augustus 2022 Alle artikelen.

 

Súdwest-Fryslân bergt vliegtuigwrak geallieerden WOII, Makkumer Belboei

Súdwest-Fryslân bergt vliegtuigwrak geallieerden WOII

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 31-08-2022

De Lancaster ED603 gaat geborgen worden, zo heeft het college van Súdwest-Fryslân besloten. In het vliegtuigwrak, gelegen in het IJsselmeer, bevinden zich mogelijk stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden. Het college komt hiermee tegemoet aan de wens van nabestaanden om de stoffelijke resten van de bemanning te bergen. De financiering van de berging wordt gedekt vanuit het Nationaal Bergingsprogramma vliegtuigwrakken. 

 

Petra van den Akker, wethouder Cultuur, is blij met deze ontwikkeling: “We vinden het belangrijk om de bemanningsleden naar een laatste rustplaats te brengen en zo een officieel graf te geven. Zij hebben tenslotte de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag nog in vrijheid kunnen leven. Daarnaast geeft het nabestaanden de gelegenheid om tot een waardige afsluiting te komen.”

 

Vliegtuigwrakken in het IJsselmeer

In het IJsselmeer liggen tientallen wrakken van Geallieerde en Duitse vliegtuigen. Meerdere locaties zijn bekend, maar vaak is het onduidelijk om welk toestel het gaat. Van de Lancaster ED603 en de Manchester L7390, twee bommenwerpers van de Royal Air Force (RAF), waren wel historische aanwijzingen op welke locatie deze mogelijk zouden kunnen liggen. Naar beide wrakken is vervolgens gedoken door de marine. Vermoedelijk is daarbij de Lancaster gevonden. Met een detectieonderzoek is vervolgens in kaart gebracht hoe het wrak op de bodem ligt. De Manchester werd niet gevonden tijdens de onderzoeken. 

 

Dekking van de kosten door ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

In april 2021 stuurde burgemeester Jannewietske de Vries een brief naar het ministerie van BZK met het verzoek de twee vliegtuigwrakken aan te melden voor het Nationaal Bergingsprogramma. Voor dit programma heeft het rijk 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om een deel van de 30 tot 50 kansrijke bergingen van vliegtuigwrakken op Nederlandse bodem uit te laten voeren. De kans is reëel dat bij een berging stoffelijke resten worden gevonden. De kosten van de berging zijn nagenoeg geheel voor rekening van het Rijk. 

 

Afwijken van principebeginsel oorlogsgraf

Oorlogswrakken die zich onder de grond of op de bodem van een rivier of de zee bevinden, worden over het algemeen beschouwd als oorlogsgraf, een plek die wordt gerespecteerd en in principe niet zomaar mag worden verstoord. Afwijken van dit principebeginsel is mogelijk bij vliegtuigwrakken waarvan de identificatie en locatie bekend is, en waar een vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van menselijke resten. Dat is maatwerk waarbij factoren als piëteit ten aanzien van nabestaanden, openbare orde en veiligheid, algemeen belang, volksgezondheid en financieringsmogelijkheden een rol spelen.  

 

Betekenis van vrijheid

“Los van de waarde voor nabestaanden, hechten we ook waarde aan de betekenis van vrijheid. Verhalen over de oorlog en bezetting in Nederland leren ons hoe belangrijk vrijheid is en hoe belangrijk het is om oog te hebben voor een ander. Het verhaal rondom de Lancaster draagt bij aan de bewustwording daarvan”, aldus wethouder Van den Akker.

Mensen met een beperking varen 24 uurs zeilrace, Makkumer Belboei

Mensen met een beperking varen 24 uurs zeilrace

Renske Rietbergen Makkum 26-08-2022

“De wind maakt geen onderscheid”, dat is het motto van SailWise. Met die gedachte doet SailWise op 26 en 27 augustus met haar catamaran Beatrix mee aan de 24 uurs zeilrace. De Beatrix is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk, zodat iedereen actief mee kan doen. “We gaan voor het hoogst haalbare”, zegt schipper Rinke Bergsma, “maar nog belangrijker vinden wij dat iedereen actief mee kan doen. Of je nu in een rolstoel zit of niet.”

