juli 2022 Alle artikelen.

 

Goodie bag voor passeren sluis, Makkumer Belboei

Goodie bag voor passeren sluis

Persbericht/OVM Makkum 27-07-2022

In de zomer passeren honderden schepen de sluis van Makkum. De schouw is voor omstanders doorgaans een prachtig toneel. De meeste schippers kennen het klappen van de zweep, maar anderen hebben er knap moeite mee, soms onder scherpe kritiek  van hun gezinsleden en luide toejuichingen van de kant. Hetgeen leidt tot hilarische taferelen.

 

Goodie bag met Friese producten en een diner bon van een Makkumer restaurant

Havenmeester Hendrik van der Werf heeft nauwkeurig bijgehouden hoeveel schepen hij dit seizoen al heeft geholpen vanuit de Friese wateren naar het IJsselmeer en omgekeerd. De 2500e van het jaar 2022gaat hij op  3 augustus a.s. rond 14.00 uur in het zonnetje zetten. Die schipper vervolgt zijn of haar reis niet met lege handen. Hendrik overhandigt hem of haar een goodie bag met Friese producten en een dinerbon van een Makkumer restaurant die beschikbaar zijn gesteld door Ondernemersvereniging Makkum.

 

“De sluis van Makkum is een belangrijke toegang tot Friesland voor de varende gasten. Wij vinden het belangrijk dat zij zich hier thuis voelen en hier willen overnachten en gebruik maken van de faciliteiten die Makkum biedt” aldus Jacques Hoogenboom, de voorzitter van de Ondernemersvereniging Makkum.

 

De gemeentehaven van Makkum ligt tegen de dorpskern aan. De 175 ligplaatsen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het IJsselmeer. In de binnenhaven van Makkum is plaats voor ca. 25 jachten. De gemeentehaven heeft goede voorzieningen als watertappunten en stroomvoorzieningen. Passanten hier kunnen gebruik maken van het sanitair gebouw.

 

Beleef Uitgesteld Geluk op de Harsta State, Makkumer Belboei

Beleef Uitgesteld Geluk op de Harsta State

HdK Makkum 21-07-2022

Donderdag 28 juli komt het literatuurfestival Uitgesteld Geluk langs bij de Harsta State in Hegebeintum. Op Harsta State kunnen bezoekers genieten van het verhaal 'De boosaardige coyote'. Suzanne van Zwam leest dit verhaal, dat is geschreven door de Chinese Jiwen voor. Belangstellenden zijn vanaf 19 uur welkom. De vertelling is gratis toegankelijk.

 

Programma

De Harsta State is gelegen aan de Harstawei 25 in Hegebeintum naast het Kennis- en Informatiecentrum Terp Hegebeintum. Dit bezoekerscentrum blijft donderdag 28 juli extra lang geopend tot 19 uur. Bezoekers van Uitgesteld Geluk kunnen vooraf genieten van koffie of thee met gebak, en bezoek brengen aan de archeologische expositie, eventueel in combinatie met toegang tot de middeleeuwse kerk. Meer informatie vindt u op www.hegebeintum.info/bezoekerscentrum

 

Vanaf 19 uur zijn bezoekers welkom in de tuin van de Harsta State. De vertelling start omstreeks 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. Na afloop vertellen vrijwilligers graag meer over de bijzondere tuin, en de geschiedenis van de State. De vertelling is gratis toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Belangstellenden wordt gevraagd om zelf een stoel(tje) mee te nemen.

 

Harsta State

De State is nog niet toegankelijk voor bezoekers van Uitgesteld Geluk. Momenteel wordt de state gerestaureerd en ingericht door Hendrick de Keyser Monumenten. Vanaf medio oktober zal het huis verhuurd worden als vakantiehuis, en opent de grote zaal als een museumlocatie.

 

Uitgesteld Geluk

Tussen 7 mei en 14 augustus 2022, iedere dag tijdens het 100 dagen durend cultureel programma Arcadia, brengt Uitgesteld geluk van Leeuwarden UNESCO City of Literature een nieuw verhaal op steeds een andere, paradijselijke plek in Fryslân.

100 dagen, 100 verhalen, 100 locaties

De rode draad: de zoektocht naar schoonheid tijdens en na de pandemie. Wat geeft ons moed, welke zaadjes planten we voor de toekomst? Circa 100 auteurs schreven er allemaal een nieuw kort verhaal over. Vijftien professionele vertellers lezen deze verhalen voor. In de tuin bij de Friezen thuis, op volkstuincomplexen, in tuinen van staten en stinzen, in pluk- en theetuinen en op festivals. In het Nederlands, Fries of Engels.

 

Inspiratiebron is het veertiende-eeuwse meesterwerk van de Italiaanse dichter en geleerde Boccaccio: de Decamerone. Een verzameling van honderd verhalen, in tien dagen verteld door tien jonge mensen, op de vlucht voor de pest. Net als toen vertellen we elkaar ook nu verhalen om de tijd door te komen, om elkaar te vermaken, om te reflecteren op de ellende. Maar ook – en vooral – om weer een beetje schoonheid en geluk te vinden.

