Cultuurmenu voor basisscholen in Harlingen gepresenteerd, Makkumer Belboei

Cultuurmenu voor basisscholen in Harlingen gepresenteerd

Akte2 persbericht

Het Cultuurmenu 2022-2023 voor de gemeente Harlingen is woensdag 13 april gepresenteerd. De brochure met een gevarieerd aanbod aan kunst- en cultuurprogramma's voor basisscholen in de gemeente wordt jaarlijks samengesteld door cultuurbureau Akte2. In haar atelier in Harlingen overhandigde Ellen van Putten, een van de aanbieders in het nieuwe Cultuurmenu, het eerste exemplaar van 'Zeeën van Talent' aan cultuurwethouder Erik de Groot.

De presentatie van 'Zeeën van Talent' vond plaats in het bijzijn van diverse aanbieders uit het Cultuurmenu en vertegenwoordigers van basisscholen. De aanbieders gaven in het atelier een korte presentatie. Zo vertelde kunstenares Ellen van Putten over de totstandkoming van een aantal installaties en kunstwerken.

Cultuurwethouder Erik de Groot heeft het eerste exemplaar in ontvangstgenomen. Op de foto rechts van de heer de Groot, Ellen van Putten een van de aanbieders in het nieuwe Cultuurmenu.Cultuurwethouder Erik de Groot heeft het eerste exemplaar in ontvangstgenomen. Op de foto rechts van de heer de Groot, Ellen van Putten een van de aanbieders in het nieuwe Cultuurmenu.

 

Akte2 is het cultuurbureau van Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn Kunsteducatie. Het team heeft voor het twaalfde jaar op rij het Cultuurmenu voor de gemeente Harlingen samengesteld, met steun van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij de totstandkoming is het cultuurnetwerk van Harlingen nauw betrokken. De kring bestaat uit zes scholen en een groot aantal kunst- en cultuuraanbieders uit Harlingen en omgeving. Akte2 is beheerder van het cultuurnetwerk.

Lokale kunstenaars, basisscholen, culturele instellingen en Seewyn Kunsteducatie hebben voor het nieuwe schooljaar programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten. Het Cultuurmenu bevat bijna vijftig pagina's met een gevarieerd aanbod op het gebied van muziek, dans, theater, taal, beeldende kunst, erfgoed en multidisciplinair.

Speelfun

In opdracht van de gemeente heeft Akte2 samen met het Beweegteam Harlingen ook een naschools programma opgezet waar de aanbieders van het netwerk aan meewerken: Speelfun. Speelfun biedt kinderen na schooltijd de mogelijkheid gratis mee te doen aan verschillende leuke (beweeg)activiteiten. Als kinderen enthousiast meedoen aan Speelfun en hun talent verder willen ontwikkelen, kunnen ouders een aanvraag doen bij SAM& voor een bijdrage voor een instrument, de kosten voor de les of een samenspelgroep. 

 

Akte2

Akte2 maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. Annemarie van der Reijden, hoofd van Akte2: “Herken je dat, dat iets je helemaal geen moeite kost en helemaal vanzelf lijkt te gaan? En zie je dat ook in de klas, bij de kinderen? Talent word je blij van! Kinderen en leerkrachten ontdekken zeeën van talent in talentgedreven cultuuronderwijs.”

 

Wethouder Erik de Groot: “Het is heel belangrijk dat kinderen in Harlingen niet alleen op school, maar ook na schooltijd met elkaar kunnen sporten. En niet alle kinderen houden van sport, daarom ben ik heel blij met deze brochure en met het nieuwe programma Speelfun. Hiermee geven we alle kinderen de kans om mee te doen, op school en ook na schooltijd.