De Beatrix is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk.De Beatrix is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk.

 

Zeilen vanuit je rolstoel

De 24 uurs zeilrace is het grootste zeilevenement van Nederland. Op 26 en 27 augustus zeilen meer dan 400 zeilboten mee met maar één doel: zoveel mogelijk mijlen maken in 24 uur. De catamaran Beatrix is speciaal voor mensen met een beperking gebouwd. Ze is snel, stabiel en volledig rolstoeltoegankelijk. Aan boord is ruimte om zorg te bieden en dankzij joystickbesturing  kunnen ook mensen met geen of verminderde handfunctie het schip zelf besturen. Deelnemers met een visuele beperking kunnen met een audiokompas het schip op de juiste koers houden. 

SailWise zet de Beatrix voornamelijk in voor haar zeilvakanties over de Friese meren. Elk jaar weer genieten hier ruim 300 mensen met een beperking van een fantastische vakantie op het water. Voor dit schip en haar andere aangepaste boten in Friesland heeft SailWise dringend nieuwe oprolbare loopplanken nodig, zodat mensen in een rolstoel en andere deelnemers die moeilijk ter been zijn op een veilige manier aan en van boord kunnen gaan. Daarom heeft de stichting een crowdfundingactie opgezet, met als doel 2.500 euro op te halen voor nieuwe loopplanken. Wie wil helpen kan terecht op https://supportanddonate.com/doneer-pagina/6413/sponsor-het-sailwise-zeilteam-van-de-24-uurs-race-sailwise-

 

Schip met mogelijkheden

“Iedereen die meegaat met de 24 uurs zeilrace zet zich voor 100% in, beperking of niet”, zegt Rinke. “Tijdens onze zeilvakanties doen we niet anders. Mensen ontdekken op de Beatrix vaak dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Het maakt niet uit hoe zwaar je beperking is, we vinden wel een manier waarop je actief mee kan zeilen.” De Beatrix start de race op vrijdag 26 augustus in Stavoren. Op zaterdag aan het eind van de middag zal het schip met haar zeilteam finishen en afmeren in Medemblik. De Beatrix is dan toegankelijk voor mensen die geïnteresseerd zijn in het schip, de zeilvakanties of het vrijwilligerswerk bij SailWise.

 

LUNA Waterstad in oktober in Sneek, Makkumer Belboei

LUNA Waterstad in oktober in Sneek

...Lichtkunstfestival gaat in oktober definitief door...

VVV Waterland van Friesland Makkum 26-08-2022

Het gaat definitief door: LUNA komt dit jaar naar Sneek. Het lichtkunstfestival vindt plaats van 14 tot en met 22 oktober. Het evenement krijgt de toepasselijke naam LUNA Waterstad. Inwoners, omwonenden en toeristen genieten met LUNA Waterstad van lichtkunst en vaarplezier in en rondom Sneek in de donkere tijd van het jaar. Een festival van dit kaliber laat volgens initiatiefnemers VVV Waterland van Friesland en Media Art Friesland meer dan duidelijk zien dat Zuidwest Friesland een zeer inspirerende regio is.

 

Foto: Promotie foto VVV Waterland van FrieslandFoto: Promotie foto VVV Waterland van Friesland

 

Met LUNA Waterstad wordt Sneek ruim een week lang kunstzinnig en verrassend belicht. In en langs de grachten zijn boeiende videokunst en lichtobjecten te bewonderen. Alle werken worden gemaakt door internationaal en Friese vooraanstaande kunstenaars. Zij zijn inmiddels al bezig met de conceptontwikkeling voor Sneek en vele projecten zijn al op de tekentafel gerealiseerd. Zo drijven er straks lichtgevende lelies van het Hongaars collectief Koros Design in de stadsgracht en tovert de Pool-Duitse kunstenaar Marek Radke het karakteristieke brugwachtershuisje bij de Waterpoort om in een betoverend landschap van licht en zwevende objecten.