Inwoners tevreden over ondersteuning in het Sociaal Domein, Makkumer Belboei

Inwoners tevreden over ondersteuning in het Sociaal Domein

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 21-07-2022

Inwoners geven gemiddeld een 7,8 voor de ondersteuning die ze hebben gekregen in het afgelopen jaar. Dit blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek dat in maart is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zet elk jaar op een rij in hoeverre de ondersteuning  aansluit bij de wensen van inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die in 2021 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning.

 

Inwoners vinden over het algemeen de ondersteuning die ze kregen goed. Ook zijn ze tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. 88% geeft aan zich beter te kunnen redden en zich beter te voelen door de gekregen ondersteuning. Inwoners zijn in vergelijking tot het jaar daarvoor ook meer tevreden over het ondersteuningsplan. 

 

Marianne Poelman, Wethouder Sociaal Domein in Súdwest-Fryslân: “Met dit onderzoek kunnen we de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente meten en waar nodig verbeteren.  We willen een gemeente die naast de inwoner staat en toegankelijk is. Geen onbegrijpelijke brieven maar hulp en maatwerk. Tichtby.”

 

Verbeterpunten

Naast vooral positieve ervaringen, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. In vergelijking met vorig jaar is men iets minder tevreden over de snelheid van het contact met het gebiedsteam. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners (OCO) van MEE Noord. De OCO geeft onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

 

Er zijn in totaal 4000 inwoners aangeschreven, waarvan 810 inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Dat is een respons van 20%. Dit is iets (10%) lager dan het jaar daarvoor. Toen was de respons 22%.

 

Andere aanpak voor 2022

Vanaf dit jaar zal ZorgfocuZ drie keer per jaar een korte vragenlijst sturen aan inwoners die in de periode daar voor een ondersteuningsaanvraag hebben gedaan. Naar aanleiding van die resultaten vinden er telefonische interviews plaats. Met deze aanpak willen we de respons verhogen en de huidige resultaten aanvullen met meer kwalitatieve inzichten. De Wmo adviesraad heeft hier vorig jaar een advies over uitgebracht.

 

Bijlagen

Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek 2021

Factsheet

Makkum Merke 2022, Makkumer Belboei

Makkum Merke 2022

...130 jarige Kaatsvereniging Makkum organiseert de Merke…

Redactie Makkum 21-07-2022

Terwijl we dit schrijven regent het gestaag. Dat was tijdens de merkedagen wel anders. Na de perikelen de afgelopen jaren ten gevolge van de corona was nu alles weer min of meer normaal. In 2020 kon het feest helemaal geen doorgang vinden. In 2021 weer wel, maar nog op een aangepaste manier. Nu was het bijna weer als van ouds.

De weken vooraf gaand aan de Merke hoorde je allerlei verschillende verhalen. Te beginnen met de locatie van de kermis. Een dwarsligger hield tegen dat de kermis in het centrum van het dorp kon staan. Een veel kleinere tent en geen bands. 

 

Op dinsdag 13 juli een briefje in de brievenbus. De straten in het centrum, de Touwenlaan, de Kerkstraat en de Buren zullen op donderdag 14 juli afgesloten zijn in verband met de jaarmarkt. Hé dit is wat er ‘vroeger’ ook gebeurde. Weer een jaarmarkt, maar de kermis dan?

 

Nou die stond weer mooi gewoon in het centrum. Niks aan de hand dus. Veel ‘gel..’ over niks. Oh ja het was ook mooi zonnig weer. Echt top dus. Een wandeling langs het kaatsveld toonde, dat de feesttent mogelijk wat kleiner was, maar echt niet vééél kleiner. Eigenlijk was alles weer zoals we dat voor de corona periode gewend waren. 

 

De draaimolen/zweef gewoon op het Plein en de rest op de MarktDe draaimolen/zweef gewoon op het Plein en de rest op de Markt

 

Op vrijdag avond de Pub Quiz. Een fenomeen dat er tegenwoordig helemaal bijhoort. Zaterdag de Hoofdklasse partij. Zondag het jongenskaatsen, dat dat nog van deze tijd is. Alleen jongens? Maandag opnieuw een partij voor heren. Nu Hoofdklasse door elkaar loten en alle andere klassen. Op de website van de Makkumer Kaatsvereniging kunt u hier alles over lezen, maar met slechts 6 parturen was dit een tegenvaller. Er werd daarnaast ook door de vrouwen gekaatst, maar hiervan vinden we geen gegevens op de website. Tenslotte op dinsdag de ‘Grote Makkumer Merke Ledenpartij’. Voor velen de belangrijkste dag van de Merke. Waar een vierdaagse geen doorgang kon vinden werd op het veld van de ‘Seize’ naar harte lust gekaatst. Er werd zelfs in de oudste klasse in poules gekaatst. Nou hulde. Het was voor deelnemers en publiek, heel talrijk, een geweldige dag. 

 

Was alles dan als altijd? Nee zeker niet. Het grootste verschil was wel, dat er dit jaar geen rondrit meer was met paarden en koetsen door het dorp. Ook geen muziek van Halleluja, maar wel een grote open bus waar alle winnaars in konden. Waarschijnlijk de nieuwe trend. Ook de keuze voor muziek in de feesttent was anders. Ook geen grote band op zaterdag avond. Waar voorheen ‘feestvierders’ uit de verre omgeving naar Makkum kwamen werd het nu een avond onder elkaar.

