Nieuwe impuls voor cultuur en verenigingsleven met Coronagelden, Makkumer Belboei

Nieuwe impuls voor cultuur en verenigingsleven met Coronagelden

Persbericht/Redactie Makkum 18-05-2022

In september en december 2021 ontving de gemeente Súdwest-Fryslân van het Rijk extra financiële steun voor het herstel van de lokale culturele infrastructuur. Daarvan wordt € 200.000 in de regeling ‘Leve de Vereniging!’ gestoken en € 250.000 in de regeling ‘Een jaarrond cultuur’.

 

Aan deze twee regelingen liggen rapportages en eigen onderzoek ten grondslag over het effect van de coronamaatregelen op de culturele en leefbaarheidssector. Daaruit blijkt dat de lokale cultuur flink is geraakt door corona. Voorstellingen en repetities konden niet doorgaan, reserves zijn uitgeput. Kunst en cultuur is enorm gemist door het publiek. Uit rapportage van het Fries Sociaal Planbureau blijkt ook dat de coronacrisis het Friese verenigingsleven heeft verzwakt. 

 

schoolorkest basisscholen Workumschoolorkest basisscholen Workum

 

Regeling: ‘Leve de Vereniging!’ 

Om goed te kunnen wonen en werken in Súdwest-Fryslân is een sterk verenigingsleven erg belangrijk. Dit heeft positieve effecten op sociaal vlak, gezondheid en algehele tevredenheid. De regeling ‘Leve de Vereniging’ geeft verenigingen de ruimte om nieuwe leden te werven, gezamenlijke projecten op te zetten, maar ook om de manier van besturen te innoveren. 

 

Culturele Regeling ‘Een jaarrond cultuur’

De regeling ‘Een jaarrond cultuur’ stimuleert een programmering van culturele activiteiten in het laagseizoen. Uit de evenementenkalender 2019 blijkt namelijk dat vooral in het eerste en laatste kwartaal van het jaar weinig culturele activiteiten plaatsvinden in Súdwest-Fryslân. Een jaarronde culturele agenda komt de lokale economie ten goede en voorkomt onnodige druk in het hoogseizoen. 

 

Subsidie aanvragen

Met deze regelingen krijgen de culturele sector en het verenigingsleven een impuls om geleden schade uit de coronaperiode in te lopen. Verenigingen en cultuurorganisaties die voldoen aan de voorwaarden kunnen de eenmalige subsidie aanvragen op de website: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies. Via deze link zijn ook de voorwaarden terug te vinden. Beide regelingen gelden voor heel 2022, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.