Nachtelijke artistieke belevenis

Het publiek maakt met LUNA Waterstad van 14 tot en met 22 oktober een magische wandeling of boottocht door de historische Elfstedenstad. Iedereen kan zelf zijn route langs de kunstwerken bepalen. Naast de kunstwerken geniet het publiek straks ook van de stad zelf, haar architectuur en de prachtige grachten. Een aantal bijzondere plaatsen wordt met LUNA Waterstad extra in het lichtdesign gezet. In meerdere cafés vinden diverse culturele activiteiten plaats. Alles bij elkaar wordt LUNA Waterstad een nachtelijke artistieke belevenis voor een breed publiek, van toerist tot inwoner.

Jaar rond cultuur

“Het is fantastisch dat we samen met Media Art Friesland, Cultuur Kwartier Sneek en ondernemers uit Sneek de fondsenwerving hebben kunnen rondkrijgen”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “LUNA Waterstad is van enorm toegevoegde waarde voor onze regio. We houden bij deze eerste editie rekening met ruim 20.000 bezoekers. We bedanken iedereen die bijdraagt aan de realisatie van dit festival.” De Gemeente Súdwest-Fryslân deed dat vanuit de regeling ‘Een jaar rond cultuur’. Daarmee stimuleert de gemeente het culturele aanbod in het laagseizoen. Grietje: “Een jaarronde culturele agenda komt de lokale economie ten goede en voorkomt onnodige druk in het hoogseizoen. Dat is precies wat wij nastreven.”

Toerisme spreiden

VVV Waterland van Friesland heeft het project in samenwerking met Media Art Friesland geïnitieerd binnen het plan om het toerisme te spreiden. Volgens de prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen zet landelijke groei van het toerisme flink door. In 2017 ging het om 18 miljoen toeristen, in 2030 worden er 30 miljoen verwacht. “Spreiding in ruimte en over de seizoenen, is noodzakelijk om de groei in goede banen te leiden”, stelt Grietje. “Ook om de natuur te ontzien en de overlast op drukke plekken te voorkomen. Daarnaast wordt met een seizoensverlenging de gastvrijheidssector in onze regio minder kwetsbaar en minder afhankelijk van de zomermaanden. Tegelijkertijd maken we met een jaar rond aan activiteiten onze regio extra aantrekkelijk, ook voor de eigen inwoners. LUNA Waterstad is hier een prachtig voorbeeld van.”

Sponsoren welkom

Naast de bijdrage vanuit Gemeente Súdwest-Fryslân wordt LUNA Waterstad mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân, Sneek Promotion, de Vereniging Ondernemend Sneek en het Prins Bernard Cultuur Fonds. Evenals bij LUNA Leeuwarden en andere projecten van Media Art Friesland is ook voor deze editie Faber Audiovisuals uit Sint Annaparochie de vaste leverancier van alle videotechniek. Cultuur Kwartier Sneek helpt mee met de totstandkoming van het festival en draagt bij met een interessante randprogrammering. “De begroting is nog niet sluitend”, aldus Andrea Möller, directeur van Media Art Friesland. “Maar het is voldoende om een eerste editie te organiseren. Sponsors zijn nog wel altijd welkom.” Sponsoring kan ook in de vorm van het aanbieden van overnachtingsplekken of maaltijden voor de kunstenaars in de binnenstad. Aanmelden kan via mediaartfriesland@gmail.com. VVV Waterland van Friesland roept daarnaast ondernemers in Sneek op om na te denken over extra activiteiten. “Denk aan glow-in-the-dark-suppen, avond>p/

EDOZA zoekt (project)zangers, Makkumer Belboei

EDOZA zoekt (project)zangers

Henk Grondsma Makkum 26-08-2022

Dinsdag 30 augustus 2022 starten de repetities weer van het Sneeker Mannenkoor EDOZA. En dat is een prima moment om eens te ervaren hoe leuk het is om in een mannenkoor mee te zingen. We zijn een koor van ca. 80 leden en staat al meer dan 25 jaar onder leiding van onze enthousiaste dirigent Jan Hibma.

 

Gezelligheid staat voorop. Natuurlijk wordt er serieus geoefend maar er wordt ook veel gelachen. Mannen onder elkaar en op zo’n repetitieavond even alle andere dingen vergeten. Veel nieuwe leden hebben het al ervaren en vaak horen we dan: “dit had ik al veel eerder moeten doen.”

