maart 2022 Alle artikelen.

 

De AFM en Nederlandsche Bank waarschuwen voor risico's crypto currency., Makkumer Belboei

De AFM en Nederlandsche Bank waarschuwen voor risico Crypto

Redactie

Woensdag 30 maart stond het volgende op teletekst pagina 105.

Medewerkers van de AFM,de Autoriteit Financiële Markten, geven de komende maanden op tientallen mbo-scholen les over beleggen en speculeren. Zo hoopt de toezichthouder jongeren te waarschuwen voor de risico's die ze lopen en voor influencers die gouden bergen beloven. De populariteit van beleggen is flink toegenomen de afgelopen jaren. Voor veel jongeren is investeren in cryptomunten ook gewoon geworden. Een kwart van de jongvolwassenen is ermee bezig. Met apps is beleggen erg makkelijk, maar de kennis van de risico's ontbreekt vaak.

 

Het is 2022, maar we gaan voor de aardigheid een jaartje of zestig terug in de tijd. In de jaren 60 van de vorige eeuw kregen nog vele werknemers hun geld uitbetaald via een loonzakje. In de loop van dat decennium ging dat evenwel veranderen en werden de salarissen via de bank betaald. Iedereen moest aan een bankrekening. Het had zonder meer voordelen, veiliger voor de werkgever,  en in den beginnen ook voor de werknemer. Hij/zij kreeg er zelfs een vergoeding voor als er werd gespaard en het kostte allemaal helemaal niks. Ook in den beginne zetelden de banken nog voornamelijk in gewone woningen met kantoorruimte, maar al in 1967 werd in Makkum een heel nieuw bankgebouw neergezet. En er volgden meer en meer. Begin deze eeuw waren er ruim 6000 kantoren. Op het hoogtepunt verschenen er zelfs megalomane gebouwen. De salarissen van de bankbedienden waren misschien niet onaardig maar de echte winsten, bonussen,  gingen naar de top. Rond 2007 groeiden de ‘geld’ bomen tot in de hemel. En toen…… 

Het voormalig hoofdkantoor van ING aan de Zuidas. Na de gedwongen splitsing was de bankafdeling vertrokken naar de BijlmerHet voormalig hoofdkantoor van ING aan de Zuidas. Na de gedwongen splitsing was de bankafdeling vertrokken naar de Bijlmer

 

Boem het was over. List en bedrog bleek tot onmogelijke schulden te hebben geleid en het hele bankensysteem donderde bijna in elkaar. Gelukkig waren ‘Henk en Ingrid’ bereid om hun belastingafdracht in de pot te gooien om de zaak te redden. Via gigantische leningen van de overheid konden ze bijna allemaal overleven. Enkel Dirk die ‘most’ weg. 

 

In die tijd kende Nederland ook de AFM (2002) en natuurlijk de Nederlandse Bank. Op hun website staat hun missie? Toen hoorden we niet teksten over bankiers, waarvoor je op moest passen, die gouden bergen beloofden, toen werden we niet gewaarschuwd voor het gemak waarmee je geld uitgeeft met plastic en apps. Een zinnetje als behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst werd standaard toegevoegd aan alle reclame uitingen en dat was het.

Nog van voordat er überhaupt sprake was van waarschuwingen voor financiële productenNog van voordat er überhaupt sprake was van waarschuwingen voor financiële producten

 

We zijn terug in 2022. Wie boven een ton aan spaargeld heeft moet er voor betalen, wie maximaal 300 in de week opneemt om zijn uitgaven op die manier in de hand te kunnen houden moet daarvoor betalen. Geld afstorten, betalen. Geld overmaken, betalen. De rekening bij de bank, betalen. Een dag vrij nemen om een bankmedewerker aan de telefoon te krijgen. En vanuit die wereld komt nu de waarschuwing voor het gebruik van cryptovaluta.

 

Nou in het ergste geval herhaalt de geschiedenis zich en is de cryptowereld net zo’n kaartenhuis als de bankenwereld. Ook in de cryptowereld zullen wel allerlei regeltjes en bemoeizuchtige types de zaken willen controleren. Nu heten de grootverdieners influencers en toen bankiers. So what. Er verandert niks, behalve dan dat er nu eens iemand anders dik verdient. Maar mogelijk ontstaat ook een systeem zoals bedoeld. Blockchain technologie een systeem voor het vastleggen van informatie op een manier die het vrijwel onmogelijk maakt om het systeem te veranderen, te hacken of te bedriegen. Controleerbaar door iedereen en daardoor misschien wel stukken veiliger dan dat banken gedoe van nu.

Watersportondernemers en VVV willen wintervaren tot een succes maken, Makkumer Belboei

Watersportondernemers en VVV willen wintervaren tot een succes maken

VVV Waterland van Friesland

Als het aan VVV Waterland van Friesland ligt, dan komen er ook in de winter toeristen naar Waterland Friesland toe om te wintervaren. In Sneek sprak de VVV gisteravond samen met onder andere watersportondernemers over hoe je wintervaren tot een succes kunt maken. Het begin is er: Provincie Fryslân maakt het gebruik van de op afstand bedienbare bruggen in de winter makkelijker. Vanaf november 2022 hoeft hier geen afroep meer voor te worden gedaan.

 

Foto: ThomasVaer Fotografie - Bijeenkomst Wintervaren SneekFoto: ThomasVaer Fotografie - Bijeenkomst Wintervaren Sneek

 

Bij de deelnemende ondernemers van de brainstorm was veel bereidheid om het wintervaren mogelijk te maken en zo het toeristenseizoen te verlengen. “Ook zij zien dat boten steeds meer buiten het traditionele seizoen worden verhuurd, maar dat de faciliteiten, zoals stroom en water, hier nog niet op zijn ingesteld”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. Het nieuws dat de Provincie Fryslân er vanaf november geen afroep meer hoeft te worden geregeld voor bruggen die op afstand bestuurbaar zij vanuit It Swettehûs, werd daarom vol enthousiasme ontvangen. “Dat is een eerste goede stap. Er is alleen nog meer te doen, onder meer op het gebied van informatievoorziening en promotie”, aldus Grietje. “Hiervoor gaan we samenwerken met de watersportondernemers, die we gerust pioniers mogen noemen.”

 

Goede informatie is essentieel

Tijdens de brainstorm werd door bootverhuurders, eigenaren van jachthavens en jachtwerven uit heel Waterland van Friesland productief van gedachten gewisseld over het wintervaren. Ook Provincie Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite, Toerisme Alliantie Friesland en Dagrecreatieve Netwerken waren vertegenwoordigd. “Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat het nu niet duidelijk is waar gasten terecht kunnen”, vertelt Grietje. “Denk aan goede informatie over jachthavens, horecagelegenheden, musea die wél open zijn. Ook moeten er actuele wintervaarroutes beschikbaar komen en sowieso moet het wintervaren bekender en vanzelfsprekender worden gemaakt.” Tijdens de bijeenkomst kwamen hiervoor allerlei ideeën naar voren. Zoals het meer samenwerken door faciliteiten van jachtverhuurders open te stellen voor de ‘concurrent’ en het promoten van wintervaren onder de vaste klanten. Daarnaast werd de wens uitgesproken dat er in de toekomst niet meer wordt gesproken over de ‘start van het watersportseizoen’. In de toekomst zou moeten worden gesproken over het feit dat de watersport heel het jaar door aantrekkelijk is.

 

Wintervaren wordt steeds bekender

André van Duin en Janny van der Heijden lieten in januari met hun programma ‘Denkend aan Holland’ al zien dat wintervaren een prachtige ervaring is. Wintervaren wint mede door die aandacht meer aan populariteit. “Dat is een goede ontwikkeling”, stelt Grietje. “Wij hebben ons samen met onze 831 leden ook niet voor niets tot doel gesteld om het toerisme over de seizoenen te spreiden. Volgens prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en Provincie Fryslân blijft het aantal toeristen namelijk groeien. Spreiding wordt in de toekomst essentieel. Daar moet je nu al mee beginnen en niet wachten tot het zover is. Daarom maken we ons hard voor een seizoenverlenging. In 2021 hebben we al een pilot gedraaid met het langer laten doorvaren van de pontjes. Dit jaar willen we dat weer organiseren. Maar we willen de komende jaren ook op dit kansrijke initiatief inzetten: wintervaren!” 

 

“Makkum Art” een kunstfestival in en rond het centrum van Makkum, Makkumer Belboei

“Makkum Art” een kunstfestival in en rond het centrum van Makkum

In het weekend van 4, 5 en 6 juni 2022

Maaike Boonstra-Poog/Redactie

De insteek van het Kunstfestival  Makkum Art is om hoogwaardige kunst  te exposeren en een laagdrempelig evenement neer te zetten, dat zoveel mogelijk mensen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, beperking of inkomen de kans biedt om diverse kunstuitingen te zien en te ervaren,  kunstenaars te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen over hun werk, visie en het gevoel dat beeldende kunst bij hen oproept.

 

Er wordt kunst geëxposeerd van hoog niveau op bijzondere locaties, die normaal gesproken alleen van de buitenkant gezien worden. Daarbij worden vooral  karakteristieke monumentale panden en tuinen gebruikt, die in veel gevallen al een kunstwerk op zich zijn. In Makkum zijn een redelijk aantal rijksmonumenten aanwezig m.n. in en om het centrum van het dorp. Bijzondere monumenten zijn: De Doniakerk uit 1661, de voormalige aardewerk en tegelfabriek van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt, het Waaggebouw, de Doopsgezinde kerk en de statige koopmanshuizen aan de Turfmarkt, het Vallaat en de Pruikmakershoek. Om zowel de monumentale, historische panden en de tentoon te stellen kunstwerken goed tot hun recht te laten komen, worden kunst en locaties perfect op elkaar afgestemd. Er wordt heel kritisch gekeken of de te plaatsen kunstwerken goed bij de expositielocaties of in het landschap passen. Op deze wijze verbinden we kunst uit de Makkumer mienskip van vroeger en nu, met hedendaagse kunst voor de mienskip die we tentoonstellen.

Onder de afbeeldingen op de website van Makkum Art staan korte biografieën van de kunstenaarsOnder de afbeeldingen op de website van Makkum Art staan korte biografieën van de kunstenaars

 

Er zijn kunstenaars van verschillende disciplines uitgenodigd om hun werk te komen  exposeren op de bovengenoemde verrassende locaties. Hier mogen ze ook hun werkwijze demonstreren. Het is bijzonder dat er zoveel kunstenaars zelf bij het evenement aanwezig zullen zijn om met de bezoeker kennis te maken en zelf over hun gemaakte werk te kunnen vertellen. Voor de bezoeker alsmede voor de kunstenaar is het een unieke kans om direct met elkaar contact te hebben en hierdoor op een ongedwongen en meer persoonlijke wijze te kunnen communiceren over de tentoongestelde kunst. Deze interactie maakt dit festival een intense beleving welke ook na het evenement blijft naklinken.

 

Stichting Makkum Art heeft al enkele gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland bereid gevonden om deel te nemen aan dit kunstfestival.  De bekende Nederlandse kunstenaars Marchien Cordes, Winde Rienstra, Peter Hiemstra Pieter Broertjes, en de buitenlandse kunstenaars Eddy Stevens en Frank Vanhooren geven acte de présence.

Foto van de website pagina op Makkum ArtFoto van de website pagina op Makkum Art

 

De stichting Makkum Art stelt zich ten doel om door middel van kunst mensen op een andere manier te laten kijken naar de schoonheid van de natuur van de IJsselmeerkust en het Waddengebied. Veel amateurkunstenaars hebben zich laten inspireren door de weidsheid van de Friese kustlijn en de dynamiek van de wisseling van de seizoenen.  De kunstenaars laten via de door hun vervaardigde kunstwerken aan de bezoekers van het evenement zien, dat zij kennis hebben van dit gebied en er ook trots op zijn. Makkum Art wil zowel nieuw als gevestigd talent een podium geven om hun kunst te exploiteren. Er doen zowel een groot aantal gesettelde kunstenaars mee, die reeds een goede naam hebben opgebouwd in de kunstwereld, als pas afgestudeerde studenten van de kunstacademie Minerva te Groningen, in het bijzonder Tamar Yogev uit Israël, die met haar vooruitstrevende keramische objecten inmiddels al een internationale reputatie heeft opgebouwd. Hierdoor onderscheidt Makkum Art zich van andere kunstfestivals en is het een vernieuwend kunstevenement.

