Makkumer Belboei Foarút - d’r op út!

Foarút - d’r op út!

danslessen voor senioren in Bolsward en Woudsend

Akte2 petsbericht

Voor senioren die graag meer willen bewegen, zijn er dit voorjaar laagdrempelige danslessen in Bolsward en Woudsend. Blijven bewegen is de afgelopen twee jaar, met de nodige lockdowns, een belangrijk onderwerp geweest. Aan Foarút - d’r op út! kan iedereen meedoen, danservaring is niet nodig. Naast het dansen is er alle ruimte voor een goed gesprek.

Dansles voor ouderen.Dansles voor ouderen.

 

Dansen en bezoek museum/erfgoedlocatie

De lessen zijn een mix van verschillende bewegingsvormen. De deelnemers bewegen met elkaar op muziek. Hier kunnen verschillende vormen uit komen. Er kan ook worden gedanst met behulp van een stoel. Voorop staat dat iedereen zich prettig voelt. Elke les start met een kopje koffie of thee en een gezellig gesprek. Ook wordt tijdens een lesreeks een erfgoedlocatie of museum bezocht. De deelnemers kunnen hier rondkijken en ervaringen uitwisselen. Naderhand wordt met elkaar besproken hoe de indrukken vertaald kunnen worden in een dans. De lessen worden gegeven door Leonieke Scholten. Zij is gespecialiseerd in danslessen voor 65-plussers.

 

Bolsward en Woudsend

In Bolsward zijn de danslessen op dinsdagochtend, van 10.30 tot 12.00 uur, in het Huis van Compassie. De eerste is op 29 maart, de laatste op 26 april. In de tussenliggende weken wordt een bezoek gebracht aan De Tiid in Bolsward. In Woudsend wordt op donderdagmiddag gedanst, van 13.30 tot 15.00 uur, in MFC Woudsend De Driuwpolle. Op 14 april is de eerste les, de laatste is op 19 mei. De deelnemers in Woudsend gaan een boeiend museum in de buurt bezoeken.

 

Aanmelden

Er geldt een eigen bijdrage van 50 euro per deelnemer (inclusief consumpties en museumbezoek). Per groep is er plaats voor ongeveer twaalf personen. Belangstellenden kunnen zich via akte2.nl opgeven. Voor Bolsward kan ook worden aangemeld bij Kees van Kordelaar van het Huis van Compassie, via een e-mail naar info@huisvancompassie.frl.