Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân doet mee aan City Deal ‘Slim Maatwerk’

Súdwest-Fryslân doet mee aan City Deal ‘Slim Maatwerk’

Persbericht Súdwest-Fryslân

Op 11 maart tekenen 18 partijen een intentieverklaring die bijdraagt aan betere gezondheid en kansengelijkheid door slim om te gaan met technologie en digitalisering. Súdwest-Fryslân is één van deze partijen. Het is helaas voor lang niet alle Nederlanders mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl sommigen dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoeken gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kunnen bieden. “Samen slim optrekken wordt door Súdwest-Fryslân als grote kans gezien en draagt bij aan een inclusieve samenleving” aldus wethouder De Man. 


De deal richt zich op acht werkprocessen waarbij verbetering wenselijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, waarbij het heel handig zou zijn als er per cliënt één dossier is zodat doelmatig informatie gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is en op welk moment. Of hoe we data-analyse zo in kunnen zetten in processen zodat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. “Door processen efficiënter in te richten, zijn we niet alleen effectiever maar dit geeft ons ook de kans meer dienstverlenend te zijn, met oog voor onze inwoner”, aldus wethouder de Man. 

 

Waarom de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. 

 

Partners die de intentieverklaring ondertekenen

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen 11 maart 2022 de intentieverklaring van de City Deal: Brightland Campus, CBS, gemeente Dordrecht, De Zorggroep, Elba/REC, gemeente Enschede, gemeente ’s-Hertogenbosch, Jelmer, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, WeCity en WECPV. 

 

.