeester van Stichting Ons Zwembad Tineke de Rijke en Amarins Vellinga.

 

Opknapbeurt

Ondertussen zijn al de nodige werkzaamheden gestart om het zwembad op te knappen. Er ligt een nieuw geïsoleerd dak op het gebouw. Van de beweegbare vloer is het mechanisme de afgelopen zomer vervangen. Dit zorgt ervoor dat er efficiënt gebruik gemaakt kan worden van het zwemwater in het 25 meter bad. De buitenkant van het zwembad en het sanitair van de camping zijn geschilderd. Momenteel worden de ontvangsthal met de balie en de snackcorner vernieuwd. Dit alles draagt bij aan een prettig zwemklimaat en een fijne sociale ontmoetingsplek. Een deel van deze verbeteringen is mogelijk gemaakt door sponsoren. 

 

Aanbod zwembad 

Er wordt goed gebruik gemaakt van het zwemaanbod. Locatiemanager Jilco Venema vertelt: “We kregen meer aanmeldingen voor het leszwemmen, maar ook voor de doelgroepen. Ook van het leszwemmen op zondag is al goed gebruik gemaakt.” Voor wie extra uitdaging wil is er een borstcrawlcursus. De hoeveelheid deelnemers heeft er voor gezorgd dat deze inmiddels ook alweer van start is gegaan. De verruiming van de zwemtijden, ook tijdens de vakanties, zorgt ervoor dat er meer bezoekers komen. Ook is de samenwerking met de scholen weer opgepakt: de Sint Maartenschool en het Marne College organiseerden hun natte sportdagen en schoolkamp bij Vitaloo. “De bezoekersaantallen kunnen nog wel verder omhoog,” vervolgt Jilco. “Daar gaan we dit jaar ook op inzetten.”  

 

Samen de schouders eronder

Stichting Ons Zwembad ondersteunt en adviseert de gemeente Súdwest-Fryslân bij de exploitatie van het zwembad. Voorzitter Tineke de Rijke is optimistisch: “Door vernieuwing van activiteiten hopen we meer bezoekers aan te trekken. Daarnaast proberen we een mooie club vrijwilligers aan het zwembad te binden om mee te helpen met het realiseren van deze doelen. Wethouder Bauke Dam vult aan: “Door onze krachten te bundelen bieden we aan jong en oud een prachtige zwemplek in Bolsward. Ik roep daarom ook iedereen op, om hier vooral te komen zwemmen.”

 

 

 

.

Makkumer Belboei Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen!

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen!

Ida de Vries

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Europa Kinderhulp organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit  verschillende landen in Europa, zodat zij de kans krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt 10 tot 20 dagen.  Dit verschilt per reis. 

Hoe werkt het? 

Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende landen worden kinderen geselecteerd die het nodig hebben om even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te worden. 60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen opleven tijdens het verblijf bij de vakantiegezinnen en weer onbezorgd kind kunnen zijn.

Kies zelf een reis! We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende zomer, zodat veel kinderen een plekje hebben om hier vakantie te vieren. Voor Duitse kinderen zoeken we ongeveer 15 vakantiegezinnen maar ook voor de kinderen uit regio Antwerpen en uit Nederland zijn wij nog op zoek naar een vakantieplekje. 

Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen, alles is goed. Het belangrijkste is, dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.

Foto bij artikel Europa KinderhulpFoto bij artikel Europa Kinderhulp

 

Er zijn allerlei maatregelen genomen en protocollen opgesteld rondom COVID-19 om de reizen op een verantwoorde manier te kunnen organiseren. Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.nl , hier kun je je ook aanmelden of een informatiebrochure opvragen.

Reizen provincie Friesland 2022 Aankomst Vertrek

Duitsland Oldenburg   15 juli 29 juli

Duitsland Schneeberg Delitzsch   16 juli 29 juli

Duitsland Hannover   20 juli 5 augustus

Nederland   25 juli 3 augustus

België Vlaanderen   25 juli 8 augustus

Frankrijk Secours Populaire   26 juli 9 augustus

 

Jan Arendz (akteur, regisseur, teatermakker)) is ambassadeur fan Stichting Europa Kinderhulp yn Fryslân:

“Yn Fryslân ha wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar soarget dat bern mei minder kânsen út ferskate lannen in net te ferjitten fakânsje ha yn ús prachtige Fryslân!!!
Dus bêste minsken jou jim op as fakânsjegesin en genietsje fan dy tankbere bliere gesichten.
Foar dy bern en foar jimme in tiid om noait te ferjitten… Echt wier!“

 

.

 

 

Makkumer Belboei Jan Eise Kruithof (10) geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân

Jan Eise Kruithof (10) geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân

Persbericht

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds vanmiddag een eigen kinderburgemeester. Jan Eise Kruithof van basisschool De Twine in IJlst werd met het omhangen van de speciale ambtsketting officieel geïnstalleerd door burgemeester Jannewietske de Vries. Ze benoemde ook het team van tien kinderen dat de kinderburgemeester ondersteunt het komende zittingsjaar.