 

 

Tijdens het Kunstfestival  zullen er voor  kinderen en jongeren diverse workshops aangeboden worden. Voor jongeren van 13 tot en met 20 jaar wordt er dagelijks een gratis workshop Graffiti verzorgd door kunstenares Maria Bouwhuis. De deelnemers kunnen hierbij kennis maken met de wereld van Street Art en Graffiti, waarna ze zelf aan de slag gaan met het maken van hun eigen kunstwerk. Voor bovengenoemde leeftijdsgroep is de huidige Coronapandemie een zeer lastige, ingrijpende periode. Ze ervaren een gebrek aan sociaal contact, een gebrek aan (sport) activiteiten en voelen zich vaak niet gehoord. Door het maken van een graffiti kunstwerk hebben zij een uitlaatklep voor hun gevoelens en wordt hun creativiteit gestimuleerd.

 

 

Voor de Stichting Makkum Art is het belangrijk dat mensen met een beperking in Nederland op gelijke voet met anderen meedoen in de samenleving en dus ook op het gebied van beeldende kunst. Hiervoor is zij de samenwerking aangegaan met de Kunstwerkplaats SMOEL uit Leeuwarden, een werkplek voor mensen met een beperking. Zij hebben allen affiniteit met kunst en creatief bezig zijn. Er worden prachtige werken gemaakt op allerlei manieren. Tijdens het Kunstfestival Makkum Art vervaardigen zij een drietal kunstwerken onder de overkapping van het oude fabriekspand van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt. Op deze manier hopen ze het publiek te inspireren tot het ontplooien van en uiting te geven aan hun eigen creativiteit.

 

Om het geheel aantrekkelijk te maken voor het publiek worden er verschillende optredens verzorgd door diverse artiesten, die ook verschillende muziekstijlen zullen laten horen.  De Urban Sketchers, leggen verspreid door het dorp, de schoonheid van Makkum vast op doek.  Tevens zullen er workshops aangeboden worden op allerlei gebied. Kunst- en landschapselementen worden op unieke wijze met elkaar verbonden. Kortom, een gevarieerd aanbod van kunst & cultuur voor jong en oud! 

 

Betaalbaar wonen voor starters in SWF, Makkumer Belboei

Betaalbaar wonen voor starters in SWF

Hackathon levert nieuwe ideeën en inzichten op!

Persbericht/Redactie

Een gemêleerd gezelschap nam deel aan de Hackathon op vrijdag 25 maart; van starters en senioren op de woningmarkt tot professionals zoals bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, financiers en gemeentemedewerkers.


Samen brainstormden zij over hoe betaalbaar wonen voor starters mogelijk gemaakt kan worden. Het winnende team, gekozen door een grote meerderheid van de deelnemers, kwam met het idee om de ongebruikte ruimte in de buurt van boerderijen op een slimme manier te verpachten. 

Een volle zaal deelnemers breekt het hoofd over oplossingen voor woningen voor starters en seniorenEen volle zaal deelnemers breekt het hoofd over oplossingen voor woningen voor starters en senioren

 

De hackathon betekenis is door de jaren heen behoorlijk veranderd. Het begon als een IT-event voor programmeurs en is uitgegroeid tot een uitdaging voor iedere organisatie. Tot een evenement om deelnemers uit te dagen met creatieve en concrete oplossingen te komen. De definitie van Wikipedia is duidelijk: Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken.

 

Verschillende wensen; verschillende aanpak

In totaal hebben 70 deelnemers, verdeeld over 11 gemixte teams zich gebogen over de vraag hoe betaalbare woningen voor starters gerealiseerd kunnen worden. De hackathon was hard nodig. Voor starters in heel Nederland is het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden; ook in onze gemeente. Daarbij komt nog eens kijken dat gemeente Súdwest-Fryslân uit maar liefst 89 dorpen en steden bestaat, die verschillende wensen hebben en allemaal een verschillende aanpak vereisen.

 

Een geslaagde dag

Wethouder Mark de Man opende de Hackathon: “Het woningmarkt-vraagstuk dat er ligt is complex, vooral het realiseren van betaalbare starterswoningen. Door het organiseren van deze hackathon hoopten we samen met starters op de woningmarkt en vakexperts te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen die we gemeentebreed in kunnen zetten. We kijken terug op een geslaagde dag.”

 

Het winnende idee

Het winnende concept kwam van team Hedo, zij bedachten de ‘erfpachters’ oplossing. Een groot aantal boerderijen staat op dit moment leeg en veel boeren hebben geen opvolger voor hun bedrijf. Het team kwam met het idee om een boerderij te verbouwen tot woningen voor starters en de schuur tot seniorenwoningen. Daarnaast is er mogelijk ook nog ruimte voor bijvoorbeeld een voedselbos. Om te voorkomen dat het project een beleggingsobject wordt, is het plan om een vereniging van ‘erfpachters’ op te zetten. Het winnende concept werd gekozen door de deelnemers aan de Hackathon. Hoewel de teams enthousiast waren over meerdere ideeën, werd team Hedo uiteindelijk gekozen als winnaar van de Hackathon. 

 

Verder in gesprek. Gemeente Súdwest-Fryslân gaat binnenkort in gesprek met de bedenkers van het winnende concept om samen te bekijken hoe het idee daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden en hoe de huizenmarkt in Súdwest-Fryslân ook voor starters interessant blijft!

Winnaars van de Hackathon volgens de deelnemers het beste ideeWinnaars van de Hackathon volgens de deelnemers het beste concept idee

Burendag bij watersportaccommodatie It Sailhûs, Makkumer Belboei

Burendag bij watersportaccommodatie It Sailhûs

Maandag 18 april van 12.00 tot 18.00 uur

Renske Rietbergen

Vanuit watersportaccommodatie It Sailhûs in het Friese Elahuizen organiseert SailWise actieve watersportvakanties voor mensen met een beperking. De rolstoeltoegankelijke zeilcatamaran Beatrix vaart vanaf deze locatie over de Friese meren en het IJsselmeer.

Alle inwoners uit Friesland zijn van harte welkom op de burendag op maandag 18 april (2e Paasdag) van 12.00 tot 18.00 uur. Waai aan voor een kort bezoek, voor een rondleiding of vaar mee tijdens een tochtje over de Fluessen.

Foto Bas MeerwijkFoto Bas Meerwijk

 

It Sailhûs

De watersportaccommodatie It Sailhûs is vanaf de Fluessen goed te zien door watersporters. En velen zullen de markante catamaran Beatrix herkennen. Niet alleen dit schip is rolstoeltoegankelijk, maar ook enkele andere boten die afgemeerd liggen bij It Sailhus. Binnenkort ontvangt SailWise bovendien een tweede, kleinere rolstoeltoegankelijke catamaran. Daarover maakt de organisatie tijdens de burendag meer bekend.

Burendag

SailWise stelt It Sailhûs op deze dag open voor iedereen die met eigen ogen wil zien hoe ook mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen zeilen en hoe iemand in een rolstoel de zeilen kan hijsen. Je kan meevaren met de aangepaste schepen en er zijn allerlei leuke activiteiten op en rond het water. Verder heeft SailWise dit seizoen weer behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die meegaan met de watersportvakanties. Ook hierover kun je meer horen tijdens deze dag. Informatie over de burendag staat op sailwise.nl/burendag-it-sailhus.

 

Foto: Patrick HudepohlFoto: Patrick Hudepohl

Ontruiming en Opruiming scoutinggebouw, Makkumer Belboei

Ontruiming en Opruiming Scoutinggebouw

Redactie

Vorig jaar kreeg de scouting Burdine het buitengewoon vervelende bericht dat de locatie die zij huurden niet meer in aanmerking kwam voor een nieuwe huurperiode. Intussen weten we dat het gebouw is verkocht en dat de kinderopvang in Avondrust naar dit gebouw gaat verhuizen. Scouting Burdine kon nog wel een aantal jaren een deel van het gebouw gebruiken, maar de activiteiten zijn dermate verschillend en daarmee het gebruik van het gebouw, dat dit op termijn mogelijk tot irritaties zou leiden.

Verhuizen van klein materiaal naar de kantine van de IJsclub MakkumVerhuizen van klein materiaal naar de kantine van de IJsclub Makkum

 

Na overleg met het bestuur van, en koortsachtig overleg binnen het bestuur van de 'IJsclub Makkum', werd afgelopen week een oplossing gevonden. De kantine van de IJsclub Makkum gaat voorlopig als onderkomen functioneren voor Scouting Burdine. Naast de IJsclub Makkum en Scouting Burdine maakt ook de motorclub nog gebruik vn deze kantine, maar gezien de uren waarop de beide verenigingen actief zijn zal dat zo is de verwachting niet tot problemen leiden.

 

Afgelopen zaterdag is het gebouw aan de Gedempte Putten leeggehaald en zijn de materialen verhuist. Helaas moest daarbij ook afscheid worden genomen van veel spullen. De kleinere dingen hebben een plek in de kantine van de "IJsclub Makkum" gekregen. Grotere dingen zijn opgeslagen in een zee container en ja van weer andere dingen werd afscheid genomen.

 

Scouting Burdine heeft nu voorlopig de tijd om naar een ander onderkomen te zoeken. Hoop doet..., maar in de wandelgangen horen we dat, dat weleens moeilijk kon worden.

Selecteren, wat doen we ermee en waar gaat het naar toe.Selecteren, wat doen we ermee en waar gaat het naar toe.

PubQuiz – SoosQuiz – JubileumQuiz, Makkumer Belboei

PubQuiz – SoosQuiz – JubileumQuiz

...Een Quiz voor Makkumers door Makkumers....

Redactie

Afgelopen vrijdagavond 25 maart werd wederom een PubQuiz georganiseerd. Begonnen als een initiatief van het NUT Departement Makkum (nu Cultureel Podium Makkum) en de Heeren Sociëteit Eendragt is de Quiz de laatste 5/6 jaar een activiteit van enkel de Sociëteit Eendragt.

Drukte vooraf, opzoek naar teamleden en natuurlijk naar de gunstigste plaatsenDrukte vooraf, opzoek naar teamleden en natuurlijk naar de gunstigste plaatsen

 

Aanvankelijk werden de vragen ingekocht, maar nu al weer mooi wat jaren is een team Makkumers verantwoordelijk voor de vragen. “Wederom en al weer mooi wat jaren” wijst erop dat de precieze data niet meer vanuit het hoofd beschikbaar zijn, maar met enige naspeuring in de notulen van beider verenigingen moet dit wel te achterhalen zijn. 

 

De spelleider de heer Wim Schoon heette de deelnemers welkom op deze PubQuiz die een SoosQuiz is geworden en omdat de Sociëteit Eendragt oktober vorig jaar haar 200 jarig jubileum vierde dit keer daarom onder de naam JubileumQuiz zou worden gespeeld.

 

Er kunnen maximaal 20 teams van 5 personen deelnemen en binnen de kortste keren was dit aantal gehaald. Maar ook in Makkum waart het covid-19 virus rond, zodat er uiteindelijk 17 teams overbleven. Maar dankzij een wonderbaarlijke genezing, zoals de heer Schoon het noemde, deden er uiteindelijk 18 teams mee, weliswaar niet allemaal op volledige sterkte.
Een bijkomend probleem deze avond werd een grote storing in de watervoorziening. De inname van voldoende vocht kwam daardoor niet onder druk,  druk vanuit de blaas kon ook nog wel worden verwerkt, maar druk vanuit de dar….

 

De quiz wordt gepeeld over 10 ronden, waarbij er altijd met een foto ronde wordt gestart en een muziekronde halverwege. Met name die laatste zorgt voor de nodige kopzorgen bij de organisatie. Op voorhand kwam dan ook de mededeling dat de muziekronde zou kunnen komen te vervallen. Ongetwijfeld toegejuicht door een aantal groepen deelnemers, want de muziek ronde zorgt vrijwel altijd voor de uiteindelijk grote verschillen onderling. Maar dit jaar werkte alles voortreffelijk en de quiz verliep dan ook vlot. De vragenrondes, er wordt niet meer gewerkt met specialisten rondes zoals enkel sport, bevatte zeer uiteenlopende vragen. Enkele daarvan ware weer specialistischer dan specialistisch. Een Zweedse Youtuber die in 2016 als eerste 50 miljoen volgers moch noteren door spelletjes op de computer te spelen en er 4 miljoen per jaar mee casht. PewDiePie zo luidde het antwoord, maar Felix Arvid Ulf Kjellberg werd ook wel goed gerekend.