Vanaf de fotoshoot, alle kranswinnaars. naar de bus voor de rondrit. Vanzelfsprekend enkel voor de VIPVanaf de fotoshoot, alle kranswinnaars. naar de bus voor de rondrit. Vanzelfsprekend enkel voor de VIP's, vandaar de gastvrouwen.

 

Een aantal onder ons zullen best blij zijn dat het woensdag was afgelopen. Vele vrijwilligers die dagelijks aanwezig waren om alles goed te laten verlopen en vele bezoekers die zorgden voor een snelle doorstroming van de bierpompen, maar wel voelden dat het elke dag een ‘tikkie’ zwaarder werd. Ze kunnen nu allemaal even bijkomen. Zeker vandaag op deze regenachtige dag, maar de meesten zullen met enige weemoed terug kijken en hopen dat het haast alweer tijd is voor de 2023 uitvoering. Even geduld. De voorbereidingen gaan binnenkort weer van start.

 

 

Schaatsmuseum Hindeloopen zoekt schaatsliefhebbers, Makkumer Belboei

Schaatsmuseum Hindeloopen zoekt schaatsliefhebbers

...om schaatsers te herkennen op foto’s...

Persbericht Tresoar Makkum 15-07-2022

Het Schaatsmuseum in Hindeloopen heeft een prachtig archief met divers materiaal over schaatswedstrijden, waaronder vele foto’s van de Elfstedentocht. Het museum is nu op zoek naar mensen om te helpen bij het herkennen van de schaatsers op deze foto’s. Op vrijdag 19 augustus organiseert het Schaatsmuseum in samenwerking met Tresoar een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.  

 

Informatiebijeenkomst

Op deze middag kan iedereen die geïnteresseerd is kennis maken met het digitaliseringsproject van bijna 14.000 scans. Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen zelf ervaren hoe het project werkt en uitproberen hoe zij een foto moeten beschrijven. Als deelnemer beantwoord je vragen zoals wie staat er op de foto, wanneer is deze gemaakt en waar. Tijdens de bijeenkomst krijgen zij hulp van de betrokken organisaties. Het doel van het Schaatsmuseum is om zoveel mogelijk foto’s te voorzien van een beschrijving zodat deze in de toekomst gebruikt kunnen worden in het museum, maar wellicht ook voor onderzoek of in boeken.

 

 

 

Het Schaatsmuseum in Hindeloopen heeft een grote collectie met objecten zoals schaatsen, medailles en andere voorwerpen. Daarnaast heeft het museum ook een groot archief met foto’s, knipsels, stempelkaarten, oorkondes, brieven en meer. Voor het digitaal toegankelijk maken van dit archief werkt het museum samen met Tresoar. Onder andere door de verbinding te zoeken met deelnemers van Fryske Hannen. Boudewijn Ridder van RAAF Projecten is betrokken bij de opzet en uitvoering van het project.

 

Oproep: wie schaatst daar?

Bent u geïnteresseerd in de Elfstedentocht en goed in staat om schaatsers te herkennen? En wilt u deze kennis met ons delen? Dan zien wij u graag op 19 augustus vanaf 15:00 uur bij het Schaatsmuseum in Hindeloopen. Opgave voor 8 augustus via info@fryskehannen.frl. U ontvangt vervolgens nadere informatie over het programma en de locatie. Graag tot dan!

Convident zet in op laagdrempelige digitalisering voor ondernemers, Makkumer Belboei

Convident zet in op laagdrempelige digitalisering voor ondernemers

Persbericht Makkum 15-07-2022

Convident heeft sinds de start in januari 2015 ruim 500 mkb-ondernemers op weg geholpen met online ondernemen; online marketing, websites en webshops vormen een krachtige basis in iedere online uitstraling. Naast het doorbouwen aan de succesformule voor haar bestaande opdrachtgevers, zet Convident de komende jaren in op een laagdrempelige digitalisering voor iedere ondernemer. Met ingang van 1 juli 2022 biedt de organisatie namelijk het Accelerate product, waarin ondernemers zonder eenmalige kosten en snel een digitaal pakket kunnen afnemen.

Convident zet in op laagdrempelige digitalisering voor ondernemersConvident zet in op laagdrempelige digitalisering voor ondernemers

 

Met zowel landelijke als regionale partnerships waaronder de Hanzehogeschool, WOO Groningen, UMCG, Gemeente Groningen en NHL groeit het bedrijf succesvol door. Convident helpt organisaties door hun vragen op het gebied van online ondernemen. Zij worden daarbij begeleid door professionals en experts. Zo organiseren de specialisten van Convident jaarlijks meerdere kennissessies (webinars, presentaties, masterclasses) over het optimaal inzetten van jouw digitale kanalen. De introductie van Accelerate markeert een belangrijke vervolgstap in de toegankelijkheid van digitalisering voor alle ondernemers. “Onze dienstverlening staan bekend als verfrissend, betrouwbaar en duurzaam” zegt Rick Dreise, mede directeur bij Convident. “Het stijlvol ontwerpen, de schaalbare development en de steady groei in online marketing maakt de organisatie anno 2022 bestendigd en toekomstproof. Door nu een eigen product in de markt te zetten, verstevigen we nog meer onze positie als ideale digitaal partner van ondernemers en bedrijven”.