Burgemeester Jannewietske de Vries wordt geflankeerd door haar Burgemeester Jannewietske de Vries wordt geflankeerd door haar 'collega' Jan Eise Kruithof

 

Maar liefst 34 kinderen solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. Hieruit werden achttien kinderen geselecteerd die tijdens een sollicitatiemiddag uitgebreid kennis maakten met het burgemeesterschap en de gemeentepolitiek. Aan de hand van gemaakte opdrachten keek Stichting De kleine Ambassade toe wie van de kinderen het meest geschikt leken voor de nieuwe functie als kinderburgemeester en team. Erik Korenstra van de Kleine Ambassade licht de keuze toe: “De kinderburgemeester en zijn tien adviseurs zullen de kinderen in Súdwest-Fryslân vertegenwoordigen. De gekozen kinderen weten zelf goed wat ze belangrijk vinden en waar ze zich voor willen inzetten. Daarnaast hebben ze veel oog voor anderen. Zij willen er onder andere voor zorgen dat ook kinderen uit hun omgeving meer betrokken worden."

 

Kinderconferentie

De hele dag stond in het teken van de derde Kinderconferentie. Ruim 60 leerlingen van groep 7 en 8 van diverse basisscholen uit de gemeente werkten met een lesprogramma aan 4 thema’s waarover zij advies gaven tijdens de conferentie. Duurzaamheid, jezelf kunnen zijn, school van de toekomst en buiten spelen kwamen aan de orde. De adviezen presenteerden de kinderen o.a. aan burgemeester Jannewietske de Vries en wethouder Mark de Man. Het programma werd vanwege de weersomstandigheden flink ingekort maar ondanks dat werden er door de kinderen prachtige ideeën gepresenteerd. 

 

“We vinden het belangrijk om met kinderen in gesprek te gaan over onderwerpen waar de gemeente volgens hen meer aandacht aan mag besteden. Daarom organiseren we nu voor de derde keer de Kinderconferentie. Door de benoeming van de kinderburgemeester en zijn tien adviseurs zetten we een mooie volgende stap in het verankeren van kinderparticipatie in Súdwest-Fryslân. Zo zorgen we ervoor dat kinderen nog beter gehoord worden in onze gemeente.“ aldus wethouder Mark de Man.

 

De conferentie werd georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam. 

 

 

.

Makkumer Belboei Beroepenoriëntatie scholieren bij bedrijven

Beroepenoriëntatie scholieren bij bedrijven

Ondernemers uit Harlingen bieden kijkje in de keuken aan leerlingen RSG Simon Vestdijk

M Valkering-Zoethout

HARLINGEN – Leerlingen uit klas 3 vmbo basis en kader van de RSG Simon Vestdijk uit Harlingen hebben vorige week een dag stage gelopen bij bedrijven en instellingen uit Harlingen en omgeving. Meer dan 25 ondernemingen en instellingen verleenden hieraan hun medewerking. 

RSG Simon Vestdijk streeft zoveel mogelijk naar samenwerking met het bedrijfsleven om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met diverse beroepsmogelijkheden. Hierdoor zijn deze leerlingen beter in staat een gerichte keus te maken voor een beroepskeuze of een vervolgopleiding. 

Op de foto: leerlingen RSG Simon Vestdijk op opleidingsschip Prinses MaximaOp de foto: leerlingen RSG Simon Vestdijk op opleidingsschip Prinses Maxima

 

Een groep leerlingen geïnteresseerd in techniek, kreeg de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij de buren van de RSG, de Maritieme Academie. Zij volgden een les in de werking van scheepsmotoren en maakten vervolgens een vaartocht met diverse opdrachten op het opleidingsschip Prinses Maxima om zo kennis te maken met maritieme techniek en de diverse beroepsmogelijkheden binnen deze sector. 

 

Yvonne Huizenga is decaan vmbo bij Simon Vestdijk: “Wij zijn erg blij dat ook nu weer veel bedrijven bereid zijn onze leerlingen te laten kennismaken met de beroepspraktijk.” Het opleiden in een praktijkomgeving past binnen de ontwikkelingen in het huidige onderwijs en wordt door ondernemers en instellingen ondersteund. Bijvoorbeeld door leerlingen mogelijkheden te bieden voor stages, bedrijfsbezoeken, het verzorgen van gastlessen of het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een werkplaats voor praktijkopdrachten. “Dat we zoveel lokale bedrijven bereid vinden om mee te werken aan deze stage, toont ook de betrokkenheid van de ondernemers bij de jongeren in opleiding in deze regio,” aldus Huizenga. 

 

.

Makkumer Belboei Unieke portretten na eeuwen terug in Friesland

Unieke portretten na eeuwen terug in Friesland

Persbericht

Van 19 februari is een zeer bijzondere serie van 18 portretten in Museum De Tiid, huis van verhalen, onderdeel van het Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward te bewonderen. Het betreft 18 portretten van het Friese regiment uit het begin van de 17e eeuw. Voor het eerst in 150 jaar zijn alle portretten weer samen te zien. Tot juni zijn ze te zien in Bolsward, daarna in Museum Nienoord in Leek.

Tentoonstelling van 18 portretten van het Friese regiment uit het begin van de 17e eeuw.Tentoonstelling van 18 portretten van het Friese regiment uit het begin van de 17e eeuw.

 

Portrettenreeks. Het is niet duidelijk wie de opdrachtgever van de schilderijen is geweest. Mogelijk heeft de Friese stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau of de Friese Staten ze ooit laten vervaardigen. Sommige portretten zijn gemaakt door de Friese ‘hofschilder’ Wybrand de Geest. Op de portretten staan alle officieren afgebeeld die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in één van de Friese regimenten tegen de Spanjaarden vochten. In de loop der eeuwen is de hele serie in handen gekomen van de Friese bestuurder en verzamelaar Hobbe Baerdt van Sminia (1797-1858). Na zijn dood werd de serie opgedeeld onder zijn dochters en verspreidde zich over heel Nederland. Door intensief speurwerk van de gastcuratoren André Buwalda en Jeroen Punt zijn alle portretten voor het eerst in 150 jaar weer samen te zien.

