Makkumer Belboei PVDA,FNP en nieuwkomers winnen, CDA , VVD, GroenLinks en ChristenUnie verliezen.

PVDA ,FNP en nieuwkomers winnen, CDA , VVD, GroenLinks en ChristenUnie verliezen.

..Gemeentebelangen behoudt 3e zetel toch...

Redactie

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad 2022

 

Afgelopen maandag 21 maart werd in een speciale raadsvergadering de definitieve zetel verdeling bekend gemaakt. D66 kwam 5 stemmen te kort, of Gemeente Belangen Totaal Lokaal hield 5 stemmen over. Hoe je er naar kijkt heeft vast met de politieke voorkeur te maken, maar won D66 in de voorlopige uitslag 1 zetel en verloor Gemeente Belangen Totaal Lokaal deze, in de definitieve uitslag werd dit weer omgedraaid. Hieronder staat hoe de 37 raadszetels nu zijn verdeeld.

In Makkum waren er twee locaties waar men kon stemmen.
Kerkelijkcentrum het Anker.
Aantal geldige stempassen : 840
Aantal geldige volmachtsbewijzen : 110
Aantal geldige kiezerspassen : 0
Totaal aantal toegelaten kiezers :950
Alle uitgebrachte stemmen waren geldig en er waren geen blanco stembiljetten.
Totaal aantal stemmen : 950

Van Doniakerk.
Aantal geldige stempassen : 575
Aantal geldige volmachtsbewijzen : 55
Aantal geldige kiezerspassen : 0
Totaal aantal toegelaten kiezers :630
Er waren 2 blanco stembiljetten en 2 ongeldige stembiljetten.
Totaal aantal stemmen : 626

Op basis van de eerdere berekening van het mogelijk aantal stemmen, geschat op 2850 voor Makkum komen we tot een opkomst van rond de 55%

Partij
Stemmen
Percentage
Zetels
Verschil
2018
PVDA
8073
20,1
8
+2
CDA
6613
16,5
7
-4
FNP
5648
14,1
6
+1
VVD
3159
7,9
3
-1
D66
2829
7,0
2
0
GBTL
2823
7,1
3
0
Nieuw Soc
2767
6,9
2
0
Volkspartij in Ned. Bel.
2344
5,9
2
0
GroenLinks
2325
5,8
2
-1
ChristenUnie
1799
4,5
1
-1
FVD
1687
4,2
1
0
Partij
Stem
Perc.
Zetels
+ -2018
PVDA
8073
20,1
8
+2
CDA
6613
16,5
7
-4
FNP
5648
14,1
6
+1
VVD
3159
7,9
3
-1
D66
2829
7,1
3
+1
GBTL
2823
7,0
2
-1
Nieuw Soc
2767
6,9
2
0
Volksp N.B.
2344
5,9
2
0
GroenLinks
2325
5,8
2
-1
ChristenUnie
1799
4,5
1
-1
FVD
1687
4,2
1
0
Logo gemeente Súdwest-FryslânLogo gemeente Súdwest-Fryslân