“Makkum Art” een kunstfestival in en rond het centrum van Makkum, Makkumer Belboei

“Makkum Art” een kunstfestival in en rond het centrum van Makkum

In het weekend van 4, 5 en 6 juni 2022

Maaike Boonstra-Poog/Redactie

De insteek van het Kunstfestival  Makkum Art is om hoogwaardige kunst  te exposeren en een laagdrempelig evenement neer te zetten, dat zoveel mogelijk mensen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, beperking of inkomen de kans biedt om diverse kunstuitingen te zien en te ervaren,  kunstenaars te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen over hun werk, visie en het gevoel dat beeldende kunst bij hen oproept.

 

Er wordt kunst geëxposeerd van hoog niveau op bijzondere locaties, die normaal gesproken alleen van de buitenkant gezien worden. Daarbij worden vooral  karakteristieke monumentale panden en tuinen gebruikt, die in veel gevallen al een kunstwerk op zich zijn. In Makkum zijn een redelijk aantal rijksmonumenten aanwezig m.n. in en om het centrum van het dorp. Bijzondere monumenten zijn: De Doniakerk uit 1661, de voormalige aardewerk en tegelfabriek van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt, het Waaggebouw, de Doopsgezinde kerk en de statige koopmanshuizen aan de Turfmarkt, het Vallaat en de Pruikmakershoek. Om zowel de monumentale, historische panden en de tentoon te stellen kunstwerken goed tot hun recht te laten komen, worden kunst en locaties perfect op elkaar afgestemd. Er wordt heel kritisch gekeken of de te plaatsen kunstwerken goed bij de expositielocaties of in het landschap passen. Op deze wijze verbinden we kunst uit de Makkumer mienskip van vroeger en nu, met hedendaagse kunst voor de mienskip die we tentoonstellen.

Onder de afbeeldingen op de website van Makkum Art staan korte biografieën van de kunstenaarsOnder de afbeeldingen op de website van Makkum Art staan korte biografieën van de kunstenaars

 

Er zijn kunstenaars van verschillende disciplines uitgenodigd om hun werk te komen  exposeren op de bovengenoemde verrassende locaties. Hier mogen ze ook hun werkwijze demonstreren. Het is bijzonder dat er zoveel kunstenaars zelf bij het evenement aanwezig zullen zijn om met de bezoeker kennis te maken en zelf over hun gemaakte werk te kunnen vertellen. Voor de bezoeker alsmede voor de kunstenaar is het een unieke kans om direct met elkaar contact te hebben en hierdoor op een ongedwongen en meer persoonlijke wijze te kunnen communiceren over de tentoongestelde kunst. Deze interactie maakt dit festival een intense beleving welke ook na het evenement blijft naklinken.

 

Stichting Makkum Art heeft al enkele gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland bereid gevonden om deel te nemen aan dit kunstfestival.  De bekende Nederlandse kunstenaars Marchien Cordes, Winde Rienstra, Peter Hiemstra Pieter Broertjes, en de buitenlandse kunstenaars Eddy Stevens en Frank Vanhooren geven acte de présence.

Foto van de website pagina op Makkum ArtFoto van de website pagina op Makkum Art

 

De stichting Makkum Art stelt zich ten doel om door middel van kunst mensen op een andere manier te laten kijken naar de schoonheid van de natuur van de IJsselmeerkust en het Waddengebied. Veel amateurkunstenaars hebben zich laten inspireren door de weidsheid van de Friese kustlijn en de dynamiek van de wisseling van de seizoenen.  De kunstenaars laten via de door hun vervaardigde kunstwerken aan de bezoekers van het evenement zien, dat zij kennis hebben van dit gebied en er ook trots op zijn. Makkum Art wil zowel nieuw als gevestigd talent een podium geven om hun kunst te exploiteren. Er doen zowel een groot aantal gesettelde kunstenaars mee, die reeds een goede naam hebben opgebouwd in de kunstwereld, als pas afgestudeerde studenten van de kunstacademie Minerva te Groningen, in het bijzonder Tamar Yogev uit Israël, die met haar vooruitstrevende keramische objecten inmiddels al een internationale reputatie heeft opgebouwd. Hierdoor onderscheidt Makkum Art zich van andere kunstfestivals en is het een vernieuwend kunstevenement.

 

 

Tijdens het Kunstfestival  zullen er voor  kinderen en jongeren diverse workshops aangeboden worden. Voor jongeren van 13 tot en met 20 jaar wordt er dagelijks een gratis workshop Graffiti verzorgd door kunstenares Maria Bouwhuis. De deelnemers kunnen hierbij kennis maken met de wereld van Street Art en Graffiti, waarna ze zelf aan de slag gaan met het maken van hun eigen kunstwerk. Voor bovengenoemde leeftijdsgroep is de huidige Coronapandemie een zeer lastige, ingrijpende periode. Ze ervaren een gebrek aan sociaal contact, een gebrek aan (sport) activiteiten en voelen zich vaak niet gehoord. Door het maken van een graffiti kunstwerk hebben zij een uitlaatklep voor hun gevoelens en wordt hun creativiteit gestimuleerd.

 

 

Voor de Stichting Makkum Art is het belangrijk dat mensen met een beperking in Nederland op gelijke voet met anderen meedoen in de samenleving en dus ook op het gebied van beeldende kunst. Hiervoor is zij de samenwerking aangegaan met de Kunstwerkplaats SMOEL uit Leeuwarden, een werkplek voor mensen met een beperking. Zij hebben allen affiniteit met kunst en creatief bezig zijn. Er worden prachtige werken gemaakt op allerlei manieren. Tijdens het Kunstfestival Makkum Art vervaardigen zij een drietal kunstwerken onder de overkapping van het oude fabriekspand van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt. Op deze manier hopen ze het publiek te inspireren tot het ontplooien van en uiting te geven aan hun eigen creativiteit.

 

Om het geheel aantrekkelijk te maken voor het publiek worden er verschillende optredens verzorgd door diverse artiesten, die ook verschillende muziekstijlen zullen laten horen.  De Urban Sketchers, leggen verspreid door het dorp, de schoonheid van Makkum vast op doek.  Tevens zullen er workshops aangeboden worden op allerlei gebied. Kunst- en landschapselementen worden op unieke wijze met elkaar verbonden. Kortom, een gevarieerd aanbod van kunst & cultuur voor jong en oud!