 

Oudste regiment. Het Friese regiment is opgericht in 1577 en loopt in directe lijn naar het huidige Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso. Het is daarmee is het oudste legeronderdeel van de Koninklijke Landmacht. In de geest van de portretten uit de 17e eeuw zijn 18 leden van het huidige regiment geportretteerd en vormen een unieke pendant met hun voorgangers uit de 17e eeuw.

 

Museum ‘De Tiid’, huis van verhalen. In het Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ ervaart de bezoeker de kracht van diverse samenwerkende partners: het gemeenteloket en -archief, de bibliotheek, de VVV, Museum De Tiid met museumwinkel, auditorium, trouwzaal en horeca onder één dak. Zij vormen samen de nieuwe culturele huiskamer van Súdwest-Fryslân. Een huiskamer waar iedereen welkom is. In De Tiid kun je inpluggen op de geschiedenis van Zuidwest-Friesland, er onderdeel van worden en zelf geschiedenis maken, kortom: dit is een plek voor echte verhalen.

 

.

Makkumer Belboei Uniek openluchttheater op de autocrossbaan

Uniek openluchttheater op de autocrossbaan

30e Makkumer Autocross wordt een UNIEK spektakel

Froukje Zijlstra

In 2022 zal voor de 30e keer de Makkumer autocross verreden worden. In de aanloop naar dit jubileum, dat oorspronkelijk in 2020 zou plaatsvinden, ontstond het idee van een openlucht spektakel op de crossbaan. Koppen werden bij elkaar gestoken, ideeën werden uitgewerkt en alles kreeg steeds meer vorm. Cross van 30 jaar geleden tot nu. De passie en bevlogenheid van de coureurs en het wereldje er omheen in beeld brengen, dat moest het worden. Dit jaar, na twee keer doorschuiven in verband met de bekende maatregelen, gaat het in juni dan eindelijk gebeuren.

Perspresentatie van De TrochknallerPerspresentatie van De Trochknaller

 

Peter Sijbenga is de schrijver van het Friestalige stuk, dat de naam “De Trochknaller” draagt. Hij heeft in samenwerking met Autocross Club Makkum, vele gesprekken gehad met coureurs van toen en nu uit Makkum, Hallum en zelfs uit Noord Holland, van waar vele coureurs naar Friesland kwamen en nog komen om mee te dingen naar de trofeeën. Daaruit heeft hij de inspiratie gehaald om het script voor dit bijzondere theaterstuk vorm te geven.

"De Trochknaller" vertelt het verhaal van Ate Wouda. Alles in zijn leven moet wijken voor zijn grote passie; de autocross. Al zijn geld en vrije tijd steekt hij in zijn crossauto "De "Trochknaller". Ate heeft er alles voor over om zijn droom te verwezenlijken: winnen! En die droom komt uit: Ate wint met zijn "Trochknaller" de ene na de andere prijs en wordt een begrip in de autocross wereld. Maar, terwijl Ate op de crossbaan de grote winnaar is, speelt er zich thuis tussen hem en zijn vrouw Marrit een strijd af, die Ate niet kan winnen. Hij verliest door te kiezen voor de "Trochknaller",  alles wat hem lief is. 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wesley, die als kleine jongen altijd met vader Ate naar de crossbaan ging, heeft dezelfde dromen als zijn vader destijds. Moeder Marrit houdt haar hart vast. Zal de liefde deze keer winnen van de passie, of zal de geschiedenis zich herhalen? 

 

De regie is in handen van Anja Steegstra. Een fikse uitdaging, gezien het geheel zich afspeelt op circuitpark “Het Nauw”, de daadwerkelijke crossbaan van Makkum. Met echte crossauto’s op de baan, bestuurd door onder andere plaatselijke coureurs.

De acteurs, veelal Makkumers en grote cross liefhebbers, staan te trappelen om wekelijks met elkaar te repeteren en de karakters vorm te geven. Muziek speelt ook een grote rol en zal dus zeker niet ontbreken. De live band maakt deel uit van de spelersgroep en het publiek zal de dampende hits uit de afgelopen 30 jaar zeker herkennen. 

In maart zal de kaartverkoop starten voor 3 voorstellingen op 9, 10 en 11 juni. Meer informatie is te vinden op de website www.detrochknaller.nl , facebook en instagram. Mis het niet!

 

 

.

 

 

Makkumer Belboei Stormen volgen elkaar razend snel op.

Stormen volgen elkaar razend snel op.

Dudley, Eunice en Franklin.....?

Redactie

Een unieke situatie in Nederland. We gaan van storm, naar storm, naar storm. "Als het maandag weer zo hard waait, mogen we spreken van een drieling-storm".

 

Na Dudley heeft Eunice voor aanmerkelijk meer schade gezorgd en zelfs slachtoffers gemaakt. Nu schijnt Franklin er aan te komen en dan is er dus sprake van een drieling-storm. 

