Première film Oostoever, Makkumer Belboei

Première film Oostoever

...31 maart bovenzaal De Prins, organisatie Stichting Ald Makkum...

Otto Gielstra

Fervent zeiler en filmer Wien Hoekzema uit Enkhuizen maakte eind vorig jaar een documentaire over de Friese westkust. Komend vanaf de overkant is dat zeiltechnisch de oostoever. In Makkum meerde hij af en maakte fraaie opnames in de Vlecke.

Ondanks de barre weersomstandigheden was er nog een redelijke opkomstOndanks de barre weersomstandigheden was er nog een redelijke opkomst

 

Tussendoor kwamen verschillende Makkumers aan het woord: Cees Amels over de scheepswerf en echtgenote Jannie over haar hobby het schilderen en verzamelen van Makkumer aardewerk. Tjerk Bruinsma en René van der Bles verhalen over het toeristisch gemis van aardewerkfabriek Tichelaar, Otto Gielstra predikt over de Waag, Sietse Bouma over drie generaties Bouma's in de Prins. Theo Rinia en zijn zangvrienden laten het 'hangploechlied' herleven.

Na Makkum komt Workum aan de beurt. Een lang interview met de in november 2021 overleden vuurtorenbewoner Reid de Jong, initiatiefnemer van o.a. de Strontrace. In Laaxum treft de filmer Jan de Vries, de laatste visserman die vanuit het kleinste (vlucht)haventje van Nederland op de befaamde Laaxumerbot vist. In Oudemirdum legt Iris Nutma van bezoekerscentrum Mar & Klif het ontstaan van Gaasterland uit. Het glooiende landschap en de kliffen zijn het gevolg van de ijstijd. De verste uitlopers van de ijsmassa eindigden hier en lieten talloze rotsblokken van Scandinavische origine achter in Friesland. Het gedenkteken voor de 'Slach by Warns' in 1345 is daar een fraai voorbeeld van.  

De ruim 2 uur durende film eindigt met reportages over Stavoren, Lemmer en Urk. Er zijn nog een klein aantal DVD's verkrijgbaar bij Ald Makkum.

De heer Wien Hoekzema met nog een klein stapeltje DVDDe heer Wien Hoekzema met nog een klein stapeltje DVD's