SWF investeert structureel drie miljoen euro extra per jaar in onderhoud, Makkumer Belboei

SWF investeert structureel drie miljoen euro extra per jaar in onderhoud

Persbericht/Redactie

Súdwest-Fryslân reserveert de komende jaren structureel drie miljoen euro per jaar extra voor de vervanging en renovatie van wegen, bruggen en kaden. Voor dit jaar is er investeringsgeld beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan op diverse plekken in de gemeente. 

 

Het gaat om vervanging van bruggen in Stavoren (Stationsweg), Hichtum en Oosthem (Skerdyk) en het brugdek bij de Holle Poarte in Makkum. In Bolsward worden kades aangepakt, in de omgeving van de Grote Kampen en komt er een nieuwe stalen damwand bij de Gouden Boayem te Heeg. Langs de Van Panhuijsweg in Parrega komt deels nieuwe beschoeiing en in IJsbrechtum (De Finne) en Wons (Noorderlaan) wordt de weg aangepakt. De werken staan voor 2022 gepland, met uitloop tot in 2023.

 

Wethouder Mark de Man kijkt tevreden naar de ontwikkelingen: ‘De infrastructuur in onze grote gemeente is ontzettend belangrijk. Inwoners en bezoekers maken er dagelijks gebruik van. Ik besef me goed dat het nog een tijdje gaat duren tot alles klaar is, maar dit jaar wordt er al flink wat werk verzet. Voor de komende jaren zijn we al bezig om uitvoeringsprogramma te maken. Alles kan niet op het zelfde moment, er moeten afwegingen worden gemaakt.’

 

Nog even geduld a.u.b Over uiterlijk 15 jaar is dit definitief opgelost

lapwerk touwenlaan

Aan een deel van de gemeentelijke kapitaalgoederen is de afgelopen jaren achterstallig onderhoud ontstaan, met name aan wegen (elementen en asfalt) en water (bruggen en oevers/kaden). Door de gemeenteraad is vanaf 2022 structureel € 3.000.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor renovaties en vervangingen voor deze onderdelen. De achterstanden moeten binnen 10 tot 15 jaar zijn weggewerkt.