 

Laagdrempelige digitalisering

Als snelgroeiende organisatie ben je in beweging, maar moet je je producten wel constant blijven aanpassen aan de markt. Maatwerk ontwikkeling heeft de organisatie in huis, maar dit is niet voor iedere ondernemer bestemd. Met Accelerate wil Convident ondernemers op een laagdrempelige manier bekend maken met de digitale wereld. Geen eenmalige (opstart)kosten, maar meteen online van start! Ze vinden namelijk dat elk bedrijf, klein of groot, een lange termijn online strategie nodig heeft. Accelerate bestaat daarom uit een website of webshop sjabloon mét maandelijkse webhosting en onderhoud. Hiermee creëren ze continuïteit en online resultaat. Het sjabloon is eigendom van Convident. Noem het web lease, waarbij je maandelijks profiteert van onze kennis en ervaring om online successen te behalen. Met hun vakspecialisten en ruim 10 jaar ervaring als digital agency, richten ze zich altijd op what's next op het gebied van het internet, zodat jij je kunt focussen op wat belangrijk is voor jou organisatie.

Meer informatie voor ondernemers over de kosteloze instap deelnamemogelijkheden en werkwijze van Convident is te vinden op convident.nl

 

Waterland van Friesland maakt zich op voor een goed toeristenseizoen, Makkumer Belboei

Waterland van Friesland maakt zich op voor een goed toeristenseizoen

VVV Waterland van Friesland Makkum 15-07-2022

Een groot aantal toeristen heeft plannen om dit jaar nog op vakantie te gaan in Waterland van Friesland. De echte coronagekte is eraf, maar Nederlanders willen nog steeds graag in eigen land op vakantie. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Internationale Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Zuidwest Friesland is in trek. Ondernemers in de regio zien dat de boekingen en verhuur in de lift zitten, maar er is zeker nog ruimte om een vakantie te plannen.

VVV Waterland van Friesland verwacht een goed toeristenseizoen. De toeristen die accommodaties boeken in Zuidwest Friesland, zijn ook niet alleen afkomstig uit eigen land. Duitsers, Belgen, Engelsen en Fransen weten de weg naar Zuidwest Friesland weer te vinden. Volgens de Internationale Vakantiemonitor is een groot aantal mensen, in elk geval de helft van alle Nederlanders, dit jaar al op vakantie geweest. Zij hebben plannen om in 2022 nog een keer te gaan.

Foto Tom Goossens: watersport bij de RakkepoleFoto Tom Goossens: watersport bij de Rakkepole

 

Voorseizoen was al goed

“Het voorseizoen was inderdaad top”, zegt Cecile de Winter van camping De Holle Poarte in Makkum. “Het was beter dan in 2020 en 2021. In vergelijking met 2019 hebben we nu behoorlijk wat extra boekingen. Vooral Nederlanders en Duitsers weten onze camping weer te vinden.” In het Jopie Huisman Museum in Workum is het volgens Peter Miedema ook al ‘lekker druk geweest’. “We verwachten nog veel meer bezoekers. Zeker omdat over een maand een NPO1-podcast uitkomt over de gestolen schilderijen van Jopie Huisman.”

 

Bezetting is hoger

Hotel Iselmar in Lemmer ziet dat de bezetting hoger is dan vorig jaar. Bij vakantiepark De Kuilart in Koudum is de bezetting weer hetzelfde als in 2019. “Na twee jaar afwezigheid zijn de Duitse gasten dit jaar weer terug”, vertelt Dorien van der Werf. Jachthaven Lemmer Binnen ziet dat het aantal overnachtingen tot nu toe wat betreft campers al is verdubbeld in vergelijking met 2021. Ook zijn er 60 procent meer bootovernachtingen. “Ook zien we dat er de afgelopen twee jaar veel boten zijn verkocht, we hebben daardoor een wachtlijst voor vaste ligplaatsen,” vertelt Hanneke Boersma.

 

Mooi seizoen verwacht

Barber de Vries van jachthaven Skipsmaritiem in Hindeloopen hoopt dat de brandstofontwikkelingen en prijsstijgingen niet voor minder boekingen gaan zorgen. “Maar vooralsnog gaat het heel goed. Voor ons zijn de vaste gasten in de haven en op de camping belangrijke graadmeters. De bezetting is het afgelopen jaar explosief gestegen en niet teruggelopen. Nu corona even weg is, waarderen mensen vakantiehuizen, chalets, campers en boten in eigen land weer meer dan ooit. Het gaat een heel mooi seizoen worden!”

 

Friese meren zijn herontdekt

Bij Aquanaut Yachtcharter in Sneek merken ze eveneens dat de bootverhuur in de lift zit. Johanna Folmer nam in 2020 de jachtverhuur tak van Aquanaut over en begon met elf luxe motorjachten. Nu zijn er zeventien schepen in de verhuur. “Het voorseizoen was goed en ook het hoogseizoen ziet er positief uit”, aldus Johanna. “Het lijkt erop dat Nederlanders tijdens corona de Friese meren hebben herontdekt. Ze komen echt terug, net als de Duitsers. We hebben zelf richting de winter al boekingen staan.”

 

Korter van tevoren boeken

Toch blijkt uit de Internationale Vakantiemonitor dat 25 tot 30 procent van de mensen met vakantieplannen nog niet heeft geboekt. “Het lijkt erop dat mensen korter van tevoren boeken dan tijdens de coronacrisis”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. Dat merkt ook Frank van het Reve van camping It Soal in Workum. “De bezetting is goed, er wordt alleen korter van tevoren iets echt vastgelegd.”

