Sjoerd Tolsma formateur Súdwest-Fryslân , Makkumer Belboei

Sjoerd Tolsma formateur Súdwest-Fryslân

Persbericht Súdwest-Fryslân

In gemeente Súdwest-Fryslân gaat Sjoerd Tolsma aan de slag als formateur. Hij gaat met de beoogde coalitie van PvdA (8 zetels), CDA (7 zetels) en FNP (6 zetels) werken aan een akkoord. De raad zal gevraagd worden om met een voorstel te komen over hoe ambities en belangrijkste thema’s kunnen worden meegenomen. 

 

 

PvdA-fractievoorzitter Marijke Roskam over de keuze voor Tolsma: “Sjoerd kin it gemeentewurk fan binnen en bûten. Sawol yn dizze koalysje as breed yn de ried is de fraach nei trochsettingskrêft op wichtige tema´s as wenjen, it sosjaal domein en tsjinstferliening. Dizze formateur is ferbinend, skerp  en wit hokfoar team, attitude en wurkwize nedich binne om ambysjes en doelstellings konkreet te meitsjen.”

 

Tolsma was voorheen wethouder in Súdwest-Fryslân en is nu directeur-bestuurder bij Amaryllis in Leeuwarden. Tolsma heeft zin in deze eervolle taak. “Ik kijk er naar uit om met de fracties en een nieuw te bouwen team van wethouders aan het werk te gaan. Er is een positieve sfeer, veel consensus over wat er anders moet en hoe we het in deze gemeente nog beter en eerlijker kunnen organiseren. Ieders constructieve input is gewenst en zorgt voor een breed gedragen en ambitieus akkoord.”