De laatste ronde is een ronde met vragen over Makkum. Dit wordt tegenwoordig nadrukkelijk vermeld, want bij de vorige editie van de quiz had zich ook een team uit Bolsward ingeschreven. Zij waren niet bepaald ‘amused’ van deze voor hen onmogelijke vragen.
Nu lukt het vrijwel nooit om alle 10 de vragen goed te beantwoorden, maar ze waren dit jaar goed te doen, mits je natuurlijk een geboren en getogen Makkumer bent. Maar dat De Prins ooit de naam “De Zon” droeg was bij niemand bekend.

 

Dit jaar waren er extra prijzen te winnen. Een anonieme ‘weldoener’ had als extra twee geld prijzen, ter waarde van € 50,= beschikbaar gesteld, die door de organisatie de aanmoedigingsprijzen werden genoemd. De winnaars van deze prijzen werden door het lot bepaald. Goede en mooie oplossing want dan heeft iedereen kans.

 

De derde prijs bestond uit cadeaubonnen en werd gewonnen door het team met de naam ‘winners’. Hoe toepasselijk. De tweede prijs, een maandabonnement voor het gehele team bij de het nieuw Sport Connect op het villa park bij het strand werd aangeboden door de nieuwe eigenaar en ging naar het team ‘en de winnaar is’.

 

De eerste prijs een dinerbon voor het hele team wordt al jaren aangeboden door de eigenaar van De Prins, Sietze Bouma. Dit jaar werd deze gewonnen door de Mellema’s. Dit team, als ze in familie verband meedoen, strijd altijd mee om de eerste plaats.

Gezien de reacties na afloop moeten we haast wel aannemen dat ook volgend jaar deze quiz weer op het programma staat.

De winnaars. Links een teamlid van de MellemaDe winnaars. Links een teamlid van de Mellema's, midden een teamlid van 'en de winnaar is' en rechts het uitgelaten team van de 'winners'

 

Makkumer Belboei Dodenherdenking Makkum, woensdag 4 mei 2022

Dodenherdenking Makkum, woensdag 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei a.s. zal de nationale herdenking zijn van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en conflicten van nadien.

Redactie

Dodenherdenking Makkum, op woensdagavond 4 mei zal om 19:15 uur de stoet vertrekken vanaf het verzamelpunt op de ds. L. Touwenlaan ter hoogte van de St. Martinusschool naar het monument in de Buren waar kransen en bloemen zullen worden gelegd.

Dodenherdenking Makkum, bloemen en kransen worden gelegd bij het monument in de Buren en op de begraafplaats bij de Doniakerk.Dodenherdenking Makkum, bloemen en kransen worden gelegd bij het monument in de Buren en op de begraafplaats bij de Doniakerk.

 

Op de route en bij de kranslegging zorgt harmonie en drumband Hallelujah voor de begeleiding met koraal en marsmuziek.

 

De stille tocht wordt voortgezet naar het kerkhof bij de Van Donia-kerk, waar bloemen en kransen worden gelegd bij de graven van de verzetsmensen en burgerslachtoffers, alsook bij de graven van de Nederlandse geheimagent en van de bemanningen van o.a. RAF / RCAF.

 

Een leerling van basisschool De Populier zal een gedicht voorlezen dat eerder werd gepubliceerd in het kader van de landelijke gedichtenwedstrijd "Dichter bij 4 mei". Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nam steeds het initiatief voor deze competitie. In 2022 is er geen wedstrijd.

De herdenking op de begraafplaatsDe herdenking op de begraafplaats

 

Na het trompet-signaal "Taptoe", volgen vanaf klokslag acht uur 2 minuten stilte. Daarna speelt Hallelujah de volksliederen.

 

Vrijheid in verbondenheid

Het 'Nationaal Comité 4 en 5 mei' heeft als thema voor het jaar 2022 gekozen: "Vrijheid in verbondenheid".

Helaas vielen ook in Makkum meerdere slachtoffers onder haar inwoners en de inwonende évacué's. Nagenoeg veertig bemanningsleden van vliegtuigen werden te Makkum begraven als slachtoffer van de luchtoorlog boven land en boven het IJsselmeer. Meerdere leden van het verzet en van de Nederlands Binnenlandse Strijdkrachten werden gedood.

Drie Makkumer jongemannen, die waren ingezet tijdens de Politionele Acties in Nederlands Indië, vonden de dood en rusten daar op erevelden.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op het kerkhof zal een korte toespraak worden gehouden door professor J.E. Keman, (VU Amsterdam). Zijn peetoom Keman was werkzaam (met als schuilnaam "Engelbert") tussen vele andere onderduikers bij Visconservenfabriek Gebroeders Aart & Tijmen van den Berg. Hij was actief in het verzet (LO Onderduikers) en bij de NBS in en rond Makkum.

De vredesduiven vliegen hun vrijheid tegemoet: de avond van herdenken vormt de opmaat naar Bevrijdingsdag. De bijeenkomst op het hof is daarmee ten einde.

De stoet wordt geformeerd voor de terugtocht naar het parkeerterrein aan de Lieuwkemastraat, begeleid door harmonie en drumband Hallelujah. Met het beëindigen van de stoet nabij het parkeerterrein, is de herdenking afgesloten

 

Het Comité betrekt de jongeren bij de herdenkingen.

Leerlingen van de basisscholen leggen bloemen en leden van scoutinggroep Burdine zullen de graven markeren met fakkels.

De drie basisscholen besteden er aandacht aan in hun lessen en zij adopteerden samen het vrijheidsmonument aan de Buren, waar zij jaarlijks een krans leggen.

In het kader van het landelijke project "Adopteer een Monument" is de RK basisschool St. Martinus sinds 2006 tevens verbonden aan de herdenkingsplaquette op het Vallaat, onthuld in 1980 en herinnerend aan de Gebroeders Aart en Tijmen van den Berg en de Fersetsgroep, Droppingsploech en Hangploech.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de herdenking op de avond van de 4e mei. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.

 

Over het Comité

Het Comité wordt gevormd door een vertegenwoordiging van: Stichting vh. '40-'45; Koninginnevereniging. Makkum; Ver. Plaatselijk Belang Makkum; Chr. Harmonie & Drumband Hallelujah; Oecumenisch Overleg; Basisscholen Makkum; Scoutinggroep Burdine, en met deelname van Contact Oud-Mariniers afd. Noord.

Het comité ontvangt geen subsidies en draagt dus zelf zorg voor alle kosten.
Om de herdenking te Makkum in stand te houden, kunt u een gift doen bij het verlaten van het kerkhof of een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL62 ABNA 02 1561 8513, ten name van 'Monumentencommissie' te Makkum.

Makkumer Belboei 27 nieuwe energiecoaches in Súdwest-Fryslân

27 nieuwe energiecoaches in Súdwest-Fryslân

Persbericht/Redactie

Súdwest-Fryslân is 27 energiecoaches rijker. De nieuwe energiecoaches bezoeken inwoners thuis om ze bewust te maken van hun energiegebruik en geven concrete tips over bijvoorbeeld het gebruik van douche, radiatoren en tochtstrips. Dit bespaart inwoners energie én geld. 

Het was al mogelijk om de hulp in te schakelen van een energiecoach om samen te kijken naar energiebesparingen in en om huis. Dit betreft een vaste kracht van de gemeente. Nu heeft Súdwest-Fryslân er 27 vrijwillige energiecoaches bij. Zij werden in vier cursusavonden, verzorgd door Stichting PEB, klaargestoomd om zelfstandig aan de slag te gaan. Zij ontvingen, van Klimaatwethouder Erik Faber, op woensdagavond 23 maart hun certificaat in de raadszaal in Sneek. 

“Energiecoaches zijn hard nodig”, startte Faber zijn toespraak. “Elke kleine maatregel helpt om de energierekening van onze inwoners omlaag te krijgen. Ik hoop dat jullie veel inwoners kunnen begeleiden en inspireren.” 

 

De energiecoaches waren al actief in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld bij een energiecoöperatie, dorpsbelang of kerkgemeenschap. “Troch alle enerzjy kooperaasjes, doarpsbelangen en jimsels ha we alle minsken by elkoar krigen”, vertelt Marjan Faber, projectleider energiecoaching. “En sa wurket it ek mei enerzjy besparje. Minsken helpe inoar en diele de kennis en joue de enerzjycoach troch.”

 

Mede door het zelf opgebouwde netwerk kunnen de energiecoaches als ambassadeur een mooie stap zetten in de energietransitie. Zij worden begeleid door het provinciale netwerk Energieteam Fryslân, hier kunnen zij ervaringen en kennis blijven uitwisselen.

De nieuwe energiecoaches ontvingen hun certificaat van Klimaatwethouder Erik Faber (tweede van rechts). Rechts naast hem beleidsadviseur Duurzaamheid Lineke Post. Links op de foto projectleider energiecoaching Marjan Faber.De nieuwe energiecoaches ontvingen hun certificaat van Klimaatwethouder Erik Faber (tweede van rechts). Rechts naast hem beleidsadviseur Duurzaamheid Lineke Post. Links op de foto projectleider energiecoaching Marjan Faber.

Makkumer Belboei Lichtkunstfestival LUNA in 2022 ook in waterstad Sneek te beleven

Lichtkunstfestival LUNA in 2022 ook in waterstad Sneek te beleven

... preview? tot en met 3 april in Leeuwarden...

VVV Waterland van Friesland

“Het plan is om LUNA WATERSTAD in oktober te organiseren”, vertelt Grietje Hoekstra van Waterland van Friesland. “De exacte data zijn nog onder voorbehoud. We willen rekening houden met de herfstvakantie, zodat zoveel mogelijk mensen naar Sneek kunnen komen.” Een festival van dit kaliber is volgens Grietje ontzettend belangrijk voor de regio Waterland van Friesland. “We laten hiermee zien wat voor inspirerende regio dit is, niet alleen in de zomer, maar in alle seizoenen.”

Door Media Art Friesland worden op dit moment met ondersteuning van VVV Waterland van Friesland, Cultuur Kwartier Sneek en de Werkgroep binnenstad Sneek fondsen geworven om het evenement door te laten gaan. “De reacties zijn ontzettend positief”, aldus Grietje. “Iedereen ziet dat LUNA WATERSTAD Sneek prachtig verlicht en daarmee onze regio op de kaart zet.”

Promotie foto Luna Waterstad 2022Promotie foto Luna Waterstad 2022

 

Lichtkunst en vaarplezier

LUNA wordt al sinds 2016 met veel succes in Leeuwarden georganiseerd. Het festival laat elk jaar de hoofdstad van Friesland schitteren door licht- en mediakunst. Het publiek maakt met LUNA een verrassende wandeling door de nachtelijk stad. De bezoekers worden getrakteerd op lichtkunst van internationaal vooraanstaande kunstenaars en van toppers en nieuw talent uit de regio. Met de editie LUNA WATERSTAD wordt een aantal bijzondere plekken in Sneek met lichtdesign extra in de schijnwerpers gezet. Die plekken in Sneek zijn via een wandelroute te volgen, maar ook vanaf het water te bezichtigen. Daarmee combineert LUNA WATERSTAD lichtkunst én vaarplezier op een inspirerende manier.”

 

Ruim 20.000 bezoekers verwacht

“Het wordt een groot gebied waar LUNA WATERSTAD zich afspeelt”, aldus Andrea Möller, directeur van Media Art Friesland. “Als inwoner en toerist kun je meerdere avonden een wandeling of vaartocht maken en onderweg de gezellige cafés bezoeken.” Een aantal ondernemers heeft al aangegeven een cultureel programma te willen bieden, waar mogelijk in samenwerking met Cultuur Kwartier Sneek. “Alles bij elkaar wordt het een nachtelijke artistieke belevenis voor een breed publiek”, zegt Andrea. “We houden rekening met ruim 20.000 bezoekers voor deze eerste editie.”