 

Piek in boekingen 

Stijgende prijzen, onzekerheid over corona en drukte op het vliegveld maken volgens de Internationale Vakantiemonitor mensen onzeker over hun vakantie. “In ons zoek- en boeksysteem zagen we een piek toen het nieuws kwam dat er op Schiphol vluchten werden geschrapt”, vertelt Grietje. “Door de onzekerheden wordt er meer gekozen voor een vakantie in eigen land. En waarom niet: Zuidwest Friesland heeft alles in huis voor een prachtige vakantie! Je hebt hier alles: strand, bossen, meren, gezellige steden en dorpen en prachtige vergezichten! Met ons zoek- en boeksysteem heb je online zo een vakantie geregeld. En het mooie is: vergeleken met de afgelopen twee coronajaren is er nu ook nog plek.”

Maïsdoolhof Witmarsum eindelijk weer open!, Makkumer Belboei

Maïsdoolhof Witmarsum eindelijk weer open!

..opbrengst bestemd voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag..

Anneke Tolsma Makkum 11-07-2022

WITMARSUM – Het Maïsdoolhof staat er weer! Dit jaar al weer voor de 23e keer! Net als voorgaande paar jaar is het maïsdoolhof maar liefst 1,5 hectare groot. Dus genoeg ruimte om in te verdwalen. Gaat het jou lukken om de uitgang te vinden? Een maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in een veld van maïs. Doordat het maïs ruim twee meter hoog kan worden, is het niet mogelijk om erover een te kijken, waardoor het ideaal is om er een doolhof van te maken. 

De entree van het doolhof.De entree van het doolhof.

 

Zoals elk jaar bevindt het doolhof zich op het stuk land van aardappelhandel Tolsma aan de Arumerweg 78a te Witmarsum. Ruwvoerhandel S. de Vries verzorgt het zaaien en oogsten van het maïs. Beide organisaties doen dit belangeloos. De entree bedraagt één euro en gaat volledig naar het goede doel: De Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. 

 

De Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. 


Deze hoeve is een vakantieplaats voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze gezinnen is het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een rolstoel of wekelijkse therapie. Het doel van de hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te bieden waar kinderen met een handicap plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren, terecht in de hoeve.  

Het maïsdoolhof is tot ongeveer eind september elke dag van de week geopend. Voor meer informatie: familie Tolsma (0517-532133).

 

 

Jan Hekman winnaar sportklasse-peleton in Gaast, Makkumer Belboei

Jan Hekman winnaar sportklasse-peloton in Gaast

... Joakim Zuidema winnaar bij het amateur-peloton...

Persbericht Makkum 11-07-2022

Na twee jaar wachten was het dan zover. Op donderdag 7 juli heeft de Wielerronde van Gaast voor de 3e keer plaatsgevonden. De wielerronde van Gaast gaat over een parcours van 80 kilometer waarbij een aantal keren dezelfde ronde wordt gefietst. 

 

Om 19:00 uur gingen meer dan 80 renners van start, verdeeld in een sportklasse-peloton en amateur-peloton. Er werd hard gekoerst en de noordwestenwind vormde een extra uitdaging voor de renners. Na ruim 80 kilometer wist Joakim Zuidema uit Drachten de winst in het amateur-peloton te pakken. Van het sportklasse-peloton ging Jan Hekman uit Norg na een machtige sprint met de winst naar huis. Wij verheugen ons alvast op de volgende succesvolle wielerronde in Gaast!

 

De wielerronde werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door Detmar Troost notariskantoor, Boonstra Makelaardij, Evertkookt.nl, Kwaliteitsslagerij De Schrans, It Soal, Groen Bloemsierkunst, Van der Werf, rdmr vormgeving & dtp, Op kop koffiebranders, Us Wurkpleats en JasperMeijer Financieel Adviseur.

 

 

 

Sprinten voor de overwinning op de Boerenstreek in GaastSprinten voor de overwinning op de Boerenstreek in Gaast

Info middag Tichelaar-locatie, Makkumer Belboei

Info middag Tichelaar-locatie

Redactie Makkum 09-07-2022

Donderdagmiddag 7 juli werd er een informatie bijeenkomst gehouden in de toekomstige ‘buurtfunctie’ ruimte. Een duidelijker invulling is er nu nog niet. Op een groot scherm draaide een doorlopende presentatie. Vastgoed ontwikkelaar Martijn Kroeze en een aantal collega’s waren beschikbaar om vragen te beantwoorden.

De Tichelaar-locatie staat al jaren leeg en biedt momenteel enkel onderdak aan een aantal huurders. Recentelijk werd ook ruimte beschikbaar gesteld aan Makkum Art voor één van de tentoonstelling ruimtes. In de afgelopen jaren zijn er meerdere plannen bedacht om de Tichelaar-locatie weer een nieuwe bestemming te geven, maar om verschillende redenen is er nooit wat van terecht gekomen.