 

We beginnen nu ook met de repetities van ons Groot Kerstconcert. En dat zijn er dit jaar zelfs twee (zaterdag 10 december in Menaldum en zaterdag 17 december in Sneek) Dit is altijd het hoogtepunt van ons zangseizoen. Naast bekende kerstliederen worden er ook nieuwe stukken ingestudeerd. Dus dan beginnen we allemaal op de ’laagste trede’.

 

Wil je het eerst eens op projectbasis proberen? Prima, hoor.

Wij zorgen voor de muziek en dat je een plaatsje in het koor krijgt. De eerste vier weken kom je naast een mentor te staan die je helpt bij alle vragen en andere zaken die er zoal in ons koor spelen. En om de kosten hoef je het niet te laten. Het is gratis!! 

Wij repeteren op de dinsdagavond in CSG Bogerman – Hemdijk 2 – Sneek Aanvang 19:55 uur

Zuidergracht Concert, Makkumer Belboei

Zuidergracht Concert

Spetterend en sfeervol feest langs de Leeuwarder gracht

Mayra Hondema Makkum 26-08-2022

Leeuwarden maakt zich op voor een spetterend feestje! Op zaterdag 3 september kan binnen het sfeervolle decor van de Zuidergracht gratis genoten worden van een liveoptreden van Elske DeWall & Friends. Stichting Zuidergrachtconcert is vereerd dat ze dit cadeautje voor de tweede keer mag aanbieden aan de inwoners van Leeuwarden en hoopt op gulle gaven aan Voedselbank Leeuwarden; dit jaar het goede doel van het evenement.

 

Wat begon als droom van twee Leeuwarder dames, Lies Split en Saapke Postma, kreeg in 2019 handen en voeten door de ondernemersgeest van horeca-ondernemer Hotze Bouma van drink- en eetlokaal Proefverlof. Als Stichting Zuidergrachtconcert kregen ze het voor elkaar om Leeuwarden haar allereerste Grachtenconcert te geven. De initiatiefnemers zien het als een mooie manier om het nuttige met het aangename te verenigen: een feestje voor de bezoekers én een steuntje in de rug voor het goede doel. In 2019 was dat doel de Kanjerketting, in 2022 is dat Voedselbank Leeuwarden. “Ik weet na de impact van corona op onder andere de horeca maar al te goed hoe dun het lijntje is tussen ‘het goed hebben’ en ‘het met heel wat minder moeten doen’”. Vandaar dat een goed doel dat lokaal voor veel mensen een heel wezenlijk verschil maakt voor ons een logische keuze was voor deze editie.” 

 

Tijdens het voorprogramma, dat start om 20:00 uur, maakt Koester uit Leeuwarden zijn opwachting. Met 15 jaar ervaring spelen de drie mannen van deze coverband de mooiste Nederlands- en Engelstalige liedjes. De hoofdact is ook dit jaar Elske DeWall & haar Friends Leona Philippo, Krystl en Alides Hidding. De unieke, muzikale samenwerking van deze vier toppers gecombineerd met de sfeervolle locatie zal ook dit jaar een swingend en spetterend feestje opleveren! 

 

Het concert vindt plaats aan de Zuidergracht. Het water tegenover het terras van Proefverlof in de Blokhuispoort wordt omgetoverd tot concertpodium en aan weerszijden in het water is er een beperkt aantal plaatsen voor open sloepen. Let op: de grachten worden tijdelijk afgesloten, boten moeten ruim voor 19:00 uur een plekje bemachtigen. Wie niet over een boot of zeemansbenen beschikt kan vanaf de kade genieten van het concert. Er wordt geen entree gevraagd, maar vanzelfsprekend hopen de initiatiefnemers op een gulle gift aan Voedselbank Leeuwarden. Doneren kan nu al, op de site zuidergrachtconcert.nl vind je meer informatie en een link naar de doneeractie.

 

Nieuwbouw basisschool De Oanrin in Arum na de zomervakantie van start , Makkumer Belboei

Nieuwbouw basisschool De Oanrin in Arum na de zomervakantie van start

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 26-08-2022

In september kan de aannemer starten met de nieuwbouw van basisschool De Oanrin. Het college en de gemeenteraad van gemeente Súdwest-Fryslân stemden in met een extra investering om de gestegen bouwkosten te dekken.

