Oproep verhalen Canadese bevrijdingsroute, Makkumer Belboei

Oproep verhalen Canadese bevrijdingsroute

Liberation Route in voetsporen van de Canadese bevrijders

Gert-Jan Jacobs

Makkum - Kent u zelf of kent u mensen met bijzondere verhalen over de ‘Canadese bevrijding’ in de gemeente Súdwest Fryslân? Dan is de Liberation Route Europe Foundation (LREF) op zoek naar u! Op dinsdagmiddag 17 mei organiseert deze stichting in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek een bijeenkomst waarin ze tot een eerste inventarisatie wil komen van verhalen verbonden met locaties op of nabij de Canadian Trail in Friesland, zoals die dit jaar in samenwerking met veel Friese partijen zal worden gerealiseerd en in het voorjaar van 2023 gepresenteerd.

De Canadian Trail, themaroute in het spoor van de Canadese bevrijders.De Canadian Trail, themaroute in het spoor van de Canadese bevrijders.

 

De Canadian Trail is een (inter)nationale themaroute in het spoor van de Canadese bevrijders en maakt onderdeel uit van de Liberation Route Europe, het lang-afstands-wandelroutenetwerk dat LREF volop in ontwikkeling heeft. Friesland gaat daar deel van uitmaken, aangezien de Canadezen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de bevrijding van de provincie.

 

Met historici is gewerkt aan een basistracé door Friesland, dat in grote lijnen de oorspronkelijke opmarsroute van de Canadezen volgt bij de bevrijding van de provincie. Zie: Canadian Trail Friesland (inzoomen voor de route door de gemeente Súdwest Fryslân).

 

Door in de komende periode in Friesland de vele lokale verhalen die met dit thema verbonden zijn op te halen en binnen deze route met elkaar te verbinden, wordt niet alleen samenhang gebracht in het grote verhaal van de Canadese bevrijders, maar wordt het ook voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

 

Hoe kunt u bijdragen?

Door uw suggesties voor verhalen over de ‘Canadese bevrijding’ op of nabij de route met Liberation Route Europe te mailen naar gj.jacobs@liberationroute.com en/of door u aan te melden voor de bijeenkomst in het Fries Scheepvaart Museum. Uiteindelijk zal een selectie van het geïnventariseerde aanbod op de website www.liberationroute.com worden ontsloten (gebaseerd op relevantie, historische check, diversiteit en geografische spreiding)