 

Samenwerking meerdere partijen

Het programma van LUNA WATERSTAD wordt georganiseerd en al ondersteund door verschillende partijen. Media Art Friesland staat garant voor de licht- en mediakunst. Cultuur Kwartier Sneek programmeert samen met de Werkgroep Binnenstad diverse optredens op buitenpodia en in de horeca, denk aan muziek en literatuur. Ook het Fries Scheepvaart Museum participeert in het programma van LUNA Waterstad. VVV Waterland van Friesland en Sneek Promotion dragen bij aan de promotie. Ondernemers, kunstenaars en andere partijen die (financieel) willen bijdragen aan realiseren van LUNA Waterstad zijn welkom. Zij kunnen contact opnemen met Media Art Friesland via mediaartfriesland@gmail.com

 

Over Media Art Friesland

Stichting Media Art Friesland presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Leeuwarden. De voornaamste focus ligt op talentontwikkeling en het presenteren van aanstormend talent uit binnen- en buitenland. Media Art Friesland biedt graag experimenteerruimte en exposure aan kunstenaars en zoekt nieuwe organisatorische samenwerkingsvormen met partnerinstellingen. Sinds 2016 is het jaarlijkse LUNA een hoogtepunt voor publiek en makers in Leeuwarden.

Op dit moment vindt LUNA CURRENTS plaats in Leeuwarden

 

VRIJDAG 25 MAART 10.00 UUR • INTERNATIONAL CURATORS MEET YM’S
VRIJDAG 25 MAART 13.00 UUR • INDUSTRY MEETING
VRIJDAG 25 MAART 14.00 UUR • PERFORMANCE VANINA TSVETKOVA
ZATERDAG 26 MAART 13.00 UUR • PERFORMANCE NICOLE KUIPER
ZATERDAG 26 MAART 14.00 UUR • PERFORMANCE SINA KEUNING
27 MAART T/M 3 APRIL • TEXT ME LEEUWARDEN: YOUNG CURATORS 2.0
DINSDAG 29 MAART 17.00 UUR • PERFORMANCE NICOLE KUIPER
DINSDAG 29 MAART 20.00 UUR • VOICES OF NATURE
ZATERDAG 2 APRIL 14.00 UUR • PERFORMANCE SINA KEUNING
ZATERDAG 2 APRIL 15.00 UUR • PERFORMANCE NICOLE KUIPER
ZATERDAG 2 APRIL 16.00 UUR • FUTURE VOICES

 

Voor meer informatie kijk je op: https://www.mediaartfestival.nl/luna/luna-currents/

Makkumer Belboei ‘Tulpenbollen, lucht dus’, of toch…. Cryptovaluta een jaar later

‘Tulpenbollen, lucht dus’, of toch…. Cryptovaluta een jaar later

…..In april vorig jaar publiceerden we een tweetal artikelen over cryptocurrency…...

Redactie

Deel 3 - Op dat moment, april 2021, was cryptocurrency, bitcoin, etherum, Ada, Doge etc etc ‘booming’.


Het ging evenwel al snel bergafwaarts. Wat het bleef zakken, wat het accellereerde sneller als Max Verstappen, maar wel naar beneden en op 20 juli 2021 was de waarde van de bitcoin gehalveerd.

Vanaf dat moment ging de waarde toch weer stijgen aanvankelijk snel, maar er kwam al gauw een periode waarin het niet duidelijk was welke kant het op zou gaan. In het midden van september zakte de bitcoin opnieuw weg en verloor in 14 dagen 10.000 dollar.

Bitcoin hoe betrouwbaar is cryptocurrency, ofBitcoin hoe betrouwbaar is cryptocurrency, of

 

De voornaamste reden die werd genoemd was de verwachting dat de rente omhoog zou gaan, wat ook is gebeurd, maar ook de onzekerheid over de betrouwbaarheid, doordat een land als China het ‘minen’ ging verbieden.

De aankondiging door President Nayib Bukele van El Salvador in september 2021 dat bitcoin een wettig betaalmiddel werd in zijn land deed de bitcoin blijkbaar goed, want vanaf dat moment zagen we weer een hele, hele fraaie stijging tot ruim 58.000 dollar in november vorig jaar. 

 

Je raadt het al. Winstnemingen, waarschuwingen van overheden en meer ‘tulpenbollen’ scenario’s deden bitcoin en daarmee alle cryptomunten weer razendsnel in waarde dalen. Rond 20 januari naar een dieptepunt van 31.000 dollar.

 

Nu tegen het einde van maart 2022 is er weer sprake van een stijging. Zodra de koers even een sprong omhoog maakt volgen er direct weer correcties, maar sinds januari is bitcoin toch weer met 8000 dollar gestegen.

cryptocurrency financiert nu oorlogstuigcryptocurrency financiert nu oorlogstuig

 

Vorige week woensdag schreef de Oekraïense president Volodimir Zelenski geschiedenis: hij ondertekende een wetsvoorstel om de crypto-industrie in het land te legaliseren. De handtekening van Zelenski is volgens een verklaring van het Ministerie van Digitale Zaken een “belangrijke stap bij het uit de schaduw halen van de cryptomarkt om een legale markt voor digitale middelen in Oekraïne op te bouwen.” Het wetsvoorstel over de cryptomarkt lag sinds september 2021 (El Salvador) op goedkeuring te wachten.


Op dit moment, na oproepen van Oekraïense ambtenaren om cryptovaluta te doneren is de crypromarkt voor Oekraïne zeker belangrijk geworden. Binnen enkele dagen werd een bedrag ter hoogte van bijna 10 miljoen euro opgehaald. Sindsdien is meer dan 90 miljoen euro aan cryptovaluta opgehaald via het cryptofonds van Chobanian(oprichter van de Oekraïense cryptobeurs Kuna). Dit fonds ondersteunt nu volledig het Oekraïense leger. Chobanian verwacht dat crypto's de toekomst hebben in Oekraïne, mits het land de oorlog weet te winnen.

 

Voor Oekraïne is crypto valuta dus ‘real world’, in El Salvador gaat het minder voortvarend. Een belangrijke reden daar is, dat de bevolking van El Salvador veel minder ingevoerd is in de materie dan de mensen in Oekraïne. Ook beschikt 70% van de bevolking in El Salvador niet over internet. En dat is een must!

 

 

En dan de rest van de wereld?

In China gaat volgens nieuwsbron cnbc.com ‘ondergronds’ gewoon door. 

Bij investeerders lijken ook financiële belangen anders dan directe verrijking een argument te worden. Kenners merkten al dat investeerders sinds de inval van Rusland in Oekraïne meer geld in de cryptosector willen steken, omdat ze denken dat de cryptosector minder last zal hebben van sancties. Investeerders zoeken ook hun heil in crypto's omdat die, anders dan bijvoorbeeld obligaties en vastgoed, niet getroffen worden door bijvoorbeeld renteverhogingen. 

Donaties in cryptovaluta zoals nu voor Oekraïne worden populair omdat de crypto's minder geraakt zouden worden door geopolitieke of macro-economische factoren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de afwaardering van een munt door inflatie. Ook kunnen de donaties in vergelijking met banktransacties relatief snel worden overgemaakt.

 

En dan onze portefeuille. Wat heeft die in dit jaar gedaan. Aanvankelijk hadden we duizelingwekkende waarde stijgingen in percentages. Maar nu je dit artikel hebt gelezen begrijp je dat ook de waarde dalingen in dezelfde vaart over ons heen kwamen. Toch is de investering goed geweest. Want op dit moment kunnen we na een jaar een rendement van 16% noteren. 

 

Makkumer Belboei Rabobank helpt clubs zelfredzamer te worden

Rabobank helpt clubs zelfredzamer te worden

...met Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning...

Rabobank Persbericht

Rabobank biedt clubs een heel mooi programma aan om zelfredzamer te worden: Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning. Voor alle sport- en cultuurclubs in Friesland, die bankieren bij Rabobank, organiseren de Friese Rabobanken een Inspiratieavond op woensdag 6 april in Heerenveen. Waar kunnen wij jouw vereniging mee helpen? Laat je informeren.

‘Afgelopen 2 jaar heeft het verenigingsleven het zwaar gehad. Daar kunnen we denk ik niet omheen’, zegt directievoorzitter Durk Mous namens de Friese Rabobanken. ‘Daarom hebben wij naast de Rabobank ClubSupport Stemcampagne, waar clubs geld kunnen krijgen voor het waarmaken van hun maatschappelijke ambities, ook Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning’.

Rabobank Heerenveen organiseert de inspiratieavond op 6 april 2022Rabobank Heerenveen organiseert de inspiratieavond op 6 april 2022

 

‘Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur’, zegt Durk Mous met grote trots. ‘Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zetten we ons als Rabobank samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Met Verenigingsondersteuning bieden we kennis en ons netwerk aan om clubs met ingewikkelde vraagstukken 1-op-1 te begeleiden door professionals. Daarnaast bieden we ook Masterclasses, Workshops en Webinars aan’. 

‘We worden hierbij gelukkig geholpen door onze partners van NOC*NSF en LKCA’, vervolgt Durk. ‘Zo kunnen we zowel sportverenigingen als verenigingen in de cultuursector ondersteunen.’ Durk doet hierbij direct een oproep: ‘Heeft jouw club grote ambities en ondersteuning nodig op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, financiën, ledenbinding, vrijwilligers of verduurzaming?

Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst op 6 april in Heerenveen. Om te zorgen dat we een stoel voor je kunnen reserveren, is het belangrijk je aan te melden. Dat kan via e-mail: communicatie.FRL@rabobank.nl

 

 

Programma Inspiratieavond

Tijdens de Inspiratieavond staat de ambitie van de club centraal. Naast een warm welkom en een toelichting op het programma gaan we in gesprek met twee clubs die eerder deelnamen aan Rabo ClubSupport. Daarnaast is er alle ruimte om met begeleiders en andere clubs te praten en ideeën uit te wisselen.

 

Clubs toekomstbestendig maken met Rabo ClubSupport

Sportclubs en cultuurverenigingen vormen een belangrijk sociaal netwerk in onze regio. Rabobank vindt het belangrijk dat clubs deze rol nu en in de toekomst blijven vervullen. Daarom helpt de bank clubs graag om sterker en toekomstbestendig te worden. Met het programma Rabo ClubSupport krijgen ze kennis en expertise aangeboden die ze goed kunnen gebruiken bij het realiseren van hun ambities. Dit kan in de vorm van 1 op 1 begeleiding van een expert, of leerzame masterclasses, workshops en webinars.

Woensdag 6 april, 19:30

 

Makkumer Belboei Hetty Janssen informateur Súdwest-Fryslân

Hetty Janssen informateur Súdwest-Fryslân

PvdA Súdwest-Fryslân vraagt Gedeputeerde Hetty Jansen om het informatieproces te starten

Persbericht/Redactie

Mevrouw Hetty Janssen is door de PvdA Súdwest-Fryslân gevraagd het informatieproces te starten. Janssen is fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Fryslân.

De PVDA is als winnaar uit de verkiezingen naar voren gekomen en is nu de eerst aangewezen partij om te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen voor een nieuw college. De afgelopen raadsperiode zat de PVDA in Súdwest-Fryslân in de oppositie maar normaliter gaat de partij de komende 4 jaar als grootste collegepartij een stempel drukken op de politiek in Súdwest-Fryslân.

Ongetwijfeld zal Hetty Janssen het beeld dat de PVDA heeft voor de komende jaren en de gewenste werkwijze als uitgangspunt nemen voor haar gesprekken. Marijke Roskam lijstrekker van de PVDA heeft dat als volgt verwoord: "Al jarenlang zijn we een grote partij en een zeer solide en sociale factor in Súdwest-Fryslân. Toegankelijk en hard werkend voor de bewoners, betrouwbaar en collegiaal in de raadszaal. Wat mij betreft nemen we onze verantwoordelijk weer in het college en kunnen we goed meebouwen aan de toekomst van onze gemeente.

De switch weer terug van oppositie naar coalitie heb ik eerder meegemaakt in de provinciale politiek. Samen met mijn partijgenoten ben ik ambitieus en kijk ik bij ieder onderwerp door een sociaal-democratische bril, dat gaat heel goed samen met een collegiale en warme houding waarbij we tot mooie ontwikkelingen komen."