Nu is dit uniek, maar ook weer niet schering en inslag. Dat er na een eerste storm een tweede volgt is regelmatig aan de orde, maar de drieling-storm kwam in Nederland voor het laatst voor in 1999 nu 23 jaar geleden. De drieling-storm daarvoor was ook 23 jaar eerder en de periodes daarvoor zijn steeds wat langer.

Overal liggen er dakpannen van af.Overal liggen er dakpannen af.

 

Op de krommesloot belandde zelfs een hele boom op het dak. Volgens een buurtbewoner is de bewuste boom uit een boom voort gekomen die daar is blijven liggen nadat de houtmolen niet langer in functie was. De boom heeft, wat op de foto duidelijk valt te zien, nauwlijks wortels gemaakt. De schade aan het dak was aanzienlijk, maat de boom is opgeruimd en het dag is weer dicht.

Of zels erger, Een volledige boom op jouw huis.Foto Joep Bergsma: Of zels erger, Een volledige boom op jouw huis.

 

In de bocht bij Houw is een duwbak op de dijk gelopen. Naar verluidt zijn er op de waddenzee een tweetal van deze bakken zelfs gezonken. Nu is dat laatst niet best, maar ook de bak bij Houw gaat ongetwijfeld nog voor hele grote problemen zorgen. Het water opgestuwd door de storm heeft de bak op de zeedijk gezet en het zal bij de normale omstandigheden nooit niet mogelijk zijn om de bak weg te slepen. Wordt het snijbrander werk?

De ancis 5 gestrand bij Houw. Hoe wordt deze ooit weer vlot getrokken.De Ancis 6 gestrand bij Houw. Hoe wordt deze ooit weer vlot getrokken.

 

Omdat het niet een uur lang windkracht 11 op de schaal van Beaufort is geweest behoort Eunice niet tot de categorie zware stormen, maar de schade is er wel na. Volgende week zullen we de cijfers van de verzekeringsmaatschappijen wel vernemen en dan weten we of het een storm was of toch een zware storm. Alles wordt immers omgerekend naar kosten.

 

Maar voorlopig ging de eerste aandacht uit naar het voorkomen van gevolgschade. Waar mogelijk werdt de schade zoveel mogelijk hersteld. De mannen van Miedema Van Der Velde vlogen van hot naar her. Het begrip werkweek konn wel even in de koelkast naast de blikjes die toen alles achter de rug was ongetwijfeld goed hebben gesmaakt.

Foto Joep Bergsma: Een eerdere versie van dit artikel verscheen op 19 februari.

.

Makkumer Belboei Slachtoffer na uitslaande brand in Makkum

Slachtoffer na uitslaande brand in Makkum

Bij een uitslaande brand in de Klipperstraat is vrijdagavond een persoon overleden.

Redactie - 112fryslân Foto: Fryslân111.nlFoto: Fryslân111.nl

 

Omstreeks elf uur werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. Omdat het om een uitslaande brand ging, werd er snel opgeschaald naar middelbrand, waarop een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Ter plaatse is de brandweer meteen begonnen met blussen.

 

Tijdens de bluswerkzaamheden werd een persoon ontdekt die nog in de woning aanwezig was. Het slachtoffer is naar buiten gebracht, maar hulp mocht helaas niet meer baten. De politie heeft de straat afgezet en een plaats delict gemaakt, zij doen forensisch en tactisch onderzoek naar de toedracht van het incident.

 

Een aantal weken geleden was er ook een brandmelding ter plaatse. De bewoner kon toen evenwel zelf de brandweer waarschuwen en het vuur doven. Helaas is het nu toch nog helemaal fout gegaan.

 

 

foto bij artikel: Slachtoffer na uitslaande brand in Makkum

 

.

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân vraagt starters mee te denken over betaalbaar starten op de woningmarkt

Súdwest-Fryslân vraagt starters mee te denken over betaalbaar starten op de woningmarkt

Persbericht

Starters op de woningbouwmarkt hebben ook in Súdwest-Fryslân veel moeite om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. De gemeente organiseert daarom op vrijdag 25 maart 2022 de hackathon ‘Betaalbaar starten op de woningmarkt’. Starters buigen zich dan samen met woningbouw-experts, over de vraag hoe de gemeente betaalbare starterswoningen kan realiseren. 

 

Een dag lang dagen inwoners uit 89 dorpen en steden, makelaars, projectontwikkelaars en vernieuwers elkaar uit over het woningvraagstuk. Met als doel oplossingen te bedenken om betaalbare woningen voor starters mogelijk te maken. Iedereen is welkom, of je nu al veel ervaring hebt op het gebied van woningbouw of niet. Het wordt een dag van hard werken, veel kennis opdoen en hopelijk ontstaan er gedurende de dag een aantal mooie samenwerkingen.

 

Deelnemers worden tijdens de hackathon begeleid door ervaren procesbegeleiders en gaan in multidisciplinaire teams aan de slag. Er worden ervaringen met elkaar gedeeld, zodat er verschillende perspectieven ontstaan rondom het vraagstuk. Zo delen deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, de woningmarkt, economen en historici hun ervaringen. Aan het einde van de dag pitchen de teams hun ideeën aan een vakjury. 

 

Wethouder Wonen, Mark de Man kijkt uit naar de hackathon: “Het woningmarkt-vraagstuk dat er ligt is complex, vooral het realiseren van betaalbare starterswoningen. Door het organiseren van deze hackathon hopen we samen met starters op de woningmarkt en vakexperts te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen die we gemeentebreed in kunnen zetten.”