Belangstellenden in gesprek in de ruimte met een toekomstige buurtfunctieBelangstellenden in gesprek in de ruimte met een toekomstige buurtfunctie

 

De eigenaar FB Oranjewoud, heeft nu door Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna een nieuw plan laten ontwikkelen dat enerzijds voor voldoende zorgwoningen moet zorgen in Makkum en anderzijds een aantal koop woningen en appartementen bevat waaraan Makkum mogelijk behoefte heeft.

 

Over niet al te lange tijd lijkt namelijk het doek te vallen voor Avondrust. Hiermee gaan ± 52 ‘zorgwoningen’ verloren. De inschatting is, dat met de 32 zorgwoningen in het nieuwe plan, er in de toekomst voldoende plekken beschikbaar zijn. Dit mogelijk gebaseerd op eerder onderzoek. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bureau Companen namelijk een onderzoek gedaan naar de behoefte aan zorgwoningen. Hieruit is naar voren gekomen, dat er in de toekomst veel minder specifieke woningen nodig zijn, omdat bestaande woningen eenvoudig kunnen worden aangepast. Ook blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen.

De presentatie zag er fraai uit. Althans zo hoorden wij van meerdere personen en wij van de Makkumer Belboei kunnen dat zonder meer onderschrijven. De ‘artist impression’ zag er heel goed uit. Vooral ook op de hoek waar zich nu de voormalige ‘toonzaal/winkel bevindt’ wordt een gebouw gepositioneerd met min of meer de uitstraling van een boerderij. In een grijs verleden heeft hier ook een boerderij gestaan.

 

Helaas waren er nog geen richtprijzen bekend. Een aantal aanwezigen gaf aan dat ze vreesden voor dermate hoge prijzen, waardoor het voor huidige inwoners van het dorp vrijwel onmogelijk wordt om er domicilie te kiezen. Maar dat moet natuurlijk nog blijken.

De nieuwe boerderij De nieuwe boerderij 'look'. Op de plek van de voormalige toonzaal/winkel

 

Was iedereen enthousiast?

Nee! Dit betrof niet direct kritiek op de getoonde impressie, maar op het aantal zorgwoningen dat er wordt gebouwd. In de afgelopen jaren zijn er immers al meerdere plannen bedacht. Bij deze plannen waren de inwoners van Makkum nauw betrokken. Vooral uit deze hoek, de mensen die eerder bij de planmakerij waren betrokken komt nu kritiek. In een volgend artikel gaan we proberen te achterhalen waarom de eerdere plannen zijn gesneuveld? Waren ze misschien niet realistisch genoeg?

Team Alg vraagt brede aandacht voor dicht slibben vaarwater, Makkumer Belboei

Team Alg vraagt brede aandacht voor dicht slibben vaarwater

Redactie Makkum 08-07-2022

De hete zomer van 2018 heeft het kleine vaarwater in de zuidwest hoek van Súdwest-Friesland geen goed gedaan. Toeristen van uit de zuidelijke provincies brachten de boosdoenertjes mee. Niet willens en wetens, maar via de motoren van hun boten. In het steeds schoner wordende buitenwater, wat natuurlijk heel mooi is, groeiden de waterplanten vervolgens als een tierelier. Vooral vaarten die niet al te intensief worden bevaren slibben sindsdien vol met een uiterst welig tierend plantje. Het zuurstofplantje (waterwaaier)

Het zuurstofplantje is een weldoener in het aquarium, maar niet in het vaarwater. Iedere aquarium liefhebber weet, dat hij/zij regelmatig een hoeveelheid planten moet verwijderen, want anders groeit de bak helemaal dicht. Dit zou ook, dat ruimen, moeten in het vaarwater, maar dat gebeurd niet in de kleine vaarten. Althans niet voldoende zo vertellen de leden van het Team Alg uit Makkum aan de op hun uitnodiging afgekomen vertegenwoordigers van de dorpsbelangen tussen Cornwerd en Stavoren.

Foto Team Alg Makkum: Maaien van waterplantenFoto Team Alg Makkum: Maaien van waterplanten

 

Het is niet enkel het zuurstofplantje dat voor overlast zorgt, maar ook andere waterplanten groeien buitengewoon goed. De dijkvaart tussen Makkum en Gaast is een bloemenzee van waterlelies aan het worden. Het gevolg. Vastlopende motoren, zeker van de zogenaamde fluisterboten. Roeien in een kano en peddelen op een supboard wordt praktisch onmogelijk. Maar ook zeilboten komen in problemen als het roer komt vast te zitten. Voor de watersporters is het enkel de overlast, maar voor de ondernemers in de verhuur sector zijn het de extra kosten. Zij moeten regelmatig op pad om klanten die vast zijn komen te zitten op te pikken en niet zelden is er vervolgens ook materiële schade.

Foto Team Alg Makkum: schroef met grasFoto Team Alg Makkum: vastgelopen schroef.

 

Nogmaals het is fantastisch dat de waterkwaliteit zo is verbeterd, maar het gevolg is dus dat je ‘s zomers op bepaalde plekken bijna over de planten kan lopen. De enige oplossing op dit moment is maaien. In de omgeving van Makkum is dat de laatste drie jaar dan ook gedaan, mede dankzij de bijdrage uit het Ondernemersfonds en hulp van gemeente SWF.