 

Gedeputeerde Hetty Janssen van de Provincie Fryslân start het informatieproces namens de PVDA Súdwest-Fryslân.Gedeputeerde Hetty Janssen van de Provincie Fryslân start het informatieproces namens de PVDA Súdwest-Fryslân.

 

“Mevrouw Janssen heeft veel ervaring in de politiek en weet goed wat de successen zijn van een goed proces van informatie en formatie. Ze is oprecht geïnteresseerd in ieders idealen en standpunten, heeft een warme persoonlijkheid met humor en houdt altijd de focus op een goed proces waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt”, aldus PvdA-lijsttrekker Marijke Roskam. 

 

De informateur start deze week met het inplannen van de eerste afspraken. Janssen: “Ik ga met alle partijen in gesprek en zal met open vizier de gesprekken ingaan. Ik kijk er naar uit iedereen te spreken en vind het een eervolle taak bij te dragen aan de democratie in deze gemeente.”

 

Makkumer Belboei Duurzaamheidsprijs Súdwest-Fryslân voor klimaatproof schoolplein

Duurzaamheidsprijs Súdwest-Fryslân voor klimaatproof schoolplein

Persbericht Súdwest-Fryslân

Basisscholen in Súdwest-Fryslân kunnen binnenkort hun idee voor een groen, klimaatbestendig schoolplein indienen bij de gemeente. Zij maken kans op een geldbedrag van €10.000 waarmee ze direct na de zomervakantie hun schoolplein kunnen vergroenen.  

 

In 2019 besloot Súdwest-Fryslân elke twee jaar een prijsvraag uit te zetten waarbij inwoners, scholen of lokale stichtingen kans maken op een mooie geldprijs om hun duurzaamheidsidee uit te voeren. In 2020 vond de eerste duurzaamheidsprijs plaats. Bij de tweede editie ligt de nadruk op klimaatadaptatie. Circa 60 basisscholen in Súdwest-Fryslân, ontvangen komende week bericht en dingen mee naar de hoofdprijs van €10.000,-.De tweede prijs is een waterwall (een soort speelvriendelijk regenwatersysteem). Een vijfkoppige, onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit en haalbaarheid. 

 

Met scholen wordt een belangrijke doelgroep bereikt. Veel schoolpleinen in Súdwest-Fryslân bestaan grotendeels uit tegels. Hierop zijn speeltoestellen bevestigd die het voor kinderen aantrekkelijk maken. Voor het klimaat hebben groene schoolpleinen de voorkeur. Speels en klimaatvriendelijk zijn goed te combineren. De duurzaamheidsprijs zorgt enerzijds voor een financiële stimulans om het schoolplein groener en klimaatvriendelijker te maken en anderzijds voor meer kennis over klimaatadaptatie op scholen. De gemeente trekt hiervoor samen op met Stichting Groen Doen en voorziet alle scholen direct van een les over klimaatadaptatie.  

 

Omdat sommige scholen al een eind op weg zijn, is er ook een inspiratieprijs. De school die deze prijs in de wacht sleept, wint een workshop voor een groep kinderen en kan vervolgens als voorbeeld fungeren voor andere scholen. Scholen kunnen hun idee tot de meivakantie indienen. Voor de zomer worden de winnaars bekend gemaakt. 

Gemeente nieuws inzake kennis verspreiding klimaatadaptie op scholenGemeente nieuws inzake kennis verspreiding klimaatadaptie op scholen

Makkumer Belboei Verkeersborden van riet, kalk en hars in Súdwest-Fryslân

Verkeersborden van riet, kalk en hars in Súdwest-Fryslân

Persbericht/Redactie

De komende jaren vervangt gemeente Súdwest-Fryslân verkeersborden, die aan het einde van hun levensduur zijn, voor exemplaren van biocomposiet. Het gaat om zo’n 600 verkeersborden per jaar. 

 

Het eerste duurzame verkeersbord in de gemeente werd door wethouder Mark de Man (Verkeer en Vervoer) onthuld aan de Bolswarderweg in Sneek. ‘Deze nieuwe verkeersborden zijn duurzamer en recyclebaar’, aldus wethouder Mark de Man. ‘Een keuze die past bij de ambities van de gemeente als het gaat om duurzaamheid en circulair bouwen.’

 

Lokale grondstoffen 

De grondstoffen voor de borden komen uit de buurt. Daardoor is er weinig transport nodig. Door lokale restproducten te gebruiken stoot de gemeente Súdwest-Fryslân minder CO2 uit. Ook plakt de reflecterende sticker, met daarop het verkeersteken, goed en lang op het biocomposiet. De firma Pol uit Heteren mag de biocomposieten verkeersborden leveren.

Wethouder Mark de Man plaatst het eerste biocomposiet verkeersbord.Wethouder Mark de Man plaatst het eerste biocomposiet verkeersbord.

 

Nabasco® biocomposiet verkeersborden zijn 100% circulair. Aan het einde van hun levensduur worden de borden vermalen, waarbij het restmateriaal volledig wordt hergebruikt bij de productie van nieuwe verkeersborden. Overigens worden de verkeersborden niet uit plaatmateriaal maar uit een modulaire mal vervaardigd. Daardoor is er ook bij productie 0% afval. De levensduur van het vezel versterkte kunststof is nagenoeg onbeperkt en heeft in de praktijk bewezen tientallen jaren mee te gaan. Elektriciteitskasten zijn bijvoorbeeld van dit materiaal gemaakt. Voor de productie van verkeersborden zijn glasvezels vervangen door het natuurlijke vezels afkomstig van Nederlands riet. De biocomposiet verkeersborden zijn 100% circulair. Aan het einde van hun levensduur worden de borden vermalen, waarbij het restmateriaal volledig wordt hergebruikt bij de productie van nieuwe verkeersborden. Overigens worden de verkeersborden niet uit plaatmateriaal maar uit een modulaire mal vervaardigd. Daardoor is er ook bij productie 0% afval.

 

Makkumer Belboei Foarút - d’r op út!

Foarút - d’r op út!

danslessen voor senioren in Bolsward en Woudsend

Akte2 petsbericht

Voor senioren die graag meer willen bewegen, zijn er dit voorjaar laagdrempelige danslessen in Bolsward en Woudsend. Blijven bewegen is de afgelopen twee jaar, met de nodige lockdowns, een belangrijk onderwerp geweest. Aan Foarút - d’r op út! kan iedereen meedoen, danservaring is niet nodig. Naast het dansen is er alle ruimte voor een goed gesprek.

Dansles voor ouderen.Dansles voor ouderen.

 

Dansen en bezoek museum/erfgoedlocatie

De lessen zijn een mix van verschillende bewegingsvormen. De deelnemers bewegen met elkaar op muziek. Hier kunnen verschillende vormen uit komen. Er kan ook worden gedanst met behulp van een stoel. Voorop staat dat iedereen zich prettig voelt. Elke les start met een kopje koffie of thee en een gezellig gesprek. Ook wordt tijdens een lesreeks een erfgoedlocatie of museum bezocht. De deelnemers kunnen hier rondkijken en ervaringen uitwisselen. Naderhand wordt met elkaar besproken hoe de indrukken vertaald kunnen worden in een dans. De lessen worden gegeven door Leonieke Scholten. Zij is gespecialiseerd in danslessen voor 65-plussers.

 

Bolsward en Woudsend

In Bolsward zijn de danslessen op dinsdagochtend, van 10.30 tot 12.00 uur, in het Huis van Compassie. De eerste is op 29 maart, de laatste op 26 april. In de tussenliggende weken wordt een bezoek gebracht aan De Tiid in Bolsward. In Woudsend wordt op donderdagmiddag gedanst, van 13.30 tot 15.00 uur, in MFC Woudsend De Driuwpolle. Op 14 april is de eerste les, de laatste is op 19 mei. De deelnemers in Woudsend gaan een boeiend museum in de buurt bezoeken.

 

Aanmelden

Er geldt een eigen bijdrage van 50 euro per deelnemer (inclusief consumpties en museumbezoek). Per groep is er plaats voor ongeveer twaalf personen. Belangstellenden kunnen zich via akte2.nl opgeven. Voor Bolsward kan ook worden aangemeld bij Kees van Kordelaar van het Huis van Compassie, via een e-mail naar info@huisvancompassie.frl.

Makkumer Belboei Ontdek de zorg bij Patyna

Ontdek de zorg bij Patyna

Patyna persbericht

Van 14 tot en met 19 maart vindt de Ontdek De Zorg Week plaats. Zorgorganisatie Patyna vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om kennis te maken met onze mooie sector. Samen inspireert Patyna jongeren om een stap richting zorg en welzijn te zetten.

Praktijkopleider Joke Muizelaar bij één van de klassen van ROC Friese PoortPraktijkopleider Joke Muizelaar bij één van de klassen van ROC Friese Poort

 

Op 16 maart 2022 ging Joke Muizelaar, praktijkopleider, langs bij Friese Poort Sneek om gastlessen te geven aan twee klassen vol toekomstige zorgprofessionals.  Daarbij deden de praktijkopleiders het verhaal over het belang van de zorg.

 Zeker de afgelopen jaren is het belang van goede zorg steeds duidelijker geworden. Patyna biedt jongeren de kans om nu al kennis te maken met dit belangrijke vak, met de hoop dat zij later hun steentje bijdragen aan de zorg. De komende dagen worden de jongeren ook via social media geïnspireerd. Niets missen? Neem dan een kijkje op de kanalen van Patyna.

Makkumer Belboei Sybren Mollinga vindt eerste kievtsei op het maisland van de voorzitster

Sybren Mollinga vindt eerste kievtsei.

.. op het maisland van de voorzitster van de vogelwacht Makkum..

Tjebbe Witteveen

Het 1e kievitsei van de Vogelwacht Makkum is gevonden door Sybren Mollinga uit Makkum vandaag 17 maart om 10.40 zie bijgaande foto bij Allingawier op maisland van onze voorzitster Jelly Reitsma.

Het door Sybren Mollinga gevonden kievitseiHet door Sybren Mollinga gevonden kievitsei

 

Dr. Bogstrabeker

Één van de jaarlijks terugkerende punten op de agenda is het voorspellen van de datum / tijd waarop het eerste kievitsei binnen het gebied van de Vogelwacht Makkum wordt gevonden Voor het raden van het eerste gevonden ei voor de Dr. Bogstrabeker op de jaarvergadering van 11 maart zat Jelle de Hoop met 11.00 uur op 17 maart er het dichtst bij. Voor het raden 1e ei door de leden via de mail zat Ruurd Cuperus er het dichtst bij nl. 16 maart om 16.45

Op de onlangs gehouden, en geslaagde,  jaarvergadering konden we optimistisch terugzien op een goed broedseizoen. Grutto,s namen toe maar vooral de Tureluurs. Dit alles is mede te danken aan de plasdrassen die zijn aangelegd en ook door onze actieve nazorgers. Voor de nazorgers, boeren en jagers houdt de Vogelwacht als dank elk jaar een barbecue.

Helaas komt er toch nog predatie voor door o.a. marterachtigen. Deze proberen we op het spoor te komen door het plaatsen van camera's. Als Vogelwacht zien we de toekomst positief tegemoet door het nemen van nog meer maatregelen zoals speciaal weidevogelbeheer op gras en bouwland en meer plasdras.

Dit alles veelal georganiseerd of samen door het Collectief SudwestFryslan organisatie voor Agrarisch Natuurbeheer.

 

Makkumer Belboei PVDA,FNP en nieuwkomers winnen, CDA , VVD, GroenLinks en ChristenUnie verliezen.

PVDA ,FNP en nieuwkomers winnen, CDA , VVD, GroenLinks en ChristenUnie verliezen.

..Gemeentebelangen behoudt 3e zetel toch...

Redactie

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad 2022

 

Afgelopen maandag 21 maart werd in een speciale raadsvergadering de definitieve zetel verdeling bekend gemaakt. D66 kwam 5 stemmen te kort, of Gemeente Belangen Totaal Lokaal hield 5 stemmen over. Hoe je er naar kijkt heeft vast met de politieke voorkeur te maken, maar won D66 in de voorlopige uitslag 1 zetel en verloor Gemeente Belangen Totaal Lokaal deze, in de definitieve uitslag werd dit weer omgedraaid. Hieronder staat hoe de 37 raadszetels nu zijn verdeeld.

