Makkumer Belboei Fan wa bisto ien?

Fan wa bisto ien?

Help mee de vroegere bewoners van Sudwest-Fryslân een gezicht te geven

Súdwest-Fryslân

Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân zoekt de hulp van vrijwilligers om haar bewoners tussen 1850 en 1922 in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer meehelpen om gegevens uit de Bevolkingsregisters in te voeren via het online platform ‘VeleHanden’. Dankzij het Vele Handen-project ‘Fan wa bisto ien?’ komen in de loop van 2022 gegevens op www.allefriezen.nl beschikbaar voor het brede publiek, – voor zowel amateurs als geoefende onderzoekers. Het resultaat zal genealogische onderzoekers helpen bij hun onderzoek, maar ook historisch onderzoek bevorderen naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in Súdwest-Fryslân. 

foto bij artikel: Fan wa bisto ien?

 

Bij dit project gaat het om de bevolkingsregisters van acht van de elf vroegere gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel. Het gaat om een grote hoeveelheid gegevens; maar liefst 85.000 scans uit zo’n 250 registers. De bevolkingsregisters van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen zijn al eerder in beeld gebracht en te raadplegen op ‘Alle Friezen.’   

 

Vele handen maken licht werk. Meedoen aan dit project is een leuke, interessante en nuttige bezigheid, waar – als alles straks online staat – veel mensen baat bij zullen hebben. Meedoen kan via de website www.velehanden.nl. Dit is een platform waarop alle Nederlandse gemeenten en archiefinstellingen scans van archiefstukken kunnen aanbieden en waar iedereen kan bijdragen aan het toegankelijk maken ervan. De site won in 2021 de door het Ministerie van OCW in het leven geroepen Erfgoedvrijwilligersprijs. 

 

Hoe doe je mee?. Wie mee wil doen kan een account aanmaken op  www.velehanden.nl  en kiezen voor het ‘Fan wa bisto ien?’ - Help mee de vroegere bewoners van Sudwest-Fryslân een gezicht te geven.’ Vervolgens worden scans getoond uit de bevolkingsregisters. De gegevens van die scans moeten worden ingevoerd; gelezen en over getypt, in velden in het programma. Daarna moeten deze gegevens nog gecontroleerd worden. Op de pagina van dit project staan instructies hoe het invoeren in zijn werk gaat en het is altijd mogelijk om eventuele vragen te stellen. Omdat het teksten uit de 19e en 20e eeuw betreft, zijn ze over het algemeen goed leesbaar. 

 

Bevolkingsregister als bron voor wonen, werken en leven. In het gemeentelijk bevolkingsregister werd elk huishouden ingeschreven. Naast namen en geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.

 

.