De Oanrin is nu nog gehuisvest in de schoolgebouwen van voorheen De Hoekstien en De Opslach, die in 2017 fuseerden. In het nieuwe schoolgebouw, dat gepland is aan de Sytzamaweg, krijgt ook de kinderopvang een plek. Wethouder Petra van den Akker: “De nieuwbouw van de ontmoetingsschool gaat tevens ruimte bieden aan het verenigingsleven in het dorp. Zo heeft het muziekkorps straks een mooie oefenruimte en kan dorpsbelang Arum het gebouw gebruiken als dorpshuis.”  

 

Om de school nu te kunnen bouwen is er een aanvullend krediet toegekend. “In 2017, toen de eerste plannen er lagen voor de nieuwbouw, zag de wereld er anders uit dan nu. Een krappe arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en de huidige situatie in Oekraïne, zijn van invloed op de beschikbaarheid van mens en middelen. Dat drijft de prijzen omhoog. Door de extra investering kan de planvorming nu overgaan naar realisatie. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de kinderen vanaf januari 2024 naar school in het nieuwe gebouw”, zegt Petra van den Akker. 

 

Dorpsbelang Arum, de kerk PKN Arum, Kinderopvang Kids First en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan de realisatie van de nieuwbouw. 

 

Makkumer Blues Brothers - The Boulevard Concert, Makkumer Belboei

Makkumer Blues Brothers - The Boulevard Concert

...Prestazione Magnifico....

Redactie Makkum 18-08-2022

Woensdag 18 augustus afscheid van de zomer van 2022? Het leek alsof zelfs de natuur er om moest huilen. Bakken water kwamen naar beneden, maar op het juiste moment werd het droog en liet de zon zich ook nog even zien. Moest ook! Het was een van die bijzondere dagen .........

De voorbereidingen zijn klaar. Het grootste jacht ooit in Nederland gebouwd gaat de hal in Makkum verlatenDe voorbereidingen zijn klaar. Het grootste jacht ooit in Nederland gebouwd gaat de hal in Makkum verlaten

 

Overdag waren ze met super materiaal bezig om een superjacht, het grootste in Nederland gebouwde jacht ooit met zijn 118 meter, voor te bereiden op haar reizen over de wereldzeeën. Wel met hulp. Op eigenkracht naar het open water komen kan niet van wege de ondieptes. Donderdagochtend vroeg stond het vertrek gepland en de tocht naar het IJsselmeer is goed verlopen.

 

The Boulevard Concert

Op de boulevard vond een optreden plaats van de Makkumer Blues Brothers. De band bestaat onderhand zo'20 jaar en heeft nog vrijwel dezelfde samenstelling als in het begin. Wel is er tegenwoordig tussen de brothers ook een sister. Dit heeft de mogelijkheden alleen maar verder vergroot. Een nummer als "Proud Mary" van de "Queen of Rock", of "I will survive" van Micky Adriaansens, de Hermes House Band, behoort nu ook tot het repertoire. Het werd een spetterend optreden voor een super enthousiast publiek.

Uitgelaten publiek geniet van spetterend optreden Makkumer Blues BrothersUitgelaten publiek geniet van spetterend optreden Makkumer Blues Brothers

 

Vuurwerk - Feuerwerk - Fjoerwurk

Als slot deze avond een optreden van een "waaghals" met vuur en daarna het slotakkoord, de jaarlijkse vuurwerkshow. Er waren veel mensen op afgekomen en niet voor niks. Vuurwerk blijft mooi om naar te kijken, behalve dan voor dieren. Ondanks dat het knallen lang niet meer zo heftig is als in het verleden raken de dieren er nog steeds van streek van. Overigens bleven ondanks alle activiteiten de ogen van vele kinderen strak gericht op de tovenaar in de roze snoep kraam. Gigantische suikerspinnen vonden gretig aftrek, zelfs nadat het vuurwerk was afgelopen stond er nog een lange rij voor de kraam.

