Makkumer Belboei Dodenherdenking Makkum, woensdag 4 mei 2022

Dodenherdenking Makkum, woensdag 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei a.s. zal de nationale herdenking zijn van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en conflicten van nadien.

Redactie

Dodenherdenking Makkum, op woensdagavond 4 mei zal om 19:15 uur de stoet vertrekken vanaf het verzamelpunt op de ds. L. Touwenlaan ter hoogte van de St. Martinusschool naar het monument in de Buren waar kransen en bloemen zullen worden gelegd.

Dodenherdenking Makkum, bloemen en kransen worden gelegd bij het monument in de Buren en op de begraafplaats bij de Doniakerk.Dodenherdenking Makkum, bloemen en kransen worden gelegd bij het monument in de Buren en op de begraafplaats bij de Doniakerk.

 

Op de route en bij de kranslegging zorgt harmonie en drumband Hallelujah voor de begeleiding met koraal en marsmuziek.

 

De stille tocht wordt voortgezet naar het kerkhof bij de Van Donia-kerk, waar bloemen en kransen worden gelegd bij de graven van de verzetsmensen en burgerslachtoffers, alsook bij de graven van de Nederlandse geheimagent en van de bemanningen van o.a. RAF / RCAF.

 

Een leerling van basisschool De Populier zal een gedicht voorlezen dat eerder werd gepubliceerd in het kader van de landelijke gedichtenwedstrijd "Dichter bij 4 mei". Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nam steeds het initiatief voor deze competitie. In 2022 is er geen wedstrijd.

De herdenking op de begraafplaatsDe herdenking op de begraafplaats

 

Na het trompet-signaal "Taptoe", volgen vanaf klokslag acht uur 2 minuten stilte. Daarna speelt Hallelujah de volksliederen.

 

Vrijheid in verbondenheid

Het 'Nationaal Comité 4 en 5 mei' heeft als thema voor het jaar 2022 gekozen: "Vrijheid in verbondenheid".

Helaas vielen ook in Makkum meerdere slachtoffers onder haar inwoners en de inwonende évacué's. Nagenoeg veertig bemanningsleden van vliegtuigen werden te Makkum begraven als slachtoffer van de luchtoorlog boven land en boven het IJsselmeer. Meerdere leden van het verzet en van de Nederlands Binnenlandse Strijdkrachten werden gedood.

Drie Makkumer jongemannen, die waren ingezet tijdens de Politionele Acties in Nederlands Indië, vonden de dood en rusten daar op erevelden.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op het kerkhof zal een korte toespraak worden gehouden door professor J.E. Keman, (VU Amsterdam). Zijn peetoom Keman was werkzaam (met als schuilnaam "Engelbert") tussen vele andere onderduikers bij Visconservenfabriek Gebroeders Aart & Tijmen van den Berg. Hij was actief in het verzet (LO Onderduikers) en bij de NBS in en rond Makkum.

De vredesduiven vliegen hun vrijheid tegemoet: de avond van herdenken vormt de opmaat naar Bevrijdingsdag. De bijeenkomst op het hof is daarmee ten einde.

De stoet wordt geformeerd voor de terugtocht naar het parkeerterrein aan de Lieuwkemastraat, begeleid door harmonie en drumband Hallelujah. Met het beëindigen van de stoet nabij het parkeerterrein, is de herdenking afgesloten

 

Het Comité betrekt de jongeren bij de herdenkingen.

Leerlingen van de basisscholen leggen bloemen en leden van scoutinggroep Burdine zullen de graven markeren met fakkels.

De drie basisscholen besteden er aandacht aan in hun lessen en zij adopteerden samen het vrijheidsmonument aan de Buren, waar zij jaarlijks een krans leggen.

In het kader van het landelijke project "Adopteer een Monument" is de RK basisschool St. Martinus sinds 2006 tevens verbonden aan de herdenkingsplaquette op het Vallaat, onthuld in 1980 en herinnerend aan de Gebroeders Aart en Tijmen van den Berg en de Fersetsgroep, Droppingsploech en Hangploech.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de herdenking op de avond van de 4e mei. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.

 

Over het Comité

Het Comité wordt gevormd door een vertegenwoordiging van: Stichting vh. '40-'45; Koninginnevereniging. Makkum; Ver. Plaatselijk Belang Makkum; Chr. Harmonie & Drumband Hallelujah; Oecumenisch Overleg; Basisscholen Makkum; Scoutinggroep Burdine, en met deelname van Contact Oud-Mariniers afd. Noord.

Het comité ontvangt geen subsidies en draagt dus zelf zorg voor alle kosten.
Om de herdenking te Makkum in stand te houden, kunt u een gift doen bij het verlaten van het kerkhof of een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL62 ABNA 02 1561 8513, ten name van 'Monumentencommissie' te Makkum.