ALV Vogelwacht decor voor opnames “Bote” Makkumer Belboei

ALV Vogelwacht decor voor opnames “Bote”

De vergadering van de de vogelwacht als opname spot voor de documentaire over de “skries”

Redactie

Vrijdagavond 11 maart kon de vogelwacht Makkum e.o, ± 165 leden, weer eens een ‘normale’ vergadering houden. Een dertig tal leden van de in 1962 opgerichte vereniging had de weg naar de bovenzaal van de Prins gevonden. 

In beginsel zou het een vergadering worden zoals er al vele zijn geweest, ware het niet dat er deze avond een filmploeg aanwezig was om opnamen te maken voor de documentaire over de grutto en met name over de gevolgen voor de boer en zijn familie.

Nu beginnen er in Makkum niet veel vergaderingen op het afgesproken tijdstip, maar ondanks het wat laat binnen komen van de filmploeg en de ‘hoofdpersoon’, kon de voorzitter Jelly Reitsma al om 10 over acht de vergadering openen. Dus gewoon keurig op tijd.

Voorzitter Jelly sorteert de stukken en Ronny de beelden terwijl de leden binnen druppelen. Rechtsboven Wim Tijsen van de RUGVoorzitter Jelly sorteert de stukken en Ronny de beelden terwijl de leden binnen druppelen. Rechtsboven Wim Tijsen van de RUG

 

De vergadering van de Vogelwacht staat in het teken van de gebruikelijke zaken als jaarverslagen financiën en dergelijke plus een evaluatie van het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het komende seizoen qua activiteiten. De verloting en het voorspellen van de datum waarop in het ‘frije fjild’ van de Vogelwacht het eerste kievitsei zal worden gevonden zijn ook jaarlijks terug kerende onderwerpen. Deze avond konden de aanwezige leden tevens kennis maken met de heer Wim Tijsen, die namens de RUG veld onderzoek doet naar de grutto. Zijn werkgebied ligt tussen Workum en Makkum waar hij de geringde grutto’s volgt.

 

Maar alvorens tot de werkelijke materie over te gaan kreeg de ‘hoofdpersoon’ Bote de Boer het woord. Hij gaf de vergadering een korte inhoudelijke uitleg over de film, waaraan al twee jaar wordt gewerkt. De manier van ‘buorkjen’  is wel heel anders dan dat de meeste boeren tegenwoordig gewend zijn. Bote merkte zelf op, dat de bedrijfsvoering bij hem op het bedrijf eerst de vogels en daarna de koeien komen. Voor de aanwezige leden moet dit als muziek in de oren hebben geklonken. 

 

De maand maart is fris in de nachten maar uitzonderlijk zonnig. Dit leidt er toe, dat de grutto nu al domicilie heeft gekozen in onze streken zo wist Bote nog te vertellen. Het zou best eens een goed seizoen voor de weidevogels kunnen worden zo is zijn verwachting. 

Bote de Boer van Tjerkwerd en de filmploeg die hem veelvuldig volgt.Bote de Boer van Tjerkwerd en de filmploeg die hem veelvuldig volgt.

 

 

 

.