 

De verantwoordelijkheid van het vaarwater ligt bij drie partijen. De provincie, de gemeente en het wetterskip. Deze laatste partij moet baggeren om zo de kleinere vaarwegen ook bevaarbaar te houden. De meest ideale oplossing, maar waarschijnlijk ook het moeilijkst te realiseren. Zelf een maaiboot aanschaffen en zelf baggeren. Deze oplossing zou kunnen mits er voldoende middelen beschikbaar komen.

 

Vandaar dat er afgelopen woensdag 6 juli een bijeenkomst was op boerderij Groothof. Team Alg liet aan de hand van foto’s en film zien hoe de situatie op een aantal plaatsen was. De bestuurders van de aanwezige dorpsbelangen werd gevraagd om deze problematiek onder de aandacht te brengen.  Iedereen moet zich realiseren dat dit de komende jaren een steeds groter probleem gaat worden. 

 

Team Alg bestaat uit: Yvonne Wiersma, Martin de Jong en Rene van der Bles. Zij krijgen ondersteuning van: Cees Jaspers, Mells Wallis de Vries en Yvonne Sieswerda van Gem SWF.

 

Tijdreis door Súdwest-Fryslân, Makkumer Belboei

Tijdreis door Súdwest-Fryslân

..kinderburgemeester lanceert archiefwebsite voor basisschoolleerlingen..

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 07-07-2022

De kinderburgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân startte op woensdag 6 juli met een druk op de knop een website waarop kinderen meer kunnen leren over de geschiedenis van de gemeente. De site met de titel ‘Tijdreis door Súdwest-Fryslân’ is ontwikkeld door Geschiedenisstudente Ruby de Vries in het kader van haar Masterstage. De lancering vond plaats op de basisschool van kinderburgemeester Jan Eise Kruithof in IJlst onder toeziend oog van zijn klasgenootjes. Wethouder Petra van den Akker legde de klas de waarde van een gemeentearchief uit en waarom het belangrijk is om bepaalde informatie te bewaren. 

Op de foto v.l.n.r archivaris Jack de Vries, wethouder Petra van den Akker en kinderburgemeester Jan Eise Kruithof.Op de foto v.l.n.r archivaris Jack de Vries, wethouder Petra van den Akker en kinderburgemeester Jan Eise Kruithof.

 

 “Als gemeente willen wij verhalen vertellen over onze geschiedenis. Deze verhalen willen we zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, ook voor kinderen. Digitalisering helpt daarbij”, geeft wethouder Petra van den Akker aan. Samen met de gemeentelijke archivaris liet ze de kinderen een archiefstuk zien van hun eigen basisschool en vertelde over het fysieke gemeentearchief dat goed opgeborgen zit in de Tiid in Bolsward. “Doel van deze website is om basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de rijke historie van de gemeente.” aldus van den Akker.

 

De website www.detiid.nl/tiidreizen bevat informatie over de late Middeleeuwen tot en met de 20e eeuw, die per eeuw via een toegangspoort is te bereiken. Achter elke poort is informatie te vinden over het bestuur, de samenleving, gebouwen en voorwerpen. Ook bevat elke poort een quiz voor de basisschoolleerlingen.

 

Mienskip denkt mee over mogelijk woningbouwproject Simmerfjild Makkum, Makkumer Belboei

Mienskip denkt mee over mogelijk woningbouwproject Simmerfjild Makkum

Persbericht Makkum 07-07-2022

Vijftig nieuwe woningen in Makkum. Het is een idee. Maar dan moet de mienskip (de lokale gemeenschap) er wel achter staan, vinden Frisoplan en de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze organiseerden afgelopen week een eerste informatiebijeenkomst.

De locatie voor de 50 woningenDe locatie voor de 50 woningen

 

Project Simmerfjild

Op 10 maart sloot projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst met de gemeente. Ze gaan samen de haalbaarheid van het bouwen van vijftig nieuwe woningen op Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum onderzoeken. Eind dit jaar moet dit duidelijk zijn. Het doel is om dan een stedenbouwkundig plan met een goed onderbouwd woningprogramma te hebben. Daarna besluit het college van de gemeente Súdwest-Fryslân of het instemt met het beoogde plan.

 

Mienskip betrekken

De informatiebijeenkomst van vorige week was een eerste stap. Tijdens deze bijeenkomst werd het voorgenomen participatieproces toegelicht en was er ruimte voor vragen. Na de zomervakantie is er nog een bijeenkomst. Ook dan kunnen geïnteresseerden uit Makkum en omgeving actief meedenken over Simmerfjild.

 

Website Simmerfjild en woonbehoefteonderzoek

Belanghebbenden kunnen zich inschrijven op de website van Simmerfjild en blijven op die manier op de hoogte. Daarnaast roept het projectteam iedereen op om mee te doen aan het woonbehoefteonderzoek, door de vragenlijst in te vullen op www.simmerfjild.nl. Aan de hand van deze uitkomsten toetsen Frisoplan B.V. en de gemeente de haalbaarheid, en krijgen de plannen vorm.  

Lutgerdina aanwezig tijdens Tall Ships Races Harlingen, Makkumer Belboei

Lutgerdina aanwezig tijdens Tall Ships Races Harlingen

...Tweemastklipper volledig aangepast voor mensen met een beperking...

