Makkumer Belboei Leden Bridgeclub Makkum en Sociëteit Eendragt vormen erehaag.

Leden Bridgeclub Makkum en Sociëteit Eendragt vormen erehaag.

...afscheid van een aimabele man....

Redactie

Dinsdag 16 maart hebben leden van de Bridgeclub Makkum en leden van Sociëteit Eendragt een erehaag gevormd vanaf de havenbrug. Ad de Vries was sinds een aantal jaren voorzitter van de bridgeclub. Onder zijn voorzitterschap mocht deze vereniging in 2019 haar veertig jarig bestaan vieren en zeker ook door de bemoeienissen van Ad de Vries werd dit een memorabel feest.

 

Ad de Vries was eveneens lid van Sociëteit Eendragt en maakte als zodanig lid uit van de jubileumcommissie. Ad hield zich bezig met de fondswerving voor de uitgifte van een jubileum boek. Mede dankzij zijn inspanningen moet het mogelijk zijn om een meer dan representatief jubileumboek te kunnen maken. De sociëteit vierde afgelopen oktober, op zeer ingetogen wijze, haar 200 jarig bestaan.

 

Ad stond in Makkum dus midden in het leven en dat werd ook breed gewaardeerd. Het was hartverwarmend te zien hoeveel mensen waren gekomen om hem deze laatste eer te bewijzen.