Makkumer Belboei Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid in Bolsward

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid in Bolsward

Súdwest-Fryslân persbericht

Inwonerinitiatief Stogef (Stichting ontwikkeling geothermie Friesland) onderzoekt de mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken als alternatief voor aardgas in Bolsward. Dit technische verhaal is zo begrijpelijk mogelijk in beeld gebracht op een informatiezuil met diverse animatiefilmpjes, afbeeldingen en uitleg. Deze zuil werd vandaag onthuld door wethouder Duurzaamheid Erik Faber onder toeziend oog van belangstellende inwoners en andere genodigden.

Het museumstuk krijgt een vaste plaats in Bolswards voormalig stadhuis De Tiid zodat inwoners van Bolsward en andere bezoekers op een ludieke manier geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in de energietransitie en specifiek in hun eigen woonomgeving. “Inwoners goed blijven informeren, zet het denkproces op gang” benadrukte Johannes Lankester van Energie Werkplaats Friesland. Zij gaan graag samen met Stogef deze uitdaging aan in Bolsward.

Onder het toeziend oog van Ynze Salverda onthult wethouder Erik Faber de zuilOnder het toeziend oog van Ynze Salverda onthult wethouder Erik Faber de zuil

 

“En dat is niet van vandaag op morgen geregeld”, legt Ynze Salverda van Stogef uit. In Bolsward wordt de mogelijkheid onderzocht om tot een diepte van 4000 meter te boren. Dat is een stuk dieper dan de gebruikelijke 2800 meter en daar komt veel bij kijken. “Soms lijkt het wat stil maar op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de vervolgstappen, zoals milieumetingen, wettelijke procedures en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden. We denken vaak dat niet alles interessant is om te delen met inwoners maar we vinden het fijn dat we nu met deze zuil wat meer kunnen laten zien,” geeft Salverda aan. 

 

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots. 

 

In september bezochten ruim tweehonderd geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over aardwarmte in de Martinikerk. De betrokkenheid in Bolsward is hoog en de behoefte aan informatie groot. Met deze informatiezuil zijn Stogef en de gemeente Súdwest-Fryslân weer een stap verder in het betrekken van inwoners bij het proces rond de onderzoeken naar geothermie in Bolsward. 

 

.