'Fierder' thema van UIT Festival SWF, meer kernen doen mee, Makkumer Belboei

'Fierder' thema van UIT Festival SWF, meer kernen doen mee

....zaterdag 10 september aftrap van het nieuwe culturele seizoen....

Persbericht/Redactie

De voorbereidingen op het UIT Festival SWF zijn in volle gang. Dertien dorpen en steden, één meer dan vorig jaar, doen zaterdag 10 september mee aan de jaarlijkse aftrap van het nieuwe culturele seizoen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De plaatselijke comités zijn momenteel druk bezig met het samenstellen van hun programma's. Zij kwamen onlangs bijeen in Theater Sneek om elkaar te inspireren en het overkoepelende thema vast te stellen: Fierder.


Sinds twee jaar vindt het UIT Festival SWF niet op één, maar op meerdere locaties plaats. In 2020 ging het om zeven dorpen en steden, in 2021 was het aantal gegroeid naar twaalf. Dit jaar zijn het er dertien. Na Sneek, Bolsward, IJlst, Workum, Hindeloopen, Woudsend, Goënga, Wommels, Koudum, Kimswerd en de combinaties Oudega/Idzega/Sandfirden en Blauwhuis/Westhem/Greonterp doet nu ook Makkum mee.


Fierder

 

Vertegenwoordigers van vrijwel alle comités ontmoetten elkaar kortgeleden in Theater Sneek. Een van de belangrijkste agendapunten was het bepalen van het thema. 'Fierder' duidt op de culturele sector die na twee moeilijke coronajaren de draad met frisse energie weer heeft opgepakt. Daarnaast wordt cultuur doorgegeven van generatie op generatie en gaat het zo altijd 'fierder'.

Foto: Jan Douwe Gorter- Vertegenwoordigers van vrijwel alle comités ontmoetten elkaar in Theater Sneek.Foto: Jan Douwe Gorter- Vertegenwoordigers van vrijwel alle comités ontmoetten elkaar in Theater Sneek.

 

Gevarieerde plannen

De plannen van de comités zijn zeer divers, met onder meer optredens van muzikanten, dansers en beeldend kunstenaars en kraampjes voor cultuuraanbieders om zich te presenteren zoals musea, ateliers en galeries. Een aantal dorpen en steden wil het UIT Festival SWF gaan spreiden over meerdere dagen, anderen zijn van plan om het te combineren met Open Monumentendag. Waar het ene comité de optredens en kraampjes op één plek samenbrengt, verdeelt de ander het liever over meerdere locaties in het dorp of de stad. Verder wordt er gedacht aan wandel- en fietsroutes, een boerenmarkt en het uitvoeren van nummer 1-hits uit het verleden in het Fries. Net als voorgaande jaren komt er een kinderroute met activiteiten in de deelnemende kernen.  

De programma's worden op 1 juni definitief. Op 22 juni volgt een perspresentatie in Theater Sneek.

De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Het UIT Festival SWF trok in 2021 ruim dertienduizend bezoekers.