In Makkum waren er twee locaties waar men kon stemmen.
Kerkelijkcentrum het Anker.
Aantal geldige stempassen : 840
Aantal geldige volmachtsbewijzen : 110
Aantal geldige kiezerspassen : 0
Totaal aantal toegelaten kiezers :950
Alle uitgebrachte stemmen waren geldig en er waren geen blanco stembiljetten.
Totaal aantal stemmen : 950

Van Doniakerk.
Aantal geldige stempassen : 575
Aantal geldige volmachtsbewijzen : 55
Aantal geldige kiezerspassen : 0
Totaal aantal toegelaten kiezers :630
Er waren 2 blanco stembiljetten en 2 ongeldige stembiljetten.
Totaal aantal stemmen : 626

Op basis van de eerdere berekening van het mogelijk aantal stemmen, geschat op 2850 voor Makkum komen we tot een opkomst van rond de 55%

Partij
Stemmen
Percentage
Zetels
Verschil
2018
PVDA
8073
20,1
8
+2
CDA
6613
16,5
7
-4
FNP
5648
14,1
6
+1
VVD
3159
7,9
3
-1
D66
2829
7,0
2
0
GBTL
2823
7,1
3
0
Nieuw Soc
2767
6,9
2
0
Volkspartij in Ned. Bel.
2344
5,9
2
0
GroenLinks
2325
5,8
2
-1
ChristenUnie
1799
4,5
1
-1
FVD
1687
4,2
1
0
Partij
Stem
Perc.
Zetels
+ -2018
PVDA
8073
20,1
8
+2
CDA
6613
16,5
7
-4
FNP
5648
14,1
6
+1
VVD
3159
7,9
3
-1
D66
2829
7,1
3
+1
GBTL
2823
7,0
2
-1
Nieuw Soc
2767
6,9
2
0
Volksp N.B.
2344
5,9
2
0
GroenLinks
2325
5,8
2
-1
ChristenUnie
1799
4,5
1
-1
FVD
1687
4,2
1
0
Logo gemeente Súdwest-FryslânLogo gemeente Súdwest-Fryslân

 

 

 

Makkumer Belboei Stemmen in Makkum voor de Gemeenteraad

Stemmen in Makkum voor de Gemeenteraad

....hoe is de opkomst in Makkum....

Redactie

16 maart is de grote dag van de verkiezing voor de gemeenteraad. Vandaag telt jouw stem dus echt. De afgelopen dagen is er veel gebruik gemaakt van de stemwijzer op de Makkumer Belboei. Nou ja de stemwijzer was vanzelfsprekend niet door de Makkumer Belboei gemaakt, maar door ProDemos. Van verschillende kanten hebben we gehoord, dat de uitkomst voor degene die de stemwijzer invulde nogal verrassend was. Met name de PVDA kwam vaak als eerste keuze bovendrijven. Vanavond zullen we zien of dit ook bij de uitgebrachte stemmen zo zal zijn.

 

Stembureau in het kerkelijk centrum Het Anker aan de Buren in MakkumStembureau in het kerkelijk centrum Het Anker aan de Buren in Makkum

 

Niet iedereen had de bijlagen bij de stempas even goed bestudeerd, want enkelen gingen naar het op de stempas vermelde stembureau in de verwachting dat dit moet. Bij de verkiezing voor de gemeenteraad staat op de stempas het stembureau bij jou in de buurt vermeld, klopt niet altijd!. Bij de verkiezing voor de gemeenteraad mag jezelf een keuze maken uit één van de stembureaus binnen de gemeente.

Opkomst

Om ± 10:30 uur hadden vanochtend een 250 personen hun stem uit gebracht bij het stembureau in de Buren, Kerkelijk centrum het Anker en iets meer dan 100 bij het stembureau in de Kerkeburen. Op basis van de geschatte cijfers zie verklaring aan het einde van dit artikel, hebben om half elf uur vanochtend ruim 12% van de Makkumers hun stem uitgebracht. Een goede opkomst rond dit tijdstip ligt op 17% blijkt uit de landelijke cijfers. Tussen de 10 en 15% geldt als normaal.

 

Update:
Rond de klok van 16:00 uur waren er in het stembureau aan de Buren ± 650 stemmen uitgebracht en in het stembureau in de Kerkeburen iets over de 400.  Op basis van de geschatte cijfers zie verklaring aan het einde van dit artikel, hebben om vier uur vanmiddag ruim 36% van de Makkumers hun stem uitgebracht.

 

We beschikken natuurlijk niet over de exacte cijfers, maar om ons enigszins een beeld te kunnen vormen zijn we wat gaan fröbelen met cijfers.

Súdwest-Fryslân heeft ruim 90000 inwoners en dat leidt tot  72.200 stemgerechtigden. Ruim 80 procent dus. Makkum kent ruim 3500 inwoners en dit leidt er dus toe dat er tussen de 2800 en 2900 stemgerechtigden zijn. We hanteren voor de berekeningen 2850. Zijn positief ingesteld. 

Let op! Dit zijn geschatte cijfers. Ze kunnen behoorlijk afwijken.

Makkumer Belboei FryslânDOK ‘Formula de Vries’

FryslânDOK ‘Formula de Vries’

.. de collega/concurrent van Lewis Hamilton

Persbericht/Redactie

Al van kinds af aan leeft de Friese coureur Nyck de Vries voor de autosport. Hij is wereldkampioen in de Formule 2 en de Formule E. Alleen de Formule 1 ontbreekt nog. Wat heeft Nyck de Vries er allemaal voor over om zijn doel te bereiken? Kijk naar de FryslânDOK ‘Formula de Vries’ op 19 maart bij NPO2 en op 20 maart bij Omrop Fryslân.

 

Nyck De Vries gaat op de schouders na het behalen van de titelNyck De Vries gaat op de schouders na het behalen van de titel

 

Zoals vaker in de autosport, begint de droom van een autocoureur bij diens vader. Hendrik Jan de Vries gaf zijn zoon Nyck (Sneek, 1995) als kleuter een kart cadeau. Nyck reed hard, heel hard, en wilde maar één ding: winnen. Het gezin verhuisde naar Italië, zodat Nyck aan internationale wedstrijden mee kon doen. Nyck werd de eerste wereldkampioen karten, met op zijn hoofd een racehelm bestickerd met Friese pompeblêden. Daarna volgde het grotere werk. In de racewagens van de Formule 2 werd Nyck in 2019 de beste van de wereld. Ook in de elektrische league van de autosport, de Formule E, behaalde hij in 2021 in Berlijn het wereldkampioenschap. Nog steeds met de opvallende p ompeblêden-helm op. 

 

Jongensdroom

In de FryslânDOK ‘Formula de Vries’ volgen makers Wilfried Bijma en Arjen de Boer de jongensdroom van Nyck de Vries. Inmiddels woont Nyck in Monaco en vliegt hij zo’n 130 keer per jaar de wereld over om wedstrijden te racen voor verschillende raceteams. Bij alle successen heeft hij nog één grote wens: een stoeltje in de Formule 1, net als Max Verstappen. Nyck is op dit moment reserverijder voor Mercedes, het team van coureur Lewis Hamilton. Of en wanneer Nyck mag racen, is nog onzeker. De Formule 1 is namelijk ook de wereld van het grote geld, waarin veel wordt bepaald door ‘paydrivers’ en machtige sponsoren. Maar Nyck zorgt dat hij er hoe dan ook klaar voor is.

 

FryslânDOK: ‘Formula de Vries’

Zaterdag 19 maart NPO2 15.30 uur (herhaling 20 februari 13.10 uur)
Zondag 20 maart Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur)

FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.

Makkumer Belboei Inspirerende stadswandeling door Bolsward voor toerist én inwoner

Inspirerende stadswandeling door Bolsward voor toerist én inwoner

Persbericht

Wandelen is goed voor iedereen, maar er is meer dan die 10.000 stappen per dag. Door te wandelen kom je op de mooiste plekjes. VVV Waterland van Friesland gaat toerist en inwoner van Zuidwest Friesland daarom extra inspireren met leuke en mooie stadswandelingen. De eerste stadswandeling werd dinsdag 15 maart overhandigd aan Pascal Arts, directeur-bestuurder van het Cultuurhistorisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward. Die plek vormt het startpunt van de eerste Elfstedenstad-wandeling.

 

ThomasVaer Fotografie-VVV Waterland van Friesland. Overhandiging eerste exemplaarThomasVaer Fotografie-VVV Waterland van Friesland. Officiële overhandiging aan Pascal Arts

 

De stadswandeling door Bolsward biedt een overzichtelijke en handzame route. Stap voor stap word je als toerist en inwoner meegevoerd door de historische Elfstedenstad. De wandelaars ontdekken dat Bolsward haar historische rijkdom en schatten goed bewaard heeft. Eerst door de verbinding met de Marnezee als Hanzestad en later door de boter- en zuivelhandel. Sommige schatten vallen direct op, zoals het rijkversierde stadhuis en de bijzondere fontein De Vleermuis van de 11fountains. Andere moet je echt ontdekken. Zo kun je in de koorbank van de kerk een duivel zien die een oliebol vasthoudt. Waarom hij dat doet? Dat vertelt de stadswandeling! De wandeling door Bolsward is 4 kilometer lang en biedt volop bezienswaardigheden en historische feiten en weetjes.

 

Beginpunt ‘De Tiid’

De stadwandeling heeft als startpunt het Cultuurhistorisch Centrum ‘De Tiid’, waarin ook de VVV van Waterland van Friesland is gevestigd. Directeur-bestuurder Pascal Arts is vereerd. “De Tiid is een mooi begin- en eindpunt voor een stadswandeling door Bolsward”, stelt hij. “In ons museum kunnen wandelaars onder andere meer te weten komen over de geschiedenis van Zuidwest Friesland, er onderdeel van worden en zelf geschiedenis maken. Wij bieden een plek voor echte verhalen. Een mooi onderdeel van de wandeling dus.” De stadswandeling is officieel overhandigd aan Pascal Arts bij De Tiid. En vanaf nu is de stadswandeling is bij de  VVV locatie in ‘De Tiid’ en via de webshop van VVV Waterland van Friesland te koop (www.waterlandvanfriesland.com). De prijs bedraagt drie euro.

 

Meer stadswandelingen 

Na Bolsward krijgen ook de andere Elfsteden in Waterland van Friesland een eigen stadswandeling. In april komt die van Stavoren uit. Later volgen de stadswandelingen voor Hindeloopen, Sloten, Workum, Sneek en IJlst. “We willen hiermee op een laagdrempelige manier toeristen én inwoners inspireren om op ontdekking te gaan door de stad”, vertelt Floriaan Zwart van VVV Waterland van Friesland. “Een stad biedt meer dan winkels, cafés en restaurants. Er is zoveel te zien. Een stadswandeling helpt je om die prachtige dingen te ontdekken en vertelt je er ook meer over. Zo komt elke Elfstedenstad in Zuidwest Friesland nog meer tot leven. Je ontdekt parken, musea, historische gebouwen... Alles om elke stad nog meer te gaan waarderen.”

 

Makkumer Belboei Kaatsvereniging Makkum

Kaatsvereniging Makkum

Agenda ALV 25 maart 2022

Persbericht/Redactie

1
Opening
2
Notulen Alg. Ledenvergadering 2021 + Verslag “Evaluatie seizoen 2021” liggen ter inzage
3
Ingekomen stukken en mededelingen
4
Financieel verslag 2021
5
Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
6
Begroting 2022
7
Voorstel Contributieverhoging
8
Bestuursverkiezing: Sjoukje Hoekstra (aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar), Jacob (P) v.d. Weerdt (aftredend en herkiesbaar), (Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur
9
Vaststellen wedstrijdprogramma 2022
10
Samenstelling van Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur, Kantinecommissie en Merke/Tent commissie
11
“ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen
12
Behandeling vergaderstukken ALV van de KNKB
13
Mededelingen HB
14
Rondvraag
15
Sluiting

 

.

