Makkumer Belboei, Hid Hero en het referendum

Hid Hero en het referendum

Theater over vergeten geschiedenis in Bolsward

Broken Brass Ensemble, mezzosopraan Janneke Schaareman, theatermaker Theun Plantinga en een zestigtal spelers, zangers, dansers vormen in september van dit jaar de basis van een ambitieus muziektheaterproject in Bolsward. In de achtertuin van het voormalige Weeshuis wordt onder de titel ‘Hid Hero en het referendum’ een stuk vergeten geschiedenis tot leven gebracht. De voorstelling biedt ook ruimte voor getalenteerde amateurspelers uit de regio. Vanaf deze week is het mogelijk een auditieformulier in te vullen via info@hidhero.nl

Inwoners van Bolsward waren in 1952 samen met Delft uitverkoren hun mening te uiten over mogelijke Europese samenwerking. Het was de tijd dat Europese regeringsleiders zich het hoofd bogen hoe in de toekomst een oorlogssituatie, zoals 40-45, kon worden voorkomen. Intensieve samenwerking tussen de landen in Europa leek het antwoord. Om de mening van het volk te peilen werd in ons land een referendum georganiseerd in twee steden. De keuze voor Bolsward en Delft lag voor de hand. Beide steden kenden een bevolkingssamenstelling die qua geloof en politieke voorkeur als representatief voor de Nederlandse samenleving gold.

Hid Hero en het referendum laat op theatrale wijze zien wat er in het stadje gebeurde toen het nieuws bekend werd. Geïnspireerd op de locatie waar het stuk wordt gespeeld, is ook een rol weggelegd voor Hid Hero Jelbeths. Zij stichtte in 1553 het Weeshuis en staat bekend als hoeder van de zwakkeren in de maatschappij. In de voorstelling verrijst zij uit haar graf en richt een waarschuwende vinger naar de initiatiefnemers van een groot Europa: Alles goed en wel, als de zorg voor de zwakkeren uit de samenleving maar gewaarborgd blijft.

Het script voor de voorstelling komt van de bekende toneelschrijver Bouke Oldenhof. Samen met regisseur Bruun Kuijt, muzikaal leider Luc Hudenpohl en producent Harry Katstra wordt gewerkt aan het project, dat in september tien keer wordt opgevoerd. Alleen al de deelname van het achtkoppige Broken Brass Ensemble valt hierbij op. Deze in binnen- en buitenland populaire groep muzikanten, slaat met dit project een andere muzikale richting in dan tot dusver gebruikelijk. Het is de eerste keer dat ze zich richten op muziektheater.

Behalve de theaterproductie wordt met het project ook een educatieve tool voor middelbare scholen ontwikkeld. Daarnaast worden diverse initiatieven op touw gezet om de inwoners van Bolsward en de brede regio kennis te laten maken met het thema.

Vanaf deze week kunnen (amateur) spelers, zangers en dansers een auditieformulier invullen om hun interesse te tonen. Dat kan tot 17 februari. Ook voor kinderen vanaf 10 jaar is er plek. Meer informatie over het project en het doen van auditie is te lezen op www.hidhero.nl De achtertuin van het voormalige Weeshuis