Makkumer Belboei Deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezing bekend

Deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezing bekend

Súdwest-Fryslân

Op woensdag 16 maart 2022 wordt de verkiezing gehouden voor de leden van de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân. In een openbare zitting van het centraal stembureau werden vandaag de deelnemende partijen definitief vastgesteld.  

In de zitting besloot het centraal stembureau positief over: 

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; 

• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; 

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering; 

• de definitieve lijstnummering.

De loting vandaagDe loting vandaag

De volgorde van de eerste acht partijen op de lijst is op basis van het aantal stemmen bij de vorige raadsverkiezing. De nummering van de drie partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing werd door loting vastgesteld door de voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester mr. drs. J.A. de Vries. 

 

De lijstnummering is als volgt: 

Lijst 1 CDA                                               
Lijst 2 Partij van de Arbeid (PvdA)         
Lijst 3 FNP                                               
Lijst 4 VVD                                               
Lijst 5 GemeenteBelangen Totaal Lokaal   
Lijst 6 GROENLINKS
Lijst 7 ChristenUnie
Lijst 8 Democraten 66 (D66)
Lijst 9 NIEUW SOCIAAL
Lijst 10 Forum voor Democratie
Lijst 11 Volkspartij in Nederlands Belang

.