Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân wil windmolens kopen ‘foar de mienskip’

Súdwest-Fryslân wil windmolens kopen ‘foar de mienskip’

Súdwest-Fryslân

De besluitvorming rond de aankoop van twee van de negen windmolens van Nij Hiddum Houw* is weer een stapje verder. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân adviseert de gemeenteraad positief over de aankoop van 50% van de aandelen in de BV van de huidige eigenaar Vattenfall. Hiervoor wordt 7 miljoen euro gereserveerd in de begroting. De overdracht van de aandelen vindt plaats na de oplevering van de molens. Op 3 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

De basis voor de windmolens windpark Ny Hiddum Hou. De molens krijgen een tiphoogte van 177 meterDe basis voor de windmolens windpark Ny Hiddum Hou. De molens krijgen een tiphoogte van 177 meter

 

‘Met de aankoop van de aandelen vloeien de opbrengsten van de windmolens straks terug naar de mienskip en gaan naar concrete projecten die de leefomgeving van inwoners verbeteren,’ aldus wethouder Erik Faber. ‘En dat is precies zoals onze inwoners dat aangaven in het burgerparticipatietraject dat we in 2020 in de gemeente hielden over de toekomst van duurzame energieopwek in Súdwest-Fryslân. Inwoners van de gemeente gaven aan dat zij bij duurzame energieopwek een regierol voor de overheid zien. Ook vragen zij om rechtvaardigheid en oog voor een eerlijke verdeling van lusten, lasten en zeggenschap. Dit is het eerste project waar alles zo mooi bij elkaar komt.’   

 

Afgelopen periode hebben de initiatiefnemers samen met de deelnemers aan de Omgevingsraad (OAR) afspraken vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. In de omgevingsadviesraad hebben (vertegenwoordigers van) omwonenden zitting, evenals dorpsbelangen en de recreatieve sector.

 

Op dit moment zijn de gemeente en Wetterskip Fryslân in gesprek met een werkgroep binnen de OAR over de uitwerking van de overeenkomst, waaronder financiële participatie. Waar de gemeente 50% van de aandelen over wil nemen opteert Wetterskip Fryslân voor de andere helft. Hierover wordt in april besluitvorming verwacht.

 

*Over Nij Hiddum Houw

Windpark Nij Hiddum Houw wordt gebouwd op initiatief van Gooyum Houw B.V. en Vattenfall. Het park bestaat uit negen turbines met een tiphoogte van 177 meter dat verrijst op de Kop van de Afsluitdijk. De molens worden geplaatst tussen de dorpen Cornwerd, Wons en Zurich aan weerszijden van de A7 en vervangen 16 oudere, kleinere molens. De bouwwerkzaamheden zijn in 2021 gestart. Het park wordt eind dit jaar of begin volgend jaar opgeleverd. Nij Hiddum Houw komt er via een Provinciaal Inpassingplan. Vier van de negen molens zijn ondergebracht in een B.V. van Vattenfall. De plaatselijke vennootschap Gooyum Houw heeft de andere vijf molens in eigendom. Vattenfall heeft aangegeven haar B.V. te willen verkopen. Zowel Súdwest-Fryslân als Wetterskip Fryslân opteren beide voor 50% aandeel hierin. 

 

.