Súdwest-Fryslân ontvangt 4 miljoen staatssteun voor Warm Heeg Makkumer Belboei

Súdwest-Fryslân ontvangt 4 miljoen staatssteun voor Warm Heeg

...Heeg officiële proeftuin binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken...

Súdwest-Fryslân

Het Rijk kent 4 miljoen euro toe aan Súdwest-Fryslân voor het project Warm Heeg, het burgerinitiatief dat zich inzet om met aquathermie van Heeg een aardgasvrij dorp te maken. Met de toekenning wordt Heeg een officiële proeftuin binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Dit maakte minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag bekend tijdens een congres in Nieuwegein.

Tijdens een feestelijk moment in het Sylhûs in Heeg overhandigde Wethouder Erik Faber de subsidie symbolisch aan de initiatiefnemers van Warm Heeg. “Wij zijn blij dat het project Warm Heeg verder uitgevoerd kan worden. De intensieve samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân heeft z’n vruchten afgeworpen”, zegt teamcoördinator van Warm Heeg Lucie Gelderblom.

 

Op de foto worden bestuurder Annet van der Hoek (Wetterskip Fryslân) en wethouder Klimaat Erik Faber (gemeente Súdwest-Fryslân) geflankeerd door bestuur, team en vrijwilligers van Warm Heeg en vertegenwoordigers uit Heeg.Op de foto worden bestuurder Annet van der Hoek (Wetterskip Fryslân) en wethouder Klimaat Erik Faber (gemeente Súdwest-Fryslân) geflankeerd door bestuur, team en vrijwilligers van Warm Heeg en vertegenwoordigers uit Heeg.

 

Over de proeftuin

In oktober was de derde en laatste inschrijfronde voor proeftuinen. Uit de 47 aanvragen zijn 14 gemeenten gekozen. Daarmee zijn er nu in totaal 64 proeftuinen in Nederland. De ingediende plannen zijn beoordeeld op uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. Súdwest-Fryslân ontvangt als aanvrager van de subsidie het geld voor Heeg. Naast de financiële bijdrage profiteren de gemeente en Warm Heeg met deelname aan het programma ook van het landelijke kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken. Erik Faber noemt deelname aan de proeftuin een kers op de taart. “Zeker met de huidige actualiteit is de behoefte groter dan ooit om vaart te maken met de energietransitie”, aldus Faber.

 

Samen sterk in Heeg

Het dorp Heeg heeft een plan gemaakt om in één keer 864 huizen aardgasvrij te maken. “Dat willen wij doen door middel van een warmtenet dat alle huizen voorziet van warmte voor de verwarming en tapwater”, zegt bestuurder Jack van den Berg van Warm Heeg. Warm Heeg is een initiatief van, door en voor Heeg. De stichting zet zich al geruime tijd in voor een aardgasvrij Heeg. Niet alleen met de gemeente en Hegemers zelf, maar er werden ook partners gevonden in de Provincie Fryslân en it Wetterskip. Lucie Gelderblom: “Ons doel is een aanbod dat voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en we zullen zorgen voor zo weinig mogelijk ‘gedoe’ voor de inwoners en gasten van Heeg. Van

De status proeftuin is de erkenning voor alle inspanningen die tot nu zijn geleverd en maakt dat vervolgstappen binnen bereik liggen.

 

 

.