 

Het belooft een inspirerende dag te worden. Iedereen kan gratis meedoen. Aanmelden kan via: www.sudwestfryslan.nl/hackathon. Onder de aangemelde starters worden een aantal wooncheques verloot t.w.v. € 50. 

 

.

Makkumer Belboei Toestaan kleine windmolens in Súdwest-Fryslân wordt maatwerk

Toestaan kleine windmolens in Súdwest-Fryslân wordt maatwerk

Persbericht

Boeren die windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter willen plaatsen op hun eigen grond om daarmee hun eigen bedrijf en woning te voorzien van schone energie, kunnen binnenkort een aanvraag indienen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het toetsingskader waarin staat waar de windmolen en de aanvraag aan moet voldoen, wordt met enkele aanpassingen  samen met het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Inwoners konden tot half januari reageren op de plannen. De reacties waren erg uiteenlopend. Een deel ziet graag een verruiming van de regels ter bevordering van duurzame energie-opwek, terwijl  een ander deel zich zorgen maakt over landschap en gezondheid en graag strengere regels ziet. Omdat de gevolgen en eventuele overlast van kleine molens sterk afhangt van de plek en de situatie, is besloten om het toetsingskader algemener van aard te maken. De beoordeling of een kleine windmolen geplaatst mag worden en onder welke voorwaarden wordt daarmee maatwerk. De eisen zullen in het ene geval dus strenger zijn dan in het andere geval. “We komen hiermee zowel voorstanders van versoepeling als de voorstanders van verzwaring van de regels tegemoet”, geeft wethouder Erik Faber aan. 

 

Passend in landschap en met beperkte overlast. Bij het toetsingskader is zoveel mogelijk rekening gehouden met inpassing in het weidse Friese landschap door het opnemen van uitgangspunten voor vorm en kleur en de toegestane locaties van de turbines. Dit zorgt ervoor dat deze kleine windmolens voor zo weinig mogelijk (visuele) verstoring zorgen. Ook met geluidsoverlast of slagschaduw voor direct omwonenden wordt rekening gehouden in de voorwaarden. Om omwonenden van windpark Nij Hiddum-Houw te ontlasten en om te voorkomen dat er teveel windmolens in een gebied komen, is het gebied tot 1500 meter rondom Nij Hiddum-Houw uitgesloten. Nij Hiddum-Houw is nog in aanbouw op de kop van de afsluitdijk. 

 

Van 25 boeren in Súdwest-Fryslân is nu bekend dat ze graag een windmolen willen plaatsen op hun perceel om daarmee hun bedrijf van stroom te kunnen voorzien en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De aanvragen in Súdwest-Fryslân stonden, vanwege het ontbreken van duidelijke richtlijnen, voorlopig ‘on hold’. In maart 2022 wordt het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Het college stelt daarna het toetsingskader definitief vast. Daarna kunnen boeren hun aanvraag indienen bij de gemeente.  

 

.

 

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân koopt luchtfoto’s circulair in.

Súdwest-Fryslân koopt luchtfoto’s circulair in.

Súdwest-Fryslân

De Gemeente Súdwest-Fryslân gaat samen met acht Friese gemeenten de samenwerking aan met Kavel 10 uit Drachten voor het leveren van luchtfoto’s. Súdwest-Fryslân heeft het aanbestedingstraject begeleid waarbij extra aandacht was voor circulariteit en maatschappelijk verantwoord inkopen. Kavel 10 heeft mede door hun overtuigende visie op duurzaamheid en circulariteit de aanbesteding gewonnen. 

 

Luchtfoto’s worden veel toegepast bij gemeenten. Het gaat niet alleen om mooie beelden voor presentatiemateriaal, maar vooral om foto’s van hoge resolutie met uitstekende geometrische nauwkeurigheid. Dit digitale beeldmateriaal wordt o.a. gebruikt voor bestemmingsplannen, beheer en onderhoud maar ook voor verschillende basisregistraties (zoals WOZ en BGT). 

De andere gemeenten die meededen aan deze Europese aanbesteding zijn: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden en Waadhoeke. Met Kavel 10 is een overeenkomst voor twee jaar afgesloten met de optie om twee keer met een jaar te verlengen. 

 

Circulair inkopen

Gezamenlijk luchtfoto’s inkopen zorgt direct voor minder CO2-uitstoot, omdat het vliegtuig minder hoeft op te stijgen en te landen. Bovendien wordt gevlogen met een klein, licht vliegtuig waarbij de piloot de luchtfoto’s maakt, want minder mensen aan boord betekent een lager brandstofgebruik. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar het gebruik van dataopslag voor de foto’s omdat veel harde schijven schaarse grondstoffen bevatten. Als kers op de taart zit het bedrijf ook nog in Friesland. 

Met circulair inkopen dragen we bij aan minder belasting voor milieu, mens en dier. Súdwest-Fryslân wil in 2030 volledig circulair inkopen en houdt nu al bij alle aanbestedingen en inkooptrajecten rekening met circulariteit. Bedrijven worden zo gestimuleerd om circulaire producten te maken of bij het ontwerp van gebouwen rekening te houden met de levensduur van materialen. Door dit samen met andere Friese overheden te doen, kan kennis gedeeld worden en is de impact groter.

Van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 is het de week van de circulaire economie. Door het hele land worden goede voorbeelden van circulair ondernemen gedeeld. 

 

.

Makkumer Belboei Fan wa bisto ien?

Fan wa bisto ien?

