Makkumer Belboei Stemmen in Makkum voor de Gemeenteraad

Stemmen in Makkum voor de Gemeenteraad

....hoe is de opkomst in Makkum....

Redactie

16 maart is de grote dag van de verkiezing voor de gemeenteraad. Vandaag telt jouw stem dus echt. De afgelopen dagen is er veel gebruik gemaakt van de stemwijzer op de Makkumer Belboei. Nou ja de stemwijzer was vanzelfsprekend niet door de Makkumer Belboei gemaakt, maar door ProDemos. Van verschillende kanten hebben we gehoord, dat de uitkomst voor degene die de stemwijzer invulde nogal verrassend was. Met name de PVDA kwam vaak als eerste keuze bovendrijven. Vanavond zullen we zien of dit ook bij de uitgebrachte stemmen zo zal zijn.

 

Stembureau in het kerkelijk centrum Het Anker aan de Buren in MakkumStembureau in het kerkelijk centrum Het Anker aan de Buren in Makkum

 

Niet iedereen had de bijlagen bij de stempas even goed bestudeerd, want enkelen gingen naar het op de stempas vermelde stembureau in de verwachting dat dit moet. Bij de verkiezing voor de gemeenteraad staat op de stempas het stembureau bij jou in de buurt vermeld, klopt niet altijd!. Bij de verkiezing voor de gemeenteraad mag jezelf een keuze maken uit één van de stembureaus binnen de gemeente.

Opkomst

Om ± 10:30 uur hadden vanochtend een 250 personen hun stem uit gebracht bij het stembureau in de Buren, Kerkelijk centrum het Anker en iets meer dan 100 bij het stembureau in de Kerkeburen. Op basis van de geschatte cijfers zie verklaring aan het einde van dit artikel, hebben om half elf uur vanochtend ruim 12% van de Makkumers hun stem uitgebracht. Een goede opkomst rond dit tijdstip ligt op 17% blijkt uit de landelijke cijfers. Tussen de 10 en 15% geldt als normaal.

 

Update:
Rond de klok van 16:00 uur waren er in het stembureau aan de Buren ± 650 stemmen uitgebracht en in het stembureau in de Kerkeburen iets over de 400.  Op basis van de geschatte cijfers zie verklaring aan het einde van dit artikel, hebben om vier uur vanmiddag ruim 36% van de Makkumers hun stem uitgebracht.

 

We beschikken natuurlijk niet over de exacte cijfers, maar om ons enigszins een beeld te kunnen vormen zijn we wat gaan fröbelen met cijfers.

Súdwest-Fryslân heeft ruim 90000 inwoners en dat leidt tot  72.200 stemgerechtigden. Ruim 80 procent dus. Makkum kent ruim 3500 inwoners en dit leidt er dus toe dat er tussen de 2800 en 2900 stemgerechtigden zijn. We hanteren voor de berekeningen 2850. Zijn positief ingesteld. 

Let op! Dit zijn geschatte cijfers. Ze kunnen behoorlijk afwijken.