 

 

Makkumer Belboei CDA verwacht gevoelig verlies, FNP komt met vragen?

CDA verwacht gevoelig verlies, FNP heeft vragen?

..eindelijk een beetje ... in buitengewoon saaie campagne...

Redactie

Oké we bevinden ons in zwaar weer. Eerst trekt het Covid-19 virus een grote wissel op het dagelijks leven en nu meent iemand in Rusland dat tijd werd om weer eens heel veel onschuldige mensen de dood in te jagen. En  om wat? Geen idee en wij nemen aan dat iedereen met enig verstand dat ook niet weet. Het heeft evenwel wel een grote wissel getrokken op de verkiezing voor de gemeenteraad in Nederland. Die willen maar niet loskomen. Het gevolg? Wie weet waarom hij/zij waarop stemt.

De nummer drie van de CDA lijst, Hero Veger, denkt dat zijn partij een gevoelige tik krijgt in Súdwest-Fryslân. De heer Veger, oud bankier en sinds kort wonend in Makkum, staat nummer drie op lijst voor het CDA. Tijdens een toevallige ontmoeting liet Hero zich ontvallen, dat hij verwacht dat het CDA in  Súdwest-Fryslân wel eens een gevoelig verlies zou kunnen incasseren.

Een behoorlijk pittige uitspraak toch! De vraag is natuurlijk waarom, waardoor? Hebben de raadsledn en wethouders van het CDA zich te weinig laten gelden de afgelopen periode en/of hebben zij te weinig een stempel kunnen drukken op de lokale politiek? Deze vraag is niet beantwoord. Maar het is aannemelijk dat de partij zelf in aanloop naar de verkiezingen hierover op zijn minst heeft nagedacht. Op dit moment een antwoord formuleren was blijkbaar niet mogelijk?

 

De FNP in Súdwest-Fryslân doet het op het gebied van profileren nauwelijks beter. "Verkoop woningen boven de Jumbo roept volgens de FNP vragen op, zo lezen we op social media." Vragen? Een politieke partij komt met antwoorden. Eens in de vier jaar krijg je als politieke partij een mogelijkheid om te laten zien waarvoor je staat. Niemand zit te wachten op een partij die worstelt met vragen.

 

Natuurlijk trekt de oorlog in Oekraïne een grote wissel op de campagne rond de verkiezing voor de gemeenteraad van dinsdag 16 maart, maar dat mag niet de reden zijn om niet met een duidelijk beeld voor de toekomst te komen. De wereld draait door ook na 16 maart. Een partij die een beeld heeft van hoe komt daarmee naar buiten en vraagt de kiezer om goedkeuring voor haar visie.

Dan kan de kiezer echte keuzes maken.

 

Gemeenteraadsverkiezigen 16 maart 2022. Wie weet waarop en waarom?Gemeenteraadsverkiezigen 16 maart 2022. Wie weet waarop en waarom?

 

Hulp nodig? probeer de stemwijzer

 

 

 

.

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân doet mee aan City Deal ‘Slim Maatwerk’

Súdwest-Fryslân doet mee aan City Deal ‘Slim Maatwerk’

Persbericht Súdwest-Fryslân

Op 11 maart tekenen 18 partijen een intentieverklaring die bijdraagt aan betere gezondheid en kansengelijkheid door slim om te gaan met technologie en digitalisering. Súdwest-Fryslân is één van deze partijen. Het is helaas voor lang niet alle Nederlanders mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl sommigen dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoeken gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kunnen bieden. “Samen slim optrekken wordt door Súdwest-Fryslân als grote kans gezien en draagt bij aan een inclusieve samenleving” aldus wethouder De Man. 


De deal richt zich op acht werkprocessen waarbij verbetering wenselijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, waarbij het heel handig zou zijn als er per cliënt één dossier is zodat doelmatig informatie gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is en op welk moment. Of hoe we data-analyse zo in kunnen zetten in processen zodat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. “Door processen efficiënter in te richten, zijn we niet alleen effectiever maar dit geeft ons ook de kans meer dienstverlenend te zijn, met oog voor onze inwoner”, aldus wethouder de Man. 

 

Waarom de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. 

 

Partners die de intentieverklaring ondertekenen

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen 11 maart 2022 de intentieverklaring van de City Deal: Brightland Campus, CBS, gemeente Dordrecht, De Zorggroep, Elba/REC, gemeente Enschede, gemeente ’s-Hertogenbosch, Jelmer, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, WeCity en WECPV. 

 

.

Flemming, StukTV, Fokke Simons, Jet van der Steen en veel talent uit de regio op VERS! Festival Makkumer Belboei

Flemming, StukTV, Fokke Simons, Jet van der Steen en veel talent uit de regio op VERS! Festival

zaterdag 18 juni in het Bolwerk en het Atrium in Sneek

Persbericht

Het programma voor VERS! 2022 is bekend. Onder meer Flemming, StukTV, Fokke Simons en Jet van der Steen treden zaterdag 18 juni op bij het festival voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar dat jaarlijks door CKS wordt georganiseerd. Traditiegetrouw biedt VERS! een podium aan muziektalent uit Súdwest-Fryslân. In totaal treden vijftien bands en singer-songwriters op, verdeeld over drie podia bij het Bolwerk en kunstencentrum Atrium. Verder is er een plein met dj's, racesimulatoren, loungeplekken, arcade games en drankjes. Het festival begint om 20.00 uur en duurt tot middernacht.

Broken Braas op het laatste Vers! in 2020Broken Braas op het laatste Vers! in 2020

 

Flemming

Flemming (Flemming Viguurs) won in 2016 het programma Giels Talentenjacht en had daarna succes met het nummer 'Digital Age'. In 2019 bracht hij zijn debuutalbum Black & Grey uit. Ook is hij medeauteur en zanger van ‘Miss You’ van Tungevaag, Sick Individuals en Marf. Het nummer stond in diverse Europese en Amerikaanse hitlijsten. Na zijn Engelstalige successen is Flemming, die samenwerkte met Glennis Grace, Kriss Kross Amsterdam en vele anderen, zich gaan focussen op Nederlandstalig werk.

 

StukTV

Presentatoren Giel, Thomas en Stefan van StukTV maken spraakmakende, bizarre, humoristische en uitdagende content. Series als Jachtseizoen, De Kluis, Woensdagopdrachten en Stuk-X worden miljoenen keren bekeken op YouTube en social media. Daarnaast is StukTV muziekproducer.

Links op de foto Flemming. Rechts StukTVLinks op de foto Flemming. Rechts StukTV

 

Fokke Simons, Jet van der Steen

Fokke Simons is een van de grootste hiphopsensaties van Nederland. In hun teksten en aanstekelijke producties gaan zelfspot en humor hand in hand met een bak talent. Het viertal combineert hiphop, pop en house tot één sound in hits als 'Oh My', 'Ballin' en 'Fancy'. De 19-jarige Jet van der Steen bereikt vanuit haar slaapkamer een groot publiek door regelmatig covers en hertalingen te plaatsen op TikTok, Instagram en YouTube. Eind vorig jaar bracht ze haar eerste single uit, 'Uitzichtloos'.

 

Orange Effects, Raptiel

Toegankelijkheid ontmoet complexiteit in een kunstig midden bij de broers Sander en Martijn van der Sluis van Orange Effects. Hun mix van hiphop, R&B en pop plus de persoonlijke en kwetsbare teksten teksten vol esthetische overgave zorgen voor een unieke, dromerige sfeer. Raptiel, oftewel Martijn Werkhoven uit Franeker, is dankzij zijn comedyrap met dansbare beats behoorlijk bekend geworden op TikTok. Raptiels Friese covers van bekende hits worden meer dan honderdduizend keer bekeken. 

 

Lokaal talent

Al tien jaar geeft VERS! jong muziektalent uit de regio de kans om voor een volle zaal te spelen en podiumervaring op te doen. Zoals elke editie laat de swingende Bogerman Bigband horen wat ze in huis heeft. Speciaal voor de gelegenheid spelen de scholieren samen met Jet van der Steen. Ook de Bogerman Bogies zijn van de partij. Dat RSG Magister Alvinus eveneens barst van het muziektalent, gaan de RSG Popvocals bewijzen. Verder treden zes bands van kunstencentrum Atrium op: Big Bunny, Error, Skarnepeoples, Vibes, Nazgûl en Unlocked. Nieuw vanaf dit jaar is dat de professionele artiesten beter aansluiten op de interesses van jongeren. VERS! is dus niet alleen een festival door jongeren, maar vooral ook een festival voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud. Mede om die reden is het logo vernieuwd. Binnenkort vind je het volledige programma online op versfestival.nl 

 

.

Vluchtelingen vanuit Oekraïne krijgen huisvesting op Engwier Makkumer Belboei

Vluchtelingen vanuit Oekraïne krijgen huisvesting op Engwier

....particulier initiatief zorgt voor onderdak.....

Redactie

Vrijdag 11 maart hebben een vijftal personen uit Oekraïne in Makkum onderdak gekregen. De groep was al in Friesland, namelijk bij een boer in Hitzum, maar is nu naar Makkum gekomen. Op Engwier hebben ze bij Douwe en Jetske Politiek op de boerderij als onderkomen een chalet gekregen. Met een aantal buren is dit chalet afgelopen vrijdag geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning.

Foto; Foto uit het Dagblad van het Noorden.Foto; Foto uit het Dagblad van het Noorden.

 

De mensen die nu, voor hen hopelijk tijdelijk, in Makkum wonen komen vanuit oost Oekraïne. Hun onderlinge voertaal is dan ook Russisch. Communiceren is dus moeilijk, maar gelukkig is het met de moderne techniek toch mogelijk,  elkaar te kunnen verstaan via de vertaal app op de telefoon. De oorlog houdt vrijwel iedereen bezig, maar is niet direct voelbaar. Behalve aan de pomp en in de winkels, maar als de mensen zo dicht bijkomen dan voel je de angst en pijn. Je wordt er in en in triest van zo vertelde één van de hulpverleners.

In Makkum hebben zich overigens  meer mensen aangemeld, die bereid zijn vluchtelingen in huis te nemen. Via een landelijke stichting worden gesprekken gevoerd over de mogelijkheden.

De gemeente meldde afgelopen vrijdag in een persbericht dat de eerste vluchtelingen onderdak zullen krijgen in De Galamadammen Koudum. We weten nu, dat de eerste vluchtelingen dus al in onze gemeente waren en ook een woonplaats hebben gekregen dankzij persoonlijk initiatief.

 

Gemeente realiseert opvang in Koudum.

Hotel Galamadammen in Koudum wordt klaargemaakt als eerste opvanglocatie in Súdwest-Fryslân voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wanneer de eerste vluchtelingen aankomen is op dit moment nog niet bekend. In totaal verwacht de gemeente er voor ca. 150 mensen plek te hebben. Het is de verwachting dat het niet bij deze locatie blijft. Er zijn meerdere opties die de gemeente overweegt.

 

 

.

 

 

ALV Vogelwacht decor voor opnames “Bote” Makkumer Belboei

ALV Vogelwacht decor voor opnames “Bote”

De vergadering van de de vogelwacht als opname spot voor de documentaire over de “skries”

Redactie

Vrijdagavond 11 maart kon de vogelwacht Makkum e.o, ± 165 leden, weer eens een ‘normale’ vergadering houden. Een dertig tal leden van de in 1962 opgerichte vereniging had de weg naar de bovenzaal van de Prins gevonden. 

In beginsel zou het een vergadering worden zoals er al vele zijn geweest, ware het niet dat er deze avond een filmploeg aanwezig was om opnamen te maken voor de documentaire over de grutto en met name over de gevolgen voor de boer en zijn familie.

Nu beginnen er in Makkum niet veel vergaderingen op het afgesproken tijdstip, maar ondanks het wat laat binnen komen van de filmploeg en de ‘hoofdpersoon’, kon de voorzitter Jelly Reitsma al om 10 over acht de vergadering openen. Dus gewoon keurig op tijd.