The end of the show fireworkThe end of the show firework

Verkeersstremming Ds. L. Touwenlaan, Makkumer Belboei

Verkeersstremming Ds. L. Touwenlaan

Redactie Makkum 17-08-2022

Op vrijdag 26 augustus wordt het deel Ds. L. Touwenlaan tussen de Kofstraat en Botterstraat afgesloten i.v.m het snoeien van de bomen. Dit geldt voor beide richtingen zo wordt vermeld op de website  melvin.ndw.nu. Er zal sprake zijn van een omleidingsroute. Deze is helaas niet bekend.Op de eerder genoemde website, vast wel bij u bekent, staat over de omleiding geen informatie.

 

Er zijn onderhand best wel veel Makkumers die op de hoogte zijn van het hoofdpijn dossier Ds. L. Touwenlaan. Deze straat en de Buren in Makkum zijn straten die veel verkeersstromen verwerken. De slappe ondergrond enerzijds en het alsmaar zwaarder wegverkeer anderzijds zorgen voor vele problemen. Elke oneffenheid in het wegdek zorgt voor trillingen, onaangenaam en op termijn schadelijk voor de aanwonende.  Het onderhoud aan deze belangrijke verkeersader door het dorp  is al jaren één van enkel oplappen. Het gevolg meer en meer oneffenheden, soms echte gaten zelfs en meer en meer overlast. De laatste oplossing is het plaatsen van bordjes: 'Slecht wegdek, pas uw snelheid aan'. Vaak wordt er dermate stevig doorgereden, dat deze boodschap niet eens kan worden gelezen en er zijn er natuurlijk ook genoeg die wel kunnen autorijden, maar blijkbaar niet kunnen lezen.

Het heeft geen zin om dat voor de zoveelste keer aan te tonen dat de Ds. L. Touwenlaan in de huidige staat absoluut ongeschikt is om het zware verkeer te verwerken. Het is een simpel feit, maar helaas soms krijgen mensen die erbij betrokken zijn en dit aankaarten het idee dat de andere partij niet kan lezen, of het niet wil begrijpen. Wie nog wat extra informatie over deze materie wenst, moet gewoon even googlen op: schade geluid en trillingen verkeer.

 

Even terug naar het waarom van dit artikel. Het is maar gewoon onderhoud en waarschijnlijk ook noodzakelijk onderhoud. In die zin dus geen enkele reden tot ophef en juist welkom. In ieder geval iets van onderhoud. Maar er zijn mensen, die continue bezig zijn met overleg over de Touwenlaan. Ook over wat er moet gebeuren met de bomen bij een herinrichting. Via via horen die, dat er op facebook iets over wordt gemeld. Op die melvin website staat: Snoeien/kappen. Oh. KAPPEN. Waren daar dan niet overleg afspraken over gemaakt?

https://melvin.ndw.nu/public/situation/155935https://melvin.ndw.nu/public/situation/155935

 

Gevelstenen Van Doniakerk kunnen er weer jaren tegenaan., Makkumer Belboei

Gevelstenen Van Doniakerk kunnen er weer eeuwen tegenaan.

Redactie Makkum 15-08-2022

Een eenvoudig zerk of een rijkversierde grafsteen, honderd jaar oud Belgisch hardsteen of moderne marmeren of granieten plaat met verbleekte letters: elk grafmonument krijgt onze volledige aandacht. Onze vakmanschap, tijd, geduld en liefde voor het werk zijn onze tools waarmee we aan de slag gaan,..........

Onder de menukeuze Restauratie vinden we deze tekst. We kijken en lezen op de website van Graf Restauratie Leijenaar uit Harlingen. Dit bedrijf is regelmatig te vinden op de begraafplaats in Makkum. Hier is de laatste tijd overigens veel gebeurd. Met het weghalen van de hoge coniferenhaag is er nu ook goed zicht op de oostkant, voor oud Makkumers, de nieuwe begraafplaats.