Help mee de vroegere bewoners van Sudwest-Fryslân een gezicht te geven

Súdwest-Fryslân

Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân zoekt de hulp van vrijwilligers om haar bewoners tussen 1850 en 1922 in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer meehelpen om gegevens uit de Bevolkingsregisters in te voeren via het online platform ‘VeleHanden’. Dankzij het Vele Handen-project ‘Fan wa bisto ien?’ komen in de loop van 2022 gegevens op www.allefriezen.nl beschikbaar voor het brede publiek, – voor zowel amateurs als geoefende onderzoekers. Het resultaat zal genealogische onderzoekers helpen bij hun onderzoek, maar ook historisch onderzoek bevorderen naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in Súdwest-Fryslân. 

foto bij artikel: Fan wa bisto ien?

 

Bij dit project gaat het om de bevolkingsregisters van acht van de elf vroegere gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel. Het gaat om een grote hoeveelheid gegevens; maar liefst 85.000 scans uit zo’n 250 registers. De bevolkingsregisters van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen zijn al eerder in beeld gebracht en te raadplegen op ‘Alle Friezen.’   

 

Vele handen maken licht werk. Meedoen aan dit project is een leuke, interessante en nuttige bezigheid, waar – als alles straks online staat – veel mensen baat bij zullen hebben. Meedoen kan via de website www.velehanden.nl. Dit is een platform waarop alle Nederlandse gemeenten en archiefinstellingen scans van archiefstukken kunnen aanbieden en waar iedereen kan bijdragen aan het toegankelijk maken ervan. De site won in 2021 de door het Ministerie van OCW in het leven geroepen Erfgoedvrijwilligersprijs. 

 

Hoe doe je mee?. Wie mee wil doen kan een account aanmaken op  www.velehanden.nl  en kiezen voor het ‘Fan wa bisto ien?’ - Help mee de vroegere bewoners van Sudwest-Fryslân een gezicht te geven.’ Vervolgens worden scans getoond uit de bevolkingsregisters. De gegevens van die scans moeten worden ingevoerd; gelezen en over getypt, in velden in het programma. Daarna moeten deze gegevens nog gecontroleerd worden. Op de pagina van dit project staan instructies hoe het invoeren in zijn werk gaat en het is altijd mogelijk om eventuele vragen te stellen. Omdat het teksten uit de 19e en 20e eeuw betreft, zijn ze over het algemeen goed leesbaar. 

 

Bevolkingsregister als bron voor wonen, werken en leven. In het gemeentelijk bevolkingsregister werd elk huishouden ingeschreven. Naast namen en geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.

 

.

Makkumer Belboei GGD Fryslân organiseert prikangst-dagen

GGD Fryslân organiseert prikangst-dagen

GGD-Fryslân

 

Met ingang van woensdag 9 februari organiseert GGD Fryslân in Sneek weer speciale prikangst-dagen voor mensen met prikangst. Vanwege angst voor naalden laat een deel van de mensen zich niet vaccineren. De dagen zijn bedoeld voor iedereen die wél een vaccinatie tegen het coronavirus wil, maar wordt belemmerd door prikangst. Voor deze doelgroep reserveert de GGD extra tijd en aandacht. Ook is de vaccinatielijn rustiger ingericht. Op de vaccinatielocatie in Sneek worden elke woensdag speciale afspraken ingepland. 

 

Aparte afsprakenlijn en extra begeleiding 

Mensen met prikangst kunnen GGD Fryslân bellen voor een afspraak en daarbij aangeven extra begeleiding nodig te hebben. De prikangst-dagen zijn ook bedoeld voor mensen die door een medische of psychische oorzaak geen reguliere afspraak durven te maken. Een afspraak maken kan via nummer 088-229 91 04 op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur. Mailen voor een afspraak kan ook: prikangst@ggdfryslan.nl

Speciale ruimte op vaccinatielocatie Sneek . Er is voor Sneek gekozen vanwege de relatief kleine locatie met mogelijkheden voor het opzetten van een prikangst-ruimte in een apart deel van het gebouw. Voor de bezoekers (die begeleiding mogen meenemen) zijn een aparte route en een huiselijke wacht- en prikruimte gecreëerd. Het is mogelijk om zittend of liggend gevaccineerd te worden en er kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen als een VR-bril. Deze wordt uitgerust met VRelax; een virtual reality app waarmee mensen zelf hun stressniveau kunnen regelen.

 

GGD Fryslân organiseerde in het najaar van 2021 ook al prikangstdagen. Vanwege de boostercampagne, waarbij veel personeel nodig was, kreeg de dienstverlening aan prikangstigen tijdelijk een andere vorm. Nu de piek van de booster achter de rug is, wordt er weer gestart met afspraken voor prikangstigen op woensdag en zaterdag. Bij grote interesse kunnen de openingstijden en het aantal priklocaties worden uitgebreid. 

 

Landelijke werkwijze bij prikangst 

Ongeveer één op de vijf volwassenen heeft een vorm van prikangst. Onderzoek door de landelijke koepel GGD-GHOR heeft uitgewezen dat 13 procent van de personen met prikangst zich niet laat vaccineren.

 

Er zijn diverse oorzaken en vormen van prikangst te onderscheiden waardoor de hulpbehoefte van burgers verschillend is. GGD-GHOR heeft een werkwijze ontwikkeld met praktische info en tips voor het begeleiden van burgers met prikangst. De aanpak van GGD Fryslân is hierop gebaseerd. Op de huidige vaccinatielocaties is nu ook al aandacht voor mensen met prikangst. Zo is er de mogelijkheid om liggend geprikt te worden.  