Renee van Woerkom-Sailwise Makkum 06-07-2022

SailWise zal met haar tweemastklipper Lutgerdina aanwezig zijn tijdens de Tall Ships Races in Harlingen. Het schip is uniek in haar soort: volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk voor mensen met een beperking. Normaliter vaart de Lutgerdina met gasten over het IJsselmeer en de Waddenzee, maar tijdens de Tall Ships Races ligt het historische zeilschip afgemeerd aan de Zuiderhaven. Bezoekers zijn welkom voor informatie over het schip en de activiteiten van SailWise  op zaterdag 16 en zondag 17 juli 2022 tussen 11.00 en 17.00 uur.

De Tweemastklipper Lutgerdina ligt afgemeerd in Harlingen tijdens de Tall Ships Races in Harlingen.De Tweemastklipper Lutgerdina ligt afgemeerd in Harlingen tijdens de Tall Ships Races in Harlingen.

 

125-jarig jubileum

 

Een bezoek aan de Lutgerdina is de moeite waard. Het schip is van boeg tot spiegel aangepast voor mensen met een beperking. Brede gangboorden, verlaagde lieren en joystickbesturing, een lift naar benedendeks, tilliften in de hutten en aangepast sanitair zijn slechts enkele voorbeelden. In 2022 bestaat het schip maar liefst 125 jaar en dat viert SailWise met evenementen, een jubileumboek en taart voor alle gasten die meevaren op het schip.

 

Open dagen Tall Ships Races

Een bezoek brengen aan het historische zeilschip is niet alleen interessant voor mensen met een beperking. SailWise zoekt ook vrijwilligers die mee willen helpen tijdens een zeilvakantie. Ervaring met zeilen is daarvoor niet nodig. Tijdens de Tall Ships Races vertellen medewerkers en vrijwilligers van SailWise graag meer over hun activiteiten en is er de mogelijkheid het schip te bekijken. De Lutgerdina ligt op 16 en 17 juli aan de Zuiderhaven (tegenover nummer 11) in Harlingen. Op zaterdag 16 juli is het schip tussen 11.00 en 17.00 uur bovendeks toegankelijk voor bezoek. Op de wal zal SailWise zaterdag en zondag aanwezig zijn tijdens de Bonte Markt op de Zuiderhaven.

theaterproductie Hid Hero en het referendum, Makkumer Belboei

Theaterproductie Hid Hero en het referendum

...belangrijke Bolswarder historie komt samen...

Persbericht Makkum 06-07-2022

Donderdagavond 8 september gaat de openlucht theatervoorstelling Hid Hero en het referendum in première in de achtertuin van het voormalige Weeshuis aan de Kerkstraat in Bolsward. Er komen meerdere voorstellingen. Zo’n zeventig acteurs, koorleden, kinderen en muzikanten uit Bolsward en wijde omgeving doen mee aan de voorstelling. De repetities zijn in volle gang. Een grote groep kostuummakers is al weken aan de slag passende kleding te maken voor het theaterproject.

Campagnebeeld Hid Hero en het ReferendumCampagnebeeld Hid Hero en het Referendum

 

In het stuk komen twee belangrijke Bolswarder gebeurtenissen samen: de historie van het in 1553 opgerichte Weeshuis én het in 1952 gehouden referendum over Europese samenwerking dat uiteindelijk leidt tot de oprichting van de huidige Europese Unie. 

 

Inhoud

Het stuk speelt zich af in het Bolsward van 1952. In dat jaar valt een brief op de mat van het stadhuis. Bolsward is samen met Delft uitgekozen voor een volksraadpleging over mogelijke Europese samenwerking. Het is het eerste proefreferendum ooit in Nederland. Onder leiding van toenmalig burgemeester Bruinsma raakt de stad raakt in de ban. Maar dan verrijst Hid Hero Jelbeths, de oprichtster van het Weeshuis, uit haar graf. Zij maakt zich grote zorgen over de toekomst van de zwakkeren, met name de wezen waarvoor zij ooit het Weeshuis heeft opgericht. Het leidt tot pittige confrontaties tussen haar en de burgemeester, die het referendum ziet als dé kans om Bolsward voor eens en altijd op de kaart te zetten. Passend bij het tijdsbeeld van 1952 is ook een belangrijke rol weggelegd voor de destijds in de regio bekende voddenboer Eusie.

 

Alleen al door de deelname van brassband Broken Brass onderscheidt Hid Hero en het referendum zich van andere openluchtvoorstellingen in ons land. Als geen ander weet het negenkoppige professionele blazersensemble een eigen saus over het theaterspektakel te gieten. De inbreng van professionals beperkt zich bij Hid Hero en het referendum niet alleen tot Broken Brass. Ook de hoofdrolspelers Michelle van de Ven (Hid Hero) en Rik Witteveen (burgemeester Bruinsma) zijn van professionele huize. De beroepsacteurs en muzikanten worden aangevuld met een grote groep getalenteerde amateurspelers en koorleden uit Bolsward en wijde omgeving. Ook de musicalopleiding MUZT doet mee met een grote groep (wees)kinderen. 

 

Het script voor Hid Hero is geschreven door de bekende Friese toneelschrijver Bouke Oldenhof. Bruun Kuijt is regisseur van Hid Hero en het referendum. De ticketverkoop is inmiddels gestart. Ze zijn verkrijgbaar via de website www.hidhero.nl  Daar valt ook veel informatie te lezen over zowel de historie van de twee Bolswarder historische feiten als de theatervoorstelling.