 

Alles ziet er sowieso goed verzorgd uit en ja dan gaan ook nabestaanden meer en meer aandacht schenken aan het graf van hun dierbaren en dit onderhouden. Natuurlijk door middel van het plaatsen van bloemen en andere decoraties, maar ook de grafsteen heeft eens in de zoveel tijd aandacht nodig. Het schoonhouden kunnen de meeste mensen zelf wel, maar zodra er aantasting door weersinvloeden plaats heeft gevonden is een meer professionele behandeling nodig. Het bedrijf Restauratie Leijenaar doet dit op zeer vakkundige wijze.

 

Een fraai voorbeeld van hun bekwame aanpak zijn een tweetal gevelstenen in de toren van de Van Doniakerk. De afgelopen weken heet Restauratie Leijenaar deze gevelstenen onder handen genomen en het resultaat van hun werk valt nu te bewonderen.

 

Zit een bezoek aan de kerk er voorlopig niet in, dan moet u het met deze fraaie foto’s doen.

 

De twee gerestaureerde gevelstenenDe twee gerestaureerde gevelstenen

Winkelen bij de lokale supermarkt, Makkumer Belboei

Winkelen bij de lokale supermarkt

redactie Makkum 14-08-2022

Het hangt er vanaf waar je woont. Bedoeld wordt hier, waar je woont ten opzichte van de supermarkt. Woon je wat verder af, dan zal je waarschijnlijk één of twee keer in de week boodschappen halen, maar woon je bijna om de hoek dan misschien wel dagelijks.

 

En vervolgens nog welke supermarkt. In dit geval de Jumbo Makkum. Sinds wanneer is niet precies bekend, maar als je nu dus niet een kar vol gaat scoren, maar slechts een paar boodschapjes gaat doen en een mandje wilt pakken dan is het Ho!

 

Een lege plek. In meerdere talen staat de uitleg er bij.Een lege plek. In meerdere talen staat de uitleg er bij.

 

Op de aankondiging kunnen we lezen waarom. We leven in bijzondere tijden? De onnozelheid wordt groter en groter.

Open Atelier Makkum, Makkumer Belboei

Open Atelier Makkum

450 jaar ambacht en innovatie

Redactie Makkum 11-08-2022 De brief die u vandaag of morgen tegemoet kan zien. Soms ook een folder...De brief die u vandaag of morgen tegemoet kan zien. Soms ook een folder...

 

Beste inwoner van Makkum, geachte heer, mevrouw,

Vanaf aanstaande zaterdag 13 augustus tot en met 30 september viert Koninklijke Tichelaar zijn 450-jarig bestaan. De oude Tichelaarfabriek aan de Turfmarkt wordt in deze periode tijdelijk opengesteld voor publiek.

In de oude fabrieksruimte is een Open Atelier, waar talentvolle ontwerpers samen met (oud-)medewerkers van Tichelaar nieuwe producten ontwikkelen die gemaakt worden van afvalstoffen. En in de oude winkel zijn foto's, filmbeelden en materialen uit het verleden te zien.  

Met deze brief en de bijgevoegde folder nodigen wij u, als inwoner van Makkum, persoonlijk uit om een keer te komen kijken. Het Open Atelier is gratis toegankelijk van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00. U hoeft geen kaartjes te reserveren; u kunt gewoon naar binnen lopen.

Wij hopen dat veel Makkumers de weg naar deze bijzondere plek zullen weten te vinden. Om herinneringen op te halen, maar ook om een kijkje te nemen in de toekomst. U kunt de ontwerpers live aan het werk zien en er zijn oud-medewerkers van Tichelaar aanwezig die graag meer vertellen over hun ervaringen bij één van de oudste bedrijven van Nederland.

Het Open Atelier wordt georganiseerd door de Stichting Frysk Tichelwurk. Deze stichting is door oud-aandeelhouders en liefhebbers van Makkumer aardewerk speciaal opgericht om dit jubileum te vieren.

Vanaf aanstaande zaterdag bent u van harte welkom!

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Frysk Tichelwurk,

Ties Hartman Voorzitter.

De tekst van de brief, maar niet iedereen zal ook een folder krijgen zo blijkt. Helaas is een doos met folders voorlopig onvindbaar en zullen velen het uiteindelijk alleen met de brief moeten doen. Overigens geen reden om niet een bezoek aan het open atelier te brengen.

U bent van harte welkom1