 

.

Makkumer Belboei Sociëteit Eendragt is WEER los.

Sociëteit Eendragt is WEER los.

….hoe lang deze keer…..

Redactie

Afgelopen woensdag kon de sociëteitshouder ook de deuren weer openen voor de leden van Sociëteit Eendragt. Een aantal had het spits al eerder afgebeten op de maandagavond bij de bridgeclub Makkum, maar dat was op de bovenzaal, echt maar niet echt. Het sociëteitslokaal is beneden. Dichtbij het biljart en de tap.

 

Leden van de sociëteit eendragt bespreken.........Leden van de sociëteit eendragt bespreken.........

 

De sociëteitsavonden beginnen zo rond de klok van acht uur, maar op dat ‘vroege’ tijdstip zijn voornamelijk de sporters aanwezig. Biljarten en kaarten zijn de favorieten. Ondanks alle perikelen rond het covid-19 virus en alle mutanten hadden een tiental ‘heeren’ de stoute schoenen aangetrokken en waren voorzien van alle benodigde paperassen en digitale hulpmiddelen afgereisd naar de Soos.

 

De avond evenwel was niet anders dan anders. Er werd een boompje gekaart en vervolgens werd onder het genot van een drankje de actualiteit besproken. Daarna werd er nog even uitgebreid stil gestaan bij het 200 jarig jubileum. Het feest werd in oktober net op tijd gevierd, maar de culturele uiting daarbij kon wederom niet doorgaan. Het is de bedoeling om dit najaar voor een ‘eventuele’ lockdown een avond voor de Makkumer bevolking te organiseren.

 

Het gaat lukken, maar er stroomt nog veel …..  door de kelen alvorens het volledige programma rond is. Wel kunnen we reeds verklappen dat de PubQuiz er binnenkort staat aan te komen, dus ‘slimste mensen’ bereid je voor. 

Op de website van de Sociëteit Eendragt vindt je meer informatie

 

.

 

 

Makkumer Belboei De restaurants zijn weer open

De restaurants zijn weer open

vandaag staat er vis op het menu

Redactie foto bij artikel: De restaurants zijn weer open

 

Van Eerden: "De aalscholver heeft z'n kleur niet mee, z'n haaksnavel niet mee. Het is een slimme visser, kan 15-20 m duiken, vist in groepen, ze volgen elkaar naar de beste plekken. 

 

Het mag overduidelijk zijn, waar dat vandaag is. Ze zitten om 12 uur aan geschoven. Schijnbaar is de keuken nog niet zover, want ze zitten nog rustig.

Ben niet blijven wachten, maar het is vast een indrukwekkend schouwspel geweest. Hobby vissers zullen voorlopig een andere locatie moeten zoeken.

Een lange rij wachtende aalscholvers op de walbeschoeiing langs de zijlroedeEen lange rij wachtende aalscholvers op de walbeschoeiing langs de zijlroede

 

.

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân tackelt verkeersproblemen afrit Sneek-Oost

Súdwest-Fryslân tackelt verkeersproblemen afrit Sneek-Oost

Súdwest-Fryslân

Een tijdelijke oplossing voor de verkeersproblemen bij de afrit Sneek-Oost ligt in het verschiet. De gemeente wil, vooruitlopend op de definitieve oplossing, de afrit Sneek-Oost alvast verbeteren. Het college stelt de raad voor om € 375.000,- beschikbaar te stellen. 

 

 

Met het nemen van een tweetal maatregelen zullen de meeste files vanuit Joure verdwijnen. Zo wordt de toerit naar de rotonde Lorentzstraat–Oppenhuizerweg–N354 verdubbeld en komt er een extra rijstrook op een deel van de rotonde. Het verkeer dat komend vanaf Bolsward afslag 22 neemt kan dan beter doorstromen. De oplossing voor de korte termijn past binnen de plannen voor de lange termijn. Voor deze definitieve oplossing is een aantal mogelijkheden in onderzoek, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van extra rijstroken, het aanpassen van de rijrichting en mogelijkheden voor fietsers.

De afrit zorgt voor gevaarlijke opstoppingenDe afrit zorgt voor gevaarlijke opstoppingen

Er zijn al langere tijd problemen bij afrit 22 van de N7 Sneek-Oost. Door files in de spits komt het regelmatig voor dat het verkeer tot op de hoofdrijbaan van de N7 stilstaat. Dit is een onveilige situatie die de gemeente wil oplossen. Wethouder Mirjam Bakker is blij dat er nu een (tijdelijke) oplossing rond afslag 22 komt: ‘Deze kwestie is ons al langere tijd een doorn in het oog. We zijn hierover ook in gesprek met wegbeheerder Rijkswaterstaat. Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit, dit is de reden dat we als gemeente deze handschoen nu alvast oppakken.’

 

Vooruitlopend op de definitieve oplossing is er een onderzoek gestart. Als de raad akkoord gaat, wordt in de herfst met de aanleg begonnen.     

 

.

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân ontvangt subsidie voor klimaatproof onderzoek.

Súdwest-Fryslân ontvangt subsidie voor klimaatproof onderzoek.

