Eindelijk weer los……, Makkumer Belboei

Eindelijk weer los……

Hele gezellige Koningsdag viering in Makkum.

Redactie

De aftrap was dinsdagavond. Een aantal horecabedrijven organiseerde de Koningsnacht. En daar een goed begin het halve werk is, was het dus van belang dat het een geslaagde avond zou worden. Nou meer dan dat. Het was buitengewoon gezellig. In de Zwaan en in Pand 1738 was live muziek. Het publiek kon zo lekker switchen tussen de verschillende ‘podia’.

Koningsdag zelf begon met de rondgang door Halleluja. Vanuit hun thuisbasis via Avondrust en het dorp naar de haven. Bij de druk bezochte aubade knalden de kanonnen, het enige waar je die dingen voor moet gebruiken, er feestelijk op los. Arie Kuipers, van onder anderen de Zware Jonges, zong een aantal liedjes waarna opnieuw Hallelujah afsloot met het Wilhelmus.

 

Aansluitend werd overgegaan tot de bekendmaking van onze lokale Willem en Maxima. Een onderdeel van de Koningsdagviering welke nu al weer enkele jaren plaatsvindt en dat op voorhand elke keer weer tot de nodige speculaties leidt. Er zijn altijd wel ‘insiders’ die beweren te weten welke Makkumers het Koningspaar gaan vormen, maar de organisatie stuurt voldoende ‘valse’ signalen de ether in, waardoor het toch weer een grote verrassing is. Dit jaar viel de eer te beurt aan Durk Dijkstra en Wiesje Atsma. De rest van de dag bezoeken zij, als Koninklijkpaar, de activiteiten. Dat dit voor vele hele leuke fotomomenten zorgt staat buiten kijf. 

 

Het Koningspaar verschijnt op het bordes. Wiesje Atsma en Durk Dijkstra.Het Koningspaar verschijnt op het bordes. Wiesje Atsma en Durk Dijkstra.

 

Dit is tevens het moment waarop de eerste feestgangers zich in de plaatselijke horeca gelegenheden een oranjebitter laten serveren en andere gaan genieten van de ‘oranjelunch’ die eveneens door meerder horeca etablissementen wordt geserveerd.

 

Middagprogramma voor de jeugd

‘Middags vonden de kinderspelen plaats die wederom druk werden bezocht. Er deden zo’n 200 kinderen mee aan de oud-Hollandse spelletjes. Natuurlijk was er voor elke deelnemer een gratis ijsje.

Voor de iets oudere jeugd was een stormbaan opgezet, waar ze elkaar in teams van twee konden bestrijden. Om halfvijf vond  voor alle Makkumers met een lintje de ‘ridderborrel’ plaats op de ‘ridderzaal’, de bovenzaal van de Prins. Onder het genot van wederom een oranjebitter en de nodige bitterballen werd overgegaan tot de bekendmaking van de Makkumer van het jaar.

 

Makkumer van het jaar

Dit jaar is dat Esther Postma. Esther is sociaal actief op vele fronten. Haar inspanningen voor Kika (Stichting Kinderen Kankervrij), haar inzet als mantelzorger, het parochieblad, lid van het schoolbestuur en haar inzet bij de viering van Sint Maarten en Sinterklaas waren onder meer aspecten om haar te benoemen tot Makkumer van het Jaar.  Dit alles natuurlijk onder het toezicht van het ‘Koningspaar’. Troubadour Ilan Palstra zorgde voor de muziek. Een heel gezellig samenzijn. 

 

Links op de foto Esther Postma. Rechtsvan haar de Makkumer van het jaar 2021 Martine Koordes. De winnaars van de stormbaanraceLinks op de foto Esther Postma. Rechts van haar de Makkumer van het jaar 2021 Martine Koordes. De winnaars van de stormbaanrace

 

De Koningsdag zelf werd afgesloten met een slotbal in Café Romano. In een volle zaal werden de winnaars van de stormbaanrace bekend gemaakt. Grytz en Grize, met een heel breed repertoire, kunnen hun playlist steeds weer onmiddellijk aanpassen aan het aanwezige publiek. Dit zorgt ervoor, dat het altijd super gezellig is. Gezien de positieve reacties die het bestuur van de Koninginnevereniging in de loop va de dag mocht ontvangen hebben de Makkumer Koningsdagvierders een hele leuke dag gehad. Volgend jaar maar weer…….

 

Een Koningsdagviering in Makkum zou geen Koningsdagviering zijn zonder bingo. Weliswaar een paar dagen later, maar vrijdagavond vindt de bingo wel degelijk plaats. Deze keer in kerkelijkcentrum het Anker.