Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân koopt luchtfoto’s circulair in.

Súdwest-Fryslân koopt luchtfoto’s circulair in.

Súdwest-Fryslân

De Gemeente Súdwest-Fryslân gaat samen met acht Friese gemeenten de samenwerking aan met Kavel 10 uit Drachten voor het leveren van luchtfoto’s. Súdwest-Fryslân heeft het aanbestedingstraject begeleid waarbij extra aandacht was voor circulariteit en maatschappelijk verantwoord inkopen. Kavel 10 heeft mede door hun overtuigende visie op duurzaamheid en circulariteit de aanbesteding gewonnen. 

 

Luchtfoto’s worden veel toegepast bij gemeenten. Het gaat niet alleen om mooie beelden voor presentatiemateriaal, maar vooral om foto’s van hoge resolutie met uitstekende geometrische nauwkeurigheid. Dit digitale beeldmateriaal wordt o.a. gebruikt voor bestemmingsplannen, beheer en onderhoud maar ook voor verschillende basisregistraties (zoals WOZ en BGT). 

De andere gemeenten die meededen aan deze Europese aanbesteding zijn: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden en Waadhoeke. Met Kavel 10 is een overeenkomst voor twee jaar afgesloten met de optie om twee keer met een jaar te verlengen. 

 

Circulair inkopen

Gezamenlijk luchtfoto’s inkopen zorgt direct voor minder CO2-uitstoot, omdat het vliegtuig minder hoeft op te stijgen en te landen. Bovendien wordt gevlogen met een klein, licht vliegtuig waarbij de piloot de luchtfoto’s maakt, want minder mensen aan boord betekent een lager brandstofgebruik. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar het gebruik van dataopslag voor de foto’s omdat veel harde schijven schaarse grondstoffen bevatten. Als kers op de taart zit het bedrijf ook nog in Friesland. 

Met circulair inkopen dragen we bij aan minder belasting voor milieu, mens en dier. Súdwest-Fryslân wil in 2030 volledig circulair inkopen en houdt nu al bij alle aanbestedingen en inkooptrajecten rekening met circulariteit. Bedrijven worden zo gestimuleerd om circulaire producten te maken of bij het ontwerp van gebouwen rekening te houden met de levensduur van materialen. Door dit samen met andere Friese overheden te doen, kan kennis gedeeld worden en is de impact groter.

Van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 is het de week van de circulaire economie. Door het hele land worden goede voorbeelden van circulair ondernemen gedeeld. 

 

.