Makkumer Belboei Stormen volgen elkaar razend snel op.

Stormen volgen elkaar razend snel op.

Dudley, Eunice en Franklin.....?

Redactie

Een unieke situatie in Nederland. We gaan van storm, naar storm, naar storm. "Als het maandag weer zo hard waait, mogen we spreken van een drieling-storm".

 

Na Dudley heeft Eunice voor aanmerkelijk meer schade gezorgd en zelfs slachtoffers gemaakt. Nu schijnt Franklin er aan te komen en dan is er dus sprake van een drieling-storm. 

Nu is dit uniek, maar ook weer niet schering en inslag. Dat er na een eerste storm een tweede volgt is regelmatig aan de orde, maar de drieling-storm kwam in Nederland voor het laatst voor in 1999 nu 23 jaar geleden. De drieling-storm daarvoor was ook 23 jaar eerder en de periodes daarvoor zijn steeds wat langer.

Overal liggen er dakpannen van af.Overal liggen er dakpannen af.

 

Op de krommesloot belandde zelfs een hele boom op het dak. Volgens een buurtbewoner is de bewuste boom uit een boom voort gekomen die daar is blijven liggen nadat de houtmolen niet langer in functie was. De boom heeft, wat op de foto duidelijk valt te zien, nauwlijks wortels gemaakt. De schade aan het dak was aanzienlijk, maat de boom is opgeruimd en het dag is weer dicht.

Of zels erger, Een volledige boom op jouw huis.Foto Joep Bergsma: Of zels erger, Een volledige boom op jouw huis.

 

In de bocht bij Houw is een duwbak op de dijk gelopen. Naar verluidt zijn er op de waddenzee een tweetal van deze bakken zelfs gezonken. Nu is dat laatst niet best, maar ook de bak bij Houw gaat ongetwijfeld nog voor hele grote problemen zorgen. Het water opgestuwd door de storm heeft de bak op de zeedijk gezet en het zal bij de normale omstandigheden nooit niet mogelijk zijn om de bak weg te slepen. Wordt het snijbrander werk?

De ancis 5 gestrand bij Houw. Hoe wordt deze ooit weer vlot getrokken.De Ancis 6 gestrand bij Houw. Hoe wordt deze ooit weer vlot getrokken.

 

Omdat het niet een uur lang windkracht 11 op de schaal van Beaufort is geweest behoort Eunice niet tot de categorie zware stormen, maar de schade is er wel na. Volgende week zullen we de cijfers van de verzekeringsmaatschappijen wel vernemen en dan weten we of het een storm was of toch een zware storm. Alles wordt immers omgerekend naar kosten.

 

Maar voorlopig ging de eerste aandacht uit naar het voorkomen van gevolgschade. Waar mogelijk werdt de schade zoveel mogelijk hersteld. De mannen van Miedema Van Der Velde vlogen van hot naar her. Het begrip werkweek konn wel even in de koelkast naast de blikjes die toen alles achter de rug was ongetwijfeld goed hebben gesmaakt.

Foto Joep Bergsma: Een eerdere versie van dit artikel verscheen op 19 februari.

.