Makkumer Belboei GGD Fryslân organiseert prikangst-dagen

GGD Fryslân organiseert prikangst-dagen

GGD-Fryslân

 

Met ingang van woensdag 9 februari organiseert GGD Fryslân in Sneek weer speciale prikangst-dagen voor mensen met prikangst. Vanwege angst voor naalden laat een deel van de mensen zich niet vaccineren. De dagen zijn bedoeld voor iedereen die wél een vaccinatie tegen het coronavirus wil, maar wordt belemmerd door prikangst. Voor deze doelgroep reserveert de GGD extra tijd en aandacht. Ook is de vaccinatielijn rustiger ingericht. Op de vaccinatielocatie in Sneek worden elke woensdag speciale afspraken ingepland. 

 

Aparte afsprakenlijn en extra begeleiding 

Mensen met prikangst kunnen GGD Fryslân bellen voor een afspraak en daarbij aangeven extra begeleiding nodig te hebben. De prikangst-dagen zijn ook bedoeld voor mensen die door een medische of psychische oorzaak geen reguliere afspraak durven te maken. Een afspraak maken kan via nummer 088-229 91 04 op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur. Mailen voor een afspraak kan ook: prikangst@ggdfryslan.nl

Speciale ruimte op vaccinatielocatie Sneek . Er is voor Sneek gekozen vanwege de relatief kleine locatie met mogelijkheden voor het opzetten van een prikangst-ruimte in een apart deel van het gebouw. Voor de bezoekers (die begeleiding mogen meenemen) zijn een aparte route en een huiselijke wacht- en prikruimte gecreëerd. Het is mogelijk om zittend of liggend gevaccineerd te worden en er kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen als een VR-bril. Deze wordt uitgerust met VRelax; een virtual reality app waarmee mensen zelf hun stressniveau kunnen regelen.

 

GGD Fryslân organiseerde in het najaar van 2021 ook al prikangstdagen. Vanwege de boostercampagne, waarbij veel personeel nodig was, kreeg de dienstverlening aan prikangstigen tijdelijk een andere vorm. Nu de piek van de booster achter de rug is, wordt er weer gestart met afspraken voor prikangstigen op woensdag en zaterdag. Bij grote interesse kunnen de openingstijden en het aantal priklocaties worden uitgebreid. 

 

Landelijke werkwijze bij prikangst 

Ongeveer één op de vijf volwassenen heeft een vorm van prikangst. Onderzoek door de landelijke koepel GGD-GHOR heeft uitgewezen dat 13 procent van de personen met prikangst zich niet laat vaccineren.

 

Er zijn diverse oorzaken en vormen van prikangst te onderscheiden waardoor de hulpbehoefte van burgers verschillend is. GGD-GHOR heeft een werkwijze ontwikkeld met praktische info en tips voor het begeleiden van burgers met prikangst. De aanpak van GGD Fryslân is hierop gebaseerd. Op de huidige vaccinatielocaties is nu ook al aandacht voor mensen met prikangst. Zo is er de mogelijkheid om liggend geprikt te worden.  

 

.