Makkumer Belboei Recreatieve woningverhuur in Hindeloopen beperkt toegestaan

Recreatieve woningverhuur in Hindeloopen beperkt toegestaan

Súdwest-Fryslân

Hindelooper woningeigenaren mogen hun woning voortaan maximaal dertig dagen per jaar recreatief verhuren. Burgemeester en wethouders nemen een groot deel van het voorstel van de besturen van Stadsbelang, Stichting Promotie Hindeloopen en Stichting Stadsherstel over. Het voorstel kan op een breed draagvlak in Hindeloopen rekenen. 

 

Verder worden nieuwe initiatieven van commerciële verhuur niet langer toegestaan. Wel toegestaan worden de vier bestaande situaties van commerciële verhuur van woningen. Hiervoor komt een nieuw bestemmingsplan. Ook de unieke likhúzen mogen recreatief worden verhuurd. Voor het recreatief gebruiken van tweede woningen is het voorstel om voor bestaande gevallen persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen in het bestemmingsplan. Het gebruik van woningen in deeltijd past in de woonbestemming, dit wordt per geval bekeken.

 

Samenwerken aan oplossingen. Over de recreatieve verhuur van woningen zijn de meningen in Hindeloopen al langer verdeeld. Zo kreeg de gemeente de afgelopen jaren handhavingsverzoeken voor 42 woningen die recreatief zouden worden verhuurd. De gemeente vroeg aan de aan de inwoners van Hindeloopen om zelf met voorstellen te komen voor een oplossing. De drie genoemde stichtingen hebben deze kwestie, samen met inwoners, opgepakt.

 

‘Met deze aanpak is Súdwest-Fryslân één van de eerste gemeenten in Friesland die alvast werkt volgens de nieuwe Omgevingswet’, aldus verantwoordelijk wethouder Erik Faber. ‘Wij vinden het belangrijk om samen met de mienskip te werken aan een aantrekkelijke omgeving waar het fijn wonen, leven en genieten is. Dit is een mooi voorbeeld van deze nieuwe werkwijze. Het college van burgemeester en wethouders spreekt haar waardering uit voor de tijd en inzet die de Hylpers hierin hebben gestoken.’

 

Het collegebesluit wordt eind dit jaar behandeld door de gemeenteraad.