Makkumer Belboei Sybren Mollinga vindt eerste kievtsei op het maisland van de voorzitster

Sybren Mollinga vindt eerste kievtsei.

.. op het maisland van de voorzitster van de vogelwacht Makkum..

Tjebbe Witteveen

Het 1e kievitsei van de Vogelwacht Makkum is gevonden door Sybren Mollinga uit Makkum vandaag 17 maart om 10.40 zie bijgaande foto bij Allingawier op maisland van onze voorzitster Jelly Reitsma.

Het door Sybren Mollinga gevonden kievitseiHet door Sybren Mollinga gevonden kievitsei

 

Dr. Bogstrabeker

Één van de jaarlijks terugkerende punten op de agenda is het voorspellen van de datum / tijd waarop het eerste kievitsei binnen het gebied van de Vogelwacht Makkum wordt gevonden Voor het raden van het eerste gevonden ei voor de Dr. Bogstrabeker op de jaarvergadering van 11 maart zat Jelle de Hoop met 11.00 uur op 17 maart er het dichtst bij. Voor het raden 1e ei door de leden via de mail zat Ruurd Cuperus er het dichtst bij nl. 16 maart om 16.45

Op de onlangs gehouden, en geslaagde,  jaarvergadering konden we optimistisch terugzien op een goed broedseizoen. Grutto,s namen toe maar vooral de Tureluurs. Dit alles is mede te danken aan de plasdrassen die zijn aangelegd en ook door onze actieve nazorgers. Voor de nazorgers, boeren en jagers houdt de Vogelwacht als dank elk jaar een barbecue.

Helaas komt er toch nog predatie voor door o.a. marterachtigen. Deze proberen we op het spoor te komen door het plaatsen van camera's. Als Vogelwacht zien we de toekomst positief tegemoet door het nemen van nog meer maatregelen zoals speciaal weidevogelbeheer op gras en bouwland en meer plasdras.

Dit alles veelal georganiseerd of samen door het Collectief SudwestFryslan organisatie voor Agrarisch Natuurbeheer.