Súdwest-Fryslân

Twintig Nederlandse organisaties ontvangen samen bijna 10 miljoen euro Europese subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Gemeente Súdwest-Fryslân is daar één van. Dat maakte het ministerie van I&W samen met de Europese commissie eerder bekend. Het zogenoemde project Life-IP NAS duurt zes jaar, van 2022 tot 2027, en is gericht op het omgaan met klimaatveranderingen. 

 

De gevarieerde organisaties, van waterschap tot GGD, hebben elk hun specifieke uitdagingen op het gebied van klimaatveranderingen. Door deze klimaatadaptatieprojecten, verspreid over het hele land, te monitoren en gezamenlijk te evalueren, kan ontdekt worden wat het beste werkt in welk gebied. Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Voor het programma LIFE-IP NAS is in totaal 17 miljoen euro nodig. De betrokken organisaties dragen zelf ruim 7 miljoen euro bij. 

Vier tandwielen

De verschillende activiteiten van LIFE-IP NAS zijn in vier samenhangende doelen verdeeld. Deze vier doelen vormen de ‘tandwielen’ waarmee de organisaties klimaatadaptatie in Nederland willen versnellen:

  1. Kennisdoorwerking & tools: LIFE-IP NAS richt zich erop om kennis over adaptatiemaatregelen bij zoveel mogelijk gebruikers terecht te laten komen. Ook gaat het programma tools ontwikkelen die ingewikkelde lokale, regionale en nationale besluiten over klimaatadaptatie met kennis ondersteunen.

  2. Bewustwording & besef van urgentie: Het programma wil klimaatbewustzijn vergroten en adaptatie verankeren in besluitvormingsprocessen. Ook wil het activiteiten stimuleren die bijdragen aan een klimaatbestendiger Nederland in 2050.

  3. Integrale aanpak & governance: LIFE-IP NAS wil samenwerking tussen disciplines, sectoren en domeinen versterken en een integrale aanpak stimuleren in co-creatie met alle belanghebbenden.

  4. Financiering & businessmodellen: LIFE-IP NAS wil vernieuwende financieringsmodellen in de praktijk testen en verder ontwikkelen voor breder gebruik. Dat maakt het voor bedrijven mogelijk om op een winstgevende manier mee te investeren in adaptatie.

 

De extreem zware neerslag in juli 2021 boven de Ardennen, de Eifel en Zuid-Limburg had verwoestende gevolgen. In Duitsland en België vielen er ruim 220 dodelijke slachtoffers, in Nederland was er veel schade.De extreem zware neerslag in juli 2021 boven de Ardennen, de Eifel en Zuid-Limburg had verwoestende gevolgen. In Duitsland en België vielen er ruim 220 dodelijke slachtoffers, in Nederland was er veel schade.

 

Wat betekent dit voor Súdwest-Fryslân? Overal laten klimaatveranderingen hun sporen na en ook in Súdwest-Fryslân zijn de gevolgen van klimaatverandering merkbaar. De recente wateroverlast in Woudsend maar ook in Sneek hebben de aandacht. Wethouder Erik Faber benadrukt de meerwaarde voor Súdwest-Fryslân: “Meedoen aan het Life-IP project geeft onze gemeente de kans om mee te doen en te praten op Europees niveau met uiteindelijk doel om dergelijke problematiek in onze eigen gemeente grondig aan te pakken.” Súdwest-Fryslân hoopt door samenwerking met andere overheden in binnen- en buitenland, een voorbeeld te kunnen zijn voor andere gemeenten. 

 

Wat is klimaatadaptatie?
Het klimaat verandert door opwarming van de aarde. Enerzijds worden er maatregelen genomen om die klimaatverandering tegen te gaan of te remmen, door minder broeikasgassen uit te stoten en duurzame energie op te wekken. Anderzijds zijn bepaalde veranderingen al onomkeerbaar en worden er aanpassingen gedaan om hier mee om te gaan. Extremer weer, oftewel hevige regenbuien maar ook lange periodes van droogte, zijn voorbeelden van veranderingen die we nu al merken. Dat inspelen op de veranderingen die er al zijn, heet klimaatadaptatie. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn dijken verstevigen, rivieren verbreden en steden en dorpen voorzien van meer groen. 

 

 

.

Makkumer Belboei FVD doet definitief mee in Súdwest-Fryslân!

FVD doet definitief mee in Súdwest-Fryslân!

Esmee Rothman

Eerder kondigde Forum voor Democratie aan voornemens te zijn in 50 gemeenten mee te willen doen. We zijn heel trots dat onze lijsten in alle 50 gemeentes zijn goedgekeurd en daarmee onze deelname aan de verkiezing voor de gemeenteraad in alle gemeenten definitief is!

Op 16 maart 2022 kan er dus nu ook in de gemeente Súdwest-Fryslân gestemd worden op Forum voor Democratie. Er valt dus voor het eerst écht iets te kiezen. 

FVD Súdwest-Fryslân wil: 

-       Stoppen met alle coronamaatregelen 
-       Lokale democratie versterken via referenda
-       Snel meer betaalbare woningen bijbouwen 
-       Lagere energierekening; niet van het gas af
-       Veiligheid garanderen; geen AZC’s
-       Geen windturbines, geen zonnevelden 

 

Lijsttrekker voor FVD Súdwest-Fryslân is Hylke Jellema. Hij en zijn team zijn er helemaal klaar voor en hebben ontzettend veel zin in de campagne! 

Lijsttrekker Hylke JellemaLijsttrekker Hylke Jellema

 

.