Voorzitter Jelly sorteert de stukken en Ronny de beelden terwijl de leden binnen druppelen. Rechtsboven Wim Tijsen van de RUGVoorzitter Jelly sorteert de stukken en Ronny de beelden terwijl de leden binnen druppelen. Rechtsboven Wim Tijsen van de RUG

 

De vergadering van de Vogelwacht staat in het teken van de gebruikelijke zaken als jaarverslagen financiën en dergelijke plus een evaluatie van het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het komende seizoen qua activiteiten. De verloting en het voorspellen van de datum waarop in het ‘frije fjild’ van de Vogelwacht het eerste kievitsei zal worden gevonden zijn ook jaarlijks terug kerende onderwerpen. Deze avond konden de aanwezige leden tevens kennis maken met de heer Wim Tijsen, die namens de RUG veld onderzoek doet naar de grutto. Zijn werkgebied ligt tussen Workum en Makkum waar hij de geringde grutto’s volgt.

 

Maar alvorens tot de werkelijke materie over te gaan kreeg de ‘hoofdpersoon’ Bote de Boer het woord. Hij gaf de vergadering een korte inhoudelijke uitleg over de film, waaraan al twee jaar wordt gewerkt. De manier van ‘buorkjen’  is wel heel anders dan dat de meeste boeren tegenwoordig gewend zijn. Bote merkte zelf op, dat de bedrijfsvoering bij hem op het bedrijf eerst de vogels en daarna de koeien komen. Voor de aanwezige leden moet dit als muziek in de oren hebben geklonken. 

 

De maand maart is fris in de nachten maar uitzonderlijk zonnig. Dit leidt er toe, dat de grutto nu al domicilie heeft gekozen in onze streken zo wist Bote nog te vertellen. Het zou best eens een goed seizoen voor de weidevogels kunnen worden zo is zijn verwachting. 

Bote de Boer van Tjerkwerd en de filmploeg die hem veelvuldig volgt.Bote de Boer van Tjerkwerd en de filmploeg die hem veelvuldig volgt.

 

 

 

.

Vijftig nieuwe woningen Melkvaart Makkum Makkumer Belboei

Vijftig nieuwe woningen Melkvaart Makkum

Melkvaart 2, bouwplan voor 50 woningen bezuiden melkvaart 1

Persbericht/Redactie

Projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan in Makkum. In dit plan wordt uitgegaan van vijftig woningen. Door Frisoplan wordt het plan geïntroduceerd onder de naam Simmerfjild. Dit is onderdeel van het uitbreidingsplan Melkvaart fase 2 dat ten zuiden van de woonwijk Melkvaart in Makkum ligt.

Woonwijk Melkvaart 1 bestaat uit de straten: Wûnsstelling, it Ferset en de Menziesingel. Dit project werd gerealiseerd naar aanleiding van het bestemmingsplan 2003-2007 van de 'voormalige' gemeente Wûnseradiel.
In 2002 heeft de gemeente Wûnseradiel het rapport "Actualisering Bestemmingsplannen 2003-2007"opgesteld. Dit rapport is op 14 april 2003 vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de gestelde actualisatieslag worden ook nieuwe uitbreidingsplannen in de planning meegenomen, waarmee wordt gestreefd naar een hoge mate van uniformiteit in de bestemmingsplannen. In het actualiseringsplan is ook reeds het opstellen van een bestemmingsplan voor een nieuwe woonuitbreiding bij Makkum opgenomen. Dit betreft het onderhavige bestemmingsplan voor de uitbreiding Melkvaart te Makkum.

In 2002 heeft de gemeente Wûnseradiel het rapport

Actualisering Bestemmingsplannen 2003-2007 opgesteld. Dit rapport is op 14 april 2003 vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de gestelde actualisatieslag worden ook nieuwe uitbreidingsplannen in de planning meegenomen, waarmee wordt gestreefd naar een hoge mate van uniformiteit in de bestemmingsplannen. In het actualiseringsplan is ook reeds het opstellen van een bestemmingsplan voor een nieuwe woonuitbreiding bij Makkum opgenomen. Dit betreft het onderhavige bestemmingsplan voor de uitbreiding Melkvaart te Makkum.

 

Projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan in Makkum. In dit plan wordt uitgegaan van vijftig woningen. Door Frisoplan wordt het plan geïntroduceerd onder de naam Simmerfjild. Dit is onderdeel van het uitbreidingsplan Melkvaart fase 2 dat ten zuiden van de woonwijk Melkvaart in Makkum ligt.

Het reeds gerealiseerde pan Melvaart 1 links en de locatie voor het nieuwe plan Melkvaart 2 rechts op de afbeeldingHet reeds gerealiseerde pan Melvaart 1 links en de locatie voor het nieuwe plan Melkvaart 2 rechts op de afbeelding

 

Haalbaarheidsonderzoek

Frisoplan is met een aantal grondeigenaren een samenwerking aangegaan om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. In dit onderzoek wordt in een participatieproces samen met verschillende belanghebbenden een definitief woonprogramma vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de intentieovereenkomst. Deze werd op 10 maart ondertekend door Berber Dedden van Friso Bouwgroep en Mark de Man, wethouder wonen.

Versnelling woningbouwontwikkeling

Wethouder Mark de Man, benadrukt bij het ondertekenen van de overeenkomst dat hij zeer content is om samen met Frisoplan de groeimogelijkheden op het gebied van wonen van Makkum te onderzoeken. “Dit is een mooie ‘Boppeslach’ voor Makkum. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst komt woningbouwontwikkeling voor Makkum ook snel dichterbij.” 

Berber Dedden, manager Klant en Markt van Friso Bouwgroep, is verheugd om de woningbouwopgave voor het dorp te kunnen realiseren. “Makkum heeft een enorme potentie om als hoofdkern in de regio verder te groeien. Het is een dorp met een volwaardig voorzieningenniveau, een sterke economie en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig om samen met de dorpsgemeenschap een fraai en leefbaar woningbouwplan te realiseren.’ 

Participatieproces voor stakeholders 

De ondertekening van de intentieovereenkomst betekent het startmoment van het participatieproces. Binnenkort gaat Frisoplan in nauwe samenwerking met de gemeente de belanghebbenden, waaronder de inwoners van Makkum, informeren. 

 

Plaatselijk Belang Makkum is onlangs een enquête gestart naar de wenselijkheid van nieuwbouw in Makkum. Zelden heeft Plaatselijk Belang een onderwerp gehad wat dichter bij de actualiteit staat dan de huidige enquête. Het is bij de redactie niet bekend of PB Makkum op de hoogte was van de plannen voor een nieuwe woonwijk, maar PB Makkum zal als mogelijke gesprekspartner de wensen van de bevolking onder de aandacht kunnen brengen, hierbij gesteund door zeer actuele informatie verkregen uit deze enquête.

.

Súdwest-Fryslân ontvangt 4 miljoen staatssteun voor Warm Heeg Makkumer Belboei

Súdwest-Fryslân ontvangt 4 miljoen staatssteun voor Warm Heeg

...Heeg officiële proeftuin binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken...

Súdwest-Fryslân

Het Rijk kent 4 miljoen euro toe aan Súdwest-Fryslân voor het project Warm Heeg, het burgerinitiatief dat zich inzet om met aquathermie van Heeg een aardgasvrij dorp te maken. Met de toekenning wordt Heeg een officiële proeftuin binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Dit maakte minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag bekend tijdens een congres in Nieuwegein.

Tijdens een feestelijk moment in het Sylhûs in Heeg overhandigde Wethouder Erik Faber de subsidie symbolisch aan de initiatiefnemers van Warm Heeg. “Wij zijn blij dat het project Warm Heeg verder uitgevoerd kan worden. De intensieve samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân heeft z’n vruchten afgeworpen”, zegt teamcoördinator van Warm Heeg Lucie Gelderblom.

 

Op de foto worden bestuurder Annet van der Hoek (Wetterskip Fryslân) en wethouder Klimaat Erik Faber (gemeente Súdwest-Fryslân) geflankeerd door bestuur, team en vrijwilligers van Warm Heeg en vertegenwoordigers uit Heeg.Op de foto worden bestuurder Annet van der Hoek (Wetterskip Fryslân) en wethouder Klimaat Erik Faber (gemeente Súdwest-Fryslân) geflankeerd door bestuur, team en vrijwilligers van Warm Heeg en vertegenwoordigers uit Heeg.

 

Over de proeftuin

In oktober was de derde en laatste inschrijfronde voor proeftuinen. Uit de 47 aanvragen zijn 14 gemeenten gekozen. Daarmee zijn er nu in totaal 64 proeftuinen in Nederland. De ingediende plannen zijn beoordeeld op uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. Súdwest-Fryslân ontvangt als aanvrager van de subsidie het geld voor Heeg. Naast de financiële bijdrage profiteren de gemeente en Warm Heeg met deelname aan het programma ook van het landelijke kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken. Erik Faber noemt deelname aan de proeftuin een kers op de taart. “Zeker met de huidige actualiteit is de behoefte groter dan ooit om vaart te maken met de energietransitie”, aldus Faber.

 

Samen sterk in Heeg

Het dorp Heeg heeft een plan gemaakt om in één keer 864 huizen aardgasvrij te maken. “Dat willen wij doen door middel van een warmtenet dat alle huizen voorziet van warmte voor de verwarming en tapwater”, zegt bestuurder Jack van den Berg van Warm Heeg. Warm Heeg is een initiatief van, door en voor Heeg. De stichting zet zich al geruime tijd in voor een aardgasvrij Heeg. Niet alleen met de gemeente en Hegemers zelf, maar er werden ook partners gevonden in de Provincie Fryslân en it Wetterskip. Lucie Gelderblom: “Ons doel is een aanbod dat voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en we zullen zorgen voor zo weinig mogelijk ‘gedoe’ voor de inwoners en gasten van Heeg. Van

De status proeftuin is de erkenning voor alle inspanningen die tot nu zijn geleverd en maakt dat vervolgstappen binnen bereik liggen.

 

 

.

Aeres wint 5e Waste Battle met heuptasje Makkumer Belboei

Aeres wint 5e Waste Battle met heuptasje

Súdwest-Fryslân persbericht

Tijdens de spannende finale van de Waste Battle streden in het Cultuur Kwartier in Sneek zes teams tegen elkaar met hun ideeën om zwerfafval te voorkomen. De teams van het CSG Bogerman, Nordwin College en RSG Sneek pitchten hun idee voor de volle zaal en een zestal juryleden. Naomi de Jong en Hedwig Steigenga werden gekozen als winnaar.

Winnaars Wastebattle met de heuptas voor afval en de cheque van € 3000.=Winnaars Wastebattle met de heuptas voor afval en de cheque van € 3000.=

 

Zij presenteerden een heuptasje waar je je afval in kan doen. Ook handig voor op festivals, want er zijn ook tasjes met ruimte voor een duurzame festivalbeker. Wethouder en tevens juryvoorzitter Mirjam Bakker overhandigde hen een cheque. Met dit geldbedrag mogen ze het idee dit jaar gaan uitvoeren. 

 

De Waste Battle, die dit jaar voor de vijfde keer plaatsvond, is een initiatief van Gooitske Zijlstra. Het thema deze editie was snack- en snoeproutes. “Daar is echt winst te behalen”, vertelt Zijlstra. Daarmee doelt zij op de routes tussen bijvoorbeeld school en de supermarkt, waar afval niet altijd netjes in de prullenbak belandt. Afgelopen najaar vonden de voorrondes plaats op de scholen. Na het winnen van de publieks- en juryprijs mochten twee teams per school, hun idee tijdens de finale voorleggen aan de jury. “We vinden het belangrijk om de jeugd op een originele manier mee te laten denken over dit maatschappelijke probleem en elk jaar ben ik weer onder de indruk van de creativiteit van de leerlingen” geeft Wethouder Mirjam Bakker enthousiast aan. 

 

De finale van de Waste Battle werd vanwege corona enkele keren uitgesteld. “Nu het weer kon, hebben we er een feestje van gemaakt”, aldus Zijlstra. Daarmee doelt zij op het optreden van de presentator en rapper Martijn Werkhoven, ook bekend als Raptiel (bekend van o.a. Tiktokfilmpjes). Hij zette de zaal op z’n kop, vlak voor de prijsuitreiking door de wethouder. Zij vertegenwoordigde de jury bestaande uit afgevaardigden van Jumbo Kooistra Supermarkten, Roelofs Groep, Omrin, Donker Groep en de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 

.